Datasheet Smartpack PL

advertisement
Smartpack
Moduł Kontrolono-Sterujący
Smartpack
jest
modułem
monitorującym
i
sterującym,
wykorzystywanym we wszystkich rozwiązaniach systemów zasilania
DC, bazujących na modułach Minipack, Flatpack2, Powerpack.
Moduł umożliwia zarówno lokalne jak i zdalne nadzorowanie
systemu poprzez: trzy przyciski, wyświetlacz LCD, złącze USB lub
interfejs RS 232. Nadzór urządzenia można prowadzić również za
pomocą strony Web oraz protokołu SNMP.
Applications
Komunikacja CAN bus
Smartpack wykorzystuje technologię komunikacji cyfrowej CAN
bus. Dzięki temu rozwiązaniu, każdy podłączony prostownik
posiada swój odrębny kanał komunikacyjny, dając tym samy
dostęp do zwiększonej liczby funkcji, zapewniając większą
elastyczność.
Właściwości
Wyświetlacz LCD i przyciski w celach serwisowych bez
użycia PC.
Interfejsy USB lub RS-232 do lokalnego podłączenia lub
zdalnego monitorowania i sterowania poprzez modem,
sieć Ethernet, Web lub SNMP.
Budowa modułowa
Smartpack jest niezwykle elastyczny podczas rozbudowy. Aby
rozszerzyć możliwości systemu i zwiększyć ilość punktów
pomiarowych, wystarczy dodać dodatkowe moduły CAN. Dzięki
temu, system zasilania, może być skonfigurowany dokładnie
wedle potrzeby.
programowalnych
przekaźnikowych
do
przez
użytkownika
tradycyjnego
lub
6 programowalnych wejść do monitorowania innych
urządzeń zainstalowanych na obiekcie.
Monitorowanie i test baterii bez konieczności wyjazdu na
obiekt.
Kompensacja
temperaturowa
ładowania
baterii
przedłużająca ich żywotność.
Wskazania dotyczące żywotności baterii.
Dostęp do funkcji obsługowych zabezpieczony hasłem.
Dziennik Alarmów/ Zdarzeń z oznaczonym czasem i
datą.
www.eltekvalere.pl
wyjść
zdalnego
zarządzania.
Opis produktu
Kontroler Smartpack jest modułem wszechstronnym, o
znakomitych proporcjach jakości i ceny. Zaprojektowany został
do monitorowania i kontrolowania szerokiego zakresu
systemów zasilających Eltek Valere, takich jak Powerpack,
Flatpack2 i Minipack. Zarządzanie systemem może odbywać
się lokalnie, za pośrednictwem komputera PC, wykorzystując
oprogramowanie PowerSuite, lub za pośrednictwem modemy,
Sieci Ethernet, lub poprzez stronę Web.
6
Oprogramowanie dla PC bazujące na Windows.
Smartpack
Specyfikacja Techniczna
Zdalne monitorowanie / sterowanie
Z PC przy pomocy oprogramowania komunikacyjnego
bazującego na Windows (Smartpack PowerSuite)
Poprzez oprogramowanie komunikacyjne bazujące na
Windows zainstalowane na dowolnym komputerze,
system może być monitorowany i sterowany zdalnie
poprzez modem lub sieć Ethernet
Z NMS poprzez Ethernet (SNMP)
Lokalny monitoring / sterowanie
Z PC przy pomocy oprogramowania komunikacyjnego
bazującego na Windows (Smartpack PowerSuite)
Bazujące na Windows oprogramowanie umożliwia
komunikację z modułem Smartpack poprzez
szeregowy port USB lub RS-232
LCD i trzy przyciski do lokalnej obsługi
Jeżeli jakikolwiek alarm ( ważny lub mniej ważny )
został aktywowany, na panelu frontowym zaświeci się
dioda LED ( czerwona lub żółta). Jednocześnie na
wyświetlaczu LCD pojawi się tekst opisujący alarm a
odpowiadający
przekaźnik
alarmowy
zostanie
aktywowany.
Z podłączonym do Smartpack agentem SNMP ,
system może być monitorowany i sterowany z Systemu
Zarządzania Siecią - Network Management System
(NMS) poprzez sieć Ethernet protokołem SNMP (
Simple Network Management Protocol ).
Z użyciem przekaźników alarmowych (styki
beznapięciowe)
W czasie normalnej pracy, wyświetlacz LCD pokazuje
napięcie wyjściowe, prąd baterii, prąd odbiorów i tryb
ładowania.
6 wewnętrznych przekaźników alarmowych ze stykami
beznapięciowymi może być podłączonych do
urządzenia
wykorzystywanego
do tradycyjnego
monitoringu alarmów.
Właściwości
System
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Bateria
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Pomiar napięcia wyjścia
Pomiar całkowitego prądu
Odłączanie odbiorów i/lub baterii
Ustawianie poziomów alarmowych
(ważne / mniej ważne)
Dziennik alarmów (do 1000 zdarzeń)
Zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem
bateryjnym
Tekst identyfikacyjny obiektu
Test wyjść przekaźnikowych
Ustawianie poziomów napięć
Pomiar prądu baterii
Pomiar temperatury baterii (opcja)
Test baterii (wg tablicy rozładowań lub ustawionego
czasu)
Informacja o teście baterii (10 ostatnich testów)
Wprowadzanie danych baterii
Wprowadzanie danych boczników baterii
Wskazania sprawności baterii
Ładowanie wzmocnione baterii
Kompensacja spadku napięcia na kablach baterii
Ładowanie z kompensacją temperatury
Zabezpieczenie przed uszkodzeniem czujnika
temperatury
Prostownik
o
Dostępne informacje o każdym prostowniku, np. nr
seryjny, temperatura wewnętrzna, indywidualny
pomiar prądu prostownika, indywidualne napięcie
wejściowe prostownika
Dostępne alarmy
Wszystkie alarmy mogą być definiowane jako ważne lub mniej
ważne, z wartościami średnimi lub szczytowymi.
System
o
o
o
o
o
Awaria zasilania (indywidualne fazy)
Wyjścia cyfrowe (programowalne nazwy)
Odłączenie odbiorów (napięcie lub czas )
Bezpiecznik odbioru
Prąd odbiorów
Bateria
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Wysokie napięcie baterii
Niskie napięcie baterii
Wysoka temperatura baterii
Niska temperatura baterii
Pojemność baterii
Odłączenie baterii
Bezpiecznik baterii
Awaria symetrii baterii
Wskaźnik sprawności baterii
Prąd rozładowania baterii
Prostownik
o
Uszkodzenie prostownika
o
Uszkodzenie prostownika – krytyczne
(> 1, programowalne)
o
Pojemność prostownika z programowalnym
poziomem
o
Ograniczenie prądu prostownika
o
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe prostownika
o
Prąd prostownika
Specfikacja
Napięcia wejścia:
24/48/60 VDC
Nominalne napięcie systemu
Wymiary (WxHxD)
109 x 44 (1U) x 140mm
4.3 x 1.7 x 5.5”
Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia
242100.100.DSC– v6
Informacje do zamówienia
Nr części. Opis
242100.110
www.eltekvalere.pl
Adres:
Eltek Valere
ul. Gorlicka 2, 71-042 Szczecin, Polska
Telefon: +(48) 91 485 24 40 Fax: +(48) 91 483 49 86
Smartpack
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards