obchody dnia ziemi w szkole podstawowej w kotowiecku

advertisement
„ Mamy tylko jedną Ziemię,
a jej przyszłość zależy od każdego
na pozór niewielkiego
Ludzkiego działania,
zależy od każdego z nas.”
Florian Plit
OBCHODY DNIA ZIEMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W KOTOWIECKU
TYTUŁ PROJEKTU: „Chrońmy Ziemię”
RODZAJ PROJEKTU: Projekt edukacyjny (ogólnoszkolny).
REALIZATORZY PROJEKTU: Uczniowie kl. I-VI, wychowawcy, inni
nauczyciele
KOORDYNATOR: nauczycielka przyrody Violeta Matuszczak
CZAS REALIZACJI: od 03.04 do 20.04 2006.
OPIS PROJEKTU:
Projekt przygotowany w związku z obchodami Dnia Ziemi. Polega na realizacji
pięciu głównych zadań.
I. Zgromadzeniu, opracowaniu i wyeksponowaniu w pracowni
przyrodniczej wystawy prac poświęconych kontynentom na kuli
ziemskiej.
II. Przeprowadzeniu zbiórki zużytych baterii.
III. Przeprowadzeniu konkursu plastycznego na kartkę z okazji Dnia Ziemi.
IV. Przygotowanie inscenizacji na temat zanieczyszczenia i ochrony naszej
planety.
V. Zbiórka i segregacja śmieci w miejscowym parku.
ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH GRUP REALIZUJĄCYCH PROJEKT:
KOORDYNATOR:
® przygotowuje projekt,
® współpracuje z uczniami wykonującymi prace na temat kontynentów,
® organizuje miejsce zbiórki zużytych baterii oraz transport
do wyznaczonego miejsca,
® ogłasza konkurs na kartkę z okazji Dnia Ziemi,
® przeprowadza konkurs,
® przygotowuje nagrody,
® sporządza sprawozdanie z realizacji projektu.
UCZNIOWIE:
® analizują literaturę fachową i poszukują materiałów potrzebnych
do realizacji zadania: kontynenty na kuli ziemskiej,
® prezentują efekty swojej pracy pozostałym uczniom,
® opracowują materiały na temat przebiegu projektu, które zamieszczone
będą na stronie internetowej szkoły,
® zbierają i segregują śmieci,
® zbierają zużyte baterie.
NAUCZYCIELE WYCHOWAWCY
® koordynują sprzątanie parku, segregacje śmieci.
NAUCZYCIEL PRZYRODY:
® przekazuje szczegółowe informacje na
pt. „Kontynenty na kuli ziemskiej”,
® nadzoruje przebieg zbiórki zużytych baterii,
® sprawdza, ocenia prace uczniów.
temat
wykonania
pracy
NAUCZYCIEL PLASTYKI:
® ocenia prace uczniów w konkursie „Kartka z okazji Dnia Ziemi”
i wyłania zwycięzców.
NAUCZYCIEL INFORMATYKI:
® zamieszcza informacje o projekcie i efektach jego realizacji na stronie
internetowej szkoły,
® wspiera uczniów w poszukiwaniu materiałów do realizacji zadania.
CELE PROJEKTU:
1. Zorganizowanie obchodów Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej
w Kotowiecku.
2. Przybliżenia wiadomości na temat Ziemi ( położenie w układzie,
budowa, charakterystyka kontynentów)
3. Uwrażliwienie na piękno otaczającego świata.
4. Budzenie szacunku dla ogólnoludzkiego dobra, jakim jest Ziemia.
5. Rozwijanie zainteresowań i świadomości ekologicznej uczniów.
6. Kształtowanie odpowiedzialności za własną prac.
7. Wykształcenie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne.
8. Promocja szkoły.
FORMA PREZENTACJI:
® publikowanie informacji na temat projektu oraz relacji z jego przebiegu
na stronie internetowej szkoły,
® wystawa prac plastycznych uczniów biorących udział w konkursie
na kartkę z okazji Dnia Ziemi.
SPOSÓB OCENY:
® za wykonane prace na temat kontynentów uczniowie otrzymują ocenę
z przedmiotu przyroda,
® zaangażowanie uczniów na poziomie klasy (podczas akcji sprzątania
parku) ocenia wychowawca wpisując pochwały,
® zwycięzcy konkursu na kartkę z okazji Dnia Ziemi oraz 3 osoby, które
zbiorą największą ilość zużytych baterii zostaną nagrodzeni dyplomami
i nagrodami rzeczowymi,
® za przygotowanie inscenizacji nauczyciel-wychowawca wpisuje
pochwały w zeszycie pochwał i nagan.
EWALUACJA:
Odbędzie się poprzez ankietę skierowaną do uczniów i nauczycieli. Zbada na ile
udało się zrealizować cele projektu, określi korzyści z niego wynikające oraz
jego mocne i słabe strony.
Projekt opracowała: mgr Violeta Matuszczak
nauczycielka przyrody w Szkole Podstawowej w Kotowiecku
Download