Złamania kostek goleni u chorych na cukrzycę KB Jones, KA Maiers

advertisement
Złamania kostek goleni u chorych na cukrzycę
K. B. Jones, K. A. Maiers-Yelden, J. L. Marsh, M. B. Zimmerman, M. Estin, C. L.
Saltzman
From the University of Iowa Hospitals and Clinics, Iowa City, Iowa, USA
Cukrzyca jest uważana za niekorzystny czynnik prognostyczny w ostrych złamaniach
kostek goleni, jednak stopień ryzyka może być charakterystyczny dla danej
subpopulacji. Oceniliśmy retrospektywnie 42 chorych na cukrzycę, którzy doznali
ostrego, zamkniętego, rotacyjnego złamania kostek. Pacjentów podzielo no wg wieku,
płci, typu złamania oraz sposobu leczenia – chirurgicznego lub zachowawczego. U
wszystkich ocenianych chorych wystąpiły poważne powikłania w ciągu pierwszych
sześciu miesięcy leczenia. Porównaliśmy 21 cukrzyków z i 21 bez powikłań
cukrzycy. Nie wykazano istotnych różnic w ogólnym odsetku powikłań pomiędzy
grupą chorych na cukrzycę a grupą kontrolną. Większa liczba chorych na cukrzycę
wymagała długoczasowego zaopatrzenia. Chorzy na cukrzycę bez powikłań tej
choroby mieli wskaźnik powikłań taki sam , jak grupa kontrolna. Chorzy na cukrzycę
z powikłaniami choroby mieli wyższy odsetek komplikacji (dziesięciu chorych; 47%)
niż odpowiednia grupa kontrolna (trzech chorych; 14%, p = 0.034). Wywiad
wskazujący na neuropatię Charcota korelował z najwyższym wskaźnikiem powikłań.
Zwiększone ryzyko powikłań zamkniętego, rotacyjnego złamania kostek goleni u
chorych na cukrzycę jest charakterystyczne dla podgrupy z konkretnymi
następstwami cukrzycy.
J Bone Joint Surg [Br] 2005;87-B:489-95.
Download
Random flashcards
Create flashcards