Prezentacja2

advertisement
• Czas powstania: ok. 500r. p.n.e
• liczba wyznawców: ok. 450 mln
• Założyciel: Budda Siakjamunii
• Główne założenia: Cztery Szlachetne Prawdy
• Poglądy na życie po śmierci: Reinkarnacja –
wszystkie istoty rodzą się ponownie, w zależności
od postępowania za życia przechodząc na
wyższy lub niższy poziom egzystencji.
• Cel i droga do jego osiągnięcia: Osiągnięcie
oświecenia, zakończenie cyklu ponownych
narodzin i śmierci i osiągnięcie nirwany. Sposób
osiągnięcia zależy od tradycji
• Główne rytuały : medytacja, tantra
• Święte pisma: sutry
Właściwie nazywał się Siddhartha
Gautama z rodu (klanu, plemienia)
Śakjów. Większość historyków
przyjmuje, że żył w latach 563-483
p.n.e. Był synem Suddhodany –
władcy jednego z królestw, leżących
u podnóży Himalajów, na granicy
dzisiejszego Nepalu i Indii i jego
pierwszej żony, królowej Mahami.
Urodził się w Lumbini. Zmarł w
wieku ok. 80 lat.
Koło Dharmy jest
ważnym symbolem
buddyzmu. Odnosi się
ono zarówno do koła życia
składającego się z sześciu
sfer egzystencji, czyli
samsary kręgu narodzin i
śmierci, świata cierpienia
dukkha jak i do nauczania
ośmiorakiej ścieżki Buddy
Siakjamuniego, o którym
mówi się, że puścił w ruch
Koło DHARMY...."
Hinajana (Mały Wóz) – najmniej rozpowszechniony w
świecie, występujący głównie na Cejlonie i w Indochinach; skupia
się on na życiu monastycznym, ogromną wagę przywiązując do
filozofii oraz do ascezy.
Mahajana (Wielki Wóz) – odmiana, która dzięki wielu swoim
szkołom (np. Zen) jest najbardziej popularna na świecie. Dużo
mniej rygorystyczna od Hinajany – zakłada, że każda żyjąca istota
może osiągnąć stan buddy i dopuszcza skuteczne praktykowanie
Drogi Środka w każdym, a nie tylko monastycznym, stanie.
Wadżrajana (Diamentowy Wóz) – największy nacisk kładzie
na techniki wizualizacyjne, praktyki magiczne oraz tantryczne.
Rozwinęła się w Tybecie.
Vesak to jedno z najważniejszych świąt
Procesja w Tokio dla uczczenia urodzin
Buddy, którego symbolizuje widoczny w
tyle biały słoń
buddyjskich. Upamiętnia narodziny, oświecenie,
śmierć Buddy i jego przejście do stanu nirwany.
Dzień oświecenia Buddy
Szlachetna Ośmiostopniowa Ścieżka jest ścieżką praktyki.
Przestrzeganie jej zaleceń i wskazań, zebranych w ośmiu regułach (stąd
nazwa) ma prowadzić do całkowitego ustania cierpienia i – w
konsekwencji – ostatecznego przejścia przebudzonej istoty z samsary do
nirwany.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Właściwy Pogląd – jest to poznanie Czterech Szlachetnych Prawd.
Właściwe Postanowienie – to postanowienie wyrzeczenia się złej woli i
odstąpienie od wyrządzania wszelkiej krzywdy
Właściwe Słowo – to powstrzymanie się od kłamstwa, od mowy powodującej
nieporozumienia między ludźmi ("dzielącej" mowy), obelżywej mowy, pustego
gadania.
Właściwy Czyn – to powstrzymanie się od zabijania, od kradzieży, od
nieskromności.
Właściwe Zarobkowanie – to powstrzymywanie się od zarobkowania
przynoszącego szkodę innym istotom, takiego jak: handel bronią, żywymi
istotami, odurzającymi napojami.
Właściwy Wysiłek – to intencje i wysiłek, które nie pozwalają na powstawanie
złych, a pozwalają na powstanie dobrych mentalnych właściwości.
Właściwa Uważność – zachowanie uważności we wszystkim, co się
przedsięwzięło.
Właściwa Medytacja –- dążenie do osiągania stanów, w których znika "ego"
Nauka Buddy spisana została w I w. p.n.e w
języku pali, jednym z dialektów
środkowoindyjskich, a wcześniej, przez
czterysta lat była przekazywana ustnie.
Kanon palijski stanowi dużą bibliotekę.
Dzieli się na :
 pitaka (kosze): "kosz dyscypliny
zakonnej" (vinaja-pitaka)
 "kosz przypowieści" (sutta-pitaka)
 "kosz scholastycznej dogmatyki"
(abdindhamma-pitaka)
Dla poznania nauki Buddy najistotniejszy
jest "kosz pouczeń, przypowieści".
,,Sutra Lotosu” ( X
wiek) w języku
chińskim.
 Kadzidło- wierni kadza Bogu, który jest w innym
świecie a dym który się unosi do niego dojdzie
 Świeca- święty ogień, który płonie i przedłuża modlitwę
po tym jak wierny opuści to miejsce, w którym się modlił
Kwiaty- twór natury który pięknie pachnie
Postawy:
• modlitewna postawa ręce złożone w jakimś
symbolicznym znaku
• klęczki – postawa uniżoności przed królem,
bogiem,posągiem
• medytacja-oznacza "bezwysiłkowe
pozostawanie w tym co jest". Można wywołać to
przez uspokojenie umysłu i utrzymywanie tego
stanu, w którym naturalnie manifestuje się
współczucie i mądrość. Inna technika polega na
pracy z kanałami energetycznymi naszego ciała i
wizualizowaniem form buddów. Najbardziej
efektywną metodą jest stałe utożsamianie się z
własną doskonałą naturą buddy.
Modlitwa w miejscu narodzenia Buddy
www.wikipedia.pl
www.mahajana.net
„Boso przez świat” Wojciech Cejrowski „ Buddyzm”
www. buddyzm.biz.pl/
Wykonała: Sylwia Cymek kl.
II LO „A”
Download