Biologia gimnazjum kl. I

advertisement
KARTA PYTAŃ
ra
2013
b ogia
gimnazjum kl. 1
Drogi Uczniu! Na poniższej karcie znajduje się test składający się z 30 pytań. Do każdego z tych pytań podane są 4
odpowiedzi, z których tylko 1 jest poprawna. Pamiętaj, aby ostateczne odpowiedzi zaznaczyć na Karcie Odpowiedzi.
Powodzenia!
1. Pierwszą osobą, która zaobserwowała organizmy przez mikroskop był:
a) A. van Leeuwenhoek
b) K. Darwin
c) J. Watson
d) F. Crick
c) mikologia
d) galaktologia
2. Dziedziną biologii zajmującą się grzybami jest:
b) algologia
a) botanika
3. Wskaż zestaw nauk wyłącznie biologicznych.
Nazwa
a) 1, 2, 3, 6
1. genetyka
2. anatomia
3. chemia
4. ekologia
5. geologia
6. biochemia
b) 1, 2, 4, 6
c) 2, 4, 5, 6
d) 1, 4, 5, 6
4. Komórka prokariotyczna występuje u:
b) roślin
a) zwierząt
d) bakterii
c) protistów
5. Która struktura komórkowa nie jest otoczona podwójną błoną biologiczną?
b) wakuola
a) jądro komórkowe
c) mitochondrium
d) chloroplast
c) zwierząt
d) bakterii
c) lupa
d) mikroskop elektronowy
6. Ściana komórkowa nie występuje w komórkach:
b) grzybów
a) roślin
7. Który z przyrządów daje największe powiększenie?
a) mikroskop stereoskopowy
8. Ala narysowała
mikroskopem.
b) mikroskop świetlny
na szkiełku i obserwowała je pod mikroskopem. Wskaż właściwy obraz widziany pod
b)
a)
c)
d)
9. Jeśli okular mikroskopu ma powiększenie 25 razy a obiektyw 30 razy to całkowite powiększenie mikroskopu
wynosi:
b) 750 razy
a) 50 razy
c) 75 razy
d) 650 razy
10. Wskaż brakującą jednostkę systematyczną gatunku Pies domowy:
a) Rodzaj
Typ
Gromada
Rząd
Rodzina
?
Gatunek
strunowce
ssaki
drapieżne
psowate
pies
pies domowy
b) Klasa
c) Podtyp
d) Rasa
11. Najmniejszą wśród wymienionych jednostek systematycznych roślin jest:
a) klasa
b) rodzaj
c) rodzina
d) rząd
12. Wskaż prawdziwe dokończenie zdania: Język łaciński w systematyce…
a) był używany tylko do XVIII wieku, wtedy ludzie nauki posługiwali się łaciną.
b) jest uniwersalnym językiem nadal stosowanym w systematyce.
c) jest używany nadal ale tylko przez niektóre państwa.
d) jest w obecnych czasach nieużywany, gdyż teraz uniwersalnym językiem systematyki jest język angielski.
13. Przyrodnikiem, który stworzył podwaliny systematyki organizmów był:
a) Linneusz
b) Darwin
c) Mendel
d) Leeuwenhoek
14. System klasyfikacji oparty na zewnętrznym podobieństwie nazywamy:
a) naturalnym
c) sztucznym
b) właściwym
d) rzekomym
15. Wskaż punkt będący hipotezą doświadczenia.
a) Dlaczego liście opadają na zimę?
b) Brak słońca powoduje obumarcie rośliny.
c) Wpływ światła na rośliny.
d) Jak rośliny się odżywiają?
16. Który z poniższych punktów jest grupą kontrolną w doświadczeniu: Wpływ wody na wzrost siewek fasoli?
a) siewki fasoli, którym podano wodę
b) siewki fasoli, którym nie podano wody
c) dojrzałe rośliny fasoli, którym podano wodę
d) siewki grochu, którym podano wodę
17. Wskaż brakujący element w reakcji fotosyntezy.
woda + dwutlenek węgla
a) alkohol etylowy
energia słoneczna
b) kwas mlekowy
18. Proces oddychania beztlenowego nazywany jest:
b) filtracją
a) fermentacją
…………………. + tlen
c) glukoza
d) skrobia
c) fotodedukcją
d) fosforylacją
19. Wirusów nie można nazwać organizmami, gdyż:
a) nie mają ściany komórkowej
b) brak w ich komórkach jądra komórkowego
c) nie mają budowy komórkowej
d) nie poruszają się
20. Tlen w procesie oddychania jest:
b) substratem
a) produktem
c) katalizatorem
21. Wymiana gazowa u roślin zachodzi podczas:
a) fotosyntezy w dzień
b) fotosyntezy w dzień i oddychania w nocy
c) oddychania w dzień i w nocy
d) fotosyntezy w dzień i oddychania w dzień i w nocy
d) barwnikiem oddechowym
22. Chlorofil ma zdolność pochłaniania światła:
a) czerwonego
b) zielonego
c) niebieskiego
d) odpowiedzi a i c są poprawne
23. Wskaż fałszywe zdanie dotyczące roślin owadożernych.
a) Nie przeprowadzają fotosyntezy.
b) Przeprowadzają fotosyntezę.
c) Schwytane owady są trawione przez enzymy trawienne.
d) Rosną na glebach ubogich w azot.
24. Sposób rozmnażania drożdży przedstawiony na rysunku to:
a) podział poprzeczny
b) przemiana pokoleń
c) podział podłużny
d) pączkowanie
25. Rozwój prosty w rozmnażaniu płciowym nie występuje u:
a) żab
c) człowieka
b) ślimaków
d) ptaków
26. Która z poniższych form bakterii należy do form kulistych?
a) przecinkowiec
b) maczugowiec
c) gronkowiec
d) prątek
27. Cechą charakterystyczną wszystkich grzybów jest:
a) przeprowadzanie fotosyntezy
b) pasożytniczy tryb życia
c) symbioza z roślinami
d) obecność chityny w ścianie komórkowej
28. Wić to narząd ruchu:
a) pantofelka
b) ameby
c) tasiemca
d) eugleny
c)
d)
c) bakterii
d) grzybów
29. Ugryzienie którego zwierzęcia może przenosić malarię?
a)
b)
30. Sinice są glonami należącymi do królestwa:
a) roślin
b) protistów
Download