Rewolucją Francuską nazywamy Okres w dziejach historii

advertisement
Rewolucją Francuską nazywamy Okres w dziejach historii Francji trwający od 1789 do 1799
w którym doszło do głębokich zmian politycznych.
Francja była monarchią absolutną a społeczeństwo podzielone na 3 stany duchowieństwo
szlachta chłopi.Tylko I i II stan miał uprzywilejowane prawa stan III nie posiadał żadnych
praw.
16 maj 1789 zwołano do Paryża stany generalne w składzie duchowieństwo(300 os)
szlachta(300os) chłopi(600 os)
Lipiec 1789 powołano do zycia konstytuantę czyli zgromadzenie które miało na celu
uchwalenie konstutcji.
13 lipiec 1789 mieszkańcy Paryża zawiązali komitet stały oraz gwardię mieszczańską którą
zbroili by chroniła ich przed interwencją wojska.
14 lipiec 1789 szturmowano arsenał w celu zdobycia broni a następnie zdobyto Bastylię
więzienie królewskie.
I okres rewolucji: wielka trwoga jej powodem były rozruchy na wsiach które rozpoczęły się z
powodu trwającej w paryzu rewolucji. Zabijano przedstawicieli duchowieństwa i szlachty
palono księgi zawierające spisy powinności chłopskich wobec szlachty i koscioła.
Konstytuanta uchwaliła ok. 3000 ustaw.
I poważny kryzys związany był z postawą Ludwika XVI który nie rozumiał zmian i nie chciał
się podpisać pod deklaracją praw i ustawą o zniesieniu powinności feudalnej, nie chce
dopuścić by Francja stała się krajem ludzi wolnych (ustawa dotyczy ludzi białych)
6 październik 1789 100 tys. Grupa ludzi wybiera się do wersalu by zabic króla jednak chroni
go La Fayett ma to swoje konsekwencje: Ludwiik XVI musi podpisać obie ustawy, siedziba
parlamentu musi być przeniesiona do Paryża.
W kwietniu 1791 L XVI nie chce uniemożliwić konstytucje(nie chce się pod nią podpisac)
23 czerwca L XVI(Ludwik XVI) próbuje uciec z Francji jednak jego działania nie
przypominają ucieczki.
Lipiec 1791 podpisanie konstytucji przez L XVI
Charakterystyka konsytucji: wprowadzono monarchię konstytucyjną umowa społeczna(Jan
Jakub russoe) człowiek rodzi się wolny, wprowadzono trójpodział władzy wł. Ustawodawcza
1 izbowy parlament zwany legislatywą, wł. Wykonawcza król, wł sądownicza
Konstytucja wprowadziła nowy podział administracyjny. Twa on do dzis: Departamenty,
dystrychty, kantony, gminy.
1 październik 1791 I dzień monarchii konstytucyjnej. Będzie trwała do 21 września 1792.
L XVI chce przywrócić władzę absolutną. Dlatego nie bez przyczyny powołuje rząd w skład
którego wchodzą deputanci departamentu żyrondy.
Żyrondyści że na etapie Mon. Konstytucyjnej musi być zatrzymana rewolucją. Żyrondyści nie
chcą republiki we Francji. Sposobem powstrzymania rewolucji miała być wojna.
20 Kwiecień 1792 monarchia Francuska wypowiada wojnę Austrii. Konflikt będzie trwał 23
lata. Oddziały Austrii i Prus wkraczają do Francji.
21 września 1792 dochodzi do Bitwy pod Valmy. Była to dziwna bitwa ponieważ po kilku
salwach z artylerii wojska austriackie i pruskie wycofują się. Jednym z powodów jest Klim,At
Na jaw wychodzi list L XVI z prośbą o pomoc w przywróceniu mon. Absolutnej.
Władzę ustawodawczą przejmuje konwent. Jego I zadaniem było rozstrzygnięcie co zrobić z
królem. L Xvi zostaje skazany na śmierć przez Gilotynę.
21 styczeń 1793 wykonanie wyroku śmierci na L XVI ma to swoje konsekwencje: powstanie
antyfrancuskie oraz wybuch wojny domowej we Francji
31 stycznia 1793 konwent powołuje trybunał rewolucyjny
11 kwietnia 1793 powołano Komitet Ocalenia Politycznego(KOP)
Władzę nad KOP-em przejęli Jakobini najbardziej radykalne zgromadzenie we Francji.
Zwolennicy Rewolucji. Na ich czele stał Maxymilian Robespierre. Jakobini oskarżają
żyrondystów o wywołanie wojny i to otwiera najbardziej krwawy okres Jakobinów
Rozpoczynają realizację Czerwonego Terroru, jest on odpowiedzią na zaistniałe wydarzenia
m In zabójstwo przez 16 dziewczynę jendego z jakobinów.
22/23 lipiec 1794 siedziba Kopu zostaje otoczona przez wojska. Członkowie KOPu zostali
wyjęci spod prawa. Nie chcieli się poddać 4 popełniło samobójstwo1 się nie udało.
Nowy etap to republika dyrektoriatu władzę wykonawczą tworzy 5 dyrektorów.
Ludzie musieli pracować 14-16 godzin. W tej sytuacji w 1795 biedni atakują budynek
dyrektoriatu i chcą wprowadzić system jakobinów. Ten atak powstrzymał Napoleon
Bonaparte który ostrzelał napastników.
Europa i Francja w latach 1797 – 1807
Napoleon najeżdża na państwa i tworzy republiki.
We Włoszech tworzy republiki Lombardzką i Cisalpińską
Styczeń 1789 N.B(napoleon Bonaparte) wkracza do Szwajcarii i tworzy tam republikę
Helwecką
Luty 1798 wojska N.B wkraczają do państwa kościelnego. W jego miejsce tworzą republikę
rzymską a papież został przeniesiony do Paryża.
Te działania ukazują że napoleon Am ambicje polityczne. Podjęto decyzję by trzymać
napoleona jak najdalej od Paryża.
Wydano mu rozkaz by wyruszył do Egiptu i dotarł do wybrzeży Indii.
Udało się zdobyć Egipt ale nie udało się dostać do Indii ponieważ wojska brytyjskie rozbijają
wojska Francuskie w bitwie morskiej pod ABUHIR.
Październik 1799 NB wraca do europy z grupą najbliższych współpracowników.
Przewrót 18 BRUMAIER’A
9-10 listopad 1799 w jego wyniku władzę traci dyrektoriat.
13 grudnia 1799 NB upublicznia napisaną przez siebie konstytucję i zistaje I konsulem.
Francja ma nowy ustrój Konsulat
NB podejmuję wojnę z koalicją antyfrancuską. Wojska austriackie i pruskie zajmują Włochy
zdobyte wczesniej przez Napoleona.
Czerwiec 1800 bitwa pod MARENGO zwycięstwa wojsk Francuskich
3 grudzień 1800 HOHENLINDERN porażka wojsk austriackich
1801 Pokój w LUNEVILLE Zawarty na ustawach z pokoju w Campo Formio
Jedynym państwem które kontynuuje wojnę jest Anglia.
Marzec 1802 Pokój z Anglią w AMIENS żadnych zmian terytorialnych.
1802-1804 powstaje wielka armia wprowadzono nowy system organizacji armii
2 grudzień 1804 NB ogłosił się cesarzem Francuzów. Monarchowie innych państw uważają
że nie ma podstaw by uznać koronację NB.
Powstaje 3 Koalicja antyfrancuska. Anglia Austria Rosja. zaczyna się wojna.
Październik 1805 bitwa morska pod TRAFALGAR Anglia rozbija wojska Francuskie.
2 grudzień 1805 bitwa pod AUSTERLITZ (bitwa 3 cesarzy). Francuzi odnoszą spektakularne
zwycięstwo mimo licznej przewagi wojsk wroga.
25.12 1805 Pokój w PRESZBURGU po przegranej przez Cesarstwo Austriackie wojnie III
koalicji z Cesarstwem Francji. Po totalnej klęsce wojsk austriacko-rosyjskich w bitwie pod
Austerlitz, monarchia Habsburgów wycofała się z wojny i rozpoczęła starania o zawarcie
pokoju.
Październik 1806 wypowiedzenie przez Prusy wojny Francji. Skutkiem była 4 koalicja
antyfrancuska. Anglia Prusy Austria.
14 październik 1806 oddziały Francuskie wkraczają do warszawy. Na ziemiach polskich
Francja toczy trudne walki z Rosją .
14 czerwiec 1807 bitwa pod FRYDLANDEM. Porażka Rosji po tej bitwie podjęto decyzję o
zakończeniu wojny z 4 koalicją
7 lipiec 1807 układ w TYLŻY na jego mocy rzeka Niemen staje się granicą rozkładu
wpływów rosyjskich i Francuskich.
6 sierpień 1807 układ z Prusami. Z ziem 2 i 3 rozbioru powstaje Księstwo Warszawskie.
II Prusy przystępują do blokady kontynentalnej wybrzeży brytyjskich (listopad 1807)
Nie można było eksportować ani importować towarów z europy na wyspy brytyjskie i
odwrotnie. Europa nie umiała wyrzec się towarów brytyjskich i powstaje Przemyt przez
Kanał LA MANCHE.
1807 NB chce opanować półwysep Iberyjski. Do Paryża wezwano Chrystiana IV i zamknięto
go w areszcie domowym a do Madrytu wysłano nowego króla Józefa brata NB.
Bitwa w wąwozie SAMOSIERRA 30 listopad 1808 NB zdobywa wąwóz. Bitwa ta otworzyła
Napoleonowi drogę na Madryt i pozwoliła kontynuować hiszpańską kampanię.
Próba opanowania Portugalii zakończyła się niepowodzeniem. Układ wyżynny blokował
rozwinięcie potęgi Francuskiej
1811 Francuzi kapitulują przed armią angielską Welingtona.
Powstaje 5 koalicja antyfrancuska.
Wiosna 1809 anglicy i Austriacy. Obszar wojny to księstwo warszawskie.
1809 Bitwa pod Raszynem. Potyczka zakończona podpisaniem przez obie strony
porozumienia, była taktycznie nie rozstrzygnięta. Jednak zapoczątkowała ona kampanię,
której efektem było między innymi dwukrotne powiększenie obszaru Księstwa i zwiększenie
polskiej siły zbrojnej z 14 000 do 60 000 w niecałe trzy miesiące. Oddziały były dowodzone
przez Józefa Poniatowskiego.
Wrzesień 1809 – 2 dniowa bitwa pod WAGRAM. Zwycięstwo Francji i pokój w
SYMBRONIE (1809) Treść Księstwo warszawskie zajmuje Galicję wschodnią z Krakowem
na czele.
Franciszek I musi oddać za żonę Napoleona Marię Luizę
1810 ślub napoleona z Marią Luizą
Download