PRIX GALIEN Polska 2015 - laureaci I. kategoria: Innowacyjny

advertisement
PRIX GALIEN Polska 2015 - laureaci
I. kategoria: Innowacyjny produkt leczniczy:
1.1
innowacyjny produkt leczniczy w leczeniu otwartym:
pertuzumab (ROCHE):
będący nowym standardem leczenia HER2-dodatniego, zaawansowanego raka
piersi.
Pertuzumab - w pełni rekombinowane, humanizowane przeciwciało monoklonalne
anty-HER2, to doskonały przykład terapii z zakresu medycyny personalizowanej. W
leczeniu chorych na HER2-dodatniego raka piersi pertuzumab wykazał ogromną
przewagę kliniczną nad dotychczasowymi schematami leczenia tego agresywnego
podtypu nowotworu. Osiągnięcie, w badaniu CLEOPATRA, blisko 5-letniej mediany
przeżycia całkowitego zostało określone przez międzynarodowe środowisko ekspertów
jako bezprecedensowe i znalazło odzwierciedlenie w najnowszych rekomendacjach
klinicznych światowych i europejskich towarzystw naukowych m. in.: ESMO, NCCN,
w których terapię opartą na pertuzumabie u chorych na uogólnionego HER2-dodatniego
raka piersi w I linii uznano za nowy standard terapii.
1.2
innowacyjny produkt leczniczy w leczeniu zamkniętym:
a. niwolumab (BRISTOL-MYERS SQUIBB):
za immunoonkologiczną terapię, stanowiącą przełom w leczeniu onkologicznym
pacjentów z zaawansowanym czerniakiem oraz leczeniu raka płuca.
Niwolumab jest przełomową terapią immunoonkologiczną dla pacjentów
z zaawansowanym czerniakiem. Cechą niwolumabu jest niespotykany dotychczas
mechanizm działania - aktywacja układu odpornościowego poprzez punkt kontrolny PD1, który rozpoznaje komórki nowotworowe i je niszczy, przez co uzyskujemy
dlugotrwałe odpowiedzi na leczenie. 73 % pacjentów z zaawansowanym czerniakiem
leczonych niwolumabem przeżywa jeden rok. Wiemy z danych historycznych, że
u chorych leczonych chemioterapią przeżycia były na poziomie 25 %. Z uwagi
na niezależny od lokalizacji narządowej mechanizm działania, niwolumab jest badany
w kilkunastu wskazaniach onkologicznych, w 50 badaniach klinicznych,które obejmują
8000 pacjentów na całym świecie.
b. pembrolizumab (MSD):
lek immunoonkologiczny stosowany w leczeniu zaawansowanego
(nieoperacyjnego lub przerzutowego) czerniaka u osób dorosłych.
lek lek
Pembrolizumab jest zarejestrowany w leczeniu zaawansowanego (nieoperacyjnego lub
przerzutowego) czerniaka u osób dorosłych. Komisja Europejska zarejestrowała
pembrolizumab na podstawie danych z badań klinicznych przeprowadzonych
z udziałem ponad 1500 pacjentów Na podstawie przeprowadzonej analizy,
przedstawionej podczas Konferencji ASCO w 2015 roku , szacowany odsetek dwuletnich
przeżyć pacjentów z przerzutowym czerniakiem przyjmujących pembrolizumab wyniósł
aż 50%. Pembrolizumab to przeciwciało anty-PD-1, aktywujące do walki z nowotworem
układ odpornościowy pacjenta. Immunoterapia zwiększa nie tylko szanse pacjentów
z nieoperacyjnym czerniakiem, ale także chorych na inne nowotwory. Obecnie firma
MSD prowadzi badania kliniczne, które dotyczą ponad 30 typów nowotworów i obejmują
ponad 14 000 pacjentów. Ostatnio pembrolizumab został zarejestrowany w USA
w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca i oczekuje na rejestrację w tym
wskazaniu w Unii Europejskiej.
1.3
innowacyjna szczepionka:
SANOFI PASTEUR:
sześciowalentna szczepionka zapobiegająca 6 chorobom zakaźnym równocześnie.
Szczepionka jest sześcioskładnikową szczepionką przeznaczoną do szczepienia
pierwotnego u dzieci od ukończenia 6. tygodnia życia oraz uzupełniającego w drugim
roku życia. To szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu
wątroby typu B, poliomyelitis i Haemophilus influenzae typ b.
Jest nowym, oryginalnym i innowacyjnym produktem leczniczym immunologicznym. Jest
ona skojarzoną, sześciowalentną szczepionką zapobiegającą 6 chorobom zakaźnym
równocześnie. Jej w pełni płynna formulacja, nie wymagająca wcześniejszego
przygotowania zawiesiny preparatu szczepionkowego do wstrzyknięcia i produkcja w
postaci jednodawkowej ampułko-strzykawki do bezpośredniego użycia jest
bezkonkurencyjnym walorem, podkreślanym przez pracowników ochrony zdrowia
wykonujących szczepienia. Szczepionka w tej postaci niemal pięciokrotnie minimalizuje
możliwość popełnienia błędu podczas wykonywania szczepienia.
Wprowadzenie szczepionki sześciowalentnej do pediatrycznych PSO pozwala na dużą
elastyczność w konstruowaniu nowych kalendarzy szczepień ochronnych,
uwzględniających także szczepienia przeciwko innym chorobom zakaźnym, przy
zapewnieniu najniższej z możliwych liczby wstrzyknięć szczepionek u niemowląt
i małych dzieci.
II. kategoria: Innowacyjne odkrycie naukowe:
a. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN:
innowacyjne termoczułe podłoża, które zastosowane w hodowli arkusza komórek
własnych pacjenta wspomagają leczenie oparzeń i trudno gojących się ran.
„Nośniki polimerowe do termicznie kontrolowanego wytwarzania i oddzielania arkuszy
komórek skóry i nabłonka” POLYCELL. Przedmiotem kierowanego przez prof. dr hab.
Andrzeja Dworaka projektu „Nośniki polimerowe do termicznie kontrolowanego
wytwarzania i oddzielania arkuszy komórek skóry i nabłonka” POLYCELL realizowanego
w ramach Konsorcjum, którego liderem jest Centrum Materiałów Polimerowych
i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, były podłoża oparte na termoczułych
polimerach. Dotychczas stosowane metody oddzielania komórek od podłoża
hodowlanego nie pozwalają na otrzymanie ciągłego arkusza komórek. Dzięki unikalnym
właściwościom termoczułej warstwy, na której hodowane są komórki, możliwe jest
oddzielenie ich nieuszkodzonych arkuszy od podłoża poprzez niewielkie obniżenie
temperatury. Zastosowanie termoczułych podłoży do hodowli komórek własnych
pacjenta wspomoże leczenie oparzeń i trudno gojących się ran.
b. Dr hab. prof. nadzw. Marek Woynarowski (Centrum Zdrowia Dziecka):
za leczenie uporczywie nawracających poparzeniowych zwężeń przełyku sondą
- protezą przełykową.
Sonda-proteza do leczenia uporczywie nawracających zwężeń przełyku. Wypicie
substancji żrącej może powodować chemiczne oparzenia błony śluzowej skutkujące
zwężeniem lub zarośnięciem przełyku. Leczenie takich pacjentów wymaga licznych,
powtarzanych zabiegów endoskopowego poszerzania zwężenia a w razie ich
nieskuteczności zabiegu chirurgicznej rekonstrukcji przełyku, w czasie którego
zniszczony przełyk zastępowany jest fragmentem jelita grubego pacjenta.
Opracowana w IPCZD sonda-proteza jest implantowana bezpośrednio po
endoskopowym rozszerzeniu zwężenia i utrzymuje uzyskaną w trakcie rozszerzania
szerokość przełyku zapobiegając nawrotom zwężenia. Zastosowanie sondy-protezy
umożliwia skrócenie czasu leczenia, zmniejsza liczbę zabiegów endoskopowych
i zmniejsza ryzyko leczenia chirurgicznego.
III. kategoria: Innowacyjny wyrób medyczny:
nagrody nie przyznano.
IV. kategoria: Innowacyjne rozwiązanie informatyczne dla medycyny:
Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski z Politechniki Gdańskiej, Wydział Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Systemów Multimedialnych: za Cyberoko
- metodę i technologię diagnozowania stanu świadomości oraz stymulowania
pacjentów po urazie mózgu (będących w śpiączce lub stanie wegetatywnym).
Istotnym wyzwaniem współczesnej medycyny pozostaje ocena stopnia świadomości
pacjentów, którzy się nie komunikują, a w tej grupie liczbę fałszywych diagnoz szacuje
się na ponad 40%. Pacjent apaliczny może znajdować się w stanie minimalnej
świadomości, ograniczonej świadomości lub nawet świadomości pełnej - w tym ostatnim
przypadku stan takiej osoby określa się jako syndrom zamknięcia (świadome osoby są
zamknięte we własnym, nieruchomym ciele).
„CyberOko” stanowi rozwiązanie informatyczne, oparte na nowej metodzie
diagnostyczno-terapeutycznej, integrujące opracowane technologie: śledzenia wzroku,
badania słuchu metodami obiektywnymi, komputerowej emisji zapachów oraz analizy
bioelektrycznej aktywności mózgu pacjentów. Zaproponowana w Politechnice Gdańskiej
przez zespół pod kier. prof. A. Czyżewskiego metoda rehabilitacji pacjentów
z zaburzeniami świadomości, tzn. pozostających w śpiączce lub uważanych za osoby
w stanie wegetatywnym opiera się na stymulowaniu ośrodków mózgu odpowiedzialnych
za procesy poznawcze.
Serwis PR:
Anna Jagnyziak
mobile: +48.502.555.165
e-mail: [email protected]
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards