TEMAT 40: Napięcie warunkiem przepływu prądu.

advertisement
TEMAT 40: Napięcie warunkiem przepływu prądu.
Aby ładunek elektryczny mógł się przemieścić to pole musi wykonać pracę, którą
można obliczyć ze wzoru: W=Fs. Wykonana praca będzie tym większa, im silniejsze jest pole
i im większy ładunek.
Napięciem elektrycznym nazywa się też różnicą potencjałów i jest to wykonana praca
podzielona przez wartość ładunku. Napięcie elektryczne oznaczamy literą U, a jednostką jest
1 wolt [V]. Napięcie mierzy się za pomocą woltomierza lub miernikiem uniwersalnym.
Symbol obszaru wysokiego napięcia.
Definicja napięcia:
Miarą napięcia elektrycznego jest stosunek wartości pracy wykonanej przez to pole
przy przesunięciu ładunku między dwoma jego punktami A i B do wartości ładunku.
=
=
Jeśli przesunięcie ładunku o wartości 1 C między określonymi punktami wymaga pracy 1 J, to
napięcie między tymi punktami wynosi 1V.
Prąd elektryczny to uporządkowany ruch ładunków, jak na przykład elektronów
w przewodniku.
Dodatki:
1. Film na temat Napięcia elektrycznego (Kliknij..)
2. Film na temat Prądu elektrycznego (Kliknij..)
Różnica potencjałów między chmurą a ziemią podczas wyładowań atmoferycznych (burzy).
ZADANIA:
1. Między dwoma punktami istnieje napięcie 9 V. Oblicz pracę, jaką wykonają siły pola
elektrostatycznego, przesuwając między tymi punktami ładunek 0,006 C.
2. Napięcie między chmurą burzową a Ziemią wynosi 5·108 V. Jaką pracę wykonają siły pola
elektrostatycznego przesuwając w tym polu w czasie wyładowania 4,395·1020 elektronów?
3. Napięcie elektryczne na końcach przewodnika ma wartość 12 V. Oblicz jaką pracą
wykonały siły elektryczne jeżeli przez przewodnik przepłynął ładunek 0,03 kC.
4. Oblicz ładunek, nad którym wykonano pracę 40 J, przesuwając go między punktami pola
elektrostatycznego o napięciu 320 V.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards