Jeden mózg – dwie półkule - Polish Psychologists` Association

advertisement
8
Poniedziałek, 2 lutego 2015
porady
Porady psychologa
Zastanawialiście się
kiedyś nad tym, z czego
wynikają różnice między
kobietą, a mężczyzną
w postrzeganiu świata,
w ekspresji uczuć,
w uzdolnieniach czy
umiejętnościach?
Ukryta moc mózgu
A. Moir i D. Jessel w książce
,,Płeć mózgu” twierdzą, że wynikają one przede wszystkim z
biologii naszego mózgu. Ludzki mózg jest bowiem niesamowitym instrumentem, który
pozwala nam na odbieranie,
przetwarzanie, a następnie
generowanie różnorodnych
bodźców. Jest główną jednostką
kontrolną, a zarazem centrum
zarządzającym naszym organizmem. Kieruje wszystkimi
procesami, które zachodzą
w naszym organizmie. Jest
jednocześnie źródłem i magazynem który przechowuje
nasze myśli, wyobrażenia,
pragnienia, a przede wszystkim naszą tożsamość. Zajmuje się informacjami, które
napływają z oczu, uszu, języka,
nosa i skóry oraz wpływa na
to jak myślimy, poruszamy się
czujemy, widzimy czy mamy
świadomość swego istnienia.
Niektórzy są przekonani, że
nasza dusza mieści się właśnie w
mózgu. To dzięki niemu odbieramy bodźce zarówno ze świata zewnętrznego jak i z wnętrza
naszego ciała. Przetwarzamy
informacje i adaptujemy nasz
organizm do zmieniających się
warunków. Mózg człowieka jest
najważniejszym organem w naszym organizmie, który można
porównać do pracy komputera.
Prof. Grzegorz Opala twierdzi,
że ,,mózg podobnie jak komputer działa w pamięci bieżącej,
czyli operacyjnej, ale też zbiera
informacje i trwale je zapisuje
na twardym dysku.”
Półkuliści specjaliści
Natura wyposażyła nas w
dwie półkule po to, by każda z
Menedżer kalifornijskiego
funduszu Palo Alto
Investors Joon Yun
ogłosił konkurs i
ufundował nagrodę
1 mln dolarów dla
badaczy, których odkrycie
najbardziej przyczyni się
do przedłużenia
ludzkiego życia.
Badacze chętni do wzięcia
udziału w konkursie muszą się
zarejestrować do 15 lutego, drugi
ostateczny termin to 15 czerwca
2015 r. – informuje strona internetowa poświęcona nagrodzie Palo Alto Longevity Prize.
Dotychczas zgłosiło się 14 amerykańskich zespołów naukowych
oraz jeden niemiecki.
– Po sześciu dekadach, jakie
minęły od rozszyfrowania kodu
genetycznego przez Jamesa
Watsona i Francisa Cricka, nad-
Przy współpracy z:
Polish Psychologists’ Association
Jeden mózg – dwie półkule
nich była w stanie przejąć część
funkcji tej drugiej. Obie stale i
nierozerwalnie współpracują
ze sobą. Lewa i prawa półkula
mózgu komunikują się między
sobą przez ciało modzelowate. Lewą połową naszego ciała
rządzi prawa część mózgu i na
odwrót. Gdy słuchamy piosenki,
lewa półkula przetwarza słowa,
a prawa muzykę. Dlatego łatwiej
i szybciej uczymy się słów piosenek, ponieważ w ten proces
zaangażowane są obie półkule.
Prawa półkula odpowiada za
zdolności kreatywne i artystyczne, wyobraźnię i intuicję,
poczucie humoru i zachowania
spontaniczne, poczucie rytmu
i przestrzeni, a także operowanie symbolami i kolorami. Osoby z dominacją prawej półkuli
charakteryzują się myśleniem
obrazowym, widzeniem całościowym oraz skłonnością do
syntetyzowania. Natomiast lewa
półkula odpowiada za mowę i jej
rozumienie, myślenie logiczne,
obliczenia matematyczne, poczucie czasu oraz za porządek
i kolejność. Osoby z dominacją
lewej półkuli przetwarzają informację po kolei, postrzegają
szczegóły i wszystko dokładnie
analizują. Przejawiają tendencję do krytykowania i osądzania
oraz koncentrują się na nakazach i zakazach. Obszary mózgu
mogą wzajemnie przejmować
swoje funkcje, a obie półkule
współpracują ze sobą i uzupełniają się we wszystkich procesach psychicznych.
Wielkie osobistości wykorzystywały w równej mierze
obie półkule. Albert Einstein był
znakomitym fizykiem grającym
na skrzypcach, który nigdy nie
dokonałby swoich odkryć, gdyby nie wykorzystywał w swojej
pracy wyobraźni i intuicji. Natomiast Leonardo da Vinci był nie
tylko malarzem, ale także konstruktorem, wykorzystującym
zdolności matematyczne i logikę.
Napisz do Redakcji:
238-246 King Street,
Hammersmith,
London W6 0RF
lub [email protected]
dziennikpolski.co.uk
z dopiskiem ”PPA”, a psychologowie z PPA odpowiedzą
na Twoje pytania na łamach “Dziennika Polskiego”
a
KONSULTACJE DLA DOROSŁYCH I PAR
Skorzystaj z 6 bezpłatnych spotkań z psychologiem!
Mogą się do nas zwrócić osoby cierpiące na depresję,
stany lękowe, myśli samobójcze, bezsenność, trudności
z jedzeniem, doświadczające przemocy, mające problemy w relacjach, prześladowane czy dyskryminowane bądź będące w trakcie kryzysu życiowego.
Pomagamy także osobom pragnącym pogłębić
własne zasoby na drodze samorozwoju. Spotkania sa
w pełni poufne. Ważna jest dla nas możliwość autentycznego spotkania się z drugim człowiekim, dlatego
mamy indywidualne podejście do każdej osoby, ktora
pragnie odmienić swoje życie.
Konultacje będą udzielane
tylko po uprzednim ustaleniu terminu i godziny.
Zapisy i dalsze informacje pod adresem mailowym
danego punktu konsultacyjnego.
[email protected]
Mózg kobiety
i mężczyzny
Różnice w funkcjonowaniu
mózgu mężczyzn i kobiet od
dawna są przedmiotem wielu badań naukowych. A. Moir
and D. Jessel w swojej książce
,,Płeć mózgu” podkreślają, że
mózg mężczyzny jest bardziej
wyspecjalizowany niż mózg
kobiety. Gdy mężczyzna pracuje
nad problemem abstrakcyjnym,
używa głównie prawej półkuli,
natomiast kobieta używa obu
półkul. Zaletą takiej organizacji
mózgu u mężczyzn jest fakt, że
mężczyźni nie dają się tak łatwo
rozpraszać zbytecznymi informacjami, a także potrafią łatwiej
wykonywać jednocześnie dwie
różne czynności. Autorzy wyjaśniają fakt, że mężczyznom
jest trudniej wyrażać werbalnie
uczucia ponieważ, nie trzymają
oni emocji w lewej półkuli, a
zdolność ich wyrażania znajduje
się w prawej. U kobiet położenie emocji jest takie samo, lecz
kobiecy mózg ma więcej połączeń między obiema półkulami
dzięki czemu kobiety lepiej radzą sobie z własnymi stanami
emocjonalnymi. Prof. A. Grabowska uważa, że ,,poznanie
i uświadomienie sobie różnic
Milion dolarów za dłuższe życie
szedł czas na złamanie kodu długowieczności – stwierdza Yun.
Menedżerowi Palo Alto Investors, który w swoich funduszach hedgingowych ma ponad
1 mld USD, doradzają specjaliści
Stanford University oraz Massachusetts Institute of Technology
(MIT) w Cambridge.
Nagroda podzielona jest na
dwie kategorie w takiej samej
wysokości (po 0,5 mln dolarów).
W jednej otrzymają ją badacze,
którzy znajdą sposób na odmłodzenie starzejącego się mięśnia
sercowego. Chodzi o głównie
o to, żeby serce nadal potrafiło
sprawnie pompować krew dostosowując się do aktualnego
wysiłku. Niewydolność serca do-
Z
danych Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO) wynika, że najdłużej
żyją Japończycy: kobiety
– 87 lat, a mężczyźni – 80
lat. Zaraz po Japonkach
najbardziej długowieczne
są mieszkanki Hiszpanii,
Szwajcarii, Singapuru i
Włoch, które żyją 85 lat.
We Francji, Australii, Korei
Południowej, Luksemburgu i Portugalii kobiety żyją
przeciętnie 84 lata.
Jeśli chodzi o mężczyzn,
to najdłużej żyją mieszkańcy
Islandii - 81 lat. W Szwajcarii, Australii, Izraelu, Singapurze, Nowej Zelandii,
Włoszech, Japonii i Szwecji
przeciętna oczekiwana długość życia wynosi 80 lat.
Według Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego
Zakładu Higieny w Warszawie, Polki żyją średnio
81 lat, czyli aż o 8 lat dłużej
aniżeli Polacy. Nasi rodacy
nadrabiają jednak zaległości. W latach 2001-2013
długość życia mężczyzn w
naszym kraju wzrosła z 66
do 73 lat.
tyka coraz więcej osób w starszym
wieku i jest jednym największych
wyzwań współczesnej medycyny.
W drugiej kategorii mają być
nagrodzeni badacze, którzy po
raz pierwszy o 50 proc. przedłużą
życie jakiegoś ssaka. Takie próby
od wielu lat są prowadzone na
zwierzętach. Polegają one głównie na odpowiednim manipulowaniu genami oraz stosowaniu
kodowanych przez nie białek
spowalniających starzenie się.
Konkurs w pierwszej kategorii zostanie rozstrzygnięty
już 15 czerwca 2016 r., natomiast w drugiej kategorii – 9
września 2019 r. Jest on zatem
szansą raczej dla tych zespołów badawczych, które już
a
Urszula Walczak
Absolwentka Wydziału
Pedagogiki i Psychologii
UMCS, specjalizacja:
pedagog, pedagog
specjalny; absolwentka
Politechniki Warszawskiej,
specjalizacja: protetyk
słuchu, członek PPA
może nam pomóc w układaniu
właściwych relacji pomiędzy
płciami opartych na szacunku i
akceptacji swojej odmienności”.
Która półkula mózgu
dominuje u Ciebie ?
Jeżeli nie wiesz, która półkula dominuje u Ciebie możesz wykonać kilka prostych
ćwiczeń, które potwierdzą
Twoją półkulowość. Zapleć
dłonie razem, a następnie zobacz, który kciuk jest na górze.
Jeżeli prawy tzn. że dominuje
u Ciebie lewa półkula mózgu,
a jeśli lewy tzn. że dominuje u
Ciebie prawa półkula. Wynika
to z tego, że lewa półkula mózgu odpowiada za ruch prawą
stroną ciała i odwrotnie.
Stań wyprostowany na prawej nodze, a stopę lewej oprzyj
o kolano od wewnątrz prawej.
Następnie rozłóż ręce na boki,
a potem wykonaj to samo tyle,
że odwrotnie. Jeżeli utrzymasz
dłużej równowagę na prawej
nodze, to wówczas Twoje postępowanie kierowane jest rozumem. Jeśli natomiast na lewej
to wtedy o Twoich wyborach
decydują emocje. r
pracują nad różnymi zagadnieniami dotyczącymi możliwości przedłużenia życia.
Jeden z doradców naukowych, neurochirurg Stanford
University prof. James Doty
uważa, że w następnym pokoleniu część ludzi będzie
żyła ponad 120 lat. Niemiecki
uczony zajmujący się badania
nad długowiecznością, Bjoern
Schumacher z uniwersytetu w
Kolonii twierdzi jednak, że jest
to mało prawdopodobne.
W wypowiedzi dla tygodnika „Spiegel” Schumacher
podkreśla, że nie ma pewności
czy to, co uda się uzyskać w eksperymentach na zwierzętach
będzie można wykorzystać do
przedłużenia życia ludzi. Jego
zdaniem, ważniejsze niż długowieczność jest jak najdłuższe
zachowanie u starzejących się
ludzi dobrego zdrowia. r
Download