Molekularne podstawy obrzęku mózgu

advertisement
Molekularne podstawy
obrzęku mózgu
Zbigniew Karwacki
Zakład Neuroanestezjologii
Katedry Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
60%
Integracja funkcjonalna
CMRO2
40%
Integracja strukturalna
Synteza
białek
70
60
Aktywność
bioelektryczna
50
Glikoliza
• tlenowa
• beztlenowa
40
Mleczany
30
20
ATP
10
0
%
CBF
SEP
AEP
EEG
Beztlenowa
depolaryzacja
Strefa półcienia
Ognisko
zawału
Czynniki warunkujące
homeostazę wewnątrzczaszkową
• Metabolizm tkanki nerwowej (CMRO , CMR )
• Mózgowy przepływ krwi (CBF)
• Mózgowe ciśnienie perfuzyjne (CPP)
2
Glu
– Średnie ciśnienie tętnicze (MAP)
– Ciśnienie śródczaszkowe (ICP)
• Autoregulacja
• Reaktywność naczyń mózgowych na CO2
Przestrzenie płynowe OUN
• Śródkomórkowa (1100 – 1330 ml)
• Śródmiąższowa (100 – 150 ml)
• Płyn m – rdz (75 – 120 ml)
• Krew (75 – 100 ml)
Bariery OUN
• Błona komórkowa
• BBB (kadheryna, okludyna klaudyna)
• Wyściółka komór
• Ziarnistości i sploty pajęczynówki
Cytotoksyczny
Naczyniopochodny
Udar niedokrwienny,
niedotlenienie,
zatrzymanie krążenia,
zaburzenia metaboliczne
intoksykacje
Ostry:
uraz czaszkowo-mózgowy,
udar krwotoczny,
Integralność BBB
zachowana
zwiększona przepuszczalność
Lokalizacja obrzęku
Wewnątrzkomórkowy:
astrocyt, mikroglej, neuron
Zewnątrzkomórkowy:
przestrzeń międzykomórkowa
Pierwotny czynnik
Przewlekły;
guz, ropień, infekcje OUN
TGF-
blizna glejowa
TGF-
Obrzęk naczyniopchodny
O 2H202
TNF-α, IL-1β
eNOS
iNOS
nNOS
ONOO
NO2 NO3
Pro-MMPs
MMPs-1
MMPs-2
MMPs-9
Połączenie ścisłe (Okludyna, Klaudyna)
Uszkodzenie
BBB
Obrzęk naczyniopochodny (ICH)
• Metabolity rozpadu uwolnionej
z erytrocytów hemoglobiny
• Trombina
• Aktywacja układu dopełniacza
• Mediatory reakcji zapalnej (Il-1β, TNF-α)
Obrzęk naczyniopochodny (tumor)
• Populacja astrocytów ↓
• Komórki nowotworowe
– wytwarzają płyn (do 90 ml/dobę)
– produkują i uwalniają
• VPF (vascular permeability factor)
• SF (scatter factor)
Obrzęk naczyniopochodny (tumor)*
VPF
SF
Fosforylacja
okludyny
kortykosterydy
Uszkodzenie
BBB
AQP4*
•
Przynaczyniowa stopka astrocyta
•
Zewnętrzna błona graniczna (p.podpajęczynówkowa)
•
Wewnętrzna błona graniczna (wyściółka układu komorowego)
O2 / Glukoza
Deficyt energetyczny
Glikoliza beztlenowa
ATP
Uwolnienie glutaminianu
Depolaryzacja neuronów
Glutaminian
Wychwyt
glutaminianu
Otwarcie napięciowego kanału Ca++Aktywacja NMDA
Śródkomórkowy Ca++
Aktywacja AQP4
Napływ H2O
Obrzęk cytotoksyczny
Śródkomórkowy Na+
Anestezjologia i Ratownictwo 2008; 2: 163-9
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards