Spotkanie Taizé przygotowaniem do ŚDM w Madrycie

advertisement
Spotkanie Taizé przygotowaniem do ŚDM w Madrycie
Europejskie Spotkanie Młodych jest przygotowaniem do Światowych Dni Młodzieży w
Madrycie – uważa biskup Rotterdamu, Adrianus van Luyn. Przewodniczący
Konferencji Episkopatu Holandii wyraził nadzieję, że obecność 30 tysięcy młodych
Europejczyków w Rotterdamie będzie „znakiem nadziei dla Kościoła w Holandii i
całego społeczeństwa”.
Zdaniem bp. van Luyna młodzi potrzebują, aby ich życie zostało ukierunkowane, by ich życiu
został nadany sens. Jego zdaniem może się to odbywać podczas tego typu spotkań jak to
zorganizowane przez Wspólnotę Taizé w Rotterdamie. „Jest ono znakiem nadziei dla
Kościoła w Holandii, ale i dla całego społeczeństwa” – podkreślił biskup Rotterdamu. Dodał,
że „Jezus Chrystus jest światłem świata, czego młodzi mogą doświadczyć podczas tego
spotkania, poprzez osobistą relację z Bogiem, modlitwę i medytację, ale również poprzez
spotkanie z ludźmi tego samego pokolenia”.
„To bardzo ważne wydarzenie dla naszego Kościoła i społeczeństwa. Jestem pewien, że
będzie ono miało jakiś pozytywny rezultat np. w kontekście przygotowań do Światowych Dni
Młodzieży w Madrycie. Jest to krok na drodze do spotkania na światowym poziomie z
papieżem i Kościołem powszechnym w Madrycie” – powiedział przewodniczący Konferencji
Episkopatu Holandii w rozmowie z KAI.
Hierarcha przyznał, że jest pozytywnie zaskoczony współpracą przy relacjonowaniu 33.
Europejskiego Spotkania Młodych przez programy telewizyjne: katolicki i protestancki.
„Słyszałem bardzo pozytywne komentarze z obu stron. Możliwe, że zaowocuje to współpracą
także w przyszłości, np. w okresie świąt wielkanocnych” – powiedział bp van Luyn.
Odnosząc się do relacji ze wspólnotą muzułmańską biskup podkreślił, że wyznawcy islamu
stanowią ok. połowy z 600 tys. mieszkańców Rotterdamu, ponadto zwrócił uwagę, że w
Holandii wspólnota katolicka stara się promować dialog międzyreligijny i międzykulturowy,
także na poziomie Rady Kościołów Holandii. „Staramy się połączyć wysiłki wierzących w
jednego Boga w dawaniu świadectwa wobec zsekularyzowanego społeczeństwa. Z jednej
strony musimy unikać fundamentalizmu, a z drugiej strony słabości życia wiarą bez
konsekwencji” – podkreślił biskup Rotterdamu. Przyznał jednocześnie, że jeszcze nie
odwiedził otwartego przed nieco ponad tygodniem w Rotterdamie meczetu Essalam,
największej świątyni muzułmańskiej w Europie Zachodniej.
Wraz z biskupem Rotterdamu, a jednocześnie przewodniczącym Rady Episkopatów
Wspólnoty Europejskiej młodzież zastanawiała się jak razem pracować na naszym
kontynencie, natomiast z byłym Sekretarzem Stanu ds. Transportu i Zarządzania Wodą w
Holandii nad ochroną środowiska czy zabezpieczeniem światowych zasobów wody.
Ponadto uczestnicy mogą wybierać spośród 30 „warsztatów” tematycznych. Popołudniami
dyskutują oni w małych grupach wokół zagadnień zaproponowanych przez braci z Taizé.
Warsztaty odbywają się na terenie hal wystawowych Ahoy lub w różnych punktach na terenie
całego miasta.
Jedna z zaproponowanych młodym Europejczykom możliwości to spotkanie z Arjanem
Plaisierem, Sekretarzem Generalnym Kościoła Protestanckiego w Holandii, inna – z
Naczelnym Rabinem Szwecji, kolejna z marynarzami i ich kapelanami.
Skoro Europejskie Spotkanie Młodych odbywa się w Holandii, nie mogło zabraknąć
warsztatu związanego z najsłynniejszym malarzem holenderskim okresu baroku,
Rembrandtem van Rijnem. Młodzi mogli poznać obrazy malarza dotyczące narodzin i
wczesnych lat Jezusa. Natomiast przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia
Artystów Chrześcijańskich, Leen la Rivière poprowadził spotkanie zatytułowane „Jak mogą
się wspierać twórczość artystyczna i wiara?”
Można też było poznać historię miasta udając się wzdłuż tzw. linii bombardowania
Rotterdamu w okresie II wojny światowej lub odbyć spacer wraz z przewodnikiem. Młodzi
zastanawiali się jak wspierać chrześcijan cierpiących prześladowania z powodu wyznawania
swojej wiary, jak również spotkali się z rodzicami dzieci niepełnosprawnych i upośledzonych
ze wspólnoty „Arka”.
W mieście, którego większość mieszkańców stanowią dziś wyznawcy islamu w rozmowach z
przedstawicielami wspólnoty muzułmańskiej poruszano kwestie związane z dialogiem
międzyreligijnym. Spotykając się z osobami gromadzącymi się przy kościele pw. św. Pawła
w Rotterdamie młodzi mogli nauczyć się jak służyć najbardziej potrzebującym.
Dla osób poszukujących skupienia i modlitwy w ciszy przeznaczono jedno z pomieszczeń w
halach Ahoy. Można tam trwać na adoracji krzyża czy przystąpić do sakramentu pojednania i
pokuty.
W 33. Europejskim Spotkaniu Młodych w Rotterdamie uczestniczy ok. 30 tys. osób z całego
kontynentu, wśród nich prawie 6 tys. Polaków, 1700 Ukraińców, 1300 Francuzów, 1200
Włochów, 600 Litwinów, 400 Hiszpanów i zaledwie 50 Łotyszy. Oprócz tego na spotkania
przychodzą sami Holendrzy, których liczbę szacuję się na ok. 10 tys.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards