Kompaktowe przemienniki częstotliwości ABB

advertisement
Kompaktowe przemienniki częstotliwości ABB
ACS150, 0,37 do 4 kW / 0,5 do 5hp
Katalog techniczny
PROFIL
PRZEMYSŁ
PRODUKTY
APLIKACJE
EKSPERCI
PARTNERZY
SERWIS
Kompaktowe przemienniki częstotliwości ABB
Kompaktowe przemienniki częstotliwości
ABB
Kompaktowe przemienniki częstotliwości ABB zostały
zaprojektowane z myślą o producentach maszyn
i urządzeń. Napędy te są standardowymi podzespołami
elektrycznymi i tak jak inne tego typu elementy są
dostępne w hurtowniach elektrycznych. Przemienniki
te są również dostępne w magazynach dystrybutorów.
Liczba opcji wyposażenia i wariantów wykonania
została zoptymalizowana dla uproszczenia logistyki.
Najważniejsze zalety
■
■
■
■
■
■
■
FlashDrop
Zintegrowany panel sterowania
Zintegrowany potencjometr
Wbudowany filtr EMC
Wbudowany czoper hamowania
Wygodna instalacja
Pokrywane płytki elektroniki
Aplikacje
■
■
■
■
■
2
Wentylatory
Pompy
Sterowanie bramami i zaporami
Transport materiałów
Przenośniki
Cechy
Korzyści
Opis
FlashDrop
Szybsza i prostsza konfiguracja napędu przy seryjnej
produkcji.
Nowa, szybka, bezpieczna i bezproblemowa metoda
parametryzacji napędu bez potrzeby zasilania przemiennika
częstotliwości.
Opatentowana.
Zinegrowany panel
sterowania
Prosty w obsłudze przemiennik z komfortowym,
solidnym interfejsem użytkownika.
Zintegrowany, podświetlany panel sterowania LCD
z czytelnym wyświetlaczem i przyciskami sterującymi.
Zintegrowany
potencjometr
Łatwe, intuicyjne zadawanie prędkości.
Zintegrowany potencjometr. Wartości zadane pokazywane są
na panelu sterowania.
Wbudowany filtr EMC
Nie jest wymagana dodatkowa przestrzeń do montażu,
ani dodatkowe podzespoły, oszczędza się czas i
pieniądze.
Wbudowany standardowo filtr EMC dla 2-go środowiska.
Zgodność z normą IEC 61800-3.
Wbudowany czoper
hamowania
Redukcja kosztów, oszczędność przestrzeni
montażowej oraz okablowania.
100% możliwość wyhamowania napędu.
Wygodna instalacja
Optymalna i efektywna instalacja w szafie.
Możliwość montażu za pomocą śrub lub na szynie DIN
z możliwością instalowania przemienników "jeden przy
drugim". Jednakowa wysokość i głębokość.
Pokrywane płytki elektroniki
Dłuższy "czas życia" i bezawaryjnej pracy urządzenia.
Ochrona przed wilgocią i agresywnym środowiskiem.
3AFE68596114 REV B PL 20.12.2005
Specyfikacja techniczna
Połączenia zasilania
Programowalne przyłącza sterowania
Napięcia zasilania
i zakresy mocy
1-fazowe, od 200 do 240 V ±10%
od 0,37 to 2,2 kW (0,5 do 3 hp)
3-fazowe, od 200 do 240 V ±10%
od 0,37 do 2,2 kW (0,5 do 3 hp)
3-fazowe, od 380 do 480 V ±10%
od 0,37 do 4 kW (0,5 do 5 hp)
Jedno wejście analogowe
Sygnał napięciowy
Sygnał prądowy
Rozdzielczość
Dokładność
0 (2) do 10 V, Rwej > 312 k
0 (4) do 20 mA, Rwej = 100 
0.1 %
±1%
Częstotliwość
48 do 63 Hz
Napięcie pomocnicze
24 V DC ±10%, maks. 200 mA
Współczynnik mocy
0,98
Pięć wejść cyfrowych
12 do 24 V DC z wewn. lub zewn.
zasilaniem, PNP i NPN, ciąg impulsów
Połączenia silnika
Napięcie
3-fazowe, od 0 do Usupply
Częstotliwość
0 do 500 Hz
Obciążalność ciągła
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
Przeciążalność
W trybie pracy ciężkiej 1,5 x I2N
przez 1 minutę na każde 10 minut
Przy starcie 1,8 x I2N przez 2 s
(stały moment przy maksymalnej
temperaturze otoczenia 40oC)
(przy maksymalnej temperaturze
otoczenia 400C)
Częstotliwość
przełączania
Standardowa
Wybieralna
4 kHz
4 do 16 kHz z krokiem co 4 kHz
Czas przyspieszania
0,1 do 1800 s
Czas hamowania
0,1 do 1800 s
Hamowanie
Standardowo wbudowany czoper hamowania
Ograniczenia środowiskowe
0 do 16 kHz.
Impedancja wejściowa
2,4 k
Jedno wyjście
przekaźnikowe
Typ
Maks. napięcie przełączania
Maks. prąd przełączania
Maks. prąd ciągły
NO + NC
250 V AC/30 V DC
0,5 A/30 V DC; 5 A/230 V AC
2 A rms
Zgodność produktu z normami
Dyrektywa Niskonapięciowa 73/23/EEC z uzupełnieniami
Dyrektywa Maszynowa 98/37/EC
Dyrektywa EMC 89/336/EEC z uzupełnieniami
System Zapewnienia Jakości ISO 9001
System Środowiskowy ISO 14001
Dopuszczenia UL, cUL, CE, C-Tick i GOST R
EMC (zgodnie z normą EN61800-3)
Filtr dla 2-go środowiska, nieograniczona dystrybucja, C3 dla długości
kabli silnika 30m, standardowo wbudowany.
-10 do 40ºC (14 do 104F), niedopuszczalne
oszronienie, 50ºC (122F) z 10% redukcją
Standardy EMC, informacje ogólne
Wysokość montażu
n.p.m.
Prąd wyjściowy
Prąd znamionowy od 0 do 1000m
EN 61800-3/A11
(2000), standard
produktu
EN 61800-3 (2004),
standard produktu
Wilgotność względna
Poniżej 95% (bez kondensacji)
Klasa ochrony
IP 20 / opcjonalnie obudowa NEMA 1
Kolory obudowy
NCS 1502-Y, RAL 9002, PMS 420 C
EN 55011,
standard grup
produktów
dla urządzeń
przemysłowych,
aparatury
naukowej
i medycznej (ISM)
Poziomy
zanieczyszczeń
Transportowanie
IEC721-3-3
Niedozwolona obecność kurzu przewodzącego
Klasa 1C2 (gazy chemiczne)
Klasa 1S2 (cząstki stałe)
Klasa 2C2 (gazy chemiczne)
Klasa 2S2 (cząstki stałe)
Klasa 3C2 (gazy chemiczne)
Klasa 3S2 (cząstki stałe)
1. środowisko,
nieograniczona
dystrybucja
Kategoria C1
Grupa 1
Klasa B
1. środowisko,
ograniczona
dystrybucja
Kategoria C2
Grupa 1
Klasa A
2. środowisko,
nieograniczona
dystrybucja
Kategoria C3
Grupa 2
Klasa A
2. środowisko,
ograniczona
dystrybucja
Kategoria C4
Nie ma
zastosowania
Temperatura otoczenia
Przechowywanie
Eksploatacja
(0 do 3281ft), redukcja o 1% na każde
100 m (328 ft) ponad 1000 do 2000 m
(3281 do 6562ft)
Dławiki
Wejściowe dławki AC
Opcja do montażu zewnętrznego.
Dla redukcji THD przy częściowym obciążeniu,
oraz zgodności z EN61000-3-2.
Wyjściowe dławki AC
Opcja do montażu zewnętrznego.
Zwiększenie długości kabli silnikowych.
3AFE68596114 REV B PL 20.12.2005
3
Dane znamionowe, typy, napięcia i konstrukcja
Kod typu
Kodowy numer referencyjny, przedstawiony w 4
kolumnie tabeli, jednoznacznie identyfikuje napęd pod
względem mocy znamionowej i rozmiaru obudowy.
Po wybraniu kodu typu, rozmiar obudowy (kolumna
5) może być użyty do określenia wymiarów
przedstawionych poniżej.
Napięcia
ACS150 jest dostępny w dwóch zakresach napięciowych:
2 = 200 - 240 V
4 = 380 - 480 V
Należy umieścić "2" lub "4" w kodzie przedstawionym po
prawej stronie, zależnie od wartości napięcia zasilania.
Konstrukcja
"01X" i "03X" w kodzie typu zmienia się w zależności od
ilości faz zasilania oraz od podłączenia filtru EMC. Należy
wybrać jednen z niżej przedstawionych kodów.
01 = 1-fazowe napięcie zasilania
03 = 3-fazowe napięcie zasilania
E = filtr EMC podłączony, częstotliwość 50 Hz
U = filtr EMC odłączony, częstotliwość 60 Hz
(W przypadku gdy filtr EMC jest wymagany
istnieje możliwość jego podłączenia.)
PN
hp
Rozmiar
obudowy
Kod typu
Dane znamionowe
PN
kW
I2N
A
1-fazowe napięcie zasilania 200 - 240 V
0.37
0.5
2.4
ACS150-01X-02A4-2
R0
0.75
1
4.7
ACS150-01X-04A7-2
R1
1.1
1.5
6.7
ACS150-01X-06A7-2
R1
1.5
2
7.5
ACS150-01X-07A5-2
R2
2.2
3
9.8
ACS150-01X-09A8-2
R2
3-fazowe napięcie zasilania 200 - 240 V
0.37
0.5
2.4
ACS150-03X-02A4-2
R0
0.55
0.75
3.5
ACS150-03X-03A5-2
R0
0.75
1
4.7
ACS150-03X-04A7-2
R1
1.1
1.5
6.7
ACS150-03X-06A7-2
R1
1.5
2
7.5
ACS150-03X-07A5-2
R1
2.2
3
9.8
ACS150-03X-09A8-2
R2
3-fazowe napięcie zasilania 380 - 480 V
0.37
0.5
1.2
ACS150-03X-01A2-4
R0
0.55
0.75
1.9
ACS150-03X-01A9-4
R0
0.75
1
2.4
ACS150-03X-02A4-4
R1
1.1
1.5
3.3
ACS150-03X-03A3-4
R1
1.5
2
4.1
ACS150-03X-04A1-4
R1
2.2
3
5.6
ACS150-03X-05A6-4
R1
3
4
7.3
ACS150-03X-07A3-4
R1
ACS150-03X-08A8-4
8.8
5
4
W miejsce X w kodzie typu należy wstawić E lub U.
R1
Wymiary
Napęd do montażu
w szafie (UL open)
Napęd do montażu
naściennego (NEMA 1)
Rozmiar
obudowy
H1 H2 H3
H4 H5
D
W
3AFE68596114 REV B PL 20.12.2005
Masa
kg
R0
169 202 239
70
142
1.1
257 280
70
142
1.5
R1
169 202 239
70
142
1.3
257 280
70
142
1.7
R2
169 202 239 105 142
1.5
257 282 105 142
1.9
H1 = Wysokość bez mocowań, z płytką zaciskową.
H2 = Wysokość z mocowaniami, bez płytki zaciskowej.
H3 = Wysokość z mocowaniami i z płytką zaciskową.
H4 = Wysokość z mocowaniami i z skrzynką połączeń NEMA 1.
H5 = Wysokość z mocowaniami, skrzynką połączeń NEMA 1 i osłoną.
W = Szerokość
D = Głębokość
D
W
4
NEMA 1
IP 20 UL open
D
D Masa H4 H5 W
H1 H2 H3 W
mm mm mm mm
kg
mm mm mm mm mm
Opcje
Poniższe opcje zamawia się oddzielnie z podaniem osobnego kodu.
FlashDrop
FlashDrop jest znakomitym, poręcznym narzędziem
o niewielkich rozmiarach umożliwiającym szybką i łatwą
edycję oraz zmianę parametrów przemiennika. Umożliwia
on ukrycie wybranych parametrów w celu zabezpieczenia
urządzenia. Widoczne mogą być jedynie parametry
niezbędne dla danej aplikacji. FlashDrop umożliwia także
kopiowanie parametrów między dwoma przemiennikami
lub między przemiennikiem, a PC. Wszystkie te
czynności można wykonać bez podłączenia zasilania
do przemiennika, w rzeczywistości nie trzeba nawet
wyjmować przemiennika z opakowania.
DrivePM
Program DrivePM (Drive Parameter Manager) jest
narzędziem do tworzenia, edycji i kopiowania zestawów
parametrów dla FlashDrop. Dla każdego z parametrów
lub grup parametrów istnieje możliwość ich ukrycia, co
oznacza, że końcowy użytkownik nie będzie ich w ogóle
widział.
DrivePM wymagania
■ Windows 2000/XP
■ Wolny port szeregowy w PC
Zestaw FlashDrop zawiera
■ FlashDrop
■ Oprogramowanie DrivePM na CD-romie
■ Podręcznik użytkownika w formacie pdf na CD-romie
■ Kabel połączeniowy
pomiędzy PC
a FlashDrop
■ Ładowarka
akumulatorów
Rezystory hamowania
Rezystor hamowania jest dobierany w oparciu
o odpowiednią tabelę zamieszczoną poniżej.
Więcej informacji na temat doboru rezystorów
hamowania znajdziecie Państwo w Podręczniku
Użytkownika ACS150.
ACS150 jest standardowo dostarczany z wbudowanym
czoperem hamowania. Nie jest więc wymagana
dodatkowa przestrzeń montażowa i czas.
Tabela doboru
Kod typu
Rozmiar
obudowy
Rmin
ohm
Rmax
ohm
PBRmax
kW
hp
390
200
130
100
70
0.37
0.75
1.1
1.5
2.2
0.5
1
1.5
2
3
390
260
200
130
100
70
0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
0.5
0.75
1
1.5
2
3
1180
800
590
400
300
200
150
110
0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
3
4
0.5
0.75
1
1.5
2
3
4
5
1-fazowe napięcie zasilania 200 - 240 V
ACS150-01X-02A4-1
ACS150-01X-04A7-1
ACS150-01X-06A7-1
ACS150-01X-07A5-1
ACS150-01X-09A8-1
R0
R1
R1
R2
R2
70
40
40
30
30
3-fazowe napięcie zasilania 200 - 240 V
ACS150-03X-02A4-2
ACS150-03X-03A5-2
ACS150-03X-04A7-2
ACS150-03X-06A7-2
ACS150-03X-07A5-2
ACS150-03X-09A8-2
R0
R0
R1
R1
R1
R2
70
70
40
40
30
30
3-fazowe napięcie zasilania 380 - 480 V
ACS150-03X-01A2-4
ACS150-03X-01A9-4
ACS150-03X-02A4-4
ACS150-03X-03A3-4
ACS150-03X-04A1-4
ACS150-03X-05A6-4
ACS150-03X-07A3-4
ACS150-03X-08A8-4
R0
R0
R1
R1
R1
R1
R1
R1
200
175
165
150
130
100
70
70
W miejsce X w kodzie typu należy wstawić E lub U.
Dławiki wejściowe i wyjściowe
W zakresie doboru dławików wejściowych
i wyjściowych proszę kontaktować się z najbliższym
partnerem ABB Drives Alliance Partner lub lokalnym
biurem ABB.
Klasa ochrony NEMA 1
Zestaw NEMA 1 zawiera skrzynkę przepustów
kablowych zabezpieczającą przed dotykiem obwodów
silnoprądowych, przepusty kablowe oraz pokrywę
zabezpieczającą przed kurzem i brudem. Zestaw
zamawiany oddzielnym kodem zamówieniowym MRP.
3AFE68596114 REV B PL 20.12.2005
5
Dane techniczne
Chłodzenie
Bezpieczniki
ACS150 standardowo wyposażony jest w wentylatory
chłodzące. Powietrze chłodzące musi być wolne
od materiałów korozyjnych i jego temperatura
nie może przekraczać 40oC (50oC z obniżeniem
parametrów). Więcej informacji dotyczących ograniczeń
środowiskowych znajdą Państwo w Specyfikacji
Technicznej zamieszczonej w niniejszym katalogu.
Wymagany przepływ powietrza
W
ACS150-01X-02A4-2
ACS150-01X-04A7-2
ACS150-01X-06A7-2
ACS150-01X-07A5-2
ACS150-01X-09A8-2
R0
R1
R1
R2
R2
25
46
71
73
96
85
157
242
249
328
3-fazowe napięcie zasilania 200 - 240 V
ACS150-03X-02A4-2
ACS150-03X-03A5-2
ACS150-03X-04A7-2
ACS150-03X-06A7-2
ACS150-03X-07A5-2
ACS150-03X-09A8-2
R0
R0
R1
R1
R1
R2
19
31
38
60
62
83
65
106
130
205
212
283
3-fazowe napięcie zasilania 380 - 480 V
ACS150-03X-01A2-4
ACS150-03X-01A9-4
ACS150-03X-02A4-4
ACS150-03X-03A3-4
ACS150-03X-04A1-4
ACS150-03X-05A6-4
ACS150-03X-07A3-4
ACS150-03X-08A8-4
R0
R0
R1
R1
R1
R1
R1
R1
11
16
21
31
40
61
74
94
ACS150-01X-02A4-2
ACS150-01X-04A7-2
ACS150-01X-06A7-2
ACS150-01X-07A5-2
ACS150-01X-09A8-2
Przepływ
38
55
72
106
137
208
253
321
-*
24
24
21
21
-*
14
14
12
12
)
-*
)
-*
)
-*
)
-*
24
24
21
21
14
14
12
12
)
-*
)
-*
)
-*
)
-*
13
13
13
19
24
24
8
8
8
11
14
14
)
obudowy
Bezpieczniki IEC
Typ
)
bezpiecz.*
A
Bezpieczniki UL
Typ
A
)
bezpiecz.*
gG
gG
gG
gG
gG
10
20
25
30
35
UL class T
UL class T
UL class T
UL class T
UL class T
gG
gG
gG
gG
gG
gG
10
10
15
15
15
20
UL class T
UL class T
UL class T
UL class T
UL class T
UL class T
10
10
10
10
15
15
20
25
UL class T
UL class T
UL class T
UL class T
UL class T
UL class T
UL class T
UL class T
1-fazowe napięcie zasilania 200 - 240 V
powietrza
3
3
BTU/Hr m /h ft /min
1-fazowe napięcie zasilania 200 - 240 V
Rozmiar
Kod typu
)
R0
R1
R1
R2
R2
10
16
20
25
35
3-fazowe napięcie zasilania 200 - 240 V
ACS150-03X-02A4-2
ACS150-03X-03A5-2
ACS150-03X-04A7-2
ACS150-03X-06A7-2
ACS150-03X-07A5-2
ACS150-03X-09A8-2
R0
R0
R1
R1
R1
R2
10
10
10
16
16
16
3-fazowe napięcie zasilania 380 - 480 V
W miejsce X w kodzie
typu należy wstawić
E lub U.
*) Rozmiar obudowy
R0 posiada
niewymuszony
przepływ powietrza.
ACS150-03X-01A2-4
ACS150-03X-01A9-4
ACS150-03X-02A4-4
ACS150-03X-03A3-4
ACS150-03X-04A1-4
ACS150-03X-05A6-4
ACS150-03X-07A3-4
ACS150-03X-08A8-4
R0
R0
R1
R1
R1
R1
R1
R1
10
10
10
10
16
16
16
20
gG
gG
gG
gG
gG
gG
gG
gG
W miejsce X w kodzie typu należy wstawić E lub U.
*) Zgodnie z normą IEC-60269.
Wymagania odnośnie wolnej przestrzeni
Rodzaj
obudowy
Przestrzeń
powyżej
mm
Przestrzeń
poniżej
mm
Przestrzeń po
lewo/prawo
mm
Wszystkie
rozmiary
75
75
0
0...20 mA
Uziemić ekran od
strony źródła
+24 V
Stała.
prędk. 1
start/
przód/ stop
tył
Interfejs i przyłącza sterowania
ACS150
X1
1
SCR
2
AI
GND
3
+24 V
4
5
GND
6 DCOM
DI1
7
DI2
8
DI3
9
DI4
10
DI5
11
AI:
NO
Straty cieplne
Tabela doboru
0(4)-20 mA
NO
Rozmiar
obudowy
Kod typu
W kompaktowych przemiennikach częstotliwości ABB
mogą być zastosowane standardowe bezpieczniki.
W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące
bezpieczników wejściowych.
0(4)-20 mA
0V
Konfiguracja wejść DI
logika PNP podłączenie
z zewnętrznym źródłem
napięcia sterującego
Zdejmowalny zatrzask
z logo klienta
Śruba uziemiająca filtr
EMC (EMC)
Śruba uziemiająca
warystor (VAR)
Przyłącze dla
FlashDrop
Wybór sygnału
wejścia analogowego
(U/I)
Zintegrowany
potencjometr
Przyłącza zasilania,
rezystora hamowania
i silnika
6
Zintegrowany interfejs
3AFE68596114 REV B PL 20.12.2005
0...20 mA
Uziemić ekran od
strony źródła
Wybór
przód/
Stała
pary ramp prędk. 1 tył
czasowych
start/
stop
Przyłącza Wej/Wyj
Konfiguracja wejść DI
logika NPN
1
2
3
ROCOM
RONC
RONO
ACS150
X1
1
SCR
2
AI
3
GND
4
+24 V
5
GND
6 DCOM
7
DI1
8
DI2
9
DI3
10
DI4
11
DI5
1
2
3
ROCOM
RONC
RONO
AI:
Kontakt i informacja internetowa
www.abb.com/motors&drives
www.abb.pl/napedy
Ogólnoświatowa obecność ABB oparta jest o silne
krajowe firmy ABB współpracujące z siecią lokalnych
dystrybutorów i partnerów. Dzięki połączeniu
doświadczeń i wiedzy uzyskanych na rynkach lokalnych
i globalnych, klienci ze wszystkich obszarów gospodarki
odnoszą pełną korzyść z użytkowania produktów ABB.
W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie produktów
i usług w zakresie przemienników częstotliwości, prosimy
skontaktować się z najblizszym biurem ABB, lokalnym
partnerem ABB Drives Alliance Partner lub odwiedzić
nasze strony internetowe:
www.abb.com/motors&drives
www.abb.pl/napedy
www.abb.com/drivespartners.
Albania
Tel: +355 4 234 368, 363 854
Fax: +355 4 363 854
Colombia (Bogotá)
Tel: +57 1 417 8000
Fax: +57 1 413 4086
Italy (Milan)
Tel: +39 02 2414 3792
Fax: +39 02 2414 3979
Oman
Tel: +968 2456 7410
Fax: +968 2456 7406
Sri Lanka (Colombo)
Tel: +94 11 2399304/6
Fax: +94 11 2399303
Algeria
Tel: +212 2224 6168
Fax: +212 2224 6171
Croatia (Zagreb)
Tel: +385 1 600 8550
Fax: +385 1 619 5111
Ivory Coast
Tel: +225 21 35 42 65
Fax: +225 21 35 04 14
Pakistan (Lahore)
Tel: +92 42 6315 882-85
Fax: +92 42 6368 565
Sweden (Västerås)
Tel: +46 (0)21 32 90 00
Fax: +46 (0)21 14 86 71
Argentina (Valentin Alsina)
Tel: +54 (0)114 229 5707
Fax: +54 (0)114 229 5593
Czech Republic (Prague)
Tel: +420 234 322 327
Fax: +420 234 322 310
Japan (Tokyo)
Tel: +81(0)3 5784 6010
Fax: +81(0)3 5784 6275
Panama
Tel: +507 209 5400, 2095408
Fax: +507 209 5401
Switzerland (Zürich)
Tel: +41 (0)58 586 0000
Fax: +41 (0)58 586 0603
Australia (Victoria)
Tel: +1800 222 435
Tel: +61 3 8544 0000
Fax: +61 3 8544 0004
Denmark (Skovlunde)
Tel: +45 44 504 345
Fax: +45 44 504 365
Jordan
Tel: +962 6 562 0181
Fax: +962 6 5621369
Peru (Lima)
Tel: +51 1 561 0404
Fax: +51 1 561 3040
Syrian Arab Republic
Tel: +9626 5620181 ext. 502
Fax: +9626 5621369
Ecuador
Tel: +593 2 2500 645
Fax: +593 2 2500 650
Kazakhstan
Tel: +7 3272 583838
Fax: +7 3272 583839
The Philippines (Metro Manila)
Tel: +63 2 821 7777
Fax: +63 2 823 0309, 824 4637
Taiwan (Taipei)
Tel: +886 2 2577 6090
Fax: +886 2 2577 9467, 2577 9434
Egypt
Tel: +202 6251630
Fax: +202 6251638
Kenya (Nairobi)
Tel: +254 20 828811/13 to 20
Fax: +254 20 828812/21
Poland (Lodz)
Tel: +48 42 299 3000
Fax: +48 42 299 3340
Estonia (Tallinn)
Tel: +372 6801 800
Fax: +372 6801 810
Kuwait
Tel: +965 2428626 ext. 124
Fax: +965 2403139
Portugal (Porto Salvo)
Tel: +351 21 425 6000
Fax: +351 21 425 6392
Tanzania
Tel: +255 51 2136750, 2136751,
2136752
Fax: +255 51 2136749
Ethiopia
Tel: +251 1 669506, 669507
Fax: +251 1 669511
Latvia (Riga)
Tel: +371 7 063 600
Fax: +371 7 063 601
Qatar
Tel: +974 444 1789
Fax: +974 444 6189
Finland (Helsinki)
Tel: +358 10 22 11
Tel: +358 10 222 1999
Fax: +358 10 222 2913
Lithuania (Vilnius)
Tel: +370 5 273 8300
Fax: +370 5 273 8333
Romania (Bucharest)
Tel: +40 21 310 4377
Fax: +40 21 310 4383
Luxembourg (Leudelange)
Tel: +352 493 116
Fax: +352 492 859
Russia (Moscow)
Tel: +7 095 960 22 00
Fax: +7 095 913 96 96/95
Macedonia (Skopje)
Tel: +389 2 118 010
Fax: +389 2 118 774
Saudi-Arabia (Al Khobar)
Tel: +966 (0)3 882 9394
Fax: +966 (0)3 882 4603
Malaysia (Kuala Lumpur)
Tel: +603 5628 4888
Fax: +603 5635 8200
Senegal
Tel: +221 832 1242, 832 3466
Fax: +221 832 2057, 832 1239
Mauritius
Tel: +230 208 7644, 211 8624
Fax: +230 211 4077
Serbia and Montenegro
(Belgrade)
Tel: +381 11 324 4341
Fax: +381 11 324 1623
Austria (Vienna)
Tel: +0800 201 009
Tel: +43 1 60109 0
Fax: +43 1 60109 8312
Azerbaijan
Tel: +994 12 498 54 75
Fax: +994 12 493 73 56
Bahrain
Tel: +973 725 377
Fax: +973 725 332
Bangladesh (Dhaka)
Tel: +88 02 8856468
Fax: +88 02 8850906
Belarus (Minsk)
Tel: +375 228 12 40, 228 12 42
Fax: +375 228 12 43
Belgium (Zaventem)
Tel: +32 2 718 6313
Fax: +32 2 718 6664
France (Montluel)
Tel: +33 (0)4 37 40 40 00
Fax: +33 (0)4 37 40 40 72
Bolivia (La Paz)
Tel: +591 2 278 8181
Fax: +591 2 278 8184
Germany (Ladenburg)
Tel: +01805 123 580
Tel: +49 (0)6203 717 717
Fax: +49 (0)6203 717 600
Bosnia Herzegovina (Tuzla)
Tel: +387 35 246 020
Fax: +387 35 255 098
Greece (Athens)
Tel: +30 210 289 1900
Fax: +30 210 289 1999
Brazil (Sao Paulo)
Tel: 0800 014 9111
Tel: +55 11 3688 9282
Fax: +55 11 3688 9421
Hungary (Budapest)
Tel: +36 1 443 2224
Fax: +36 1 443 2144
Bulgaria (Sofia)
Tel: +359 2 981 4533
Fax: +359 2 980 0846
Cameroon
Tel: +237 42 23 66
Fax: +237 42 23 90
Canada (Montreal)
Tel: +1 514 215 3006
Fax: +1 514 332 0609
Chile (Santiago)
Tel: +56 2 471 4391
Fax: +56 2 471 4399
China (Beijing)
Tel: +86 10 5821 7788
Fax: +86 10 5821 7518, 5821 7618
India (Bangalore)
Tel: +91 80 837 0416
Fax: +91 80 839 9173
Indonesia (Jakarta)
Tel: +62 21 590 9955
Fax: +62 21 590 0115, 590 0116
Iran (Tehran)
Tel: +98 21 2222 5120
Fax: +98 21 2222 5157
Ireland (Dublin)
Tel: +353 1 405 7300
Fax: +353 1 405 7312
Israel (Haifa)
Tel: +972 4 850 2111
Fax: +972 4 850 2112
Mexico (Mexico City)
Tel: +52 (55) 5328 1400
Fax: +52 (55) 5328 7467
Morocco
Tel: +212 2224 6168
Fax: +212 2224 6171
The Netherlands (Rotterdam)
Tel: +31 (0)10 407 8362
Fax: +31 (0)10 407 8433
New Zealand (Auckland)
Tel: +64 9 356 2170
Fax: +64 9 357 0019
Nigeria
Tel: +234 1 4937 347
Fax: +234 1 4937 329
Norway (Oslo)
Tel: +47 03500
Fax: +47 22 872 541
[email protected]
Singapore
Tel: +65 6776 5711
Fax: +65 6778 0222
Slovakia (Banska Bystrica)
Tel: +421 48 410 2324
Fax: +421 48 410 2325
Slovenia (Ljubljana)
Tel: +386 1 2445 440
Fax: +386 1 2445 490
South Africa (Johannesburg)
Tel: +27 11 617 2000
Fax: +27 11 908 2061
South Korea (Seoul)
Tel: +82 2 528 2794
Fax: +82 2 528 2338
Spain (Barcelona)
Tel: +34 (9)3 728 8700
Fax: +34 (9)3 728 8743
Thailand (Bangkok)
Tel: +66 (0)2665 1000
Fax: +66 (0)2665 1042
Tunis
Tel: +216 1 860 366
Fax: +216 1 860 255
Turkey (Istanbul)
Tel: +90 216 528 2200
Fax: +90 216 365 2944
Uganda
Tel: +256 41 348 800
Fax: +256 41 348 799
Ukraine (Kiev)
Tel: +380 44 495 22 11
Fax: +380 44 495 22 10
The United Arab Emirates (Dubai)
Tel: +971 4 3147500, 3401777
Fax: +971 4 3401771, 3401539
United Kingdom
(Manchester, Didsbury)
Tel: +44 1925 741 111
Fax: +44 1925 741 693
Uruguay (Montevideo)
Tel: +598 2 707 7300
Tel: +598 2 707 7466
USA (New Berlin)
Tel: +1 800 752 0696
Tel: +1 262 785 3200
Fax: +1 262 785 0397
Venezuela (Caracas)
Tel: +58 212 2031949
Fax: +58 212 237 6270
Vietnam (Hochiminh)
Tel: +84 8 8237 972
Fax: +84 8 8237 970
Zimbabwe
Tel: +263 4 369 070
Fax: +263 4 369 084
3AFE68596114 REV B PL 20.12.2005
7
Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
© Prawa autorskie 2005 ABB. Wsztystkie prawa zastrzeżone. 3AFE68596114 REV B PL 20.12.2005
ABB Sp. z o.o.
Dział Sprzedaży Napedów
ul. Aleksandrowska 67/93
91-205 Łódź
Telefon
0-42 299 33 47 do 52
Faks
0-42 299 33 40
Internet
http://www.abb.com/motors&drives
http://www.abb.pl/napedy
Download