NIE ! Dla Meningokoków

advertisement
„NIE! Dla MENINgokoków”
Autor: Anna Kowalczyk
Na podstawie materiałów programu edukacyjnego
„Pierwszy Dzwonek”
Groźne bakterie
Meningokoki to groźne bakterie z rodzaju Neisseria meningitidis.
Najczęściej wywoływaną chorobą przez dwoinki tej bakterii jest
zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych. W Polsce występują
bakterie z grupy B i C. Epidemie wywołują najczęściej bakterie z
grupy C.
Sposób zakażenia
meningokokami
 drogą
kropelkową (podczas kaszlu lub
kichania),
 przez kontakt bezpośredni (np. podczas
pocałunku)
 przez kontakt pośredni np. korzystając ze
wspólnych naczyń czy sztućców.
Choroba Meningokowa
to ciężkie inwazyjne zakażenia wywoływane przez bakterię Neisseria
meningitidis – meningokoki, inaczej dwoinkę zapalenia opon mózgowordzeniowych.
Inwazyjna Choroba meningokowa przebiega najczęściej jako:
 Zapalenie
opon mózgowo – rdzeniowych
 Posocznica ( SEPSA)
Choroby charakteryzują się gwałtownym przebiegiem
oraz wysoką śmiertelnością, sięgającą ok. 20%
Kto może się zakazić?
Na zakażenie meningokokami narażeni są
wszyscy, niezależnie od płci czy wieku.
Największe grupy ryzyka stanowią:
 dzieci w wieku od 3 miesięcy do 6 lat
 młodzież między 11 a 24 rokiem życia.
Uwaga Rodzice
U dzieci przed skończeniem szóstego roku życia
system
odpornościowy
nie
jest
jeszcze
wystarczająco rozwinięty, dlatego podatność
na zakażenia meningokokami zwiększa się
Statystyki podają, że ok. 40 proc. przypadków
chorobowych rejestruje się w wieku dziecięcym.
Szczyt zachorowań notowany jest wśród
młodych ludzi między 11. a 24. rokiem życia.
Około
20
proc.
wszystkich
zachorowań
spowodowanych przez meningokoki dotyczy
nastolatków.
Wczesne objawy:
Objawy chorobowe






Gorączka
Bóle głowy, ból gardła
Bóle stawów, mięśni
Przy wzroście gorączki pojawiają się nudności , biegunka,
wymioty
Na skórze mogą pojawić się wybroczyny ( ciemnoczerwone
zmiany), wykwity o charakterze krwotocznym. Ważną
informacją przy rozpoznaniu jest to, że zmiany te nie bledną
przy ucisku. Można wykonać „ test szklanki” - uciśniecie
wykwitów szklanką nie zmienia ich zabarwienia.
U małych dzieci rozwojowi choroby może towarzyszyć
rozdrażnienie, niepokój, niechęć do brania na ręce, albo
odwrotnie: apatia, spokój
Profilaktyka




przestrzeganie podstawowych zasad higieny
osobistej, zasłanianie ust podczas kichania,
kaszlu
unikanie ryzykownych zachowań (picie
z jednaj butelki, dzielenie się kanapkami,
słodyczami, palenie tego samego papierosa,
używanie wspólnych sztućców, pocałunki)
Szczepienia profilaktyczne przeciwko
meningokokom z grupy C
Niestety, nie ma na świecie szczepionki
przeciwko meningokokom z grupy B
Profilaktyka w naszym
gimnazjum
Wszystkie klasy na lekcji biologii bądź godzinie
wychowawczej obejrzą prezentację przygotowaną
specjalnie dla nastolatków, poruszającą zasady
profilaktyki w walce z meningokokami
Download