MS Word - Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu

advertisement
Sprawozdanie z pracy logopedycznej w Punkcie Przedszkolnym nr 6
w Siemianowicach Śląskich
Od rozpoczęcia programu „Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu” we wrześniu
2012 do końca czerwca 2013 terapią logopedyczną objętych było 18 dzieci, w tym 11 chłopców
i 8 dziewczynek. U tych dzieci na początku roku szkolnego zdiagnozowano następujące wady
wymowy:
seplenienie fizjologiczne ( 14 dzieci),
seplenienie międzyzębowe (1 dziecko),
rotacyzm ( 15 dzieci),
opóźniony rozwój mowy (1 dziecko)
Od października prowadzona była terapia logopedyczna zarówno grupowa jak
i indywidualna. W jej trakcie prowadzone były ćwiczenia oddechowe, słuchowe, fonacyjne,
artykulacyjne, ortofoniczne i logorytmiczne. W trakcie terapii rozwijano nie tylko mowę i zasób
słów dzieci ale również logiczne myślenie, procesy poznawcze, umiejętności komunikacyjne i
społeczne. Często korzystano z programu komputerowego „Logopedia”, gier logopedycznych
„Rybki” dr.I. Michalak-Widery, gier słowno-obrazkowych „Ładnie mówię głoski”, „Memory”,
„Piotruś”, „Dwie wieże”, „Domino” itp.
Zorganizowano również zebranie dla rodziców, na którym omówiono specyfikę rozwoju
mowy dziecka, jak i przybliżono rodzaje wad wymowy w wieku przedszkolnym. Rodzice
poznali również zestaw ćwiczeń do pracy w domu. Dodatkowo raz w miesiącu dla
zainteresowanych odbywały się konsultacje, a logopeda był do dyspozycji Rodzica w każdy
czwartek.
Od początku trwania terapii do jej zakończenia odnotowano następującą poprawę stanu mowy
dzieci: u 6 dzieci wywołano szereg szumiący i dzieci te prawidłowo artykułują również w
mowie potocznej, u 3 dzieci wywołano głoskę „sz”, ale w mowie potocznej nadal występuje
seplenienie, u 5 dzieci nadal nie wywołano poprawnie brzmiącej głoski „sz”, u 1 chłopca
znacznej poprawie uległa sprawność narządów mowy , a mowa stała się bardziej wyraźna i
zrozumiała,u chłopca z opóźnionym rozwojem mowy znacznie wzrosła pewność siebie, częściej
się wypowiada choć są to pojedyncze wyrazy lub wyrazy dźwiękonaśladowcze, 3 dzieci
prawidłowo wymawia głoskę r
Tabela. Punkt Przedszkolny przy Przedszkolu nr 6 w Siemianowicach
Stan przed rozpoczęciem terapii
Rodzaj
Chłopcy
Dziewczynki
Stan po zakończeniu terapii
Chłopcy
Dziewczynki
zaburzenia
Seplenienie
7
7
4
4
1
0
0
0
ORM
1
0
1
0
Rotacyzm
9
6
8
4
fizjologiczne
Seplenienie
międzyzębowe
Logopeda: mgr Agnieszka Przybyła
Download