12.1 Opis architektury LAN

advertisement
Opis architektury LAN
Plan wykładu
• Ethernet
• Token Ring
• FDDI
Ethernet
• Architektura ethernetowa jest opartra o
standard IEEE 802.3 któryokreśla, że sieć
używa metody wielodostępu ze
śledzeniem stanu dostępności medium
transmisyjnego i wykrywaniem kolizji
(Carrier Sense Multiple Access with
Collision Detection - CSMA / CD).
W algorytmie CSMA / CD, komputer
uzyskuje dostęp do sieci stosując metodę
rozgłoszeniową - pierwszy zgłasza,
pierwszy obsłużony.
Ethernet
• Ethernet wykorzystuje logiczną topologię
magistrali lub topologię rozgłoszeniową,
jako topologię fizyczną stosuje magistralę
lub gwiazdę, większość sieci
Ethernetowych jest realizowane za
pomocą rozszerzonej topologii gwiazdy
lub hierarchicznej gwiazdy.
Standardowa szybkości przesyłania
danych to 100 Mb/s, ale standard Gigabit
Ethernet, jest zdolny do osiągania
prędkości do 1000 Mb/s (1Gb/s).
Token Ring
• IBM pierwotnie opracował Token Ring
jako niezawodną architekturę sieci opartą
o metodę przekazywania żetonu.
Token Ring jest często integrowany
z systemami mainframe IBM.
Stosowany jest z komputerami
i systemami mainframe.
Token Ring
• Token Ring jest przykładem architektury,
w której fizyczna topologia różni się od jej
logicznej topologii. Topologia Token Ring
jest określana jako gwiazda okablowana
w gwiazdę ponieważ sieć fizycznie
wygląda jako gwiazda.
Komputery są podłączone do centralnego
koncentratora, tzw multistation access unit
(MSAU).
Token Ring
• Wewnętrznie okablowanie urządzeń
tworzy logicznie pierścień do przesyłu
danych. Logiczny pierścień jest utworzony
przez przemieszczający token po porcie
MSAU do komputera.
Jeżeli komputer nie ma żadnych danych
do wysłania, token wyśle je z powrotem
do portu MSAU, a następnie do portu
następnego komputera. Ten proces trwa
dla wszystkich komputerów i dlatego
przypomina fizyczny pierścień.
FDDI
• Technologia Fiber distributed data
interface (FDDI) jest typem sieci Token
Ring. Wykonanie i topologia FDDI różni
się od architektury IBM Token Ring LAN.
FDDI jest często używany do podłączenia
kilku budynków w kompleks biurowy lub
w kampusie uniwersyteckim.
FDDI
• FDDI pracuje na przewodzie
światłowodowym. FDDI łączy wysoką
wydajność z zaletami topologii pierścienia
token-passing. FDDI pracuje z prędkością
100 Mbps na podwójnej topologii
pierścienia. Zewnętrzny pierścień
jest nazywany głównym pierścieniem
a wewnętrzny pierścień jest nazywany
wtórnym pierścień.
FDDI
• Zwykle, ruch przepływa tylko przez
podstawowy pierścień. Jeżeli podstawowy
pierścień zawiedzie, dane automatycznie
będą przepływać przez wtórny pierścień
w przeciwnym kierunku.
FDDI
• Podwójny pierścień FDDI obsługuje
maksymalnie 500 komputerów na
pierścień. Każdy z pierścieni jest długości
do 100 km.
Wtórnik, jest urządzeniem, które
regeneruje sygnał i jest wymagany
co 2 km.
Wiele sieci Token Ring zostało
zastąpionych przez szybsze sieci
Ethernet.
Podsumowanie
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards