Wirusowe zapalenie wątroby typu A – wykazanie obecności

advertisement
Wirusowe zapalenie wątroby typu A – wykazanie obecności przeciwciał anty-HAV w
surowicy krwi metodą immunoenzymatyczną.
Wirus zapalenia wątroby typu A należy do rodziny Picornaviridae. Do zakażenia dochodzi
drogą pokarmową. Zakażenie może się manifestować przebiegiem żółtaczkowym lub
bezżółtaczkowym. Wirus ten nie powoduje zapalenia przewlekłego ani pierwotnego raka
wątroby. Nie wywołuje stanu nosicielstwa. Proces chorobowy zwykle kończy się
samowyleczeniem.
Dowodem ostrej fazy zakażenia jest stwierdzenie przeciwciał anty-HAV IgM w surowicy
krwi, które pojawiają się 18-41 dni po zakażeniu i utrzymuje się przez kilka miesięcy. W
okresie zakażenia pojawiają się przeciwciała anty-HAV IgG, które początkowo współistnieją
z anty-HAV IgM i w niskim mianie utrzymują się do końca życia jako dowód odporności.
Wirusowe zapalenie wątroby typu B- wykrywanie antygenu HBs i oznaczanie przeciwciał
w surowicy krwi metodą immunoenzymatyczną.
Wirus zapalenia wątroby typu B należy do rodziny Hepadnaviridae. Do zakażenia może dojść
podczas przetaczania krwi, używania niesterylnego sprzętu medycznego i kosmetycznego,
stosunków płciowych oraz z matki na dziecko podczas porodu. Wirus może powodować
zakażenia przewlekłe, posiada właściwości onkogenne.
Markery WZW typu B:
- HBsAg- pierwszy marker infekcji ujawniający się na kilka tygodni przed wystąpieniem
klinicznych i biochemicznych objawów choroby. Pojawia się w ok. 3-6 tygodniu od
zakażenia i utrzymuje ok. 1-6 tygodni.
- Przeciwciała anty-HBs - u większości chorych pojawiają się po zaniknięciu HBsAg.
Utrzymują się w surowicy przez kilkadziesiąt miesięcy, a czasem nawet do końca życia.
Przeciwciała anty HBs nie występują u osób przewlekle zakażonych HBV.
- Anty HBc IgM - pojawiają się 3-5 tygodni po wystąpieniu HBsAg (przed objawami
zapalenia wątroby).
- Anty HBc IgG - pojawiają się po kilku tygodniach od IgM i utrzymują się przez lata
O przewlekłym zakażeniu HBV mówimy wówczas, gdy po upływie 6 miesięcy nie doszło do
eliminacji wirusa.
Wirusowe zapalenie wątroby typu C- wykazanie obecności przeciwciał anty-HCV w surowicy krwi
metodą immunoenzymatyczną.
Wirus HCV posiada zdolność uszkadzania komórek miąższu wątroby. Chory nie musi odczuwać
żadnych dolegliwości i nie musi mieć żółtaczki. Przeciwciała anty-HCV pojawiają się w ciągu 6
miesięcy od zakażenia (czasem już w 4 tygodniu). U 50-70% pojawiają się w chwili wystąpienia
objawów klinicznych.
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards