choroby pasożytnicze skóry

advertisement
CHOROBY PASOŻYTNICZE
SKÓRY
Klinika Dermatologii
Ogólnej, Estetycznej i
Dermatochirurgii w Łodzi
Świerzb (Scabies)




świerzb jest chorobą zakaźną
wywoływany jest przez rodzaj roztoczyświerzbowca ludzkiego
okres wylegania w zależności od
masywności zakażenia wynosi od 3 dni do 3
tygodni
zakażenie następuje drogą kontaktu
bezpośredniego lub za pośrednictwem
zakażonych przedmiotów, zwłaszcza pościeli
Świerzb


czynnikami sprzyjającymi rozwojowi
zakażenia są: obniżenie odporności i
wyniszczenie fizyczne ustroju, świerzb
często występuje u osób chorych psychicznie
cechą charakterystyczną jest świąd
nasilający się w nocy, pod wpływem
rozgrzania ciała w pościeli (uczynnianie się
świerzbowców)
Obraz kliniczny









wykwitem podstawowym w świerzbie jest nora
świerzbowcowa w kształcie litery C, L lub S
umiejscowiona w warstwie rogowej naskórka
w wyniku drapania w obrębie skóry powstają zmiany
wtórne: przeczosy, nadżerki, grudki, pęcherzyki,
strupki
najczęstsze umiejscowienie zmian:
brzuch (głównie ok. pępka)
zgięcia i fałdy skórne
brodawki sutkowe u kobiet
okolice narządów płciowych u mężczyzn
pośladki
dłonie i podeszwy u małych dzieci
Obraz kliniczny (c.d.)


świerzb nie zajmuje okolicy
międzyłopatkowej, dłoni i podeszew u osób
dorosłych, twarzy
u osób dbających o higienę objawy mogą
być bardzo słabo nasilone, a obraz
chorobowy niecharakterystyczny, tzw.
świerzb ludzi czystych
Leczenie



leczenie należy przeprowadzić u wszystkich
członków rodziny jednoczasowo
najczęściej stosuje się Jacutin w emulsji lub
żelu
Z innych lekow można stosować:maść
Wilkinsona, Novoscabin, Crotamiton
Wszawica łonowa
(Pediculosis pubis)




czynnikiem wywołującym jest wesz łonowa,
która jest mniejsza od wszy głowowej
pasożyt przytwierdza się do włosa tuż przy
skórze
zakażenie następuje najczęściej drogą
bezpośrednią w czasie kontaktu płciowego,
rzadziej pośrednio za pomocą zakażonych
przedmiotów
wszawica łonowa dotyczy osób dorosłych
Obraz kliniczny



zmiany zlokalizowane są w okolicy łonowej,
chociaż może być również zajęta okolica
krocza, ud, brzucha, dołów pachowych,
pachwin, a nawet brwi i rzęsy
cechą charakterystyczną jest świąd
wywołany ukłuciem wszy
u części pacjentów w miejscach ukłucia
stwierdza się tzw. plamy błękitne, które są
wynikiem hemolizy krwinek
Leczenie wszawicy
łonowej




wskazana depilacja okolicy objętej procesem
chorobowym
lekiem z wyboru jest Jacutin, który stosuje
się w postaci gelu na 12 godzin
stosuje się również Delacet lub szampon Nix
wszawica brwi i rzęs-po posmarowaniu
wazeliną mechaniczne usuwanie gnid pęsetą
Wszawica głowowa
(pediculosis capilliti)




czynnikiem wywołującym jest wesz głowowa
samiczka składa ok. 200-300 jaj tzw. gnid, które
przytwierdza do włosów tuż powyżej powierzchni
skóry. W miarę wzrostu włosów gnidy oddalają się
coraz bardziej od powierzchni skóry, co służy jako
wskaźnik czasu trwania choroby
wszawica przenosi się przez kontakt z zakażonymi
nakryciami głowy
występuje epidemicznie u dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym
Obraz kliniczny




wszawica głowowa umiejscawia się najczęściej w
okolicy potylicznej i skroniowej
zmianom skórnym towarzyszy świąd wywołany
ukłuciem wszy
w wyniku drapania dochodzi do powstania
sączących lub pokrytych strupem powierzchni,
często z objawami zliszajcowacenia
w bardziej zaawansowanych przypadkach może
dojść do powiększenia okolicznych węzłów
chłonnych
Leczenie wszawicy głowowej



lekiem z wyboru jest Jacutin, który stosuje
się na skórę głowy na 12 godzin pod czepiec
leczenie ponawia się po 3-5 dniach
można również stosować szampon Nix
Download