procedury / procesy dotyczące zasad prowadzenia dydaktyki w

advertisement
KATEDRA INŻYNIERII ŚRODOWISKA
rok akademicki 2017/2018 (obrona pracy – luty 2018)
Promotorzy i proponowane tematy prac inżynierskich
Kierunek: inżynieria środowiska
prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski, prof. zw.
prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski, prof. zw.
prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski, prof. zw.
prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski, prof. zw.
prof. dr hab. inż. W. Janczukowicz
prof. dr hab. inż. W. Janczukowicz
prof. dr hab. inż. W. Janczukowicz
prof. dr hab. inż. W. Janczukowicz
prof. dr hab. inż. W. Janczukowicz
prof. dr hab. inż. W. Janczukowicz
prof. dr hab. inż. W. Janczukowicz
prof. dr hab. inż. W. Janczukowicz
prof. dr hab. inż. W. Janczukowicz
dr hab. inż. U. Filipkowska, prof. UWM
dr hab. inż. U. Filipkowska, prof. UWM
dr hab. inż. U. Filipkowska, prof. UWM
dr hab. inż. U. Filipkowska, prof. UWM
dr hab. inż. U. Filipkowska, prof. UWM
dr hab. inż. M. Dębowski, prof. UWM
dr hab. inż. M. Dębowski, prof. UWM
dr hab. inż. M. Dębowski, prof. UWM
dr hab. inż. M. Dębowski, prof. UWM
dr hab. inż. M. Dębowski, prof. UWM
dr hab. inż. M. Dębowski, prof. UWM
dr hab. inż. M. Dębowski, prof. UWM
dr hab. inż. M. Zieliński, prof. UWM
dr hab. inż. M. Zieliński, prof. UWM
dr hab. inż. M. Zieliński, prof. UWM
dr hab. inż. M. Zieliński, prof. UWM
dr hab. inż. M. Zieliński, prof. UWM
dr hab. inż. M. Zieliński, prof. UWM
dr hab. inż. M. Zieliński, prof. UWM
dr hab. inż. M. Zieliński, prof. UWM
dr hab. inż. M. Zieliński, prof. UWM
Zastosowanie pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej.
Zastosowanie pomp ciepła w procesie oczyszczania ścieków.
Zastosowanie pomp ciepła w procesie unieszkodliwiania osadów ściekowych.
Koncepcja wentylacji i klimatyzacji w szpitalach i w obiektach uzdrowiskowych.
Ocena efektywności działania oczyszczalni ścieków.
Gospodarka wodno – ściekowa zakładu przemysłowego
Aspekty środowiskowe funkcjonowania podmiotu gospodarczego.
Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków
Stan gospodarki wodno-ściekowej dla wybranej miejscowości (gminy, powiatu).
Koncepcja zagospodarowania wód opadowych z wybranego obszaru.
Gospodarka osadowa w oczyszczalni ścieków.
Koncepcja sieci kanalizacyjnej dla wybranej miejscowości.
Koncepcja technologiczna oczyszczalni ścieków.
Koncepcja sieci wodociągowej
Koncepcja sieci kanalizacyjnej
Koncepcja przydomowej oczyszczalni ścieków
Gospodarka wodno-ściekowa w zakładzie przemysłowym
Gospodarka wodno-ściekowa w gminie
Analiza funkcjonowania obiektów gospodarki komunalnej.
Koncepcje modernizacji istniejących obiektów gospodarki komunalnej.
Ocena oddziaływania na środowisko obiektów gospodarki komunalnej oraz zakładów przemysłowych.
Gospodarka wodami opadowymi
Gospodarka osadami ściekowymi na terenie oczyszczalni ścieków
Koncepcja technologiczna oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych, stacji uzdatniania wody,
biogazowi rolniczych.
Koncepcja technologiczna systemów oczyszczania gazów odlotowych oraz układów do dezodoryzacji.
Analiza funkcjonowania obiektów gospodarki komunalnej.
Koncepcje modernizacji istniejących obiektów gospodarki komunalnej.
Ocena oddziaływania na środowisko obiektów gospodarki komunalnej oraz zakładów przemysłowych.
Gospodarka osadami ściekowymi na terenie oczyszczalni ścieków
Koncepcja technologiczna oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych, stacji uzdatniania wody,
biogazowni rolniczych.
Koncepcja przydomowej oczyszczalni ścieków.
Projekt sieci wodociągowej.
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej.
Projekt sieci kanalizacji deszczowej.
dr inż. J. Rodziewicz
dr inż. J. Rodziewicz
dr inż. J. Rodziewicz
dr inż. J. Rodziewicz
dr inż. J. Rodziewicz
dr inż. I. Wysocka
dr inż. I. Wysocka
dr inż. I. Wysocka
dr inż. I. Wysocka
dr inż. I. Wysocka
dr inż. I. Wysocka
dr inż. Tomasz Jóźwiak
dr inż. Tomasz Jóźwiak
dr inż. Tomasz Jóźwiak
dr inż. Tomasz Jóźwiak
dr inż. Tomasz Jóźwiak
dr inż. Tomasz Jóźwiak
Ocena efektywności działania oczyszczalni ścieków
Ocena efektywności działania stacji uzdatniania wody
Gospodarka wodno – ściekowa zakładu przemysłowego
Koncepcja przydomowej oczyszczalni ścieków
Koncepcja instalacji wewnętrznych
Inwentaryzacja strumieni ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków komunalnych /przemysłowych
Przegląd systemów oczyszczania ścieków w województwie /na terenie gmin
Sposoby dezaktywacji związków odorotwórczych stosowane na terenie na terenie województwa/ gmin
Analiza wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni
komunalnych/przemysłowych w województwie/na terenie gmin.
Emisja związków odorotwórczych w świetle przepisów polskich, Unii Europejskiej.
Charakterystyka źródeł powstawania substancji odorotwórczych na terenie województwa/gminy.
Wykorzystanie sorbentów chitynowych do usuwania barwników obecnych w ściekach przemysłowych.
Wykorzystanie modyfikowanych sorbentów chitozanowych do usuwania biogenów ze ścieków przemysłowych.
Wykorzystanie modyfikowanych odpadów z przemysłu drzewnego do odbarwiania ścieków przemysłowych.
Zastosowanie wysokocelulozowych odpadów rolniczych do usuwania związków azotu ze ścieków
przemysłowych.
Zastosowanie wysokocelulozowych odpadów rolniczych do usuwania związków fosforu ze ścieków
przemysłowych.
Wpływ amonizacji na właściwości sorpcyjne sorbentów polisacharydowych.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards