Tabela – inwentaryzacja lokali wykorzystujących kotły starego typu

advertisement
Załącznik nr 1:
Tabela – inwentaryzacja lokali wykorzystujących kotły starego typu.
Lp.
Opis
1.
Likwidacja starego kotła i podłączenie
do sieci ciepłowniczej
2.
Wymiana starego kotła na ogrzewanie
gazowe
3.
Wymiana starego kotła na nowy
kocioł zasilany olejem opałowym,
nowy kocioł węglowy spełniający
wymogi klasy 5 wg normy PN-EN
303-5:2012 lub ogrzewanie elektryczne
4.
Termomodernizacja
5.
Sieć ciepłownicza
6.
Siec gazowa
7.
UWAGI
Odpowiedź
Ilość kotłów do wymiany
Łączna powierzchnia lokali
[m2]
Ilość kotłów do wymiany
Łączna powierzchnia lokali
[m2]
Ilość kotłów do wymiany
Łączna powierzchnia lokali
[m2]
Ilość budynków
Łączna powierzchnia lokali
[m2]
Długość sieci na terenie
gminy [km]
Dostępność dla mieszkańców
[%]
Długość sieci na terenie
gminy [km]
Dostępność dla mieszkańców
[%]
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards