Omówienie zasad pozyskania danych

advertisement
Omówienie zasad pozyskania danych
Szymon Rymsza
Dep. KN Główny specjalista ZSIN
Warszawa, 05.12.2016 r.
Agenda
1. Formalne etapy włączenia do ZSIN.
2. Dane i możliwości ich pozyskania w ZSIN.
3. Aplikacja do przetwarzania danych PESEL.
4. Pozyskanie danych z CBDoZ, CRFOP i GUS.
Uzyskanie dostępu do ZSIN
FORMALNE WŁĄCZENIE DO ZSIN
Przekazanie wypełnionych wniosków o dostęp do ZSIN (Starosta)
Zatwierdzenie wniosków (CODGiK)
Wygenerowanie, przekazanie i otrzymanie certyfikatów ZSIN (CODGiK/użytkownik)
Procedury formalne
Przekazanie wypełnionych wniosków o dostęp do ZSIN
(Starosta)
• http://codgik.gov.pl/index.php/obsluga-klienta/formularze/pozostale.html
Procedury formalne
Przekazanie wypełnionych wniosków o
dostęp do ZSIN (Starosta)
• http://codgik.gov.pl/index.php/obslugaklienta/formularze/pozostale.html
Utworzenie konta dla
użytkownika portalu ZSIN
Wniosek Starosty o utworzenie konta dla użytkownika portalu ZSIN
Weryfikacja / Akceptacja CODGIK
Generowanie certyfikatu – Centrum Certyfikacji ZSIN
Pobranie certyfikatu / Nadanie klucza prywatnego
ZAŁOŻENIE ZMIANY DO DZIAŁU GEOPORTAL
O UTWORZENIE KONTA W ZSIN
(Repozytorium Tożsamości Geoportal)
UTWORZENIE KONTA ZSIN
WYSŁANIE UŻYTKOWNIKOWI
E-MAIL Z LOGINEM DO PORTALU ZSIN
UTWORZENIE SZYFROWANEGO
ARCHIWUM ZIP Z CERTYFIKATEM
WYSŁANIE UŻYTKOWNIKOWI E-MAIL Z PLIKIEM
CERTYFIKATU I INSTRUKCJĄ JEGO IMPORTU
WYSŁANIE UŻYTKOWNIKOWI SMS Z HASŁEM DO
CERTYFIKATU I ARCHIWUM ZIP
WYSŁANIE UŻYTKOWNIKOWI
SMS Z HASŁEM DO PORTALU ZSIN
WYSŁANIE PISMA DO STAROSTY Z INFORMACJĄ O UTWORZENIU KONTA DLA UŻYTKOWNIKA ZSIN
Praca w ZSIN
Logowanie do Portalu ZSIN
• https://zsin.gugik.gov.pl/
Praca w ZSIN
Logowanie do Portalu ZSIN
• https://zsin.gugik.gov.pl/
Systemy Rejestrów Państwowych
PESEL
• Aplikacja do masowej weryfikacji i uzupełnienia danych o właścicielach
CRFOP, CBDoZ, TERYT, REGON
Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody
Centralna Baza Danych o Zabytkach
Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju
Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej
• Serwisy internetowe udostępniające dane z prowadzonych baz
• Pobranie danych w formacie tekstowym i bazodanowym
http://mapy.zabytek.gov.pl/nid/
http://www.gdos.gov.pl/dane-i-metadane
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
Pobranie danych przez GUGiK TERYT, REGON, CBDoZ
Dziękuję za uwagę
[email protected]
Download