obliczenia dla metryki strzałowej

advertisement
OBLICZENIA DLA METRYKI STRZAŁOWEJ
1. Określenie długości otworów strzałowych
 = (0,5 ÷ 0,9) ∙ []
B – szerokość wyrobiska w wyłomie
2. Określenie jednostkowego zużycia MW
 = 1 ∙ ∙ ∙


∙ [ 3]
∆

f1 – wskaźnik oporu skały przeciw działaniu MW (łupek - 0,18; węgiel – 0,12; piaskowiec –
0,15);
s – wskaźnik struktury skał (łupkowata – 1,25÷1,50; masywna, zbita – 1);
u – wskaźnik usztywnienia w caliźnie zależny od ilości płaszczyzn odsłonięcia (2 płaszczyzny –
1,4÷1,6);
e – wskaźnik mocy MW (1,0);
Δ – gęstość załadowania otworu MW (0,9);
d – wskaźnik jakości przybitki (1,0).
a) strop łupek: Rc = 36 MPa, fs = 3,6 (wskaźnik zwięzłości Protodiakonowa)
 = 1 ∙ ∙ ∙


∙ [ 3]
∆

b) pokład węgiel: Rc = 20 MPa, fp = 2,0 (wskaźnik zwięzłości Protodiakonowa)
 = 1 ∙ ∙ ∙


∙ [ 3]
∆

c) spąg piaskowiec: Rc = 40 MPa, fsp = 4,0 (wskaźnik zwięzłości Protodiakonowa)
 = 1 ∙ ∙ ∙


∙ [ 3]
∆

3. Obliczenie całkowitego zużycia MW
 = ∙ ∙ ∙ []
Si – pole powierzchni i-tej warstwy w przekroju wyrobiska;
L – długość otworu strzałowego;
qi – jednostkowe zużycie MW dla i-tej warstwy;
μ – wskaźnik wykorzystania otworu (0,75÷1,0).
a) strop łupek
 = ∙ ∙ ∙ []
b) pokład węgiel
 = ∙ ∙ ∙ []
c) spąg piaskowiec
 = ∙ ∙ ∙ []
Całkowite zużycie MW w przodku Q= + + 
4. Obliczenie jednostkowej ilości otworów strzałowych
 = √0,2 ∙ +
1
√

]
2
[
 
 = 2,7 ∙ √ [ 2 ]
 
fi – współczynnik zwięzłości Protodiakonowa dla i-tej warstwy;
Si – pole powierzchni i-tej warstwy w przekroju wyrobiska.
a) strop łupek
 = √0,2 ∙ +
1
√

 = 2,7 ∙ √

b) pokład węgiel
 = √0,2 ∙ +
1
√

 = 2,7 ∙ √

c) spąg piaskowiec
 = √0,2 ∙ +
1
√

 = 2,7 ∙ √

Do dalszych obliczeń przyjmować większą ilość otworów strzałowych obliczoną z powyższych
wzorów.
5. Obliczenie całkowitej ilości otworów strzałowych
 = ∙ []
 = 1,045 ∙ ∙ 1,755 []
a) strop łupek
 = ∙ []
 = 1,045 ∙ ∙ 1,755 []
Przyjmuję:
b) pokład węgiel
 = ∙ []
 = 1,045 ∙ ∙ 1,755 []
Przyjmuję:
c) spąg piaskowiec
 = ∙ []
 = 1,045 ∙ ∙ 1,755 []
Przyjmuję:
Metryka strzałowa
A. Miejsce wykonywania roboty strzałowej
1. Nazwa i rodzaj przodka (numer)
2. Oddział
Poziom
Pokład
B. Określenie warunków bezpieczeństwa
3. Kategoria zagrożenia (metanowego, gazowego)
4. Klasa zagrożenia pyłowego
5. Inne występujące zagrożenia
C. Rodzaj stosowanych środków strzałowych
6. Materiał wybuchowy
7. Środki inicjujące
8. Środki zapalające
9. Rodzaj i sposób wykonania przybitki
10. Sposób łączenia otworów strzałowych
11. Sposób inicjowania i odpalania ładunków MW
12. Stosowany sprzęt strzałowy
Maksymalny ładunek MW
Dopuszczalna ilość otworów w jednej serii
Przeciętna ilość otworów strzałowych
Przeciętna ilość MW potrzebna do urobienia jednostki produkcyjnej
Schemat rozmieszczenia otworów strzałowych (w 3-ch rzutach), z
zaznaczeniem kolejności zwłoki ZE w poszczególnych otworach
Nr opóźnienia
Nr otworu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I
Dodatkowe rygory i warunki
Metrykę sporządził
dnia
Inżynier (technik) strzelniczy
Metrykę zatwierdził
dnia
Kierownik Robót Górniczych
Download