terapia falą uderzeniową - Centrum Rehabilitacji WAWER

advertisement
TERAPIA FALĄ UDERZENIOWĄ
Jest nowoczesną, wysoce efektywną metodą leczenia. Fale uderzeniowe przyspieszają proces
zdrowienia poprzez stymulację metabolizmu i pobudzenie cyrkulacji krwi, rozpuszczenie
zwapniałych fibroblastów, zwiększenie produkcji kolagenu oraz zmniejszenie napięcia mięśni.
Uszkodzona tkanka stopniowo regeneruje się i wspomaga proces leczenia w obszarze
poddanym terapii.
WSKAZANIA do leczenia falą uderzeniową:
WSKAZANIA:
entezopatie, przewlekłe zapalenia tkanek miękkich (ścięgien, kaletek maziowych), stany
pourazowe, m.in.:
•
przewlekłe entezopatie
•
bóle pięty (zapalenie powięzi podeszwowej stopy)
•
ostroga piętowa
•
schorzenia ścięgna Achillesa
•
zapalenie kaletki ścięgna Achillesa
•
bóle ścięgien rzepki (kolano skoczka)
•
kolano skoczka, zapalenie kaletek okołorzepkowych kolana
•
kolano biegacza
•
zespół mięśnia piszczelowego przedniego
•
bóle w okolicy bioder
•
biodro strzelające
•
zapalenie przyczepów mięśni zginaczy i prostowników uda
•
zespół/bóle odcinka lędźwiowego kręgosłupa
•
bóle w przyczepach ścięgna udowego
•
bóle i schorzenia barku
•
zespól bolesnego barku (zwapnienia i zapalenia ścięgien, kaletek)
•
łokieć tenisisty, łokieć golfisty (zapalenie nadkłykcia)
•
zespół brzegu kości piszczelowej
•
zespół mięśnia piszczelowego przedniego
•
zapalenie i przeciążenie ścięgien przedramienia, dłoni, nadgarstka
•
ból po wewnętrznej stronie nadgarstka
•
wczesne stadia choroby zwyrodnieniowej stawów
•
•
ból w okolicy pachwiny
bóle stawów barkowych ze zwapnieniami lub bez (wapniejące zapalenie ścięgien stawu
barkowego)
bóle barku (np. zapalenie torebki stawu barkowego)
•
punkty spustowe (trigger points)
•
zwapnienia zlokalizowane w obrębie tkanek miękkich (np. zwapnienia okołobarkowe)
•
podwyższone napięcie mięśniowe
•
zapalenie przyczepów mięśniowych
•
naciągnięcie mięśni
•
stany pourazowe
•
PRZECIWWSKAZANIA:
•
zaburzenia krzepnięcia krwi, zakrzepica
•
ciąża
•
choroby nowotworowe
•
stany gorączkowe, ostre stany zapalne
•
polineuropatie
•
sterydoterapia
•
rozrusznik serca, implanty, endoprotezy ceramiczne
•
protezy cementowe
•
zaawansowana osteoporoza
•
ostre stany pourazowe
•
ostre stany zapalne
•
chrząstka wzrostowa u dzieci
•
polipy w miejscu zastosowania
•
nie stosować na tkanki takie jak: oczy i ich okolice, mięsień sercowy, rdzeń kręgowy, gonady,
nerki, wątroba
•
nie stosować na miejsca w okolicy dużych nerwów, naczyń, rdzenia kręgowego i głowy
ZALETY TERAPII FALĄ UDERZENIOWĄ:
•
szybka ulga w bólu
•
przywracanie sprawności ruchowej
•
krótki czas terapii tylko 4-5 zabiegów
•
brak efektów ubocznych
•
metoda nieinwazyjna
TERAPIASKOJARZONA
Terapiaskojarzonatopołączeniedwóchróżnychbodźcówfizykalnych.
Umożliwiatouzyskaćwiększedziałanierozluźniająceiprzeciwbólowejakiedają
zarównoelektroterapiaiultradźwięki.Dodatkowostymulacjęnerwówimięśni
uzyskujemypoprzezprzepływprąduleczniczego.Stosowanieróżnychprądów
pomagalepiejdobraćwskazanyzabiegdoschorzenia.
Wterapiiłączonejwykonującrównocześnieultradźwiękiielektroterapię
wywołujesięreakcjeorganizmu,wefekciektórychdochodzidowiększego
ukrwieniatkanekpoprzezrozszerzenianaczyńkrwionośnychiwytworzenia
wnichciepła.
Terapiakombinowana,czyliskojarzonastosowanawrehabilitacjima
takiedziałaniejak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
przeciwbólowe
przeciwzapalnie
przyspieszającemetabolizmwkomórkach
działarozluźniającopoprzezzmniejszenienapięciamięśni
pobudzanerwyimięśnie
zwiększaruchomośćstawów
przyspieszaregeneracjętkanek
polepszającetrofikętkanek
przeciwobrzękowe
poprawiająceukrwienietkanek
rozluźniające
Wskazaniadozastosowaniaterapiiskojarzeniowejsąnastępujące:
• zespołybólowewprzebieguchorobyzwyrodnieniowejstawów
kręgosłupa
• stanyzapalnemięśni,pochewekścięgnistychiścięgien,
• stanypourazowe:zwichnięcia,skręcenia,stłuczenia,naciągnięcia,krwiaki
• łokiećtenisisty,łokiećgolfisty,
• zespółbolesnegobarku,
• zespółkanałunadgarstka,
• chorobazwyrodnieniowastawówobwodowych
• przewlekłachorobareumatycznastawów,
• zwapnieniatkanekmiękkich,
• zapaleniekaletki,
• zapalenietorebkistawowej,
• zapaleniemięśni,
• uszkodzenietkanekmiękkich,
• zapaleniepochewekścięgnistych,
• stanyprzeciążeniowe
• stanypooperacyjne
• zaburzeniakrążeniaobwodowego
• zapaleniaokołostawowe
• achillodynia(bólścięgnapiętowego-Achillesa)
Istniejetakżewieleprzeciwwskazańdozastosowaniaterapiiskojarzonej.
Donajczęstszychznichzaliczamy:
• stanyzapalnenaskórze,znamionaskórne,rany
• skazykrwotoczne
• niezakończonywzrostkostnyudzieciimłodzieży
•
•
•
•
•
•
•
metaloweiniemetaloweciałaobce
rozrusznikserca,implantyelektroniczne
nowotwory
ciąża
ostreprocesyzapalne
stanygorączkowelubogólnyzłystanzdrowia
niewydolnośćkrążenia
CentrumRehabilitacji
WAWER
świadczyusługimedycznewramachleczenia:
• Zespołówbólowychkręgosłupa
• Bólestawówobwodowych(bark,łokieć,
nadgarstek,biodro,kolano,stopa)
• Rehabilitacjapooperacjach
• Rehabilitacjapozłamaniach
• Zwyrodnieniastawów
• Terapiablizn
• Terapiadlakobietwciąży
• Geriatria
• Skoliozy
• Plecyokrągłe
• Plecywklęsłe
• Klatkapiersiowalejkowata
• Klatkapiersiowakurza
• Kolanakoślawe
• Kolanaszpotawe
• Płaskostopie
• Wadystóp
• Ćwiczeniakorekcyjneiinne
Download