Slide 1 - pałac młodzieży katowice

advertisement
Akademia Młodych Biologów
„Lykeion”
Opieka merytoryczna
PRACOWNIA BIOLOGII I CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
PAŁACU MŁODZIEŻY W KATOWICACH
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
OPIEKĘ MERYTORYCZNĄ
NAD AKADEMIĄ MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
OBJĘŁA
PRODZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
dr hab. prof. UŚ EWA KURCZYŃSKA
Akademia Młodych Biologów „Lykeion”
WSPÓŁPRACA
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
Cele projektu
ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH
POGŁĘBIANIE WIEDZY BIOLOGICZNEJ
ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI BADAWCZYCH
POMOC W PRZYGOTOWANIACH DO OLIMPIADY, MATURY
I WYBRANIU KIERUNKU STUDIÓW
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
ZAJĘCIA LABORATORYJNE W PRACOWNI BIOLOGII I CEE - „BADAMY DNA”
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
ZAJĘCIA LABORATORYJNE W PRACOWNI BIOLOGII I CEE - „BADAMY DNA”
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
ZAJĘCIA W ZAKŁADZIE BIOLOGII KOMÓRKI, WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA UŚ
- „MIKROSKOPIA ŚWIETLNA”
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
ZAJĘCIA W ZAKŁADZIE BIOLOGII KOMÓRKI, WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA UŚ
– „MIKROSKOPIA POLARYZACYJNA”
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
ZAJĘCIA W KATEDRZE MIKROBIOLOGII, WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA UŚ – „MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI”
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII W ZABRZU – „WARSZTATY CHIRURGICZNE”
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII W ZABRZU – „WARSZTATY CHIRURGICZNE”
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
ZAJĘCIA W KATEDRZE FIZJOLOGII ZWIERZĄT I EKOTOKSYKOLOGII, WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
– „ELEKTROFOREZA ENZYMÓW TRAWIENNYCH OWADÓW”
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
ZAJĘCIA W KATEDRZE ANATOMII I CYTOLOGII ROŚLIN, WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA UŚ
– „CYTOGENETYKA ROŚLIN”
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
WYCIECZKA EDUKACYJNA DO INSTYTUTU BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ PAN W WARSZAWIE
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
WYCIECZKA EDUKACYJNA DO INSTYTUTU BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ PAN W WARSZAWIE
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
WYCIECZKA EDUKACYJNA DO INSTYTUTU BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ PAN W WARSZAWIE
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
WYSTĄPIENIE UCZESTNIKÓW AKADEMII MŁODYCH BIOLOGÓW NA FESTIWALU NAUKI UŚ
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „BIOTECHMED SILESIA ” – FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII W ZABRZU
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
W Międzynarodowej Konferencji „BioTechMed Silesia”
uczniowie AMB wygłosili prezentacje:
„Apoptoza – proces śmierci potrzebny do życia” – Katarzyna Szarla, Piotr Giza
- „Inteligentne bomby anty-nowotworowe” – Ewa Olszańska, Małgorzata Makselon,
Wojciech Stelmach
- „Immunologia nowotworów” – Angelika Ambroziak, Dagmara Cierpka,
Karolina Słaboń, Katarzyna Sikora
Podczas Studenckiego Festiwalu Nauki Uniwersytetu Śląskiego
uczniowie AMB wygłosili prezentację:
- „Ciekawe życie Karola Darwina” – Krzysztof Grzywocz, Piotr Giza
Akademia Młodych Biologów „Lykeion”
Uczniowie Akademii Młodych Biologów „Lykeion”
wraz
ze studentami Studenckiego Koła Naukowego Psychologii Ewolucyjnej i Etologii
wzięli udział w projektach naukowych:
-„Badanie podstaw wobec ewolucji”
- „Badanie pamięci roboczej”
Uczniowie Akademii Młodych Biologów „Lykeion” uzyskali
KATARZYNA SZARLA
Druga nagroda w polskich eliminacjach Konkursy Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej
Stypendystka w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego na lata 2009-2012”
PIOTR GIZA
Trzecia nagroda w polskich eliminacjach Konkursy Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej
Stypendysta Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci
Akademia Młodych Biologów „Lykeion”
PAŁAC MŁODZIEŻY
ul. Mikołowska 26
40-066 Katowice
Pracownia Biologii i Centrum Edukacji
Ekologicznej
tel.: (032) 251 64 31 wew. 358
tel./fax: (032) 251 04 02
e-mail: [email protected] pm.katowice.pl
www.pm.katowice.pl
OPIEKA MERYTORYCZNA
Download