Prezentacja AMB - Pałac Młodzieży w Katowicach

advertisement
Akademia Młodych Biologów
„Lykeion”
Opieka merytoryczna
PRACOWNIA BIOLOGII I CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
PAŁACU MŁODZIEŻY W KATOWICACH
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
OPIEKĘ MERYTORYCZNĄ
NAD AKADEMIĄ MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
OBJĘŁA
PRODZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
dr hab. prof. UŚ EWA KURCZYŃSKA (rok szkolny 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012)
dr EDYTA SIERKA (od roku szkolnego 2012/2013)
Akademia Młodych Biologów „Lykeion”
WSPÓŁPRACA
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
Cele projektu
ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH
POGŁĘBIANIE WIEDZY BIOLOGICZNEJ
ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI BADAWCZYCH
POMOC W PRZYGOTOWANIACH DO OLIMPIADY, MATURY
I WYBRANIU KIERUNKU STUDIÓW
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
ZAJĘCIA LABORATORYJNE W PRACOWNI BIOLOGII I CEE - „BADAMY DNA”
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
ZAJĘCIA LABORATORYJNE W PRACOWNI BIOLOGII I CEE - „BADAMY DNA”
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
ZAJĘCIA W ZAKŁADZIE BIOLOGII KOMÓRKI, WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA UŚ
- „MIKROSKOPIA ŚWIETLNA”
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
ZAJĘCIA W ZAKŁADZIE BIOLOGII KOMÓRKI, WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA UŚ
– „MIKROSKOPIA POLARYZACYJNA”
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
ZAJĘCIA W KATEDRZE MIKROBIOLOGII, WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA UŚ – „MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI”
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII W ZABRZU – „WARSZTATY CHIRURGICZNE”
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII W ZABRZU – „WARSZTATY CHIRURGICZNE”
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
ZAJĘCIA W KATEDRZE FIZJOLOGII ZWIERZĄT I EKOTOKSYKOLOGII, WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
– „ELEKTROFOREZA ENZYMÓW TRAWIENNYCH OWADÓW”
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
ZAJĘCIA W KATEDRZE ANATOMII I CYTOLOGII ROŚLIN, WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA UŚ
– „CYTOGENETYKA ROŚLIN”
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
WYCIECZKA EDUKACYJNA DO INSTYTUTU BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ PAN W WARSZAWIE
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
WYCIECZKA EDUKACYJNA DO INSTYTUTU BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ PAN W WARSZAWIE
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
WYCIECZKA EDUKACYJNA DO INSTYTUTU BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ PAN W WARSZAWIE
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
WYSTĄPIENIE UCZESTNIKÓW AKADEMII MŁODYCH BIOLOGÓW NA FESTIWALU NAUKI UŚ
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „BIOTECHMED SILESIA ” – FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII W ZABRZU
Akademia Młodych Biologów „Lykeion”
PAŁAC MŁODZIEŻY
ul. Mikołowska 26
40-066 Katowice
Pracownia Biologii i Centrum Edukacji
Ekologicznej
e-mail: [email protected] pm.katowice.pl
www.pm.katowice.pl
OPIEKA MERYTORYCZNA
Download