akademia młodych biologów - pałac młodzieży katowice

advertisement
Akademia Młodych Biologów
„Lykeion”
Opieka merytoryczna
PRACOWNIA BIOLOGII I CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
PAŁACU MŁODZIEŻY W KATOWICACH
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
OPIEKĘ MERYTORYCZNĄ
NAD AKADEMIĄ MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
OBJĘŁA
PRODZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
dr hab. prof. UŚ EWA KURCZYŃSKA
Akademia Młodych Biologów „Lykeion”
WSPÓŁPRACA
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
Cele projektu
ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH
POGŁĘBIANIE WIEDZY BIOLOGICZNEJ
ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI BADAWCZYCH
POMOC W PRZYGOTOWANIACH DO OLIMPIADY, MATURY
I WYBRANIU KIERUNKU STUDIÓW
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
ZAJĘCIA LABORATORYJNE W PRACOWNI BIOLOGII I CEE - „BADAMY DNA”
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
ZAJĘCIA LABORATORYJNE W PRACOWNI BIOLOGII I CEE - „BADAMY DNA”
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
ZAJĘCIA W ZAKŁADZIE BIOLOGII KOMÓRKI, WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA UŚ
- „MIKROSKOPIA ŚWIETLNA”
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
ZAJĘCIA W ZAKŁADZIE BIOLOGII KOMÓRKI, WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA UŚ
– „MIKROSKOPIA POLARYZACYJNA”
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
ZAJĘCIA W KATEDRZE MIKROBIOLOGII, WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA UŚ – „MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI”
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
ZAJĘCIA W KATEDRZE MIKROBIOLOGII, WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA UŚ – „MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI”
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
ZAJĘCIA W KATEDRZE MIKROBIOLOGII, WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA UŚ – „MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI”
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII W ZABRZU – „WARSZTATY CHIRURGICZNE”
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII W ZABRZU – „WARSZTATY CHIRURGICZNE”
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
ZAJĘCIA W KATEDRZE FIZJOLOGII ZWIERZĄT I EKOTOKSYKOLOGII, WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
– „ELEKTROFOREZA ENZYMÓW TRAWIENNYCH OWADÓW”
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
ZAJĘCIA W KATEDRZE FIZJOLOGII ZWIERZĄT I EKOTOKSYKOLOGII, WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
– „ELEKTROFOREZA ENZYMÓW TRAWIENNYCH OWADÓW”
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
ZAJĘCIA W KATEDRZE ANATOMII I CYTOLOGII ROŚLIN, WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA UŚ
– „CYTOGENETYKA ROŚLIN”
Akademia Młodych Biologów „Lykeion”
Zajęcia w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska –
„ELEKTROFOREZA ENZYMÓW TRAWIENNYCH OWADÓW”
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
ZAJĘCIA W KATEDRZE ANATOMII I CYTOLOGII ROŚLIN, WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA UŚ
– „CYTOGENETYKA ROŚLIN”
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
WYCIECZKA EDUKACYJNA DO INSTYTUTU BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ PAN W WARSZAWIE
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
WYCIECZKA EDUKACYJNA DO INSTYTUTU BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ PAN W WARSZAWIE
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
WYCIECZKA EDUKACYJNA DO INSTYTUTU BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ PAN W WARSZAWIE
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
WYCIECZKA EDUKACYJNA DO INSTYTUTU BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ PAN W WARSZAWIE
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
WYCIECZKA EDUKACYJNA DO INSTYTUTU BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ PAN W WARSZAWIE
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
WYCIECZKA EDUKACYJNA DO INSTYTUTU BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ PAN W WARSZAWIE
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
WYSTĄPIENIE UCZESTNIKÓW AKADEMII MŁODYCH BIOLOGÓW NA FESTIWALU NAUKI UŚ
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „BIOTECHMED SILESIA ” – FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII W ZABRZU
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
WYSTĄPIENIE UCZESTNIKÓW AKADEMII MŁODYCH BIOLOGÓW NA FESTIWALU NAUKI UŚ
Akademia Młodych Biologów „Lykeion”
Uczniowie Akademii Młodych Biologów „Lykeion”
wraz
ze studentami Studenckiego Koła Naukowego
Psychologii Ewolucyjnej i Etologii
wzięli udział w projektach naukowych:
-„Badanie podstaw wobec ewolucji”
- „Badanie pamięci roboczej”
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
W Międzynarodowej Konferencji „BioTechMed Silesia”
uczniowie AMB wygłosili prezentacje:
- „Apoptoza – proces śmierci potrzebny do życia” – Katarzyna Szarla, Piotr Giza
- „Inteligentne bomby anty-nowotworowe” – Ewa Olszańska, Małgorzata Makselon,
Wojciech Stelmach
- „Immunologia nowotworów” – Angelika Ambroziak, Dagmara Cierpka,
Karolina Słaboń, Katarzyna Sikora
AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”
Podczas Studenckiego Festiwalu Nauki Uniwersytetu Śląskiego
uczniowie AMB wygłosili prezentację:
- „Ciekawe życie Karola Darwina” – Krzysztof Grzywocz, Piotr Giza
KATARZYNA SZARLA
Druga nagroda w polskich eliminacjach Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej
Stypendystka w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego na
lata 2009-2012”.
PIOTR GIZA
Trzecia nagroda w polskich eliminacjach Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej
Stypendysta Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.
Akademia Młodych Biologów „Lykeion”
PAŁAC MŁODZIEŻY
ul. Mikołowska 26
40-066 Katowice
Pracownia Biologii i Centrum Edukacji
Ekologicznej
tel.: (032) 251 64 31 wew. 358
tel./fax: (032) 251 04 02
e-mail: [email protected] pm.katowice.pl
www.pm.katowice.pl
OPIEKA MERYTORYCZNA
Download