natalia_radke_sp11

advertisement
ZWIERZĘTA ŚWIATA
Natalia Radke kl.V
ZWIERZĘTA
Zwierzęta– królestwo obejmujące
wielokomórkowe organizmy
cudzożywne,
w większości zdolne do aktywnego
poruszania się.
Są najbardziej zróżnicowanym
gatunkowo królestwem organizmów.
Największą grupę zwierząt
stanowią bezkręgowce, a wśród
nich owady. Drugą,
obok bezkręgowców, grupą zwierząt
są kręgowce. Wśród nich tradycyjnie
wyróżnia się ryby, płazy, gady, ptaki
i ssaki, do których należy
również człowiek.
NAJSTARSZE
ZNALEZISKA KOPALNE ZWIERZĄT
ZWIERZĄT O MIĘKKICH CIAŁACH – POCHODZĄ
Z KOŃCA PREKAMBRU, NEOPROTEOZOIKU
–
MORSKICH
(FAUNA EDAKARIAŃSKA – 630
DO 542 MLN LAT TEMU),
NATOMIAST SKAMIENIAŁOŚCI STRUNOWCÓW –
Z KAMBRU I ORDOWIKU. W KAMBRZE, OKOŁO 500 MLN
LAT TEMU, WYSTĘPOWALI JUŻ PRZEDSTAWICIELE
WSZYSTKICH ZNANYCH OBECNIE TYPÓW BEZKRĘGOWCÓW.
TŁUMACZENIE WYRAZÓW
Ordowik-w sensie geochronologicznym – drugi okres ery paleozoicznej. Trwał
około 42 miliony lat
(od 485,4 ± 1,9 do 443,4 ± 1,5 milionów lat temu).
Ordowik dzieli się na trzy epoki: ordowik wczesny, ordowik
środkowy i ordowik późny.
-w sensie chronostratygraficznym –
drugi system eratemu paleozoicznego, wyższy od kambru, niższy
od syluru. Dzieli się na trzy oddziały: ordowik dolny, ordowik
środkowy i ordowik górny.
Prekambr – nieformalna
jednostka geochronologiczna
w dziejach Ziemi, obejmująca
przedział czasu od powstania Ziemi
do początku okresu kambryjskiego,
czyli interwał wiekowy od 4,6 mld lat
do 542 mln lat temu. Prekambrowi
odpowiadają wiekowo dwie formalne
jednostki
stratygraficzne, eony: archaik, proter
ozoik
oraz starszy
od archaiku hadeik uznawany kiedyś
za eon, obecnie raczej za jednostkę
nieformalną.
Kambr-w sensie geochronologicznym –
pierwszy okres ery paleozoicznej.
Trwał około 56 milionów lat
(od 541,0 ±1,0 do 485,4 ±1,9 milionów lat
temu). Kambr jest młodszy
od ediakaru (neoproterozoik)
a starszy od ordowiku.
Dzieli się na cztery epoki: terenew,
2. epoka, 3. epoka oraz furong.
-w sensie chronostratygraficznym –
pierwszy system eratemu paleozoicznego,
wyższy od ediakaru, niższy od ordowiku.
Dzieli się na cztery oddziały: terenew, 2.
oddział, 3. oddział
i furong.
CO TO JEST ZWIERZE?
W nomenklaturze zoologicznej zwierzęta
klasyfikowane są jako takson w randze
królestwa. Takson ten obejmuje wszystkie
gatunki zwierząt, w tym
również człowieka (Homo sapiens).
W języku
potocznym pojęcie zwierzę stosowane
jest dla określenia każdego żywego
stworzenia z wyjątkiem człowieka.
Nauka o zwierzętach to zoologia,
ich klasyfikacją zajmuje się systematyka
zoologiczna, a chorobami zwierząt –
medycyna weterynaryjna. Wszystkie
gatunki zwierząt występujące na danym
obszarze to fauna (np. fauna Polski).
CHARAKTERYSTYKA
Za cechy odróżniające zwierzęta
od innych organizmów przyjmuje się
sposób odżywiania, brak ściany
komórkowej, gromadzenie glikogenu
oraz obecność
(u wyżej uorganizowanych zwierząt)
układu mięśniowego i nerwowego.
Sposób odżywiania
Zwierzęta nie potrafią samodzielnie wytwarzać substancji
odżywczych. Wszystkie są cudzożywne, tzn. żywią się innymi
organizmami, ich szczątkami lub odchodami. W ten sposób żywią się
również grzyby. Zwierzęta wyspecjalizowały się w wielu różnych
metodach zdobywania i konsumowania pokarmu.
Komórki zwierzęce
Ciała zwierząt zbudowane są zawsze z komórek eukariotycznych.
Taką cechę mają też komórki roślinne. W odróżnieniu od nich
komórki zwierzęce nie mają chloroplastów i ścian komórkowych.
Są otoczone cienką błoną komórkową. Brakiem ściany komórkowej
charakteryzują się, oprócz zwierząt, niektóre grzyby.
Funkcjonalnie zróżnicowane komórki zwierząt
zorganizowane są w zespoły zwane tkankami (z wyjątkiem gąbek),
a tkanki w narządy, tworzące z kolei wyspecjalizowane układy
narządów, pełniące w organizmie zwierzęcia określone funkcje
życiowe
(np. układ krwionośny, oddechowy, wydalniczy). Wszystkie zwierzęta
odbierają bodźce zewnętrzne za pomocą receptorów i reagują
na nie odruchami.
Ciekawostka
Układ mięśniowy i nerwowy
Zwierzęta, choć nie wszystkie ich typy, są jedynymi
organizmami, u których występują układy mięśniowy
i nerwowy. Konieczność poszukiwania pokarmu
doprowadziła u zwierząt do wykształcenia zdolności
do aktywnego ruchu. Zdecydowana większość z nich
wykształciła wyspecjalizowane tkanki
mięśniowe tworzące układ mięśniowy współpracujący
z narządami ruchu. Niektóre (gąbki i polipy
parzydełkowców) prowadzą wprawdzie osiadły tryb życia,
ale komórki gąbek są zdolne do ograniczonego ruchu,
u większości z nich występuje swobodnie pływające
stadium larwalne, a parzydełkowce są osiadłe jedynie
w stadium polipa.
Aktywne poruszanie się wykształciło u zwierząt narządy
zmysłów współpracujące z układem nerwowym.
Rozmnażanie
Niemal wszystkie zwierzęta
rozmnażają się płciowo, przynajmniej
w pewnym stadium swego cyklu
życiowego. Niektóre potrafią
rozmnażać się bezpłciowo.
Klasyfikacja zwierząt
Typy zwierząt
W 2009 roku królestwo zwierząt
mięczaki (Mollusca)
(Animalia) obejmowało
nicienie (Nematoda)
następujące typy
nitnikowce (Nematomorpha)
kolcogłowy (Acanthocephala)
wstężnice (Nemertea)
wirki
pazurnice (Onychophora)
bezjelitowe (Acoelomorpha)
prostopływce (Orthonectida)
pierścienice (Annelida)
kryzelnice (Phoronida)
stawonogi (Arthropoda)
płaskowce (Placozoa)
ramienionogi (Brachiopoda)
płazińce (Platyhelminthes)
mszywioły (Bryozoa)
szczecioszczękie (Chaetognatha) gąbki (Porifera)
niezmogowce (Priapulida)
strunowce (Chordata)
rombowce (Rhombozoa)
parzydełkowce (Cnidaria)
wrotki (Rotifera)
żebropławy (Ctenophora)
sikwiaki (Sipuncula)
lejkogębce (Cycliophora)
niesporczaki (Tardigrada)
szkarłupnie (Echinodermata)
Xenoturbellida.
szczetnice (Echiura)
kielichowate (Entoprocta)
brzuchorzęski (Gastrotricha)
szczękogębe (Gnathostomulida)
półstrunowce (Hemichordata)
ryjkogłowy (Kinorhyncha)
kolczugowce (Loricifera)
drobnoszczękie (Micrognathoza)
NAJDROŻSZE ZWIERZĘTA ŚWIATA
Top 7 najdroższych zwierząt
świata
1.Grzywacz Chiński
2.Kot rasy Savannah
3.Tukan
4.Koczkodan nadobny
5.Papuga ara hiacyntowa
6.Pies chow-chow
7.Koń Arabski
BIBLIOGRAFIA
https://www.google.pl/search?q=zwierze&espv=2&biw=1280&
bih=918&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi49ra3mr
DSAhXC1SwKHd_wAiIQ_AUIBigB#tbm=isch&q=prekambr&*&img
rc=mqRRr9IuvTWlEM:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwierz%C4%99ta
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards