Grupowe ubezpieczenie lekowe

advertisement
PZU Ubezpieczenie Lekowe
Grupowe ubezpieczenie lekowe
Opieka Medyczna
PZU Życie SA
Rynek leków w Polsce - fakty
Ubezpieczenie lekowe – jak to działa?
Ubezpieczenie lekowe - dlaczego warto?
Ważne informacje dla Pracodawcy
Rynek leków w Polsce – fakty
● Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce to 100 mld zł rocznie,
z czego ponad 30 mld zł to wydatki na leki
● W Polsce wydaje się na leki znacznie więcej, niż
na prywatne wizyty lekarskie, czy na stomatologię
● W Polsce poziom współpłacenia pacjentów za leki jest jednym
z najwyższych w Europie
3
Rynek leków w Polsce - fakty
Ubezpieczenie lekowe – jak to działa?
Ubezpieczenie lekowe - dlaczego warto?
Ważne informacje dla Pracodawcy
4
Nasza unikalna propozycja to …
Grupowe ubezpieczenie lekowe
pozwala - w łatwy i skuteczny sposób zmniejszyć wydatki na leki
Za leki na receptę ubezpieczony
płaci 80% mniej ta kwota zostanie pokryta
przez ubezpieczenie
5
Jak to działa?
1. Wizyta u lekarza
W przypadku zachorowania
udajemy się na wizytę
do dowolnego lekarza
2. Recepta
Otrzymujemy receptę
na leki
3. Apteka
Po okazaniu Karty
Lekowej PZU/imiennej/ zakup po
obniżonej cenie
(w jednej z 2100 aptek
na terenie całego kraju)
6
Dofinansowanie jest liczone od ceny dla
pacjenta (w aptece) - przykład
Lek na receptę
z refundacją NFZ
Lek na receptę
bez refundacji NFZ
Cena leku
100 zł
100 zł
Refundacja NFZ
30% = 30 zł
0% = 0 zł
Cena dla pacjenta
w aptece
70 zł
100 zł
Część ceny pokrywana
z ubezpieczenia
(np. 80%)
56 zł
80 zł
Część ceny pokrywana
przez pacjenta
(np. 20%)
14 zł
20 zł
7
Ubezpieczenie obejmuje prawie wszystkie
leki na receptę
● Ponad 32 tys. leków objętych dofinansowaniem –
prawie wszystkie leki wydawane na receptę
● Wyłączenia:
•
leki z grupy antykoncepcja hormonalna, leki hormonalne
stymulujące owulację oraz stosowane w zaburzeniach
erekcji,
•
szczepionki,
•
leki z grupy „varia” (np. opatrunki chirurgiczne, kontrasty
do rezonansu magnetycznego, testy diagnostyczne),
•
leki, które można kupić bez recepty.
● Wykaz wszystkich leków objętych ubezpieczeniem
(„Receptariusz”) jest dostępny na www.pzu.pl lub na infolinii
PZU 801 102 102
8
Rynek leków w Polsce - fakty
Ubezpieczenie lekowe – jak to działa?
Ubezpieczenie lekowe - dlaczego warto?
Ważne informacje dla Pracodawcy
9
Korzyści dla ubezpieczonych …
● Dofinansowanie leków, które w przypadku niespodziewanej
choroby mocno obciążają domowy budżet;
● Brak ryzyka niewykupienia leku ze względu na wysoką cenę
(dofinansowanie 80%);
● Łatwość skorzystania z ubezpieczenia – okazanie karty w
jednej z 2100 aptek;
● W przeciwieństwie do innych ubezpieczeń, skorzysta z niego
prawie każdy;
● Nowość na rynku – pierwszy taki produkt w Polsce.
10
Korzyści dla Pracodawcy …
● Skracanie okresów absencji chorobowej pracowników;
● Zmniejszenie rotacji pracowników – element wiążący
pracownika z pracodawcą oraz tworzący atmosferę
bezpieczeństwa i komfortu pracy;
● Uatrakcyjnienie pakietu socjalnego – zaoferowanie swoim
Pracownikom bardzo wymiernej finansowo korzyści;
● Sposób na urozmaicenie motywacji pozapłacowej;
● Budowanie wizerunku Pracodawcy dbającego
o Pracowników.
11
Rynek leków w Polsce - fakty
Ubezpieczenie lekowe – jak to działa?
Ubezpieczenie lekowe - dlaczego warto?
Ważne informacje dla Pracodawcy
12
Ważne informacje dla Pracodawcy (1)
● Ubezpieczenie lekowe jest ubezpieczeniem wyłącznie
sponsorowanym - składkę opłaca Pracodawca
● Składka może być opłacona ze środków ZFŚS
(Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych)
● Umowa zawierana na 1 rok z możliwością automatycznego
przedłużania na kolejne lata
13
Ważne informacje dla Pracodawcy (2)
Nasza oferta to ubezpieczenie grupowe kierowane
tylko do Pracowników.
● Brak wyłączeń wiekowych.
● Brak wyłączeń z tytułu chorób przewlekłych.
● Brak limitów na ilość wykupowanych leków
14
Dziękujemy za uwagę
15
Download