Instrukcja doboru przemienników częstotliwości średniego napięcia

advertisement
Instrukcja doboru przemienników
częstotliwości średniego napięcia
PowerFlex
Znakomite osiągi. Elastyczne sterowanie.
Przemienniki częstotliwości średniego
napięcia PowerFlex
Instrukcja doboru
Zwiększ produktywność dzięki przemiennikom
częstotliwości średniego napięcia PowerFlex® . . . . . . . . . . . . . . . 2
Przemienniki częstotliwości średniego napięcia
PowerFlex w skrócie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Dobór przemiennika PowerFlex 6000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Dobór przemiennika PowerFlex 7000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Znakomite osiągi. Elastyczne sterowanie.
Przemienniki częstotliwości średniego
napięcia PowerFlex®
Zwiększ produktywność dzięki przemiennikom częstotliwości średniego napięcia PowerFlex
Przemienniki średniego napięcia Allen-Bradley®
PowerFlex firmy Rockwell Automation zyskały
ogólnoświatową reputację jako skuteczne i niezawodne
urządzenia do sterowania silników w najbardziej
wymagających zastosowaniach w przemyśle.
Rozumiemy wyzwania związane ze zwiększaniem
produkcji przy jednoczesnym utrzymaniu niskich
kosztów operacyjnych utrzymania. Dlatego oferta
przemienników częstotliwości średniego napięcia
PowerFlex została przygotowana z myślą o wspomaganiu
optymalizacji produkcji. Od solidnego sprzętu
zawierającego niewielką liczbę części przez konstrukcję
umożliwiającą szybką konserwację aż po opcje
komunikacji dla bezproblemowej integracji z układem
sterowania – przemienniki średniego napięcia PowerFlex
stanowią rozwiązanie ułatwiające optymalizację procesu
produkcji, zwiększenie zysków i obniżenie kosztów.
Kluczem do produktywności jest dostęp do cennych
informacji uzyskiwanych z systemów. Wyższa jakość
informacji wiąże się z lepszą dostępnością zasobów,
mniejszym zużyciem energii i kosztami konserwacji oraz
ochroną pracowników i zasobów – zwiększając w rezultacie
zwrot z dokonanej inwestycji i rzeczywiste oszczędności.
Aktualnie rodzina naszych przemienników średniego
napięcia PowerFlex umożliwia uzyskiwanie osiągów
wymaganych w Twoim zastosowaniu w jeszcze
bardziej elastyczny sposób. Przemiennik częstotliwości
średniego napięcia PowerFlex® 7000 wyróżnia
się lepszymi osiągami i dodatkowymi funkcjami
bezpieczeństwa, które mają za zadanie spełnić
zmieniające się potrzeby klientów.
Linia przemienników częstotliwości średniego
napięcia PowerFlex 7000 jest opracowana tak, aby
spełnić wiele różnych potrzeb i konfiguracji silników
synchronicznych lub indukcyjnych stosowanych
w przemyśle ciężkim, działających pod napięciem od
2,4 kV do 6,6 kV i przy prądzie silnika do 720 A. Wysokie
osiągi, praca odzyskowa, bezpieczeństwo i niezawodne
funkcje komunikacji ułatwiają właściwe wykorzystanie
zasobów i obniżenie ryzyka w krytycznych aplikacjach:
od morskich platform wiertniczych, rurociągów
gazu ziemnego i ropy naftowej przez wytwarzanie
energii, kopalnie, oczyszczalnie wody/ścieków aż po
zastosowania morskie i wiele innych.
Przemienniki PowerFlex 7000 oferują konfiguracje
i opcje sterowania, takie jak Active Front End (AFE)
z technologią Direct-to-Drive™ oraz wysokowydajne
sterowanie momentem dla zastosowań, w których
wymagane są wysokie osiągi. Dodatkowo
opcja bezpiecznego wyłączania momentu wraz
z przemiennikiem PowerFlex 7000 stanowi kompletne
rozwiązanie dla krytycznych zasobów.
Przemiennik częstotliwości średniego napięcia
PowerFlex® 6000 został dodany do asortymentu
produktów z myślą o zastosowaniach, w których
użytkownicy skupiają się na prostych, łatwych w użyciu
i ekonomicznych urządzeniach.
Przemiennik PowerFlex 6000 spełnia wymagania
zastosowań związanych ze sterowaniem z regulacją
prędkości silnikami o napięciu od 2,4 kV do 10 kV. Te łatwe
w eksploatacji przemienniki są przeznaczone głównie do
zastosowań o zmiennym momencie, takich jak proste,
wolnostojące pompy i wentylatory odśrodkowe.
Niezależnie od miejsca użytkowania i poziomu
skomplikowania, przemienniki średniego napięcia
PowerFlex stanowią optymalne rozwiązanie.
Powierz swoje najważniejsze aplikacje
liderowi branży
Rockwell Automation, największa na świecie firma
zajmująca się automatyką i informatyką przemysłową, od
ponad osiemdziesięciu lat rozwija wiodącą technologię
sterowania silnikami średniego napięcia.
Ponad dziesięć lat temu (2005) wprowadziliśmy pierwsze
w branży rozwiązanie beztransformatorowe Active Front
End (AFE) dla przemienników średniego napięcia. Ciągłe
udoskonalenia i bogate doświadczenie w zakresie technologii Direct-to-Drive umożliwiły nam zdystansowanie
konkurencji i ograniczenie nieprzewidywalnych zagrożeń
w krytycznych aplikacjach naszych klientów.
Oprócz naszej rodziny przemienników w ofercie
średnionapięciowych rozwiązań firmy Rockwell
Automation® znajdują się układy rozruchowe silników,
układy miękkiego rozruchu (softstartery) oraz przekaźniki
zabezpieczeniowe silników. Opracowujemy i dostarczamy kompletne rozwiązania w zakresie zasilania
i sterowania, dostosowane do specyfikacji klienta.
2
Oszczędność energii
Niższe Harmoniczne i Wyższa Jakość Zasilania
Ciągły rozwój globalnej gospodarki napotyka na
ograniczenia wynikające z rosnącego zapotrzebowania na energię i dostępnych mocy wytwórczych
energii. Inteligentne i efektywne wykorzystanie
energii ma istotne znaczenie dla stabilnego wzrostu
gospodarczego i poprawy środowiska naturalnego.
Przemienniki częstotliwości średniego napięcia
PowerFlex zapewniają elastyczność rozwiązań problemu
sieciowych składowych harmonicznych. Przemiennik
PowerFlex 7000 jest wyposażony w prostownik
w technologii AFE (Active Front End) z pojedynczym
mostkiem prostowniczym, co zapewnia minimalizację
liczby komponentów i stopnia złożoności urządzenia
przy jednoczesnym ograniczeniu zakłóceń harmonicznych z sieci oraz poprawie jakości zasilania.
W przemienniku PowerFlex 6000 wykorzystano
topologię przekształtnika kaskadowego typu H (CHB).
Topologia ta stanowi połączenie zintegrowanego
transformatora separacyjnego z przesunięciem fazy
z podłączonymi szeregowo w każdej fazie modułami
zasilania Obie linie przemienników częstotliwości
zapewniają niski poziom wejściowych harmonicznych
i współczynnik mocy zbliżony do jedności.
W wielu gałęziach przemysłu ciężkiego największe
zużycie prądu występuje w systemach z silnikami
średniego napięcia. Wykorzystanie przemienników
częstotliwości w tych zastosowaniach może pomóc
w zmniejszeniu poboru mocy i kosztów energii oraz
znacząco poprawić sterowanie procesem i dostępność
informacji w całej firmie. Skorzysta na tym również
środowisko naturalne, gdyż mniejsze zużycie energii
przyczynia się do obniżenia emisji dwutlenku węgla
oraz innych zanieczyszczeń przez elektrownie.
Jako jeden z wiodących światowych dostawców przemienników częstotliwości średniego
napięcia Rockwell Automation oferuje
pomoc we wdrażaniu tych rozwiązań.
Energy
(kW)
valve or damper
Energy
Savings (kW)
drive
Process Flow
Wykorzystaj zalety przebiegu napięcia korzystnego
dla silników
Przyjazne dla silników przebiegi czasowe napięcia to
cecha wyróżniająca przemienniki średniego napięcia
marki Allen-Bradley od chwili ich wprowadzenia
w 1989 r. Wszystkie przemienniki średniego napięcia
PowerFlex są kompatybilne ze standardowymi silnikami
bez obniżania wartości znamionowych i konieczności
stosowania silników dedykowanych do pracy
z falownikiem. Konfiguracje przemienników PowerFlex
cechuje przebieg prądu i napięcia wyjściowego zbliżony
do sinusoidy w całym zakresie prędkości i obciążenia.
• Ograniczenie do minimum stresu napięciowego
i nagrzewania się izolacji silnika
Schemat przełączania oparty na modulacji szerokości
impulsu (PWM) ogranicza składowe harmoniczne
docierające do silnika, szczególnie przy niższych
częstotliwościach pracy. Pozwala to ograniczyć do minimum
zjawiska nagrzewania się izolacji silnika lub obciążeń izolacji
silnika w porównaniu z pracą przy stałej prędkości.
• Cicha i płynna praca silnika
Z uwagi na jakość przebiegów czasowych napięcia i prądu,
optymalną równowagę napięcia oraz obniżoną prędkość
przemienniki średniego napięcia PowerFlex umożliwiają
osiągnięcie niższego poziomu hałasu przy sterowaniu
silnikiem niż w przypadku rozruszników sieciowych.
3
Znakomite osiągi. Elastyczne sterowanie.
Optymalizacja rozwiązania dzięki
kompleksowym testom i szkoleniom
Wybierając przemiennik średniego napięcia PowerFlex
możesz mieć pewność, że został on dokładnie
sprawdzony przez dostarczeniem do Twojego zakładu.
Firma Rockwell Automation prowadzi próby
obciążeniowe przemienników średniego napięcia
z silnikami na średnie napięcie, w które wyposażone
są stanowiska testowe w naszych zakładach
produkcyjnych. Badania te umożliwiają symulację
dwóch profilów obciążenia:
• Moment stały – zastosowania z przenośnikami,
wyciągami, młynami, sprężarkami tłokowymi itp.
• Moment zmienny – zastosowania z pompami,
wentylatorami, sprężarkami odśrodkowymi itp.
Możemy również realizować badania łączone
przemienników i silników klienta oraz testować duże
transformatory z systemami przemienników.
Ponadto, w naszych obiektach badawczych są
prowadzone sesje szkoleniowe o wszechstronnym
profilu, ukierunkowane na programowanie
oraz bezpieczne użytkowanie i konserwowanie
przemienników PowerFlex.
Aby spełnić potrzeby klientów na całym świecie,
prowadzimy obiekty badawcze w:
•
•
•
•
4
Cambridge (Kanada),
Harbin (Chiny),
Jundiai (Brazylia),
Katowice (Polska).
Globalna pomoc techniczna –
na miejscu
Firma Rockwell Automation produkuje przemienniki
na średnie napięcie PowerFlex z zakładach na
całym świecie – w Azji, Europie, Ameryce Łacińskiej
i Ameryce Północnej. Dzięki temu zapewniamy
krótszy termin dostawy i mniejsze koszty transportu,
obniżając łączne całkowite koszty
Zabezpiecz swoją inwestycję
Wykorzystanie naszej globalnej sieci ośrodków
wsparcia technicznego i ekspertów branżowych
zapewnia pomoc w zabezpieczeniu procesu
inwestycyjnego. Bieżący dostęp do naszej globalnej
sieci zasobów i inżynierów wsparcia technicznego
oraz usług realizowanych na miejscu u klienta,
stanowią uzupełnienie jego zasobów dedykowanych
do obsługi i konserwacji posiadanych urządzeń oraz
zapewnia ciągłość pracy zakładu.
Maksymalizuj bezawaryjny czas pracy dzięki usłudze Virtual Support Engineer™
Utrzymanie sprawności posiadanego systemu ma
fundamentalne znaczenie. Z tego względu oferujemy
usługę Virtual Support Engineer. W ramach tej usługi
inżynierowie wsparcia technicznego firmy Rockwell
Automation aktywnie monitorują najistotniejsze
parametry działania przemienników – zdalnie,
w bezpieczny sposób.
W przypadku wystąpienia awarii, ostrzeżenia
lub wykroczenia poza zdefiniowane tolerancje
zostanie natychmiast wysłane powiadomienie za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS. Ponadto
dane systemowe i analityczne są dostępne w sieci,
z uwzględnieniem urządzeń mobilnych.
To skalowalne, ekonomiczne rozwiązanie zapewnia
wsparcie na oczekiwanym poziomie i cechuje się prostą
oraz bezpieczną komunikacją jednokierunkową przy
użyciu standardowego połączenia internetowego.
Program zdalnego monitorowania
i ostrzegania
• Gwarantowany czas reakcji inżynierów zdalnego wsparcia
technicznego Rockwell Automation
• Natychmiastowe powiadomienie o wystąpieniu
problemu przez inżyniera Rockwell Automation e-mailem
lub SMSem
Gromadzenie i analiza danych
• Dostęp do danych i analiz w Internecie, również za
pomocą urządzeń mobilnych (iPhone, iPad i urządzenia
z systemem Android)
• Podgląd danych alarmów i analiz, stanów, czasu pracy
oraz kolejek ostrzeżeń/błędów za pomocą jednego
portalu
• Widok wielu układów lub lokalizacji w jednym portalu
Prosta i bezpieczna komunikacja
• Protokół Secure Socket Layer (SSL) za pośrednictwem
standardowego połączenia internetowego
• Bezpieczne połączenie bez transferu pakietów
przychodzących
Skalowalne, ekonomiczne rozwiązanie
• Interfejs konfigurowalny zdalnie
• Wybór opcji wsparcia w zależności od potrzeb klienta
5
PowerFlex® 7000
PowerFlex® 6000
PRZEMIENNIKI
POWERFLEX
Opis
Chłodzenie powietrzem
Chłodzenie powietrzem
Chłodzenie cieczą
(UL/CSA) 137...702 kW
150...1500 kW
–
Zakres mocy znamionowej
przy 3 kV
(IEC) 160...1650 kW
–
–
Zakres mocy znamionowej
przy 3,3 kV
(IEC) 176...1815 kW
187...3600 kW
–
Zakres mocy znamionowej przy
4/4,16 kV
(IEC) 220...2350 kW
(UL/CSA) 225...1220 kW
261...4400 kW
2240...3900 kW
Zakres mocy znamionowej
przy 6 kV
(IEC) 200...3350 kW
(UL/CSA) 300...1753 kW
–
–
Zakres mocy znamionowej
przy 6,3 kV
(UL/CSA) 286...1852 kW
–
–
Zakres mocy znamionowej
przy 6,6 kV
(IEC) 220...3685 kW
(UL/CSA) 300...1940 kW
400...6000 kW
3000...5595 kW
Zakres mocy znamionowej
przy 10 kV
(IEC) 200...5600 kW
–
–
Zakres mocy znamionowej przy
2,3/2,4 kV
Typ silnika
Znamionowe napięcie
wejściowe
Tolerancja napięcia
wejściowego
Zapad napięcia wejściowego
Częstotliwość wejściowa
Współczynnik mocy wejściowej
Wejściowe urządzenie
impedancyjne
Sprawność przemiennika
Poziom hałasu przemiennika
Napięcie wyjściowe
Silnik indukcyjny
(IEC): 3 kV, 3,3 kV, 4,16 kV, 6 kV, 6,6 kV, 10 kV
(UL/CSA): 2,4 kV, 4,16 kV, 6,6 kV, 6,9 kV
Silnik indukcyjny lub synchroniczny
2,4 kV, 3,3 kV, 4,16 kV, 6,6 kV
4,16 kV, 6,6 kV
±10% wart. nominalnej
±10% wart. nominalnej
-20% wart. nominalnej, czas trwania 60 s
-30% wart. nominalnej, ciągły, z obniżaniem wartości znamionowych
50/60 Hz, ± 5%
50/60 Hz, ± 5%
> 0,95
> 0,95 (prostownik AFE)
Wielofazowy transformator separacyjny
Dławik sieciowy (Direct-to-Drive, AFE), transformator separacyjny (AFE) lub wielofazowy transformator separacyjny
(18-pulsowy)
> 96%*
> 97,5% (Direct-to-Drive AFE), > 98% (18-pulsowy)
< 80 dB (A)
< 85 dB (A)
0...2300/2400 V, 0...3000 V, 0...3300 V,
0...4000/4160 V, 0...6000 V, 0...6300 V,
0...6600 V, 0...10 000 V
0 – 2300 V, 0 – 3300 V, 0 – 4000 V, 0 – 6600 V
0 – 4000 V, 0 – 6600 V
120% przeciążenia przez 1 minutę co 10 minut
110% przeciążenia przez 1 minutę co 10 minut (normalne warunki pracy / obciążenie o zmiennym momencie)
150% przeciążenia przez 1 minutę co 10 minut (ciężkie warunki pracy / obciążenie o stałym momencie)
Konfiguracje prostownika
18-pulsowa, 24-pulsowa, 36-pulsowa,
54-pulsowa
Direct-to-Drive™ (prostownik AFE bez transformatora)
Direct-to-Drive™ (prostownik AFE bez transformatora)
AFE z odrębnym transformatorem separacyjnym
AFE z odrębnym transformatorem separacyjnym
AFE ze zintegrowanym transformatorem
18-pulsowy z odrębnym transformatorem separacyjnym
18-pulsowy z odrębnym transformatorem separacyjnym
Przełącznik prostownika
Diody
SGCT (prostownik AFE), SCR (18-pulsowy)
Konfiguracja falownika
Moduły mocy z modulacją szerokości impulsu
(PWM)
Moduły mocy z modulacją szerokości impulsu (PWM)
Przełącznik falownika
IGBT
SGCT
< 5%
< 5%
Przebiegi prądu i napięcia zbliżone do sinusoidy
Przebiegi prądu i napięcia zbliżone do sinusoidy
Przeciążalność
THD prądu wyjściowego
(1.–49.)
Przebiegi wyjściowe do silnika
6
PowerFlex 6000
PowerFlex 7000
PRZEMIENNIKI
POWERFLEX
Chłodzenie powietrzem
Odłączenie średniego napięcia
Chłodzenie powietrzem
Chłodzenie cieczą
Światłowody
Światłowody
Metoda sterowania
V/Hz
Bezpośrednie cyfrowe sterowanie wektorowe bezczujnikowe
Pełne sterowanie wektorowe bezczujnikowe ze sprzężeniem zwrotnym enkodera (opcjonalne)
Regulacja prędkości
0.1%
0,1% bez sprzężenia zwrotnego enkodera
0,01–0,02% ze sprzężeniem zwrotnym enkodera
Zakres częstotliwości
wyjściowej
0,5...75 Hz
0,2...75 Hz (standardowo)
0,2...85 Hz (opcjonalnie)
Czas zwalniania/
przyspieszania
0 – 3276 s
0...4800 s
Funkcja startu w biegu
Tak
Tak
Hamowanie silnika
z odzyskiem energii
Nie
Tak
Interfejs operatora
Kolorowy ekran dotykowy 7″ WinCE
Kolorowy ekran dotykowy 10″ WinCE
angielski, francuski, hiszpański, portugalski,
niemiecki, chiński, włoski, rosyjski i polski
angielski, francuski, hiszpański, portugalski, niemiecki, chiński, włoski, rosyjski i polski
120 V 60 Hz, 240 V 60 Hz, 110 V 50 Hz,
lub 220/230 V 50 Hz (3 kVA)
220/240 V lub 110/120 V, jednofazowe – 50/60 Hz (20 A)
Parametry wejść cyfrowych
24 VDC
50...60 Hz AC lub DC
120...240 V–1 mA
Parametry wyjść cyfrowych
240 VAC / 2 A
50...60 Hz AC lub DC
30–260 V–1 A
Wejścia analogowe
(4) nieizolowane, 4 – 20 mA lub 0 – 10 VDC
(3) izolowane, 4 – 20 mA lub 0 – 10 V
Wyjścia analogowe
(2) izolowane: 4–20 mA
(2) izolowane: 0–5 V DC
(1) izolowane: 4–20 mA,
(8) nieizolowane: 0–10 V (600 Ω)
EtherNet/IP, RS232/422/485, Modbus,
Modbus Plus, Profibus DP
EtherNet/IP, RI/O, DeviceNet, Lon Works, Can Open, Profibus DP, RS485 HVAC, Modbus,
RS485 DF1, Interbus, RS232 DF1, ControlNet, USB
do 300 m
(jeśli wymagany jest dłuższy kabel, należy
skontaktować się z producentem)
15 km
Kluczowana blokada mechaniczna
Kluczowana blokada mechaniczna
Bezpieczne wyłączanie momentu
IP31 (standardowo)
IP21/NEMA typ 1 (standardowo), IP42 (opcjonalnie)
Nie
Tak, opcja ArcShield dostępna (patrz str. 24)
Temperatura otoczenia
(robocza)
0...40°C (32...104°F) (standardowo)
0...50°C (32...122°F) (opcjonalnie)
0...40°C (32...104°F) (standardowo)
0...50°C (32...122°F) (opcjonalnie)
Temperatura otoczenia
(przechowywanie)
-25...55°C (-13...133°F)
-40...70°C (-40...158°F)
Maks. 95% bez kondensacji
Maks. 95% bez kondensacji
0...1000 m (0...3280 stóp) (standardowo)
1001...3000 m (3284...9843 stóp) (opcjonalnie)*
0...1000 m (0...3280 stóp) (standardowo)
1001...5000 m (3284...16404 stóp) (opcjonalnie)*
NEMA, ANSI, IEEE, UL, CSA, IEC, CE, EEMAC
NEMA, ANSI, IEEE, UL, CSA, IEC, CE, EEMAC
Języki
Zasilanie sterowania
Protokoły komunikacyjne
(opcjonalne)
Długość kabla silnika
Bezpieczeństwo
Obudowa
Obudowa odporna na
wyładowania łukowe
Wilgotność względna
Wysokość n.p.m.
Normy konstrukcyjne
* powyżej 1000 m należy skontaktować się z producentem
7
Znakomite osiągi. Elastyczne sterowanie.
Przemienniki częstotliwości średniego
napięcia PowerFlex 6000
Ekonomiczne sterowanie obciążeniem o charakterystyce zmiennomomentowej
Przystosowane w szczególności do stosowania z nowymi
i modernizowanymi wentylatorami oraz pompami
odśrodkowymi przemienniki średniego napięcia
PowerFlex 6000 stanowią ekonomiczne rozwiązania dla
aplikacji sterowania o mocy od 137 kW do 5600 kW dla
silników o napięciu znamionowym od 2,3 kV do 10 kV.
Chłodzone powietrzem przemienniki PowerFlex
6000 zaprojektowano tak, aby zmaksymalizować
wydajność energetyczną przez umożliwienie łagodnego
rozruchu i bezstopniowego sterowania prędkością
w zastosowaniach o normalnych warunkach pracy.
Przemienniki wyposażono w topologię opartą na
przekształtniku kaskadowym typu H (CHB), aby
uzyskać niski poziom harmonicznych wejściowych
i współczynnik mocy zbliżony do jedności. Topologia
ta stanowi połączenie zintegrowanego transformatora
separacyjnego z przesunięciem fazy z podłączonymi
szeregowo w każdej fazie modułami zasilania
Przemienniki są wyposażone w intuicyjny, łatwy
w użyciu interfejs operatora z kolorowym ekranem
dotykowym umożliwiający podgląd i sterowanie
aplikacją
Przemienniki częstotliwości PowerFlex 6000 oferują
elastyczność w różnych zastosowaniach i są dostępne
w wielu konfiguracjach dobranych do napięcia silnika
i zgodnych z wymaganiami IEC lub UL/CSA.
8
Nasz asortyment produktów PowerFlex 6000
obejmuje następujące konfiguracje:
prostownik 18-pulsowy (2,3–3,3 kV)
IEC: Dla silników o mocy 160...1815 kW
przy 3/3,3 kV (do 420 A)
UL/CSA: Dla silników o mocy 137...702 kW
przy 2,3/2,4 kV (do 200 A)
prostownik 24-pulsowy (4,16 kV)
IEC: Dla silników o mocy 225...2350 kW
przy 4/4,16 kV (do 420 A)
UL/CSA: Dla silników o mocy 225...1220 kW
przy 4/4,16 kV (do 200 A)
prostownik 36-pulsowy (6,0–6,6 kV)
IEC: Dla silników o mocy 200...3685 kW
przy 6/6,6 kV (do 420 A)
UL/CSA: Dla silników o mocy 300...1940 kW
przy 6/6,3/6,6 kV (do 200 A)
prostownik 54-pulsowy (10 kV)
IEC: Dla silników o mocy 200...5600 kW
przy 10 kV (do 420 A)
Przyjazne użytkownikowi sterowanie do
zastosowań ze zmiennym momentem
Przemiennik PowerFlex 6000 stanowi proste, ekonomiczne
rozwiązanie w nowo projektowanych i modernizowanych
zastosowaniach ze zmiennym momentem.
• Służy do sterowania prędkością, zatrzymywaniem
i uruchamianiem silników indukcyjnych w normalnych
warunkach pracy; pomaga w wykorzystaniu zasobów
w kluczowych aplikacjach
• Zwiększa wydajność dzięki działaniu ze zbliżonym do jedności
współczynnikiem mocy w całym zakresie prędkości
• Wbudowany wielopulsowy transformator separacyjny ułatwia
ograniczenie harmonicznych sieci i osiągnięcie wysokiego
Automatyczne obejście
modułu mocy
W razie mało prawdopodobnego zaniku zasilania
opcja automatycznego obejścia modułu mocy
umożliwia przemiennikowi PowerFlex 6000
pominięcie modułu mocy oraz odpowiednich
modułów w dwóch pozostałych fazach, aby
przemiennik nadal działał przy obniżonych
parametrach, zapewniając czas na zaplanowanie
odstawienia.
• Funkcja dostępna w konfiguracjach do 200 A
• Ułatwia skrócenie przestoju w krytycznych
zastosowaniach
współczynnika mocy wejściowej, poprawiając wykorzystanie
zasobów i obniżając ryzyko przedsiębiorstwa
• Automatyczne obejście modułu mocy ułatwia skrócenie
przestojów w krytycznych zastosowaniach (funkcja dostępna
w konfiguracjach do 200 A)
• Wszystkie moduły mocy są identyczne i zaprojektowane pod
kątem łatwego demontażu, dzięki czemu skróceniu ulega średni
czas naprawy (MTTR)
• Intuicyjny, łatwy w użyciu interfejs HMI z kolorowym ekranem
dotykowym
• Standardowy zasilacz bezprzerwowy on-line ułatwia lepsze
wykorzystanie zasobów
• Wentylatory chłodzące z własnym zasilaniem obniżają
zapotrzebowanie na energię dostarczaną przez klienta
• Mechaniczne i elektromechaniczne kluczowane blokady
pomagają chronić pracowników przed średnim napięciem,
dodatkowo zwiększając bezpieczeństwo
9
Znakomite osiągi. Elastyczne sterowanie.
Jak to działa?
Topologia przekształtnika kaskadowego typu H
Sprawdzona topologia stanowi połączenie
wewnętrznego transformatora separacyjnego
i połączonych szeregowo modułów mocy dla
każdej fazy. Poza obniżeniem napięcia wejściowego
transformator separacyjny pełni jeszcze dwie ważne
funkcje:
• Ogranicza zjawisko napięcia wspólnego, co pozwala na
użycie silników o standardowej klasie izolacji.
• Zmniejsza zniekształcenia harmoniczne (THD) dzięki
przesunięciu faz uzwojeń wtórnych, więc składowe
harmoniczne po stronie wejścia nie wpływają
negatywnie na sieć zasilającą zakładu bądź instalacji.
W celu wytworzenia poziomów średniego napięcia
wymaganych do zasilania silnika jednakowe
niskonapięciowe moduły mocy są łączone szeregowo (w
układzie kaskadowym). Wartość napięcia dla każdego
modułu jest względnie niewielki, a algorytm modulacji
szerokości impulsu (PWM) zapewnia minimalizację
wyjściowych harmonicznych oraz pulsacji momentu
w silniku nawet przy niskich prędkościach. Technologia
ta jest bardzo przyjazna dla silnika i umożliwia używanie
standardowych silników w nowych aplikacjach, jak
również modernizację wykorzystywanych już silników.
Możliwe jest użycie charakterystycznych dla większości
zastosowań długości kabli silnika bez konieczności
filtrowania sygnału wyjściowego.
Koncepcja modułu mocy przyspiesza i ułatwia
konserwację. Każdy moduł posiada wbudowane
funkcjonalne narzędzia diagnostyczne służące do
identyfikacji i odłączenia uszkodzonego modułu
w celu jego wymiany. Konstrukcja pomaga skrócić do
minimum czas wymiany modułu mocy, umożliwiając
tym samym maksymalizację czasu pracy. Dostępne są
również różne opcje obejścia układu.
Typowe przebiegi czasowe napięcia i prądu wejściowego
18-pulsowy – 3 ogniwa na fazę
36-pulsowy – 6 ogniw na fazę
24-pulsowy – 4 ogniwa na fazę
54-pulsowy – 9 ogniw na fazę
Prąd
10
Napięcie
Objaśnienia numerów katalogowych przemienników
częstotliwości średniego napięcia PowerFlex 6000
Typowy przykład zgodny z wymaganiami IEC
6000–
A
180
a b c
M
R
d
e
AL– 5
R
fg
h
HE–1... itp.
i j
Typowy przykład zgodny z wymaganiami UL
6000U– A
97
a bc
Kod
6000
6000U
D
E
d
e
J
T
f
Opis
PowerFlex 6000 (zgodny z IEC)
PowerFlex 6000 (zgodny z UL/CSA)
Normalne warunki pracy, 0...1000 m n.p.m. Temp. otocz. maks. 50°C
(skontaktować się z producentem)
Obniżenie prądu znamionowego przemiennika
2,5% na stopień powyżej 40°C
Normalne warunki pracy, 1001...3000 m n.p.m. (skontaktować się
z producentem)
Obniżenie prądu znamionowego przemiennika
1001...2000 m = 10%
2001...3000 m = 20%
Zakres prądu znamionowego przemiennika2
Opis
Kod
15 A
420
Opis
420 A
2) Zgodność z wymaganiami UL dostępna do 200 A
i
g
Częstotliwość sieci
Kod
5
6
Opis
50 Hz
60 Hz
h
Nominalne napięcie obciążenia (silnika)
Kod
A
B
C
E
F
H
J
R
Opis
2400 V
3000 V
3300 V
4160 V
6000 V
6300 V
6600 V
10 000 V
d
i
Wydajność transformatora
Opis
IP21 (NEMA typ 1 z uszczelkami)
IP31
j
Opis
110 V
120 V
220 V
240 V
Typ obudowy
Kod
D
M
HE–1... itp.
Kod
AG
AJ
AL
AP
Warunki eksploatacji/wysokości n.p.m.
Opis
Normalne warunki pracy, 0...1000 m n.p.m. Temp. otocz. maks. 40°C
Kod
HE
SE
Opis
Wysoka wydajność
Standardowa wydajność
j
e
Opcje
Znamionowe napięcie sieci
3
Kod
A
B
C
E
F
J
K
R
h
Napięcie sterujące
c
Kod
15
g
a
b
A
f
E
Numer biuletynu1
1) Tabele doboru zawierają konfiguracje dostępne dla wersji zgodnych z wymogami IEC i UL/CSA
Kod
AJ– 6
Opis
2400 V
3000 V
3300 V
4160 V
6000 V
6600 V
6900 V
10 000 V
Patrz Lista opcji przemienników średniego napięcia PowerFlex 6000.
3) Możliwe dostarczenie konfiguracji o innych znamionowych napięciach sieci do 13,8 kV (skontaktować się z producentem).
11
Przemiennik PowerFlex 6000.
H2
H
H1
W1
W*
Przybliżone wymiary
W1
W2
W*
D
H1
H2
H
W1
W2
W*
12
Szerokość szafy 1 (strona lewa – tj. sekcja transformatora)
Szerokość szafy 2 (strona prawa – tj. sekcja modułu mocy i sterowania LV)
Łączna szerokość
Łączna głębokość
Wysokość szafy
Wysokość wentylatora
Łączna wysokość (z wentylatorem)
Przybliżona masa
Waga szafy 1 (strona lewa – tj. sekcja transformatora)
Waga szafy 2 (strona prawa – tj. sekcja modułu mocy i sterowania LV)
Łączna waga
W2
D
Przemiennik PowerFlex 6000.
Przemiennik PowerFlex 6000 (zgodny z IEC)
3000 VAC we/wy (konfiguracja 18-pulsowa – 9 ogniw zasilania)
Typowa moc
Prąd wyjściowy
Nap. znam.
znamionowa
[A]
transformatora
silnika
ciągły 1 min
kW
KM
kVA
40
45
50
56
63
71
80
90
100
112
125
140
150
160
180
200
225
250
280
300
315
330
350
380
420
160
180
200
224
250
280
315
355
400
448
500
560
600
630
710
800
920
1000
1120
1200
1250
1350
1400
1550
1650
214
241
268
300
335
375
422
475
536
600
670
750
804
844
951
1072
1233
1340
1501
1608
1675
1809
1876
2077
2211
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
750
800
900
1000
1150
1250
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2100
48
54
60
67
75
85
96
108
120
134
150
168
180
192
216
240
270
300
336
360
378
396
420
456
504
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr
katalogowy
6000-A40MBAL-5B(i)
6000-A45MBAL-5B(i)
6000-A50MBAL-5B(i)
6000-A56MBAL-5B(i)
6000-A63MBAL-5B(i)
6000-A71MBAL-5B(i)
6000-A80MBAL-5B(i)
6000-A90MBAL-5B(i)
6000-A100MBAL-5B(i)
6000-A112MBAL-5B(i)
6000-A125MBAL-5B(i)
6000-A140MBAL-5B(i)
6000-A150MBAL-5B(i)
6000-A160MBAL-5B(i)
6000-A180MBAL-5B(i)
6000-A200MBAL-5B(i)
6000-A225MBAL-5B(i)
6000-A250MBAL-5B(i)
6000-A280MBAL-5B(i)
6000-A300MBAL-5B(i)
6000-A315MBAL-5B(i)
6000-A330MBAL-5B(i)
6000-A350MBAL-5B(i)
6000-A380MBAL-5B(i)
6000-A420MBAL-5B(i)
Szerokość
W1
mm cale
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
W2
mm cale
1780 70,1
1780 70,1
1780 70,1
1780 70,1
1780 70,1
1780 70,1
1780 70,1
1780 70,1
1780 70,1
1780 70,1
1780 70,1
1780 70,1
1780 70,1
1780 70,1
1780 70,1
1780 70,1
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
Głębokość
W*
mm cale
3780 148,8
3780 148,8
3780 148,8
3780 148,8
3780 148,8
3780 148,8
3780 148,8
3780 148,8
3780 148,8
3780 148,8
3780 148,8
3780 148,8
3780 148,8
3780 148,8
3780 148,8
3780 148,8
4400 173,2
4400 173,2
4400 173,2
4400 173,2
4400 173,2
4400 173,2
4400 173,2
4400 173,2
4400 173,2
D
mm
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1562
cale
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
61,5
Przybliżona masa
Wysokość
H1
mm cale
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
H2
mm
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
H
cale
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
mm
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
cale
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
W1
kg funty
1550 3417
1600 3527
1650 3638
1700 3748
1750 3858
1800 3968
1850 4079
1900 4189
1950 4299
2000 4409
2050 4520
2100 4630
2150 4740
2200 4850
2250 4960
2300 5071
2350 5181
2400 5291
2450 5401
2500 5512
3700 8157
3800 8378
3900 8598
4000 8819
4500 9921
W2
kg funty
1080 2381
1080 2381
1080 2381
1080 2381
1080 2381
1080 2381
1080 2381
1080 2381
1080 2381
1080 2381
1080 2381
1080 2381
1080 2381
1170 2579
1170 2579
1170 2579
1360 2998
1360 2998
1360 2998
1360 2998
1360 2998
1360 2998
1360 2998
1360 2998
1500 3306
W*
kg funty
2630 5798
2680 5908
2730 6019
2780 6129
2830 6239
2880 6349
2930 6460
2980 6570
3030 6680
3080 6790
3130 6901
3180 7011
3230 7121
3370 7430
3420 7540
3470 7650
3710 8179
3760 8289
3810 8400
3860 8510
5060 11.155
5160 11.376
5260 11.596
5360 11.817
6000 13.228
3300 VAC we/wy (konfiguracja 18-pulsowa – 9 ogniw zasilania)
Prąd
wyjściowy
[A]
Typowa moc
znamionowa
silnika
Nap. znam.
transformatora
ciągły 1 min
kW
KM
kVA
40
45
50
56
63
71
80
90
100
112
125
140
150
160
180
200
225
250
280
300
315
330
350
380
420
176
198
220
246
275
308
346
390
440
492
550
616
660
693
781
880
1012
1100
1232
1320
1375
1485
1540
1705
1815
235
265
294
329
368
412
463
522
589
659
737
825
884
928
1046
1179
1356
1474
1651
1769
1843
1990
2064
2285
2432
220
250
275
315
355
400
450
500
560
630
710
800
850
900
1000
1120
1265
1400
1575
1650
1750
1860
1950
2150
2350
48
54
60
67
75
85
96
108
120
134
150
168
180
192
216
240
270
300
336
360
378
396
420
456
504
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr
katalogowy
6000-A40MCAL-5C(i)
6000-A45MCAL-5C(i)
6000-A50MCAL-5C(i)
6000-A56MCAL-5C(i)
6000-A63MCAL-5C(i)
6000-A71MCAL-5C(i)
6000-A80MCAL-5C(i)
6000-A90MCAL-5C(i)
6000-A100MCAL-5C(i)
6000-A112MCAL-5C(i)
6000-A125MCAL-5C(i)
6000-A140MCAL-5C(i)
6000-A150MCAL-5C(i)
6000-A160MCAL-5C(i)
6000-A180MCAL-5C(i)
6000-A200MCAL-5C(i)
6000-A225MCAL-5C(i)
6000-A250MCAL-5C(i)
6000-A280MCAL-5C(i)
6000-A300MCAL-5C(i)
6000-A315MCAL-5C(i)
6000-A330MCAL-5C(i)
6000-A350MCAL-5C(i)
6000-A380MCAL-5C(i)
6000-A420MCAL-5C(i)
Szerokość
W1
mm cale
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
W2
mm cale
1780 70,1
1780 70,1
1780 70,1
1780 70,1
1780 70,1
1780 70,1
1780 70,1
1780 70,1
1780 70,1
1780 70,1
1780 70,1
1780 70,1
1780 70,1
1780 70,1
1780 70,1
1780 70,1
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
Głębokość
W*
mm cale
3780 148,8
3780 148,8
3780 148,8
3780 148,8
3780 148,8
3780 148,8
3780 148,8
3780 148,8
3780 148,8
3780 148,8
3780 148,8
3780 148,8
3780 148,8
3780 148,8
3780 148,8
3780 148,8
4400 173,2
4400 173,2
4400 173,2
4400 173,2
4400 173,2
4400 173,2
4400 173,2
4400 173,2
4400 173,2
D
mm
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1562
cale
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
61,5
Przybliżona masa
Wysokość
H1
mm cale
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
H2
mm
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
H
cale
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
mm
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
cale
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
W1
kg funty
1600 3527
1650 3638
1700 3748
1750 3858
1800 3968
1850 4079
1950 4299
2050 4520
2150 4740
2200 4850
2250 4960,4
2400 5291
2450 5401
2600 5732
2700 5953
2800 6173
3250 7165
3500 7716
3700 8157
3900 8598
4000 8819
4100 9039
4200 9259
4500 9921
4700 10.361,7
W2
kg funty
1080 2381
1080 2381
1080 2381
1080 2381
1080 2381
1080 2381
1080 2381
1080 2381
1080 2381
1080 2381
1080 2381
1080 2381
1080 2381
1170 2579
1170 2579
1170 2579
1360 2998
1360 29.983
1360 2998
1360 2998
1360 2998
1360 2998
1360 2998
1360 2998
1500 3307
W*
kg funty
2680 5908
2730 6019
2780 6129
2830 6239
2880 6349
2930 6460
3030 6680
3130 6901
3230 7121
3280 7231
3330 7341
3480 7672
3530 7782
3770 8311
3870 8531
3970 8752
4610 10.163
4860 10.714
5060 11.155
5260 11.596
5360 11.816
5460 12.037
5560 12.258
5860 12.919
6200 13.669
13
Przemiennik PowerFlex 6000.
Przemiennik PowerFlex 6000 (zgodny z IEC)
4160 VAC we/wy (konfiguracja 24-pulsowa – 12 ogniw zasilania)
Prąd
wyjściowy
[A]
Typowa moc
znamionowa
silnika
Nap. znam.
transformatora
ciągły 1 min
kW
KM
kVA
40
45
50
56
63
71
80
90
100
112
125
140
150
160
180
200
225
250
280
300
315
330
350
380
420
220
250
280
315
350
400
440
500
550
630
690
775
830
890
1000
1100
1250
1380
1550
1660
1745
1850
1950
2100
2350
294
335
375
422
469
536
589
670
737
844
924
1038
1112
1193
1340
1474
1675
1849
2077
2225
2339
2479
2613
2815
3150
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1050
1120
1250
1400
1600
1800
2000
2100
2250
2350
2500
2700
3000
48
54
60
67
75
85
96
108
120
134
150
168
180
192
216
240
270
300
336
360
378
396
420
456
504
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr
katalogowy
6000-A40MEAL-5E(i)
6000-A45MEAL-5E(i)
6000-A50MEAL-5E(i)
6000-A56MEAL-5E(i)
6000-A63MEAL-5E(i)
6000-A71MEAL-5E(i)
6000-A80MEAL-5E(i)
6000-A90MEAL-5E(i)
6000-A100MEAL-5E(i)
6000-A112MEAL-5E(i)
6000-A125MEAL-5E(i)
6000-A140MEAL-5E(i)
6000-A150MEAL-5E(i)
6000-A160MEAL-5E(i)
6000-A180MEAL-5E(i)
6000-A200MEAL-5E(i)
6000-A225MEAL-5E(i)
6000-A250MEAL-5E(i)
6000-A280MEAL-5E(i)
6000-A300MEAL-5E(i)
6000-A315MEAL-5E(i)
6000-A330MEAL-5E(i)
6000-A350MEAL-5E(i)
6000-A380MEAL-5E(i)
6000-A420MEAL-5E(i)
Szerokość
W1
mm
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
W2
cale
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
mm
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2400
2400
2400
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
Głębokość
W*
cale
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
94,5
94,5
94,5
110,2
110,2
110,2
110,2
110,2
110,2
110,2
110,2
110,2
mm
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4400
4400
4400
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
D
cale
157,5
157,5
157,5
157,5
157,5
157,5
157,5
157,5
157,5
157,5
157,5
157,5
157,5
173,2
173,2
173,2
204,8
204,8
204,8
204,8
204,8
204,8
204,8
204,8
204,8
mm
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1562
1562
1562
1562
1562
1562
1562
1562
1562
H1
cale
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
61,5
61,5
61,5
61,5
61,5
61,5
61,5
61,5
61,5
Przybliżona masa
Wysokość
mm
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
H2
cale
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
mm
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
370
370
370
H
cale
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14,6
14,6
14,6
mm
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2770
2770
2770
W1
cale
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
109,1
109,1
109,1
kg
1700
1750
1800
1850
1950
2050
2150
2200
2250
2400
2450
2600
2700
2800
2950
3250
3700
3900
4000
4100
4200
4500
4700
4850
5450
W2
funty
3748
3858
3968
4079
4299
4520
4740
4850
4960
5291
5401
5732
5953
6173
6504
7165
8157
8157
8598
8819
9039
9259
9921
10.362
12.015
kg
1140
1140
1140
1140
1140
1140
1140
1140
1140
1140
1140
1140
1140
1560
1560
1560
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
2300
W*
funty
2513
2513
2513
2513
2513
2513
2513
2513
2513
2513
2513
2513
2513
3439
3439
3439
4365
4365
4365
4365
4365
4365
4365
4365
5071
kg
2840
2890
2940
2990
3090
3190
3290
3340
3390
3540
3590
3740
3840
4360
4510
4810
5680
5880
5980
6080
6180
6480
6680
6830
7750
funty
6261
6371
6482
6592
6812
7033
7253
7363
7474
7804
7915
8245
8466
9612
9943
10.604
12.522
12.522
12.963
13.184
13.404
13.625
14.286
14.727
17.086
6000 VAC we/wy (konfiguracja 36-pulsowa – 18 ogniw zasilania)
Prąd
wyjściowy
[A]
14
Typowa moc
znamionowa
silnika
Nap. znam.
transformatora
ciągły 1 min
kW
KM
kVA
25
28
32
36
40
45
50
56
63
71
80
90
100
112
125
140
150
160
180
200
225
250
280
300
315
350
380
420
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1120
1200
1250
1400
1600
1800
2000
2240
2400
2500
2800
3000
3350
268
301
335
375
422
475
536
603
670
750
844
951
1072
1206
1340
1501
1608
1675
1876
2144
2412
2680
3002
3217
3351
3753
4021
4490
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1120
1250
1400
1500
1600
1800
2000
2250
2500
2800
3000
3150
3500
3800
4200
30
33
38
43
48
54
60
67
75
85
96
108
120
134
150
168
180
192
216
240
270
300
336
360
378
420
456
504
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr
katalogowy
6000-A25MFAL-5F(i)
6000-A28MFAL-5F(i)
6000-A32MFAL-5F(i)
6000-A36MFAL-5F(i)
6000-A40MFAL-5F(i)
6000-A45MFAL-5F(i)
6000-A50MFAL-5F(i)
6000-A56MFAL-5F(i)
6000-A63MFAL-5F(i)
6000-A71MFAL-5F(i)
6000-A80MFAL-5F(i)
6000-A90MFAL-5F(i)
6000-A100MFAL-5F(i)
6000-A112MFAL-5F(i)
6000-A125MFAL-5F(i)
6000-A140MFAL-5F(i)
6000-A150MFAL-5F(i)
6000-A160MFAL-5F(i)
6000-A180MFAL-5F(i)
6000-A200MFAL-5F(i)
6000-A225MFAL-5F(i)
6000-A250MFAL-5F(i)
6000-A280MFAL-5F(i)
6000-A300MFAL-5F(i)
6000-A315MFAL-5F(i)
6000-A350MFAL-5F(i)
6000-A380MFAL-5F(i)
6000-A420MFAL-5F(i)
Szerokość
W1
mm
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2200
2200
2200
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
W2
cale
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
86,6
86,6
86,6
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
mm
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2400
2400
2400
3530
3530
3530
3530
3530
3530
3530
3530
Głębokość
W*
cale
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
94,5
94,5
94,5
139
139
139
139
139
139
139
139
mm
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4600
4600
4600
5930
5930
5930
5930
5930
5930
5930
5930
cale
157,9
157,9
157,9
157,9
157,9
157,9
157,9
157,9
157,9
157,9
157,9
157,9
157,9
157,9
157,9
157,9
157,9
181,1
181,1
181,1
233,5
233,5
233,5
233,5
233,5
233,5
233,5
233,5
D
mm
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1562
1562
1562
1562
1562
1562
1562
1562
H1
cale
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
61,5
61,5
61,5
61,5
61,5
61,5
61,5
61,5
Przybliżona masa
Wysokość
mm
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
H2
cale
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
mm
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
370
370
370
370
370
370
400
H
cale
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14,6
14,6
14,6
14,6
14,6
14,6
15,7
mm
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2770
2770
2770
2770
2770
2770
2800
W1
cale
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
109,1
109,1
109,1
109,1
109,1
109,1
110,2
kg
1700
1750
1800
1850
1950
2050
2150
2200
2250
2400
2500
2700
2780
2850
3100
3300
3500
3700
4000
4300
4900
5000
5100
5500
5650
5800
6000
6400
funty
3748
3858
3968
4079
4299
4520
4740
4850
4960
5291
5512
5953
6129
6283
6834
7275
7716
8157
8598
9480
10.803
11.023,1
11.244
12.125
12.456
12.787
13.228
14.110
W2
kg
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1740
1740
1740
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3300
funty
2998
2998
2998
2998
2998
2998
2998
2998
2998
2998
2998
2998
2998
2998
2998
2998
2998
3836
3836
3836
6658
6658
6658
6658
6658
6658
6658
7275
W*
kg
3060
3110
3160
3210
3310
3410
3510
3560
3610
3760
3860
4060
4140
4210
4460
4660
4860
5440
5740
6040
7920
8020
8120
8520
8670
8820
9020
9700
funty
6746
6856
6967
7077
7297
7518
7738
7849
7959
8289
8510
8951
9127
9282
9833
10.274
10.715
11.993
12.434
13.316
17.461
17.681
17.902
18.783
19.114
19.445
19.886
21.385
Przemiennik PowerFlex 6000.
6600 VAC we/wy (konfiguracja 36-pulsowa – 18 ogniw zasilania)
Prąd
wyjściowy
[A]
Typowa moc
znamionowa
silnika
Nap. znam.
transformatora
ciągły 1 min
kW
KM
kVA
25
28
32
36
40
45
50
56
63
71
80
90
100
112
125
140
150
160
180
200
225
250
280
300
315
350
380
420
220
247
275
308
346
390
440
495
550
616
693
781
880
990
1100
1232
1320
1375
1540
1760
1980
2200
2464
2640
2750
3080
3300
3685
294
331
368
412
463
522
589
663
737
825
928
1046
1179
1327
1474
1651
1769
1843
2064
2359
2654
2949
3302
3538
3686
4128
4423
4939
280
320
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1120
1250
1400
1600
1700
1800
2000
2250
2500
2800
3150
3350
3500
4000
4200
4650
30
33
38
43
48
54
60
67
75
85
96
108
120
134
150
168
180
192
216
240
270
300
336
360
378
420
456
504
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr
katalogowy
6000-A25MJAL-5J(i)
6000-A28MJAL-5J(i)
6000-A32MJAL-5J(i)
6000-A36MJAL-5J(i)
6000-A40MJAL-5J(i)
6000-A45MJAL-5J(i)
6000-A50MJAL-5J(i)
6000-A56MJAL-5J(i)
6000-A63MJAL-5J(i)
6000-A71MJAL-5J(i)
6000-A80MJAL-5J(i)
6000-A90MJAL-5J(i)
6000-A100MJAL-5J(i)
6000-A112MJAL-5J(i)
6000-A125MJAL-5J(i)
6000-A140MJAL-5J(i)
6000-A150MJAL-5J(i)
6000-A160MJAL-5J(i)
6000-A180MJAL-5J(i)
6000-A200MJAL-5J(i)
6000-A225MJAL-5J(i)
6000-A250MJAL-5J(i)
6000-A280MJAL-5J(i)
6000-A300MJAL-5J(i)
6000-A315MJAL-5J(i)
6000-A350MJAL-5J(i)
6000-A380MJAL-5J(i)
6000-A420MJAL-5J(i)
Szerokość
W1
mm
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2200
2200
2200
2200
2200
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
W2
cale
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
86,6
86,6
86,6
86,6
86,6
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
mm
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2400
2400
2400
3530
3530
3530
3530
3530
3530
3530
3530
Głębokość
W*
cale
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
78,7
94,5
94,5
94,5
139
139
139
139
139
139
139
139
mm
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4200
4200
4600
4600
4600
5930
5930
5930
5930
5930
5930
5930
5930
cale
157,5
157,5
157,5
157,5
157,5
157,5
157,5
157,5
157,5
157,5
157,5
157,5
157,5
157,5
157,5
165,4
165,4
181,1
181,1
181,1
233,5
233,5
233,5
233,5
233,5
233,5
233,5
233,5
D
mm
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1562
1562
1562
1562
1562
1562
1562
1562
H1
cale
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
61,5
61,5
61,5
61,5
61,5
61,5
61,5
61,5
Przybliżona masa
Wysokość
mm
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
H2
cale
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
mm
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
370
370
370
370
370
370
400
400
H
cale
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14,6
14,6
14,6
14,6
14,6
14,6
15,8
15,8
mm
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2770
2770
2770
2770
2770
2770
2800
2800
W1
cale
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
109,1
109,1
109,1
109,1
109,1
109,1
110,2
110,2
kg
1750
1800
1850
1950
2050
2150
2200
2250
2400
2500
2700
2780
2850
3100
3300
3500
3700
4000
4300
4900
5000
5100
5500
5650
5800
6000
6400
6800
funty
3858
3968
4079
4299
4520
4740
4850
4960
5291
5512
5953
6129
6283
6834
7275
7716
8157
8598
9480
10.803
11.023
11.244
12.125
12.456
12.787
13.228
14.110
14.991
W2
kg
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1360
1740
1740
1740
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3300
3300
3480
funty
2998
2998
2998
2998
2998
2998
2998
2998
2998
2998
2998
2998
2998
2998
2998
2998
3836
3836
3836
6658
6658
6658
6658
6658
6658
7275
7275
7672
W*
kg funty
3110 6856
3160 6967
3210 7077
3310 7297
3410 7518
3510 7738
3560 7849
3610 7959
3760 8289
3860 8510
4060 8951
4140 9127
4210 9282
4460 9833
4660 10.274
4860 10.715
5440 11.993
5740 12.434
6040 13.316
7920 17.461
8020 17.681
8120 17.906
8520 18.783
8670 19.114
8820 19.445
9300 20.503
9700 21.385
10.280 22.664
15
Przemiennik PowerFlex 6000.
Przemiennik PowerFlex 6000 (zgodny z IEC)
10 000 VAC we/wy (konfiguracja 54-pulsowa – 27 ogniw zasilania)
Prąd
wyjściowy
[A]
16
Typowa moc
znamionowa
silnika
Nap. znam.
transformatora
ciągły 1 min
kW
KM
kVA
15
16
18
20
24
26
30
33
36
41
48
54
60
66
75
84
96
108
120
138
150
168
180
192
200
225
250
280
315
350
380
420
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1120
1250
1400
1600
1800
2000
2250
2400
2500
2800
3150
3550
4000
4450
4800
5000
5600
268
301
335
375
422
475
536
603
670
750
844
951
1072
1206
1340
1501
1675
1876
2144
2412
2680
3016
3217
3351
3753
4222
4758
5361
5965
6434
6702
7506
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1120
1250
1400
1600
1800
2000
2300
2500
2800
3000
3200
3550
4000
4500
5000
5600
6000
6350
7000
18
19
21
24
28
31
36
39
43
49
57
64
72
79
90
100
115
129
144
165
180
201
216
230
240
270
300
336
378
420
456
504
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr
katalogowy
6000-A15MRAL-5R(i)
6000-A16MRAL-5R(i)
6000-A18MRAL-5R(i)
6000-A20MRAL-5R(i)
6000-A24MRAL-5R(i)
6000-A26MRAL-5R(i)
6000-A30MRAL-5R(i)
6000-A33MRAL-5R(i)
6000-A36MRAL-5R(i)
6000-A41MRAL-5R(i)
6000-A48MRAL-5R(i)
6000-A54MRAL-5R(i)
6000-A60MRAL-5R(i)
6000-A66MRAL-5R(i)
6000-A75MRAL-5R(i)
6000-A84MRAL-5R(i)
6000-A96MRAL-5R(i)
6000-A108MRAL-5R(i)
6000-A120MRAL-5R(i)
6000-A138MRAL-5R(i)
6000-A150MRAL-5R(i)
6000-A168MRAL-5R(i)
6000-A180MRAL-5R(i)
6000-A192MRAL-5R(i)
6000-A200MRAL-5R(i)
6000-A225MRAL-5R(i)
6000-A250MRAL-5R(i)
6000-A280MRAL-5R(i)
6000-A315MRAL-5R(i)
6000-A350MRAL-5R(i)
6000-A380MRAL-5R(i)
6000-A420MRAL-5R(i)
Szerokość
W1
mm cale
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2200 86,6
2200 86,6
2200 86,6
2200 86,6
2200 86,6
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
3000 118,1
3000 118,1
3000 118,1
3000 118,1
W2
mm cale
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
4140 163
4140 163
4140 163
4140 163
4890 192,5
4890 192,5
4890 192,5
4890 192,5
4890 192,5
4890 192,5
4890 192,5
Głębokość
W*
mm cale
4400 173,2
4400 173,2
4400 173,2
4400 173,2
4400 173,2
4400 173,2
4400 173,2
4400 173,2
4400 173,2
4400 173,2
4400 173,2
4400 173,2
4400 173,2
4400 173,2
4400 173,2
4400 173,2
4600 181,1
4600 181,1
4600 181,1
4600 181,1
4600 181,1
6540 257,5
6540 257,5
6540 257,5
6540 257,5
7290 287,0
7290 287,0
7290 287,0
7890 310,6
7890 310,6
7890 310,6
7890 310,6
D
mm
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1562
1562
1562
1762
1762
1762
1762
cale
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
61,5
61,5
61,5
69,4
69,4
69,4
69,4
Przybliżona masa
Wysokość
H1
mm cale
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2700 106,3
2700 106,3
2700 106,3
2700 106,3
H2
mm
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
370
370
370
370
370
400
400
400
400
400
400
400
H
cale
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14,6
14,6
14,6
14,6
14,6
15,7
15,7
15,7
15,7
15,7
15,7
15,7
mm
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2770
2770
2770
2770
2770
2800
2800
2800
3100
3100
3100
3100
cale
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
109
109
109
109
109
110,2
110,2
110,2
122
122
122
122
W1
kg funty
1700 3748
1750 3858
1800 3968
1850 4079
1950 4299
2050 4520
2150 4740
2200 4850
2250 4960
2400 5291
2500 5512
2700 5953
2780 6129
2850 6283
3100 6834
3300 7275
3700 8157
4000 8819
4300 9480
4700 10.362
4800 10.582
5100 11.244
5100 11.244
5650 12.456
5800 12.787
6350 13.999
6750 14.881
6950 15.322
9570 21.098
10.000 22.046
11.100 24.471
11.800 26.015
W2
kg funty
1740 3836
1740 3836
1740 3836
1740 3836
1740 3836
1740 3836
1740 3836
1740 3836
1740 3836
1740 3836
1740 3836
1740 3836
1740 3836
1740 3836
1740 3836
1740 3836
1740 3836
1740 3836
1740 3836
1740 3836
1740 3836
3210 7077
3210 7077
3210 7077
3210 7077
3980 8774
3980 8774
3980 8774
4300 9480
4300 9480
4300 9480
4700 10.362
W*
kg funty
3440 7584
3490 7694
3540 7804
3590 7915
3690 8135
3790 8356
3890 8576
3940 8686
3990 8796
4140 9127
4240 9347
4440 9789
4520 9965
4590 10.119
4840 10.670
5040 11.111
5440 11.993
5740 12.655
6040 13.316
6440 14.198
6540 14.418
8310 18.320
8310 18.320
8860 19.533
9010 19.864
10.330 22.774
10.730 23.656
10.930 24.097
13.870 30.578
14.300 31.526
15.400 33.951
16.500 36.376
Przemiennik PowerFlex 6000.
Przemiennik PowerFlex 6000 (zgodny z UL/CSA)
Wejście 2400 VAC i wyjście 2300/2400 VAC (konfiguracja 18-pulsowa – 9 ogniw zasilania)
Prąd
wyjściowy
[A]
ciągły 1 min
39
67
89
100
111
134
155
178
200
46
80
106
120
133
160
186
213
240
Typowa moc
znamionowa
silnika
Nap. znam.
transformatora
kW
KM
kVA
137
235
313
350
389
470
545
626
702
184
315
420
469
522
629
730
839
941
250
400
450
500
600
700
800
900
1000
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr
katalogowy
6000U-A39DAAJ-6AHE
6000U-A67DAAJ-6AHE
6000U-A89DAAJ-6AHE
6000U-A100DAAJ-6AHE
6000U-A111DAAJ-6AHE
6000U-A134DAAJ-6AHE
6000U-A155DAAJ-6AHE
6000U-A178DAAJ-6AHE
6000U-A200DAAJ-6AHE
Szerokość
W1
mm cale
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
W2
mm cale
1550 61,0
1550 61,0
1550 61,0
1550 61,0
1550 61,0
1550 61,0
1790 70,5
1790 70,5
1790 70,5
Głębokość
W*
mm cale
3550 139,8
3550 139,8
3550 139,8
3550 139,8
3550 139,8
3550 139,8
3790 149,2
3790 149,2
3790 149,2
D
mm
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
cale
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
Przybliżona masa
Wysokość
H1
mm cale
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
H2
mm
380
380
380
380
380
380
340
340
340
H
cale
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
13,4
13,4
13,4
mm
2680
2680
2680
2680
2680
2680
2640
2640
2640
cale
105,5
105,5
105,5
105,5
105,5
105,5
103,9
103,9
103,9
W1
kg funty
2000 4409
2400 4850
2500 5291
2600 5511
2700 5732
2800 5952
2900 6172
3000 6393
3100 6613
W2
kg funty
1360 2998
1360 2998
1360 2998
1360 2998
1360 2998
1360 2998
1450 3196
1450 3196
1450 3196
W*
kg funty
3360 7407
3760 7848
3860 8289
3960 8509
4060 8730
4160 8950
4350 9368
4450 9589
4550 9809
Wejście 4160 VAC i wyjście 4000/4160 VAC (konfiguracja 24-pulsowa – 12 ogniw zasilania)
Prąd
wyjściowy
[A]
Typowa moc
znamionowa
silnika
Nap. znam.
transformatora
ciągły 1 min
kW
KM
kVA
37
49
55
61
74
86
99
110
123
135
145
153
159
184
200
225
300
335
373
450
522
600
670
750
820
880
933
970
1120
1220
300
400
450
500
600
700
800
900
1000
1100
1180
1250
1300
1500
1635
300
400
450
500
600
700
800
900
1000
1100
1180
1250
1300
1500
1635
44
58
66
73
88
103
118
132
147
162
174
183
190
220
240
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr
katalogowy
6000U-A37DEAJ-6EHE
6000U-A49DEAJ-6EHE
6000U-A55DEAJ-6EHE
6000U-A61DEAJ-6EHE
6000U-A74DEAJ-6EHE
6000U-A86DEAJ-6EHE
6000U-A99DEAJ-6EHE
6000U-A110DEAJ-6EHE
6000U-A123DEAJ-6EHE
6000U-A135DEAJ-6EHE
6000U-A145DEAJ-6EHE
6000U-A153DEAJ-6EHE
6000U-A159DEAJ-6EHE
6000U-A184DEAJ-6EHE
6000U-A200DEAJ-6EHE
Szerokość
W1
mm cale
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2200 86,6
2200 86,6
2200 86,6
2200 86,6
W2
mm cale
1790 70,5
1790 70,5
1790 70,5
1790 70,5
1790 70,5
1790 70,5
1790 70,5
1790 70,5
1790 70,5
1790 70,5
1790 70,5
2180 85,8
2180 85,8
2180 85,8
2180 85,8
Głębokość
W*
mm cale
3790 149,2
3790 149,2
3790 149,2
3790 149,2
3790 149,2
3790 149,2
3790 149,2
3790 149,2
3790 149,2
3790 149,2
3790 149,2
4380 172,4
4380 172,4
4380 172,4
4380 172,4
D
mm
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
cale
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
Przybliżona masa
Wysokość
H1
mm cale
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
H2
mm
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
H
cale
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
mm
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
cale
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
W1
kg funty
2200 4840
2400 5280
2500 5500
2600 5720
2700 5940
2800 6160
2900 6380
3000 6600
3100 6820
3200 7040
3300 7260
3400 7480
3550 7810
3650 8030
3850 8470
W2
kg funty
1480 3256
1480 3256
1480 3256
1480 3256
1480 3256
1480 3256
1480 3256
1480 3256
1480 3256
1480 3256
1480 3256
1600 3520
1600 3520
1600 3520
1600 3520
W*
kg funty
3680 8096
3880 8536
3980 8756
4080 8976
4180 9196
4280 9416
4380 9636
4480 9856
4580 10.076
4680 10.296
4780 10.516
5000 11.000
5150 11.330
5250 11.550
5450 11.990
Wejście 6600 VAC i wyjście 6000 VAC (konfiguracja 36-pulsowa – 18 ogniw zasilania)
Prąd
wyjściowy
[A]
Typowa moc
znamionowa
silnika
Nap. znam.
transformatora
ciągły 1 min
kW
KM
kVA
34
38
42
51
59
68
76
85
93
100
106
110
128
139
148
171
191
200
300
335
373
450
522
600
670
750
820
880
933
970
1120
1220
1300
1500
1680
1753
400
450
500
600
700
800
900
1000
1100
1180
1250
1300
1500
1635
1750
2000
2250
2350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1100
1180
1250
1300
1500
1635
1750
2000
2250
2350
40
45
50
61
70
81
91
102
111
120
127
132
153
166
177
205
229
240
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr
katalogowy
6000U-A34DJAJ-6FHE
6000U-A38DJAJ-6FHE
6000U-A42DJAJ-6FHE
6000U-A51DJAJ-6FHE
6000U-A59DJAJ-6FHE
6000U-A68DJAJ-6FHE
6000U-A76DJAJ-6FHE
6000U-A85DJAJ-6FHE
6000U-A93DJAJ-6FHE
6000U-A100DJAJ-6FHE
6000U-A106DJAJ-6FHE
6000U-A110DJAJ-6FHE
6000U-A128DJAJ-6FHE
6000U-A139DJAJ-6FHE
6000U-A148DJAJ-6FHE
6000U-A171DJAJ-6FHE
6000U-A191DJAJ-6FHE
6000U-A200DJAJ-6FHE
Szerokość
W1
mm cale
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2200 86,6
2200 86,6
2200 86,6
2200 86,6
2200 86,6
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
W2
mm cale
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2800 110,2
2800 110,2
2800 110,2
Głębokość
W*
mm cale
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4520 178,0
4520 178,0
4520 178,0
4520 178,0
4520 178,0
5200 204,7
5200 204,7
5200 204,7
D
mm
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
cale
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
Przybliżona masa
Wysokość
H1
mm cale
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
H2
mm
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
H
cale
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
mm
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
cale
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
W1
kg funty
2400 5280
2500 5500
2600 5720
2700 5940
2800 6160
2900 6380
3000 6600
3100 6820
3200 7040
3300 7260
3400 7480
3550 7810
3650 8030
3850 8470
4050 8910
4800 10.560
4900 10.780
5000 11.000
W2
kg funty
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1360 2992
1360 2992
1740 3828
W*
kg funty
4320 9504
4420 9724
4520 9944
4620 10.164
4720 10.384
4820 10.604
4920 10.824
5020 11.044
5120 11.264
5220 11.484
5320 11.704
5470 12.034
5570 12.254
5770 12.694
5970 13.134
6160 13.552
6260 13.772
6740 14.828
17
Przemiennik PowerFlex 6000.
Przemiennik PowerFlex 6000 (zgodny z UL/CSA)
Wejście 6600 VAC i wyjście 6300 VAC (konfiguracja 36-pulsowa – 18 ogniw zasilania)
Prąd
wyjściowy
[A]
Typowa moc
znamionowa
silnika
Nap. znam.
transformatora
ciągły 1 min
kW
KM
kVA
31
35
39
47
54
62
69
78
85
97
100
116
126
135
155
174
182
200
286
320
356
430
498
573
640
716
783
891
926
1069
1165
1241
1432
1604
1673
1852
384
429
477
576
668
768
857
960
1049
1194
1241
1433
1561
1663
1919
2150
2243
2482
400
450
500
600
700
800
900
1000
1100
1250
1300
1500
1635
1750
2000
2250
2350
2600
37
42
46
56
64
74
82
93
102
116
120
139
151
162
186
208
218
240
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr
katalogowy
6000U-A31DJAJ-6HHE
6000U-A35DJAJ-6HHE
6000U-A39DJAJ-6HHE
6000U-A47DJAJ-6HHE
6000U-A54DJAJ-6HHE
6000U-A62DJAJ-6HHE
6000U-A69DJAJ-6HHE
6000U-A78DJAJ-6HHE
6000U-A85DJAJ-6HHE
6000U-A97DJAJ-6HHE
6000U-A100DJAJ-6HHE
6000U-A116DJAJ-6HHE
6000U-A126DJAJ-6HHE
6000U-A135DJAJ-6HHE
6000U-A155DJAJ-6HHE
6000U-A174DJAJ-6HHE
6000U-A182DJAJ-6HHE
6000U-A200DJAJ-6HHE
Szerokość
W1
mm cale
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2200 86,6
2200 86,6
2200 86,6
2200 86,6
2200 86,6
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
W2
mm cale
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2800 110,2
2800 110,2
2800 110,2
2800 110,2
Głębokość
W*
mm cale
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4520 178,0
4520 178,0
4520 178,0
4520 178,0
4520 178,0
5200 204,7
5200 204,7
5200 204,7
5200 204,7
D
mm
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
cale
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
Przybliżona masa
Wysokość
H1
mm cale
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
H2
mm
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
H
cale
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
mm
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
cale
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
W1
kg funty
2400 5280
2500 5500
2600 5720
2700 5940
2800 6160
2900 6380
3000 6600
3100 6820
3200 7040
3400 7480
3550 7810
3650 8030
3850 8470
4050 8910
4800 10.560
4900 10.780
5000 11.000
6000 13.200
W2
kg funty
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1360 2992
1360 2992
1740 3828
1740 3828
W*
kg funty
4320 9504
4420 9724
4520 9944
4620 10.164
4720 10.384
4820 10.604
4920 10.824
5020 11.044
5120 11.264
5320 11.704
5470 12.034
5570 12.254
5770 12.694
5970 13.134
6160 13.552
6260 13.772
6740 14.828
7740 17.028
Wejście 6600 VAC i wyjście 6600 VAC (konfiguracja 36-pulsowa – 18 ogniw zasilania)
Prąd
wyjściowy
[A]
18
Typowa moc
znamionowa
silnika
Nap. znam.
transformatora
ciągły 1 min
kW
KM
kVA
31
35
39
47
54
62
69
78
85
97
100
116
126
135
155
174
182
200
300
335
373
450
522
600
670
750
820
933
970
1120
1220
1300
1500
1680
1753
1940
400
450
500
600
700
800
900
1000
1100
1250
1300
1500
1635
1750
2000
2250
2350
2600
400
450
500
600
700
800
900
1000
1100
1250
1300
1500
1635
1750
2000
2250
2350
2600
37
42
46
56
64
74
82
93
102
116
120
139
151
162
186
208
218
240
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr
katalogowy
6000U-A31DJAJ-6JHE
6000U-A35DJAJ-6JHE
6000U-A39DJAJ-6JHE
6000U-A47DJAJ-6JHE
6000U-A54DJAJ-6JHE
6000U-A62DJAJ-6JHE
6000U-A69DJAJ-6JHE
6000U-A78DJAJ-6JHE
6000U-A85DJAJ-6JHE
6000U-A97DJAJ-6JHE
6000U-A100DJAJ-6JHE
6000U-A116DJAJ-6JHE
6000U-A126DJAJ-6JHE
6000U-A135DJAJ-6JHE
6000U-A155DJAJ-6JHE
6000U-A174DJAJ-6JHE
6000U-A182DJAJ-6JHE
6000U-A200DJAJ-6JHE
Szerokość
W1
mm cale
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2200 86,6
2200 86,6
2200 86,6
2200 86,6
2200 86,6
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
W2
mm cale
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2800 110,2
2800 110,2
2800 110,2
2800 110,2
Głębokość
W*
mm cale
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4520 178,0
4520 178,0
4520 178,0
4520 178,0
4520 178,0
5200 204,7
5200 204,7
5200 204,7
5200 204,7
D
mm
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
cale
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
Przybliżona masa
Wysokość
H1
mm cale
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
H2
mm
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
H
cale
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
mm
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
cale
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
W1
kg funty
2400 5280
2500 5500
2600 5720
2700 5940
2800 6160
2900 6380
3000 6600
3100 6820
3200 7040
3400 7480
3550 7810
3650 8030
3850 8470
4050 8910
4800 10.560
4900 10.780
5000 11.000
6000 13.200
W2
kg funty
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1360 2992
1360 2992
1740 3828
1740 3828
W*
kg funty
4320 9504
4420 9724
4520 9944
4620 10.164
4720 10.384
4820 10.604
4920 10.824
5020 11.044
5120 11.264
5320 11.704
5470 12.034
5570 12.254
5770 12.694
5970 13.134
6160 13.552
6260 13.772
6740 14.828
7740 17.028
Przemiennik PowerFlex 6000.
Wejście 6900 i wyjście 6000 VAC (konfiguracja 36-pulsowa –18 ogniw zasilania) Wejście i wyjście 6300 VAC (konfiguracja 36-pulsowa – 18 ogniw zasilania)
Prąd
wyjściowy
[A]
Typowa moc
znamionowa
silnika
Nap. znam.
transformatora
ciągły 1 min
kW
KM
kVA
34
38
42
51
59
68
76
85
93
100
106
110
128
139
148
171
191
200
300
335
373
450
522
600
670
750
820
880
933
970
1120
1220
1300
1500
1680
1753
400
450
500
600
700
800
900
1000
1100
1180
1250
1300
1500
1635
1750
2000
2250
2350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1100
1180
1250
1300
1500
1635
1750
2000
2250
2350
40
45
50
61
70
81
91
102
111
120
127
132
153
166
177
205
229
240
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr
katalogowy
6000U-A34DKAJ-6FHE
6000U-A38DKAJ-6FHE
6000U-A42DKAJ-6FHE
6000U-A51DKAJ-6FHE
6000U-A59DKAJ-6FHE
6000U-A68DKAJ-6FHE
6000U-A76DKAJ-6FHE
6000U-A85DKAJ-6FHE
6000U-A93DKAJ-6FHE
6000U-A100DKAJ-6FHE
6000U-A106DKAJ-6FHE
6000U-A110DKAJ-6FHE
6000U-A128DKAJ-6FHE
6000U-A139DKAJ-6FHE
6000U-A148DKAJ-6FHE
6000U-A171DKAJ-6FHE
6000U-A191DKAJ-6FHE
6000U-A200DKAJ-6FHE
Szerokość
W1
mm cale
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2200 86,6
2200 86,6
2200 86,6
2200 86,6
2200 86,6
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
W2
mm cale
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2800 110,2
2800 110,2
2800 110,2
Głębokość
W*
mm cale
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4520 178,0
4520 178,0
4520 178,0
4520 178,0
4520 178,0
5200 204,7
5200 204,7
5200 204,7
D
mm
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
cale
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
Przybliżona masa
Wysokość
H1
mm cale
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
H2
mm
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
H
cale
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
mm
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
cale
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
W1
kg funty
2400 5280
2500 5500
2600 5720
2700 5940
2800 6160
2900 6380
3000 6600
3100 6820
3200 7040
3300 7260
3400 7480
3550 7810
3650 8030
3850 8470
4050 8910
4800 10.560
4900 10.780
5000 11.000
W2
kg funty
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1360 2992
1360 2992
1740 3828
W*
kg funty
4320 9504
4420 9724
4520 9944
4620 10.164
4720 10.384
4820 10.604
4920 10.824
5020 11.044
5120 11.264
5220 11.484
5320 11.704
5470 12.034
5570 12.254
5770 12.694
5970 13.134
6160 13.552
6260 13.772
6740 14.828
Wejście 6900 VAC i wyjście 6300 VAC (konfiguracja 36-pulsowa – 18 ogniw zasilania)
Prąd
wyjściowy
[A]
Typowa moc
znamionowa
silnika
Nap. znam.
transformatora
ciągły 1 min
kW
KM
kVA
31
35
39
47
54
62
69
78
85
97
100
116
126
135
155
174
182
200
286
320
356
430
498
573
640
716
783
891
926
1069
1165
1241
1432
1604
1673
1852
384
429
477
576
668
768
857
960
1049
1194
1241
1433
1561
1663
1919
2150
2243
2482
400
450
500
600
700
800
900
1000
1100
1250
1300
1500
1635
1750
2000
2250
2350
2600
37
42
46
56
64
74
82
93
102
116
120
139
151
162
186
208
218
240
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr
katalogowy
6000U-A31DKAJ-6HHE
6000U-A35DKAJ-6HHE
6000U-A39DKAJ-6HHE
6000U-A47DKAJ-6HHE
6000U-A54DKAJ-6HHE
6000U-A62DKAJ-6HHE
6000U-A69DKAJ-6HHE
6000U-A78DKAJ-6HHE
6000U-A85DKAJ-6HHE
6000U-A97DKAJ-6HHE
6000U-A100DKAJ-6HHE
6000U-A116DKAJ-6HHE
6000U-A126DKAJ-6HHE
6000U-A135DKAJ-6HHE
6000U-A155DKAJ-6HHE
6000U-A174DKAJ-6HHE
6000U-A182DKAJ-6HHE
6000U-A200DKAJ-6HHE
Szerokość
W1
mm cale
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2200 86,6
2200 86,6
2200 86,6
2200 86,6
2200 86,6
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
W2
mm cale
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2800 110,2
2800 110,2
2800 110,2
2800 110,2
Głębokość
W*
mm cale
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4520 178,0
4520 178,0
4520 178,0
4520 178,0
4520 178,0
5200 204,7
5200 204,7
5200 204,7
5200 204,7
D
mm
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
cale
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
Przybliżona masa
Wysokość
H1
mm cale
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
2300 90,6
H2
mm
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
H
cale
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
mm
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
cale
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
W1
kg funty
2400 5280
2500 5500
2600 5720
2700 5940
2800 6160
2900 6380
3000 6600
3100 6820
3200 7040
3400 7480
3550 7810
3650 8030
3850 8470
4050 8910
4800 10.560
4900 10.780
5000 11.000
6000 13.200
W2
kg funty
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1360 2992
1360 2992
1740 3828
1740 3828
W*
kg funty
4320 9504
4420 9724
4520 9944
4620 10.164
4720 10.384
4820 10.604
4920 10.824
5020 11.044
5120 11.264
5320 11.704
5470 12.034
5570 12.254
5770 12.694
5970 13.134
6160 13.552
6260 13.772
6740 14.828
7740 17.028
19
Przemiennik PowerFlex 6000.
Przemiennik PowerFlex 6000 (zgodny z UL/CSA)
Wejście 6900 VAC i wyjście 6600 VAC (konfiguracja 36-pulsowa – 18 ogniw zasilania)
Prąd
wyjściowy
[A]
20
Typowa moc
znamionowa
silnika
Nap. znam.
transformatora
ciągły 1 min
kW
KM
kVA
31
35
39
47
54
62
69
78
85
97
100
116
126
135
155
174
182
200
300
335
373
450
522
600
670
750
820
933
970
1120
1220
1300
1500
1680
1753
1940
400
450
500
600
700
800
900
1000
1100
1250
1300
1500
1635
1750
2000
2250
2350
2600
400
450
500
600
700
800
900
1000
1100
1250
1300
1500
1635
1750
2000
2250
2350
2600
37
42
46
56
64
74
82
93
102
116
120
139
151
162
186
208
218
240
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr
katalogowy
6000U-A31DKAJ-6JHE
6000U-A35DKAJ-6JHE
6000U-A39DKAJ-6JHE
6000U-A47DKAJ-6JHE
6000U-A54DKAJ-6JHE
6000U-A62DKAJ-6JHE
6000U-A69DKAJ-6JHE
6000U-A78DKAJ-6JHE
6000U-A85DKAJ-6JHE
6000U-A97DKAJ-6JHE
6000U-A100DKAJ-6JHE
6000U-A116DKAJ-6JHE
6000U-A126DKAJ-6JHE
6000U-A135DKAJ-6JHE
6000U-A155DKAJ-6JHE
6000U-A174DKAJ-6JHE
6000U-A182DKAJ-6JHE
6000U-A200DKAJ-6JHE
Szerokość
W1
mm cale
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2000 78,7
2200 86,6
2200 86,6
2200 86,6
2200 86,6
2200 86,6
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
2400 94,5
W2
mm cale
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2320 91,3
2800 110,2
2800 110,2
2800 110,2
2800 110,2
Głębokość
W*
mm cale
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4320 170,1
4520 178,0
4520 178,0
4520 178,0
4520 178,0
4520 178,0
5200 204,7
5200 204,7
5200 204,7
5200 204,7
D
mm
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
H1
cale
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
53,6
Przybliżona masa
Wysokość
mm
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
H2
cale
90,6
90,6
90,6
90,6
90,6
90,6
90,6
90,6
90,6
90,6
90,6
90,6
90,6
90,6
90,6
90,6
90,6
90,6
mm
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
H
cale
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
mm
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
cale
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
W1
kg funty
2400 5280
2500 5500
2600 5720
2700 5940
2800 6160
2900 6380
3000 6600
3100 6820
3200 7040
3400 7480
3550 7810
3650 8030
3850 8470
4050 8910
4800 10.560
4900 10.780
5000 11.000
6000 13.200
W2
kg funty
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1920 4224
1360 2992
1360 2992
1740 3828
1740 3828
W*
kg funty
4320 9504
4420 9724
4520 9944
4620 10.164
4720 10.384
4820 10.604
4920 10.824
5020 11.044
5120 11.264
5320 11.704
5470 12.034
5570 12.254
5770 12.694
5970 13.134
6160 13.552
6260 13.772
6740 14.828
7740 17.028
Przemiennik PowerFlex 6000.
Notatki
21
Znakomite osiągi. Elastyczne sterowanie.
Przemienniki częstotliwości średniego
napięcia PowerFlex 7000
Efektywność i integracja jakości i dużej mocy
Rodzina przemienników częstotliwości średniego napięcia
Allen-Bradley PowerFlex 7000 zapewnia uniwersalność i wysoką
wydajność w ramach jednego rozwiązania dla aplikacji
sterowania silnikami o mocy od 150 kW do 25 400 kW i napięciu
znamionowym od 2,4 kV do 6,6 kV.
W celu obniżenia kosztów energii oraz zużycia silników
przemienniki PowerFlex 7000 zostały wyposażone w funkcje
łagodnego rozruchu i bezstopniowego sterowania prędkością
w procesach o dużym zapotrzebowaniu na moc. Nasz asortyment
przemienników zapewnia przebiegi napięcia i prądu zbliżone do
perfekcyjnej sinusoidy, co pozwala wykorzystać standardowe lub
dotychczasowo używane silniki i kable.
Dzięki zaawansowanej technologii półprzewodnikowych
elementów mocy i prostej, nieskomplikowanej konstrukcji
liczba elementów składowych przemiennika jest najmniejsza
spośród wszystkich dostępnych przemienników średniego
napięcia. Rezultaty? Większa niezawodność, krótsze
czasy przestoju i mniejsza liczba części zapasowych. Aby
uzyskać jeszcze wyższą wydajność, można podłączyć silnik
bezpośrednio do przemiennika w konfiguracji Direct-to-Drive™
bez konieczności stosowania transformatora separacyjnego.
Przemienniki PowerFlex 7000 mają wbudowane funkcje
informacyjne i komunikacyjne oraz intuicyjny, łatwy
w użytkowaniu interfejs operatora z kolorowym ekranem
dotykowym umożliwiającym monitorowanie i kontrolę
procesów oraz optymalizującym osiągi i konserwację.
Oferta przemienników PowerFlex 7000
zawiera następujące konfiguracje:
Przemienniki PowerFlex 7000 chłodzone powietrzem
Dla silników od 150 kW do 6000 kW przy napięciu od 2,4 kV
do 6,6 kV przemienniki są oferowane w różnych rozmiarach,
z radiatorami i ciepłowodami, w zależności od zakresu mocy.
Przemienniki PowerFlex 7000 chłodzone cieczą
Dla silników od 2240 kW do 6340 kW przy napięciu od 4,16
kV do 6,6 kV, opcja ta obejmuje chłodzenie cieczą w układzie
pętli zamkniętej z wymiennikiem ciepła ciecz-powietrze
lub ciecz-ciecz. Wysoką niezawodność zapewnia dostępna
w standardzie redundancja pomp.
Przemienniki PowerFlex 7000 w konfiguracji o zwiększonej mocy
Dostępne w wersjach nawet do 25 400 kW moduły
przemienników chłodzonych powietrzem i cieczą stanowią
efektywne rozwiązanie umożliwiające podłączanie urządzeń rezerwowych bez przerywania pracy układu, redundancję,
zastosowanie w modernizacji falowników komutowanych
obciążeniem (LCI) lub przy zwiększaniu mocy.
* Parametry znamionowe dla konfiguracji z pojedynczym kanałem przemiennika
** Dostępność opcji ArcShield – patrz str. 30
22
Przemienniki PowerFlex 7000 do zastosowań morskich
Dostępne w zakresie mocy od 600 kW do 24 MW. Chłodzone
cieczą przemienniki do zastosowań morskich wykorzystują
technologię Direct-to-Drive w celu zmniejszenia gabarytów
i masy. Konstrukcja została opracowana pod kątem
odporności na trudne warunki morskie.
Opcje sterowania:
Bezpieczne wyłączanie momentu
Wysokowydajne sterowanie momentem dzięki TorqProve
Synchroniczne przenoszenie
Opcje obudowy:
Obudowy ArcShield™ odporne na wyładowania łukowe*
IP42
Kwalifikacja sejsmiczna
Przemienniki PowerFlex 7000 zapewniają
większą elastyczność dzięki wysokowydajnym
opcjom sterowania oraz opcji obudowy
odpornej na wyładowania łukowe
Opcje sterowania spełniające wymagania aplikacji klienta
Opcja bezpiecznego wyłączenia momentu Safe Torque-Off (DriveGuard®)
Oszczędność czasu i kosztów dzięki skróceniu przestojów, jednoczesna
ochrona pracowników i mienia przed wypadkami przez zwiększenie
bezpieczeństwa funkcjonalnego systemu za sprawą funkcji bezpiecznego
wyłączenia momentu. Ta funkcja posiada certyfikację TÜV i umożliwia
spełnienie wymagań SIL 3/PLe/IEC 61508/ISO 13849-1. Opcja jest dostępna dla
przemienników PowerFlex 7000 AFE.
Wysokowydajne sterowanie momentem dzięki TorqProve
Przemienniki średniego napięcia PowerFlex 7000 są obecnie wyposażone
w opcjonalną możliwość utrzymania momentu przy zerowej prędkości
i funkcję sterowania TorqProve. Przemiennik PowerFlex 7000 idealnie nadający
się do wyciągów, żurawi linowłókowych, wciągarek i stanowisk kontrolnopomiarowych pozwala teraz uzyskać 100% momentu przy zerowej prędkości.
Zdolność sterowania w sposób ciągły wspomaga sterowanie momentem przy
prędkości zbliżonej do zerowej i umożliwia uzyskiwanie wyższych wartości
prędkości i momentu wymaganych w tych zastosowaniach. Opcja dostępna
dla przemienników PowerFlex 7000 AFE.
Możliwość wykorzystania w wielu różnych zastosowaniach
Przemiennik PowerFlex 7000 to uniwersalne, łatwe w użyciu rozwiązanie opracowane z myślą o spełnieniu wymagań związanych
z różnymi zastosowaniami w szerokim spektrum warunków przemysłowych.
• Sterowanie prędkością, momentem i kierunkiem silników
indukcyjnych lub synchronicznych prądu przemiennego
w normalnych lub ciężkich warunkach pracy
• Szeroki zakres mocy: od 150 kW do 25 400 kW
• Uzyskanie współczynnika mocy zbliżonego do jedności
w typowym zakresie prędkości roboczych w przypadku
obciążeń zmiennomomentowych
• Prawie idealnie sinusoidalne przebiegi czasowe prądu i napięcia
pozwalają na korzystanie ze standardowych silników
• Przystosowane do kabli silnika o długości nawet do 15 km
• Interfejs komunikacji EtherNet/IP™. Opcjonalnie interfejsy
innych protokołów komunikacji sieciowej
• Sterowanie przemiennikiem: wektorowe bezczujnikowe lub
całkowicie wektorowe ze sprzężeniem prędkościowym
z tachometru (opcja)
• Elastyczne konfiguracje wejścia: Direct-to-Drive (bez
transformatora), prostownik AFE (Active Front End)
lub prostownik 18-pulsowy
• Opatentowana technologia PowerCage™ umożliwia
wymianę tyrystora SGCT w mniej niż dziesięć minut
• Umożliwia spełnienie wymagań 3. poziomu integralności
bezpieczeństwa (SIL 3) i poziomu osiągów e (PL e)
dzięki certyfikowanej przez TÜV funkcji bezpiecznego
wyłączania momentu
• Wstępna integracja z platformą sterowania Logix za
pomocą oprogramowania Studio 5000 Logix Designer™
pozwala skrócić czas opracowywania i integracji
• Krótsze przestoje dzięki wbudowanym funkcjom
diagnostyki i wykrywania, monitorującym stan techniczny
komponentów przemiennika
• Funkcja synchronicznego obejścia i przejścia dla sterowania
układami wielosilnikowymi
• Montowane na miejscu lub zdalne opcje interfejsu HMI.
• Dostępna usługa zdalnego wsparcia Virtual Support Engineer™
• Systemy ochrony przed wyładowaniami łukowymi
ArcShield stanowią zabezpieczenie na wypadek
wystąpienia wyładowań łukowych
23
Znakomite osiągi. Elastyczne sterowanie.
Układ przemiennika PowerFlex 7000
z technologią ArcShield
Osiągnięcia technologii przemienników średniego napięcia pomagają
ograniczyć ryzyko wyładowań łukowych i zagrożenie dla osób i urządzeń
System przemiennika PowerFlex 7000 z opcją ArcShield
to pierwszy przemiennik średniego napięcia z ochroną
przed wyładowaniem łukowym 50 kA, oferujący pełne
możliwości pracy odzyskowej, certyfikowany zgodnie
z najbardziej kompleksowym zestawem standardów
zapewniającym ochronę typu 2B.
System przemiennika PowerFlex 7000 z opcją ArcShield
to połączenie w pełni zintegrowanego rozrusznika AllenBradley CENTERLINE oraz przemiennika PowerFlex 7000.
Dostępne są systemy wolnostojące, w pełni zintegrowane
i przystosowane do współpracy z istniejącymi zestawami
rozruszników średniego napięcia Allen-Bradley –
zapewniające ochronę przed wyładowaniami łukowymi
o natężeniu znamionowym 40 kA lub 50 kA.
Ochrona typu 2B zapewniająca przekierowanie energii
wytwarzanej podczas wyładowania łukowego znad
obudowy w bezpieczne miejsce; pomaga chronić osoby
znajdujące się z przodu, z boku lub z tyłu obudowy w razie wystąpienia takiego wyładowania. Co więcej, ochrona
typu 2B działa nawet w przypadku otwarcia drzwi sekcji
sterowania niskiego napięcia w celach konserwacyjnych.
Zgodność ze standardami bezpieczeństwa i wydajna konstrukcja
System przemiennika PowerFlex 7000 z obudową ArcShield został zmodyfikowany tak,
aby zapewnić wytrzymałość na ciśnienie wytwarzane podczas wyładowania łukowego.
Konstrukcja została wzmocniona dodatkowymi elementami, płytami; wszystkie drzwi, górne
i tylne powierzchnie oraz boki wykonano ze stali o grubości 2,05 mm (12 AWG). Zwiększona
wytrzymałość, wielopunktowe zatrzaski i solidne zawiasy zapewniają wyższy poziom ochrony
głównych drzwi obudowy. W celu przekierowania gazów wytworzonych podczas wyładowania
łukowego przewidziano aluminiowy odpowietrznik na szczycie obudowy, otwierający się w celu
uwolnienia nadmiaru ciśnienia. Znajdujący się nad odpowietrznikiem kanał wyrównujący
ciśnienie kieruje przegrzane gazy i opary miedzi oraz stali w bezpieczne, kontrolowane miejsce.
Opcja dostępna dla przemienników PowerFlex 7000 AFE Direct-to-Drive™.
24
1
Przez odpowietrznik następuje odprowadzenie
gazów i materiałów powstałych w wyniku
wyładowania łukowego z boków oraz przedniej
i tylnej części obudowy.
2
Gazy i materiały są kierowane do góry
i wyprowadzane przez kanał wyrównujący
ciśnienie nad górną częścią obudowy.
3
Opatentowane, samoczynnie zamykające
się płyty odpowietrznika zapobiegają
przedostawaniu się wytworzonych gazów przez
wylotowe otwory wentylacyjne.
4
Drzwi szafy zostały wzmocnione spawanymi
profilami zachowującymi integralność
konstrukcji podczas wyładowania łukowego.
5
Solidna szafa, zbudowana z wzmocnionych płyt
bocznych, drzwi, górnych i tylnych powierzchni,
zwiększa sztywność w celu zatrzymania energii
wyładowania łukowego.
6
Wysokowytrzymałe zawiasy, zatrzaski i zasuwy
zapewniają solidne mocowanie drzwi do szafy
dla dodatkowej ochrony.
7
Opatentowane, samoczynnie zamykające
się płyty odpowietrznika zapobiegają
przedostawaniu się wytworzonych gazów przez
wloty powietrza.
System jest zgodny
z następującymi
standardami
ogólnoświatowymi:
IEEE C37.20.7
CSA C22.2 nr 22-11
EEMAC G14-1
IEC 62271-200
IEC 62477-2
2
1
4
3
5
6
7
W pełni zintegrowany system przemiennika PowerFlex 7000 z technologią ArcShield 50 kA
Przemienniki PowerFlex 7000 z technologią Direct-to-Drive™
Prostsze systemy dzięki technologii Direct-to-Drive
Przemienniki średniego napięcia PowerFlex 7000
umożliwiają uproszczenie struktury mocy systemu przez
zastosowanie technologii Direct-to-Drive. Opcjonalna
konfiguracja stanowi połączenie ograniczającego
harmoniczne sieci prostownika AFE (Active Front End),
półprzewodnikowych elementów mocy SGCT oraz
ochrony przed zaburzeniami wspólnymi, umożliwiając
podłączanie bezpośrednio do źródła zasilania – bez
użycia dużego transformatora separacyjnego. Możliwe
jest również podłączenie dowolnych nowych lub
istniejących silników bezpośrednio do przemiennika
bez dodatkowego filtrowania. Wszystko to sprawia, że
system staje się mniej skomplikowany, dzięki czemu
wydłuża się czas sprawności; wzrasta również wydajność,
co z kolei przekłada się na niższe koszty eksploatacji. Jak
w przypadku całej linii produktów naszej firmy, przemienniki te cechują się doskonałymi przebiegami napięcia
i prądu wyjściowego, umożliwiając użycie standardowych
silników w nowych zastosowaniach.
Mniejsze koszty w zakresie kapitału, instalacji
i eksploatacji
•Mniejsze koszty kapitałowe: brak konieczności zakupu
transformatora separacyjnego.
•Mniejsze koszty instalacji: brak potrzeby użycia
przekaźnika ochronnego transformatora separacyjnego,
filtra dv/dt, filtra sinusoidalnego, terminatora silnika ani
specjalnych kabli po stronie zasilania czy silnika.
•Zredukowane koszty wysyłki: mniejszy, lżejszy system
przemiennika jest łatwiejszy i tańszy w transporcie.
•Mniejsze koszty eksploatacji: większa sprawność
układu i możliwość zwrotu energii do sieci, co pozwala
na odzyskanie mocy użytej do zasilania obciążenia.
•Mniejsze koszty konserwacji: mniejsza liczba części
i wiele elementów wspólnych dla prostownika
i falownika.
Mniejszy rozmiar i masa systemu przemiennika
Mniejszy rozmiar i masa systemu przemiennika
stanowią istotną korzyść w sytuacjach, w których
używanie transformatorów jest drogie i problematyczne
oraz w których przestrzeń w pomieszczeniu sterowni
jest ograniczona, np. na morskich platformach ropy
naftowej i gazu lub pokładach statków.
Przemiennik PowerFlex 7000 z technologią
Direct-to-Drive:
•Zwykle mniejszy i lżejszy od przemienników
zawierających transformatory separacyjne.
•Idealnie nadające się do projektów modernizacji,
udoskonalania procesów lub zwiększenia
energooszczędności przy zastosowaniu dotychczasowych silników, przełączników i sterowni.
•Sprawdzone rozwiązania. Zainstalowaliśmy już
tysiące systemów Direct-to-Drive, które doskonale
sprawdzają się w szerokiej gamie zastosowań,
silników, branż i układów zasilania.
Jak to działa?
Przemienniki częstotliwości do silników średniego
napięcia (2,4 kV–6,9 kV) są oparte na topologii
eliminującej zjawisko napięcia wspólnego, które
może prowadzić do przedwczesnej awarii izolacji
uzwojenia silnika.
•zawartość zniekształceń harmonicznych (THD) prądu
wejściowego mieszczącą się w standardzie IEEE
519-1992 i większości ogólnoświatowych wytycznych
dotyczących składowych harmonicznych w niemal
każdym systemie;
Problem napięcia wspólnego rozwiązuje się zwykle
przez umieszczenie wielopulsowych transformatorów separacyjnych, które ograniczają również
składowe harmoniczne.
•przebiegi czasowe prądu i napięcia zbliżone do sinusoidy, ograniczające do minimum obciążenia izolacji
uzwojenia silnika – nawet w przypadku połączenia
długimi kablami.
Technologia Direct-to-Drive wykorzystuje tyrystor
z symetryczną bramką (SGCT), umieszczony zarówno
w falowniku, jak i prostowniku, umożliwiający
uzyskanie wyższych częstotliwości przełączania
i zminimalizowanie strat przełączania.
Umieszczony na wejściu Prostownik AFE (Active Front
End) korzysta z technologii aktywnego przełączania i selektywnej eliminacji harmonicznych (SHE) w celu redukcji
niepożądanych składowych i uzyskania współczynnika
mocy zbliżonego do jedności.
Tyrystor SGCT łączy półprzewodnikowy element
mocy ze sterownikiem bramek, zapewniając:
Ochrona przed napięciem zaburzeń wspólnych jest
realizowana przez zintegrowany dławik skompensowany
zapewniający wysoką impedancję wobec prądu zaburzeń
wspólnych i eliminujący napięcie pomiędzy przewodami
neutralnymi a uziemieniem silnika.
•
wysokiej jakości algorytmy przełączania, które
znacząco redukują harmoniczne sieci oraz
zmniejszają wymagania dotyczące tłumienia i straty
związane z przełączaniem;
25
Znakomite osiągi. Elastyczne sterowanie.
Konfiguracje przemiennika PowerFlex 7000
Przemienniki średniego napięcia PowerFlex 7000 są dostępne w konfiguracjach chłodzonych powietrzem lub
chłodzonych cieczą, spełniających wymagania środowiska eksploatacji lub instalacji. Poza możliwością wyboru sposobu
chłodzenia, dostępne są trzy konfiguracje przemienników: Direct-to-Drive, AFE oraz konfiguracja 18-pulsowa. Daje to
optymalną elastyczność w różnych zastosowaniach.
Technologia Direct-to-Drive™ umożliwia bezpośrednie
podłączenie do sieci energetycznej bez transformatora
separacyjnego. Technologia ta korzysta z prostownika AFE,
znacząco ograniczającego sieciowe składowe harmoniczne, a
opatentowany falownik z dławikiem DC stanowi odpowiedź na
problemy związane z napięciem wspólnym. Dzięki wyeliminowaniu składowych harmonicznych i napięcia wspólnego u źródła,
transformator separacyjny staje się zbędny.
• Stosowany, gdy napięcie wejściowe jest dopasowane do
przemiennika/silnika
napięć) lub przystosowany do łączenia z osobno
montowanym transformatorem separacyjnym (we wszystkich
rozmiarach). Pozwala to na znaczne zmniejszenie wymiarów
i możliwość podłączania do sieci o wyższych napięciach.
Prostownik 18-pulsowy
Prostownik 18-pulsowy korzysta z zewnętrznego
transformatora separacyjnego. Pozwala to na znaczne
zmniejszenie wymiarów i możliwość podłączania do sieci
o wyższych napięciach. Istnieje możliwość stosowania
transformatorów suchych (wewnątrz pomieszczeń),
olejowych (na zewnątrz pomieszczeń) lub wykonanych
w technologii zalewania próżniowego.
• Używany w przypadku niezgodności napięcia wejściowego
i wymagań przemiennika/silnika w zakresie napięcia
• Prostownik AFE zapewnia obniżenie składowych harmonicznych
zasilania sieciowego i współczynnik mocy zbliżony do 1
• Transformator separacyjny:
–zapewnia impedancję wejściową,
–obniża napięcie sieci dystrybucyjnej / wejściowe,
–eliminuje problemy zaburzeń wspólnych / przesunięcia
punktu neutralnego silnika,
–zapewnia możliwość montowania na zewnątrz w celu
zmniejszenia obciążenia klimatyzacji.
Prostownik 18-pulsowy spełnia wytyczne IEEE 519-1992
w zakresie składowych harmonicznych w większości przypadków na poziomie uzwojenia pierwotnego transformatora
separacyjnego przemiennika.
•
•
•
Przeznaczony do zastosowań dużej mocy o stałym momencie;
18-pulsowy prostownik zapewnia obniżenie harmonicznych sieci;
Transformator separacyjny:
–zapewnia impedancję wejściową,
–obniża napięcie sieci dystrybucyjnej / wejściowe,
–eliminuje problemy zaburzeń wspólnych / przesunięcia
punktu neutralnego silnika,
–zapewnia możliwość montażu na zewnątrz w celu
ograniczenia obciążeń klimatyzacji.
Prostownik Active Front End (AFE)
Prostownik AFE jest dostępny z wbudowanym
transformatorem separacyjnym (do 160 A dla większości
Prostownik AFE spełnia wymagania IEEE 519-1992 oraz większości
ogólnoświatowych wytycznych w zakresie składowych
harmonicznych, zapewniając uzyskanie współczynnika mocy
zbliżonego do 1 i optymalnych osiągów przemiennika.
Prostownik AFE z oddzielnym transformatorem separacyjnym
Prostownik AFE z wbudowanym transformatorem separacyjnym
• Używany dla przemienników w górnym zakresie natężenia
konfiguracji z ramą „A” (najmniejszy oferowany przemiennik
chłodzony powietrzem)
• Prostownik AFE zapewnia obniżenie składowych harmonicznych
zasilania sieciowego i współczynnik mocy zbliżony do 1
• Transformator separacyjny:
–zapewnia impedancję wejściową,
–umożliwia obniżenie napięcia sieci dystrybucyjnej / wejściowe,
–eliminuje problemy zaburzeń wspólnych / przesunięcia
punktu neutralnego silnika.
Sekwencyjne rozpędzanie i przełączanie
Technologia inteligentnego sterowania silnikiem
umożliwia obniżenie kosztów nabycia i zużycia energii
przez wykorzystanie jednego przemiennika PowerFlex
7000 do uruchamiania i synchronizacji wielu silników.
26
• Przenosi obciążenia ze zmiennej częstotliwości na stałą
częstotliwość, dopasowując częstotliwość, amplitudę i przesunięcie fazowe przebiegu napięcia dwóch źródeł.
• Zapobiega spadkom napięcia, niepożądanym
drganiom i zakłóceniom procesu.
• Obniża prąd pełnego obciążenia i optymalizuje procesy.
• Kompletny system wraz z modułami wyjścia/obejścia
MV oraz sterowaniem jest dostarczany przez firmę
Rockwell Automation.
• Idealne do przepompowni na rurociągach ropy
naftowej lub gazu ziemnego bądź wszelkich
zastosowań wielosilnikowych wymagających
innowacyjnych, ekonomicznych rozwiązań z zakresu
zmiennej prędkości.
Distribution Bus
Bypass
Bypass
Bypass
3
VFD
VFD Bus
Output
3
Output
3
M3
Output
3
M2
M1
Przemiennik z sekwencyjnym rozpędzaniem i przełączaniem dla
3-silników
Praca czteroćwiartkowa
Długie kable silnika
Przemiennik PowerFlex 7000 standardowo zapewnia działanie
czteroćwiartkowe. Jest to tryb pracy idealnie nadający się do
wyciągów, przenośników transportujących materiał w dół,
a nawet wentylatorów o bardzo wysokiej bezwładności.
Zdolność pracy odzyskowej daje najbardziej wydajną
metodę zatrzymywania silnika oraz możliwość odzyskania
energii do sieci dystrybucyjnej. Funkcja ta eliminuje w wielu
przypadkach potrzebę hamowania mechanicznego w celu
zwolnienia lub zatrzymania obciążenia i dodatkowo zmniejsza
mechaniczne zużycie komponentów.
Chociaż niektóre przemienniki częstotliwości narzucają
ograniczenia długości kabli silnika z uwagi na duże
częstotliwości przełączania, wysokie charakterystyki
dv/dt urządzenia przełączającego lub sprzężenie
pojemnościowe, długość kabli w przypadku przemiennika
średniego napięcia PowerFlex 7000 jest praktycznie
nieograniczona. Technologia przemiennika umożliwia
sterowanie silnikami na odległość nawet do 15 km. Daje
to idealne możliwości napędzania elektrycznych pomp
głębinowych na platformach lądowych i morskich lub
użycia przemiennika w aplikacjach wymagających
centralnie zlokalizowanych budynków sterowni oraz
dyskretnie rozmieszczonych silników — z przyczyn
środowiskowych, finansowych lub innych.
Speed (SPD)
Braking
Driving
SPD
SPD
T
T
Clock wise
2
1 Clock wise
Anti Clock wise
3
4
Driving
Skrócony średni czas naprawy (MTTR)
dzięki niewielkiej liczbie części
Torque (T)
Anti Clock wise
SPD
SPD
T
T
Przemiennik średniego napięcia PowerFlex 7000
wymaga jedynie sześciu tyrystorów SGCT falownika
(przy 2300 V). Doskonałe charakterystyki tyrystora
SGCT w połączeniu z najmniejszą liczbą komponentów
sprawiają, że przemiennik PowerFlex 7000 jest jeszcze
bardziej niezawodny.
Braking
Idealny do modernizowanych aplikacji
Bez zjawisk nagrzewania lub obciążeń izolacji silnika,
występujących przy pracy ze stałą prędkością. Algorytm
przełączania PWM w przemiennikach średniego napięcia
PowerFlex 7000 pomaga ograniczyć harmoniczne docierające
do silnika, szczególnie w niższych częstotliwościach
pracy. Schemat PWM działa w połączeniu z niewielkim
wbudowanym kondensatorem, redukującym składowe
harmoniczne wyższego rzędu, występujące na wyższych
częstotliwościach. Pozwala to ograniczyć do minimum
zjawiska nagrzewania się izolacji silnika lub obciążeń izolacji
silnika w porównaniu z pracą przy stałej prędkości.
Przemiennik średniego napięcia PowerFlex 7000 z funkcją TorqProve
pozwala na utrzymanie pełnego momentu przy zerowej prędkości
Przemienniki PowerFlex 7000 z funkcją dźwigową
TorqProve dają możliwość dopasowania do zastosowań
wymagających skoordynowanego i stabilnego
sterowania obciążeniem i hamowaniem.
Funkcja TorqProve umożliwia sterowanie obciążeniem
w urządzeniach dźwigowych lub żurawiach
linowłókowych. W przypadku dowolnego polecenia
ruchu funkcja sterowania umożliwia potwierdzenie, że
podczas zatrzymywania przemiennika ruch ładunku jest
kontrolowany przez hamulec mechaniczny, a podczas
zwalniania hamulca jest on kontrolowany przez przemiennik.
W połączeniu z doskonałymi osiągami przy niskiej lub
zerowej prędkości oraz dokładną regulacją momentu
i prędkości funkcja TorqProve pomaga eliminować problemy
z parametrami czasowymi hamowania.
Ponadto pozwala ona na znaczące zmniejszenie
zużycia eksploatacyjnego hamulca mechanicznego,
zapewniając płynniejszą pracę i mniejsze obciążenia
w maszynie. Funkcja TorqProve może być stosowana
wszędzie tam, gdzie wymagana jest koordynacja
działania przemiennika i hamulca mechanicznego:
• dźwigi,
• wyciągi, żurawie linowłókowe, maszyny wyciągowe
• przenośniki materiałów (pionowe),
• młyny SAG, młyny kulowe
• kopalnie głębinowe
27
Znakomite osiągi. Elastyczne sterowanie.
Inteligentne sterowanie silnikiem Optymalizacja
wydajności i zabezpieczenie inwestycji
Wszystkie przemienniki PowerFlex 7000 są wyposażone
w intuicyjny, łatwy w użyciu interfejs operatora
z kolorowym wyświetlaczem dotykowym. Korzystając
z funkcji inteligentnego sterowania silnikiem, można łatwo
sterować procesami oraz monitorować i optymalizować
je. Wstępna integracja przemiennika PowerFlex 7000
i platformy sterowania Logix umożliwia skrócenie czasu
programowania, uproszczenie obsługi i konserwacji.
Maksymalizacja czasu sprawności
Prostsze procedury rozruchu i przekazania do eksploatacji
dzięki kreatorom instalacji i konfiguracji. Jedno oprogramowanie do konfiguracji całego układu.
Łatwiejsza komunikacja w sieci i uproszczenie informacji
Łatwiejszy dostęp do architektury i środowiska sterowania
Logix, a więc krótszy czas programowania i mniejsze
koszty z nim związane. Dostęp do danych z dowolnego
miejsca w zakładzie.
Krótszy czas naprawy i usuwania usterek
Uzyskaj informacje diagnostyczne w czasie rzeczywistym,
aby przyspieszyć prace konserwacyjne.
Wydajna praca i energooszczędność
Oszczędzaj energię dzięki wydajnej pracy silników
oraz wbudowanej funkcji odzysku mocy, która stanowi
najbardziej efektywną metodę zatrzymywania silnika oraz
daje możliwość odzyskania energii do sieci dystrybucyjnej.
Wydajne sterowanie systemem wielosilnikowym za
pomocą jednego przemiennika
Możliwości synchronicznego obejścia i przeniesienia
zapewniają synchronizację wielu silników przy użyciu
jednego przemiennika PowerFlex 7000.
28
Przemiennik częstotliwości średniego napięcia PowerFlex 7000
7000
A
40
D
a b c
Kod
7000A
7000
7000L
C
D
E
F
G
J
L
N
Z
de
f
e
Napięcie zasilania / Napięcie sterujące / Częstotliwość / Dobór transformatora zasilania
sterowania (CPT)
Napięcie
Kod
Rozmiar
Częstotliwość
1
Nominalne
Bez CPT2
Z
CPT
Sterowanie
ramy
(Hz)
sieci
120
A
AD
2400
60
120...240
AA
–
110
CY
CDY
3300
50
220
CP
CDP
110
EY
EDY
50
220
EP
EDP
4160
Rama „A”
120
E
ED
60
120...240
EA
–
110
JY
JDY
220
50
JP
JDP
6600
110...220
JAY
–
120
J
JD
60
240
JA
–
208
AHD
2400
480
60
ABD
600
ACD
230
CPD
3300
380
50
CND
400
CKD
230
EPD
380
50
END
400
EKD
Ramy „B” i „C”
4160
208
EHD
480
60
EBD
600
ECD
230
JPD
380
50
JND
400
JKD
6600
208
JHD
480
60
JBD
600
JCD
Opis
Rama „A” (chłodzona powietrzem)
Rama „B” (chłodzona powietrzem)
Rama „C” (chłodzona cieczą)
Warunki eksploatacji/wysokości n.p.m.
Opis
Normalne warunki pracy, 0...1000 m n.p.m. Temp. otocz. maks. 40°C
Normalne warunki pracy, 1001...5000 m n.p.m.
Obniżona temperatura otoczenia (względem 40°C)
1001...2000 m = 37,5°C
2001...3000 m = 35°C
3001...4000 m = 32,5°C
4001...5000 m = 30°C
Ciężkie warunki pracy, 0...1000 m n.p.m. Temp. otocz. maks. 40°C
Ciężkie warunki pracy, 1001...5000 m n.p.m. Obniżona temp.
otocz. (względem 40°C) – patrz kod „B” powyżej
Normalne warunki pracy, 0...1000 m n.p.m. Temp. otocz. maks. 35°C
Normalne warunki pracy, 1001...5000 m n.p.m.
Obniżona temperatura otoczenia (względem 35°C)
1001...2000 m = 32,5°C
2001...3000 m = 30°C
3001...4000 m = 27,5°C
4001...5000 m = 25°C
Ciężkie warunki pracy, 0...1000 m n.p.m. Temp. otocz. maks. 35°C
Normalne warunki pracy, 0...1000 m n.p.m. Temp. otocz. maks. 50°C
Ciężkie warunki pracy, 0...1000 m n.p.m. Temp. otocz. maks. 50°C
Normalne warunki pracy, 0...1000 m n.p.m. Temp. otocz. maks. 20°C
Konfiguracja niestandardowa (wymagany kontakt z producentem)
Prąd znamionowy przemiennika1
Opis
Kod
40 A
215
46 A
250
53 A
285
61 A
325
70 A
375
81 A
430
93 A
495
105 A
575
120 A
625
140 A
657
160 A
720
185 A
Opis
215 A
250 A
285 A
325 A
375 A
430 A
495 A
575 A
625 A
657 A
720 A
(1) Niektóre wartości prądu nie są dostępne we wszystkich konfiguracjach temperatury otoczenia/wysokości n.p.m.
(1) W celu doboru rozmiaru transformatora należy określić moc transformatora (6, 6B...itp.).
(2) Zasilanie obwodu sterowania jest dostarczane z odrębnego/zewnętrznego źródła.
f
Kod
RPDTD
RPTX
RPTXI
d
R18TX
Typ obudowy
Kod
D
K
1... itd.
a
c
Kod
40
46
53
61
70
81
93
105
120
140
160
185
RPDTD
Numer biuletynu
b
Kod
A
B
A
Opis
Typ 1/IP21 (drzwi z uszczelkami)
Typ 1/IP42 (drzwi z uszczelkami)
Konfiguracja prostownika/typ impedancji sieci
Opis
Prostownik AFE ze zintegrowanym dławikiem sieciowym oraz dławikiem DC
Direct-to-Drive
Prostownik AFE z możliwością podłączenia do zewnętrznego transformatora
separacyjnego (standardowy dławik DC)
Prostownik AFE ze zintegrowanym transformatorem separacyjnym
(standardowy dławik DC)1
18-pulsowy prostownik z możliwością podłączenia do zewnętrznego
transformatora separacyjnego (standardowy dławik DC)2
(1) Konfiguracja RPTXI jest dostępna wyłącznie dla konfiguracji z ramą „A”.
(2) Konfiguracja R18TX jest dostępna wyłącznie dla konfiguracji z ramą „B” i „C”.
29
Przemiennik PowerFlex 7000.
System przemiennika PowerFlex 7000 z opcją ArcShield 40 kA
W pełni zintegrowany
H2
H
H1
D
Przybliżone wymiary
Głębokość
D
H1
Szerokość
W
WS
Szerokość
W*
WS
Szerokość rozrusznika 40 kA
Łączna głębokość
Wysokość
H2
Wysokość szafy
Wysokość komory
Przybliżona masa
H
Łączna wysokość
Łączna waga
Połączenie z nowym/istniejącym zestawem MV MCC
H2
H2
H
H
H1
H1
WS
W*
Rozruszniki wejściowe przemiennika z technologią ArcShield 40 kA
Przybliżone wymiary
30
Ochrona przeciwłukowa
Nr katalogowy
40 kA, w pełny zintegrowany
1512AD-T __X -14__–___
Szerokość
W*
mm
cale
661
26,0
Głębokość
D
mm
cale
915
36,0
H1
mm
2318
cale
91,3
Wysokość
H2
mm
cale
978
38,5
Przybliżona masa
H
mm
3296
cale
129,8
kg
627
funty
1382
Przemiennik PowerFlex 7000.
System przemiennika PowerFlex 7000 z opcją ArcShield
50 kA
W pełni zintegrowany
H2
H
H1
WS1*
D
Szerokość
WS1*
W
Szerokość
Szerokość sekcji linii przychodzącej 50 kA
WS2*
Przybliżone wymiary*
Głębokość
D
Szerokość rozrusznika 50 kA
W*
WS2*
Łączna głębokość
H1
Wysokość szafy
Wysokość
H2
Przybliżona masa
H
Wysokość komory
Łączna wysokość
Łączna waga
Połączenie z nowym/istniejącym zestawem MV MCC
H2
H2
H
H
H1
H1
W*
WS2*
Rozruszniki wejściowe przemiennika z technologią ArcShield 50 kA
Szerokość
Ochrona przeciwłukowa
Nr katalogowy
WS1
WS2
mm
cale
mm
cale
36,0
1512AD-C __X -14__–___ Nie dotyczy Nie dotyczy 915
50 kA, w pełny zintegrowany*
915
36,0 Nie dotyczy Nie dotyczy
1591A__ - BX__–___
Istniejący zestaw 50 kA – dolny wlot/wylot kabla* 1512AD-T __X -14__–___
661
26,0
661
26,0
Istniejący zestaw 50 kA – górny wlot/wylot kabla* 1512AD-C __X -14__–___
915
36,0
915
36,0
Przybliżone wymiary
Głębokość
D
H1
mm
cale
mm
915
36,0
2413
915
36,0
2413
915
36,0
2318
915
36,0
2318
cale
95,0
95,0
91,3
91,3
Wysokość
H2
mm
cale
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
Przybliżona masa
H
mm
3296
3296
3296
3296
cale
129,8
129,8
129,8
129,8
kg
773
732
627
773
funty
1704
1614
1382
1704
* Zalecana minimalna łączna szerokość zestawu rozruszników 72″
31
Przemiennik PowerFlex 7000.
System przemiennika PowerFlex 7000 z technologią ArcShield
Direct-to-Drive / normalne warunki pracy
2,4 kV, 60 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
46
53
61
70
81
93
105
120
140
160
185
215
250
285
325
375
430
51
58
67
77
89
102
116
132
154
176
204
237
275
314
358
413
473
150
168
187
225
261
300
335
373
450
522
600
670
750
933
1120
1300
1500
200
225
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1250
1500
1750
2000
Przybliżone wymiary**
Podstawowy nr katalogowy
7000-A__A_-RPDTD
7000-A__A_-RPDTD
7000-A__A_-RPDTD
7000-A__A_-RPDTD
7000-A__A_-RPDTD
7000-A__A_-RPDTD
7000-A__A_-RPDTD
7000-A__A_-RPDTD
7000-A__A_-RPDTD
7000-A__A_-RPDTD
7000-A__A_-RPDTD
7000-A__A_-RPDTD
7000-A__A_-RPDTD
7000-A__A_-RPDTD
7000-A__A_-RPDTD
7000-E__A__ D-RPDTD
7000-E__A__ D-RPDTD
Szerokość
W*
mm
cale
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3500
137,8
3500
137,8
3500
137,8
3500
137,8
3500
137,8
3500
137,8
3900
153,5
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
Szerokość
W*
mm
cale
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3900
153,5
3900
153,5
3900
153,5
4100
161,4
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
Wysokość
H2
mm
cale
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
Przybliżona masa**
H
mm
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
cale
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
kg
3975
3975
4031
4031
4301
4301
4411
4411
4551
4637
4410
4410
4410
4410
4410
4410
6410
funty
8763
8763
8887
8887
9482
9482
9725
9725
10.033
10.223
9722
9722
9722
9722
9722
9722
14.132
3,3 kV, 50 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
46
53
61
70
81
93
105
120
140
160
185
215
250
285
325
375
430
51
58
67
77
89
102
116
132
154
176
204
237
275
314
358
413
473
187
225
261
300
373
410
450
560
600
750
820
933
1120
1300
1500
1865
2050
250
300
350
400
500
550
600
750
800
1000
1100
1250
1500
1750
2000
2500
2750
Przybliżone wymiary**
Podstawowy nr katalogowy
7000-A__C_Y-RPDTD
7000-A__C_Y-RPDTD
7000-A__C_Y-RPDTD
7000-A__C_Y-RPDTD
7000-A__C_Y-RPDTD
7000-A__C_Y-RPDTD
7000-A__C_Y-RPDTD
7000-A__C_Y-RPDTD
7000-A__C_Y-RPDTD
7000-A__C_D-RPDTD
7000-A__C_D-RPDTD
7000-A__C_D-RPDTD
7000-A__C_D-RPDTD
7000-A__C_D-RPDTD
7000-A__C_D-RPDTD
7000-E__C__ D-RPDTD
7000-E__C__ D-RPDTD
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
Wysokość
H2
mm
cale
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
Przybliżona masa**
H
mm
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
cale
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
kg
4915
4915
5021
5021
5201
5201
5431
5431
5511
5705
5705
5705
5705
6410
6410
6410
7501
funty
10.836
10.836
11.069
11.069
11.466
11.466
11.973
11.973
12.150
12.577
12.577
12.577
12.577
14.132
14.132
14.132
16.537
** Podane wymiary i masy dotyczą wyłącznie przemiennika – do zastosowania z rozrusznikiem wejściowym w nowym lub istniejącym zestawie MCC Allen-Bradley średniego napięcia. W celu uzyskania w pełni zintegrowanej, wolnostojącej
konfiguracji systemu należy posłużyć się wymiarami i masami podanymi na stronach 30–31.
32
Przemiennik PowerFlex 7000.
4,16 kV, 60 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
46
53
61
70
81
93
105
120
140
160
185
215
250
285
325
375
430
51
58
67
77
89
102
116
132
154
176
204
237
275
314
358
413
473
261
300
335
373
450
522
600
671
750
933
1082
1120
1500
1680
1865
2240
2600
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1250
1450
1500
2000
2250
2500
3000
3500
Przybliżone wymiary**
Podstawowy nr katalogowy
7000-A__E_-RPDTD
7000-A__E_-RPDTD
7000-A__E_-RPDTD
7000-A__E_-RPDTD
7000-A__E_-RPDTD
7000-A__E_-RPDTD
7000-A__E_-RPDTD
7000-A__E_-RPDTD
7000-A__E_-RPDTD
7000-A__E_-RPDTD
7000-A__E_-RPDTD
7000-A__E_-RPDTD
7000-A__E_-RPDTD
7000-A__E_-RPDTD
7000-A__E_-RPDTD
7000-E__-E_D-RPDTD
7000-E__-E_D-RPDTD
Szerokość
W*
mm
cale
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3900
153,5
3900
153,5
3900
153,5
4100
161,4
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
Szerokość
W*
mm
cale
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3900
153,5
3900
153,5
4100
161,4
4100
161,4
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
Wysokość
H2
mm
cale
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
Przybliżona masa**
H
mm
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
cale
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
kg
4915
4915
5021
5021
5201
5201
5431
5431
5511
5705
5705
5705
5705
6410
6410
6410
7501
funty
10.836
10.836
11.069
11.069
11.466
11.466
11.973
11.973
12.150
12.577
12.577
12.577
12.577
14.132
14.132
14.132
16.537
4,16 kV, 50 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
46
53
61
70
81
93
105
120
140
160
185
215
250
285
325
375
430
51
58
67
77
89
102
116
132
154
176
204
237
275
314
358
413
473
261
300
335
373
450
522
600
671
750
933
1082
1120
1500
1680
1865
2240
2600
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1250
1450
1500
2000
2250
2500
3000
3500
Przybliżone wymiary**
Podstawowy nr katalogowy
7000-A__E_-RPDTD
7000-A__E_-RPDTD
7000-A__E_-RPDTD
7000-A__E_-RPDTD
7000-A__E_-RPDTD
7000-A__E_-RPDTD
7000-A__E_-RPDTD
7000-A__E_-RPDTD
7000-A__E_-RPDTD
7000-A__E_-RPDTD
7000-A__E_-RPDTD
7000-A__E_-RPDTD
7000-A__E_-RPDTD
7000-A__E_-RPDTD
7000-A__E_-RPDTD
7000-E__E_D-RPDTD
7000-E__-E_D-RPDTD
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
Wysokość
H2
mm
cale
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
Przybliżona masa**
H
mm
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
cale
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
kg
4915
4915
5021
5021
5201
5201
5431
5431
5511
5705
5705
5705
5705
6410
6410
6410
7501
funty
10.836
10.836
11.069
11.069
11.466
11.466
11.973
11.973
12.150
12.577
12.577
12.577
12.577
14.132
14.132
14.132
16.537
** Podane wymiary i masy dotyczą wyłącznie przemiennika – do zastosowania z rozrusznikiem wejściowym w nowym lub istniejącym zestawie MCC Allen-Bradley średniego napięcia. W celu uzyskania w pełni zintegrowanej, wolnostojącej
konfiguracji systemu należy posłużyć się wymiarami i masami podanymi na stronach 30–31.
33
Przemiennik PowerFlex 7000.
System przemiennika PowerFlex 7000 z technologią ArcShield
Direct-to-Drive / ciężkie warunki pracy
2,4 kV, 60 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
46
53
61
70
81
93
105
120
140
160
185
215
250
69
80
92
105
122
140
158
180
210
240
278
323
375
150
168
187
225
261
300
335
373
450
522
600
670
750
200
225
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
Przybliżone wymiary*
Podstawowy nr katalogowy
7000-C__A_-RPDTD
7000-C__A_-RPDTD
7000-C__A_-RPDTD
7000-C__A_-RPDTD
7000-C__A_-RPDTD
7000-C__A_-RPDTD
7000-C__A_-RPDTD
7000-C__A_-RPDTD
7000-C__ A_D-RPDTD
7000-C__ A_D-RPDTD
7000-C__ A_D-RPDTD
7000-C__ A_D-RPDTD
7000-C__ A_D-RPDTD
Szerokość
W*
mm
cale
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3500
137,8
3500
137,8
3700
145,7
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
Szerokość
W*
mm
cale
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3900
153,5
3900
153,5
3900
153,5
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
Szerokość
W*
mm
cale
3500
137,8
3500
137,8
3500
137,8
3500
137,8
3500
137,8
3500
137,8
3500
137,8
3500
137,8
3700
145,7
3900
153,5
3900
153,5
3900
153,5
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
Wysokość
H2
mm
cale
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
Przybliżona masa*
H
mm
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
cale
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
kg
3975
3975
4031
4031
4301
4301
4411
4411
4551
4637
4410
4410
4410
funty
8763
8763
8887
8887
9482
9482
9725
9725
10.033
10.223
9722
9722
9722
3,3 kV, 50 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
46
53
61
70
81
93
105
120
140
160
185
215
69
80
92
105
122
140
158
180
210
240
278
323
187
225
261
300
373
410
450
560
600
750
820
933
250
300
350
400
500
550
600
750
800
1000
1100
1250
Przybliżone wymiary*
Podstawowy nr katalogowy
7000-C__C_Y-RPDTD
7000-C__C_Y-RPDTD
7000-C__C_Y-RPDTD
7000-C__C_Y-RPDTD
7000-C__C_Y-RPDTD
7000-C__C_Y-RPDTD
7000-C__C_D-RPDTD
7000-C__C_D-RPDTD
7000-C__C_D-RPDTD
7000-C__C_D-RPDTD
7000-C__C_D-RPDTD
7000-C__C_D-RPDTD
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
Wysokość
H2
mm
cale
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
Przybliżona masa*
H
mm
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
cale
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
kg
4915
4915
5021
5021
5201
5201
5431
5431
5511
5705
5705
5705
funty
10.836
10.836
11.069
11.069
11.466
11.466
11.973
11.973
12.150
12.577
12.577
12.577
4,16 kV, 60 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
46
53
61
70
81
93
105
120
140
160
185
215
69
80
92
105
122
140
158
180
210
240
278
323
261
300
335
373
450
522
600
671
750
933
1082
1120
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1250
1450
1500
Przybliżone wymiary*
Podstawowy nr katalogowy
7000-C__E_Y-RPDTD
7000-C__E_Y-RPDTD
7000-C__E_Y-RPDTD
7000-C__E_Y-RPDTD
7000-C__E_Y-RPDTD
7000-C__E_Y-RPDTD
7000-C__E_Y-RPDTD
7000-C__E_Y-RPDTD
7000-C__E_Y-RPDTD
7000-C__E_Y-RPDTD
7000-C__E_Y-RPDTD
7000-C__E_Y-RPDTD
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
Wysokość
H2
mm
cale
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
Przybliżona masa*
H
mm
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
cale
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
kg
4915
4915
5021
5021
5201
5201
5431
5431
5511
5705
5705
5705
* Podane wymiary i masy dotyczą wyłącznie przemiennika – do zastosowania z rozrusznikiem wejściowym w nowym lub istniejącym zestawie MCC Allen-Bradley średniego napięcia. W celu uzyskania w pełni zintegrowanej, wolnostojącej
konfiguracji systemu należy posłużyć się wymiarami i masami podanymi na stronach 30–31.
34
funty
10.836
10.836
11.069
11.069
11.466
11.466
11.973
11.973
12.150
12.577
12.577
12.577
Przemiennik PowerFlex 7000.
System przemiennika PowerFlex 7000 z technologią ArcShield
Direct-to-Drive / ciężkie warunki pracy
4,16 kV, 50 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
46
53
61
70
81
93
105
120
140
160
185
215
69
80
92
105
122
140
158
180
210
240
278
323
261
300
335
373
450
522
600
671
750
933
1082
1120
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1250
1450
1500
Przybliżone wymiary**
Podstawowy nr katalogowy
7000-C__E_Y-RPDTD
7000-C__E_Y-RPDTD
7000-C__E_Y-RPDTD
7000-C__E_Y-RPDTD
7000-C__E_Y-RPDTD
7000-C__E_D-RPDTD
7000-C__E_D-RPDTD
7000-C__E_D-RPDTD
7000-C__E_D-RPDTD
7000-C__E_D-RPDTD
7000-C__E_D-RPDTD
7000-C__E_D-RPDTD
Szerokość
W*
mm
cale
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3900
153,5
3900
153,5
3900
153,5
3900
153,5
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
Wysokość
H2
mm
cale
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
978
38,5
Przybliżona masa**
H
mm
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
3296
cale
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
129,8
kg
4915
4915
5021
5021
5201
5201
5431
5431
5511
5705
5705
5705
funty
10.836
10.836
11.069
11.069
11.466
11.466
11.973
11.973
12.150
12.577
12.577
12.577
** Podane wymiary i masy dotyczą wyłącznie przemiennika – do zastosowania z rozrusznikiem wejściowym w nowym lub istniejącym zestawie MCC Allen-Bradley średniego napięcia. W celu uzyskania w pełni zintegrowanej, wolnostojącej
konfiguracji systemu należy posłużyć się wymiarami i masami podanymi na stronach 30–31.
35
Przemiennik PowerFlex 7000.
H2
H
H1
W*
D
Przybliżone wymiary
W*
D
H1
H2
H
W*
36
Szerokość
Głębokość
Wysokość szafy
Wysokość wentylatora
Łączna wysokość (z wentylatorem)
Przybliżona masa
Waga
Przemiennik PowerFlex 7000.
System przemiennika PowerFlex 7000 chłodzonego powietrzem
Direct-to-Drive / normalne warunki pracy
2,4 kV, 60 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
46
53
61
70
81
93
105
120
140
160
185
215
250
285
325
375
430
51
58
67
77
89
102
116
132
154
176
204
237
275
314
358
413
473
150
168
187
225
261
300
335
373
450
522
600
670
750
933
1120
1300
1500
200
225
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1250
1500
1750
2000
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000A-A DA_-RPDTD
7000A-A DA_-RPDTD
7000A-A DA_-RPDTD
7000A-A DA_-RPDTD
7000A-A DA_-RPDTD
7000A-A DA_-RPDTD
7000A-A DA_-RPDTD
7000A-A DA_-RPDTD
7000A-A DA_-RPDTD
7000-A DA_-RPDTD
7000-A DA_-RPDTD
7000-A DA_-RPDTD
7000-A DA_-RPDTD
7000-A DA_-RPDTD
7000-A DA_-RPDTD
7000-E375DA D-RPDTD
7000-E430DA D-RPDTD
Szerokość
W*
mm
cale
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
3300
129,9
3500
137,8
3500
137,8
3500
137,8
3500
137,8
3500
137,8
3500
137,8
3900
153,5
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
Szerokość
W*
mm
cale
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3900
153,5
3900
153,5
3900
153,5
4100
161,4
6634
261,2
6634
261,2
6634
261,2
6634
261,2
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1456
57,3
1456
57,3
1456
57,3
1456
57,3
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
Wysokość
H2
mm
cale
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
Przybliżona masa
H
mm
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
cale
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
kg
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
4546
4319
4319
4319
4319
4319
4319
6319
funty
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
10.022
9522
9522
9522
9522
9522
9522
13.931
3,3 kV, 50 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
46
53
61
70
81
93
105
120
140
160
185
215
250
285
325
375
430
495
575
625
720
51
58
67
77
89
102
116
132
154
176
204
237
275
314
358
413
473
545
633
688
792
187
225
261
300
373
410
450
560
600
750
820
933
1120
1300
1500
1865
2050
2400
2800
3100
3600
250
300
350
400
500
550
600
750
800
1000
1100
1250
1500
1750
2000
2500
2750
3250
3750
4250
4750
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000A-A DC_Y-RPDTD
7000A-A DC_Y-RPDTD
7000A-A DC_Y-RPDTD
7000A-A DC_Y-RPDTD
7000A-A DC_Y-RPDTD
7000A-A DC_Y-RPDTD
7000A-A DC_Y-RPDTD
7000A-A DC_Y-RPDTD
7000A-A DC_Y-RPDTD
7000-A DC_D-RPDTD
7000-A DC_D-RPDTD
7000-A DC_D-RPDTD
7000-A DC_D-RPDTD
7000-A DC_D-RPDTD
7000-A DC_D-RPDTD
7000-E375DC D-RPDTD
7000-E430DC D-RPDTD
7000-E DC_D-RPDTD
7000-E DC_D-RPDTD
7000-E DC_D-RPDTD
7000-N720DC_D-RPDTD
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2334
2334
2334
2334
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,9
91,9
91,9
91,9
Wysokość
H2
mm
cale
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
340
13,4
340
13,4
340
13,4
340
13,4
Przybliżona masa
H
mm
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2674
2674
2674
2674
cale
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
105,3
105,3
105,3
105,3
kg
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
5614
5614
5614
5614
6319
6319
6319
7410
10.910
10.910
10.910
10.910
funty
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
12.377
12.377
12.377
12.377
13.931
13.931
13.931
16.336
24.052
24.052
24.052
24.052
37
Przemiennik PowerFlex 7000.
4,16 kV, 60 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
46
53
61
70
81
93
105
120
140
160
185
215
250
285
325
375
430
495
575
625
720
51
58
67
77
89
102
116
132
154
176
204
237
275
314
358
413
473
545
633
688
792
261
300
335
373
450
522
600
671
750
933
1082
1120
1500
1680
1865
2240
2600
3000
3360
3730
4400
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1250
1450
1500
2000
2250
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5750
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000A-A DE_-RPDTD
7000A-A DE_-RPDTD
7000A-A DE_-RPDTD
7000A-A DE_-RPDTD
7000A-A DE_-RPDTD
7000A-A DE_-RPDTD
7000A-A DE_-RPDTD
7000A-A DE_-RPDTD
7000A-A DE_-RPDTD
7000-A DE_-RPDTD
7000-A DE_-RPDTD
7000-A DE_-RPDTD
7000-A DE_-RPDTD
7000-A DE_-RPDTD
7000-A DE_-RPDTD
7000-E -DE_D-RPDTD
7000-E -DE_D-RPDTD
7000-E -DE_D-RPDTD
7000-E -DE_D-RPDTD
7000-E -DE_D-RPDTD
7000-N720E D-RPDTD
Szerokość
W*
mm
cale
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3900
153,5
3900
153,5
3900
153,5
4100
161,4
6634
261,2
6634
261,2
6634
261,2
6634
261,2
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1456
57,3
1456
57,3
1456
57,3
1456
57,3
Szerokość
W*
mm
cale
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3900
153,5
3900
153,5
4100
161,4
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2334
2334
2334
2334
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,9
91,9
91,9
91,9
Wysokość
H2
mm
cale
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
340
13,4
340
13,4
340
13,4
340
13,4
Przybliżona masa
H
mm
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2674
2674
2674
2674
cale
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
105,3
105,3
105,3
105,3
kg
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
5614
5614
5614
5614
6319
6319
6319
7410
10.910
10.910
10.910
10.910
funty
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
12.377
12.377
12.377
12.377
13.931
13.931
13.931
16.336
24.052
24.052
24.052
24.052
4,16 kV, 50 Hz
Prąd wyjściowy [A]
38
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
46
53
61
70
81
93
105
120
140
160
185
215
250
285
325
375
51
58
67
77
89
102
116
132
154
176
204
237
275
314
358
413
261
300
335
373
450
522
600
671
750
933
1082
1120
1500
1680
1865
2240
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1250
1450
1500
2000
2250
2500
3000
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000A-A DE_-RPDTD
7000A-A DE_-RPDTD
7000A-A DE_-RPDTD
7000A-A DE_-RPDTD
7000A-A DE_-RPDTD
7000A-A DE_-RPDTD
7000A-A DE_-RPDTD
7000A-A DE_-RPDTD
7000A-A DE_-RPDTD
7000-A DE_-RPDTD
7000-A DE_-RPDTD
7000-A DE_-RPDTD
7000-A DE_-RPDTD
7000-A DE_-RPDTD
7000-A DE_-RPDTD
7000-E375-DE D-RPDTD
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
Wysokość
H2
mm
cale
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
Przybliżona masa
H
mm
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
cale
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
kg
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
5614
5614
5614
5614
6319
6319
7410
funty
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
12.377
12.377
12.377
12.377
13.931
13.931
16.336
Przemiennik PowerFlex 7000.
System przemiennika PowerFlex 7000 chłodzonego powietrzem
Direct-to-Drive / normalne warunki pracy
6,6 kV, 60 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
40
46
53
61
70
81
93
105
120
140
160
185
215
250
285
44
51
58
67
77
89
102
116
132
154
176
204
237
275
314
400
410
450
560
671
750
895
933
1120
1300
1500
1680
2050
2240
2600
500
550
600
750
900
1000
1200
1250
1500
1750
2000
2250
2750
3000
3500
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000A-A DJY-RPDTD
7000A-A DJY-RPDTD
7000A-A DJY-RPDTD
7000A-A DJY-RPDTD
7000A-A DJY-RPDTD
7000A-A DJY-RPDTD
7000A-A DJY-RPDTD
7000-A DJ_D-RPDTD
7000-A DJ_D-RPDTD
7000-A DJ_D-RPDTD
7000-A DJ_D-RPDTD
7000-A DJ_D-RPDTD
7000-A DJ_D-RPDTD
7000-A DJ_D-RPDTD
7000-A DJ_D-RPDTD
Szerokość
W*
mm
cale
2800
110,2
2800
110,2
2800
110,2
2800
110,2
2800
110,2
2800
110,2
2800
110,2
3900
153,5
3900
153,5
4100
161,4
4100
161,4
4100
161,4
4100
161,4
4300
169,3
4300
169,3
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
Szerokość
W*
mm
cale
2800
110,2
2800
110,2
2800
110,2
2800
110,2
2800
110,2
2800
110,2
2800
110,2
3900
153,5
3900
153,5
4100
161,4
4100
161,4
4100
161,4
4100
161,4
4300
169,3
4300
169,3
8491
334,3
9291
365,8
9291
365,8
9291
365,8
9291
365,8
9291
365,8
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1456
57,3
1456
57,3
1456
57,3
1456
57,3
1456
57,3
1456
57,3
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
Wysokość
H2
mm
cale
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
Przybliżona masa
H
mm
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
cale
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
kg
3410
3410
3410
3410
3410
3410
3410
4773
4773
7410
7410
7410
7410
7410
7410
funty
7518
7518
7518
7518
7518
7518
7518
10.523
10.523
16.336
16.336
16.336
16.336
16.336
16.336
6,6 kV, 50 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
40
46
53
61
70
81
93
105
120
140
160
185
215
250
285
325
375
430
495
575
625
44
51
58
67
77
89
102
116
132
154
176
204
237
275
314
358
413
473
545
633
688
400
410
450
560
671
750
895
933
1120
1300
1500
1680
2050
2240
2600
3000
3730
4100
4850
5595
6000
500
550
600
750
900
1000
1200
1250
1500
1750
2000
2250
2750
3000
3500
4000
5000
5500
6500
7000
8000
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000A-A DJY-RPDTD
7000A-A DJY-RPDTD
7000A-A DJY-RPDTD
7000A-A DJY-RPDTD
7000A-A DJY-RPDTD
7000A-A DJY-RPDTD
7000A-A DJY-RPDTD
7000-A DJ_D-RPDTD
7000-A DJ_D-RPDTD
7000-A DJ_D-RPDTD
7000-A DJ_D-RPDTD
7000-A DJ_D-RPDTD
7000-A DJ_D-RPDTD
7000-A DJ_D-RPDTD
7000-A DJ_D-RPDTD
7000-E DJ_D-RPDTD
7000-E DJ_D-RPDTD
7000-E DJ_D-RPDTD
7000-E DJ_D-RPDTD
7000-E DJ_D-RPDTD
7000-N_DJ_D-RPDTD
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2413
2413
2413
2413
2413
2413
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
Wysokość
H2
mm
cale
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
Przybliżona masa
H
mm
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2738
2738
2738
2738
2738
2738
cale
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
107,8
107,8
107,8
107,8
107,8
107,8
kg
3410
3410
3410
3410
3410
3410
3410
4773
4773
7410
7410
7410
7410
7410
7410
10.400
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
funty
7518
7518
7518
7518
7518
7518
7518
10.523
10.523
16.336
16.336
16.336
16.336
16.336
16.336
22.928
29.762
29.762
29.762
29.762
29.762
39
Przemiennik PowerFlex 7000.
System przemiennika PowerFlex 7000 chłodzonego cieczą
Direct-to-Drive / normalne warunki pracy
4,16 kV, 60 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
375
430
495
575
625
413
473
545
633
688
2240
2600
3000
3360
3730
3000
3500
4000
4500
5000
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000L-A
7000L-A
7000L-A
7000L-A
7000L-A
DE_D-RPDTD
DE_D-RPDTD
DE_D-RPDTD
DE_D-RPDTD
DE_D-RPDTD
Szerokość
W*
mm
cale
6200
244,1
6200
244,1
6200
244,1
6800
267,7
6800
267,7
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
Szerokość
W*
mm
cale
6200
6200,0
6200
6200,0
6400
6200,0
6800
6800,0
Głębokość
D
mm
cale
1000
6200,0
1000
6200,0
1000
6200,0
1000
6800,0
Szerokość
W*
mm
cale
6700
263,8
6700
263,8
7500
295,3
7700
303,1
8100
318,9
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1051
41,4
1051
41,4
1051
41,4
Szerokość
W*
mm
cale
6700
263,8
6700
263,8
7500
295,3
7700
303,1
8100
318,9
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1051
41,4
1051
41,4
1051
41,4
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
Wysokość
H2
mm
cale
204
8,0
204
8,0
204
8,0
204
8,0
204
8,0
Przybliżona masa
H
mm
2522
2522
2522
2522
2522
cale
99,3
99,3
99,3
99,3
99,3
kg
8164
8164
8164
8890
8890
funty
17.999
17.999
17.999
19.599
19.599
4,16 kV, 50 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
375
430
495
575
413
473
545
633
2240
2600
3000
3360
3000
3500
4000
4500
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000L-A
7000L-A
7000L-A
7000L-A
DE_D-RPDTD
DE_D-RPDTD
DE_D-RPDTD
DE_D-RPDTD
H1
mm
2318
2318
2318
2318
cale
6200,0
6200,0
6200,0
6800,0
Wysokość
H2
mm
cale
204
6200,0
204
6200,0
204
6200,0
204
6800,0
Przybliżona masa
H
mm
2522
2522
2522
2522
cale
6200,0
6200,0
6200,0
6800,0
kg
8164
8164
8618
8890
funty
17.999
17.999
18.999
19.599
6,6 kV, 60 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
325
375
430
495
575
358
413
473
545
633
3000
3730
4100
4850
5595
4000
5000
5500
6500
7500
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000L-A DJ_D-RPDTD
7000L-A DJ_D-RPDTD
7000L-A DJ_D-RPDTD
7000L-A DJ_D-RPDTD
7000L-A DJ_D-RPDTD
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
Wysokość
H2
mm
cale
204
8,0
204
8,0
204
8,0
204
8,0
204
8,0
Przybliżona masa
H
mm
2522
2522
2522
2522
2522
cale
99,3
99,3
99,3
99,3
99,3
kg
9139
9139
10.936
11.699
12.828
funty
20.148
20.148
24.110
25.792
28.281
6,6 kV, 50 Hz
Prąd wyjściowy [A]
40
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
325
375
430
495
575
358
413
473
545
633
3000
3730
4100
4850
5595
4000
5000
5500
6500
7500
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000L-A DJ_D-RPDTD
7000L-A DJ_D-RPDTD
7000L-A DJ_D-RPDTD
7000L-A DJ_D-RPDTD
7000L-A DJ_D-RPDTD
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
Wysokość
H2
mm
cale
204
8,0
204
8,0
204
8,0
204
8,0
204
8,0
Przybliżona masa
H
mm
2522
2522
2522
2522
2522
cale
99,3
99,3
99,3
99,3
99,3
kg
9139
9139
10.936
11.699
12.828
funty
20.148
20.148
24.110
25.792
28.281
Przemiennik PowerFlex 7000.
System przemiennika PowerFlex 7000 chłodzonego powietrzem
Direct-to-Drive / ciężkie warunki pracy
2,4 kV, 60 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
46
53
61
70
81
93
105
120
140
160
185
215
250
69
80
92
105
122
140
158
180
210
240
278
323
375
150
168
187
225
261
300
335
373
450
522
600
670
750
200
225
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000A-C DA_-RPDTD
7000A-C DA_-RPDTD
7000A-C DA_-RPDTD
7000A-C DA_-RPDTD
7000A-C DA_-RPDTD
7000A-C DA_-RPDTD
7000A-C DA_-RPDTD
7000A-C DA_-RPDTD
7000-C DA_D-RPDTD
7000-C DA_D-RPDTD
7000-C DA_D-RPDTD
7000-C DA_D-RPDTD
7000-C DA_D-RPDTD
Szerokość
W*
mm
cale
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
3300
129,9
3300
129,9
3500
137,8
3500
137,8
3700
145,7
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
Szerokość
W*
mm
cale
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3900
153,5
3900
153,5
3900
153,5
6634
261,2
6634
261,2
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1456
57,3
1456
57,3
Szerokość
W*
mm
cale
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
3500
137,8
3500
137,8
3700
145,7
3900
153,5
3900
153,5
3900
153,5
6634
261,2
6634
261,2
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1456
57,3
1456
57,3
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
Wysokość
H2
mm
cale
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
Przybliżona masa
H
mm
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
cale
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
kg
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
4546
4546
4319
4319
5614
funty
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
10.022
10.022
9522
9522
12.377
3,3 kV, 50 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
46
53
61
70
81
93
105
120
140
160
185
215
285
325
69
80
92
105
122
140
158
180
210
240
278
323
428
488
187
225
261
300
373
410
450
560
600
750
820
933
1300
1500
250
300
350
400
500
550
600
750
800
1000
1100
1250
1750
2000
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000A-C DC_Y-RPDTD
7000A-C DC_Y-RPDTD
7000A-C DC_Y-RPDTD
7000A-C DC_Y-RPDTD
7000A-C DC_Y-RPDTD
7000A-C DC_Y-RPDTD
7000-C DC_D-RPDTD
7000-C DC_D-RPDTD
7000-C DC_D-RPDTD
7000-C DC_D-RPDTD
7000-C DC_D-RPDTD
7000-C DC_D-RPDTD
7000-G DC_D-RPDTD
7000-G DC_D-RPDTD
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2334
2334
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,9
91,9
Wysokość
H2
mm
cale
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
340
13,4
340
13,4
Przybliżona masa
H
mm
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2674
2674
cale
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
105,3
105,3
kg
2955
2955
2955
2955
2955
2955
5614
5614
5614
6319
6319
6319
10.910
10.910
funty
6515
6515
6515
6515
6515
6515
12.377
12.377
12.377
13.931
13.931
13.931
24.052
24.052
4,16 kV, 60 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
46
53
61
70
81
93
105
120
140
160
185
215
285
325
69
80
92
105
122
140
158
180
210
240
278
323
428
488
261
300
335
373
450
522
600
671
750
933
1082
1120
1680
1865
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1250
1450
1500
2250
2500
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000A-C DE_Y-RPDTD
7000A-C DE_Y-RPDTD
7000A-C DE_Y-RPDTD
7000A-C DE_Y-RPDTD
7000A-C DE_Y-RPDTD
7000A-C DE_Y-RPDTD
7000-C DE_Y-RPDTD
7000-C DE_Y-RPDTD
7000-C DE_Y-RPDTD
7000-C DE_Y-RPDTD
7000-C DE_Y-RPDTD
7000-C DE_Y-RPDTD
7000-G DE_Y-RPDTD
7000-G DE_Y-RPDTD
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2334
2334
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,9
91,9
Wysokość
H2
mm
cale
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
340
13,4
340
13,4
Przybliżona masa
H
mm
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2674
2674
cale
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
105,3
105,3
kg
2955
2955
2955
2955
2955
2955
4546
4546
5614
6319
6319
6319
10.910
10.910
funty
6515
6515
6515
6515
6515
6515
10.022
10.022
12.377
13.931
13.931
13.931
24.052
24.052
41
Przemiennik PowerFlex 7000.
4,16 kV, 50 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
46
53
61
70
81
93
105
120
140
160
185
215
69
80
92
105
122
140
158
180
210
240
278
323
261
300
335
373
450
522
600
671
750
933
1082
1120
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1250
1450
1500
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000A-C DE_Y-RPDTD
7000A-C DE_Y-RPDTD
7000A-C DE_Y-RPDTD
7000A-C DE_Y-RPDTD
7000A-C DE_Y-RPDTD
7000-C DE_D-RPDTD
7000-C DE_D-RPDTD
7000-C DE_D-RPDTD
7000-C DE_D-RPDTD
7000-C DE_D-RPDTD
7000-C DE_D-RPDTD
7000-C DE_D-RPDTD
Szerokość
W*
mm
cale
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
3700
145,7
3700
145,7
3700
145,7
3900
153,5
3900
153,5
3900
153,5
3900
153,5
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
Szerokość
W*
mm
cale
3900
153,5
3900
153,5
3900
153,5
3900
153,5
3900
153,5
4100
161,4
4100
161,4
4100
161,4
4100
161,4
4400
173,2
4400
173,2
4400
173,2
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
Szerokość
W*
mm
cale
8491
334,3
8491
334,3
Głębokość
D
mm
cale
1456
57,3
1456
57,3
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
Wysokość
H2
mm
cale
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
Przybliżona masa
H
mm
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
cale
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
kg
2955
2955
2955
2955
2955
5614
5614
5614
6319
6319
6319
6319
funty
6515
6515
6515
6515
6515
12.377
12.377
12.377
13.931
13.931
13.931
13.931
6,6 kV, 50/60 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
40
46
53
61
70
81
93
105
120
140
160
185
60
69
80
92
105
122
140
158
180
210
240
278
400
410
450
560
671
750
895
933
1120
1300
1500
1680
500
550
600
750
900
1000
1200
1250
1500
1750
2000
2250
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
AJ_D-RPDTD
AJ_D-RPDTD
AJ_D-RPDTD
AJ_D-RPDTD
AJ_D-RPDTD
AJ_D-RPDTD
AJ_D-RPDTD
AJ_D-RPDTD
AJ_D-RPDTD
AJ_D-RPDTD
AJ_D-RPDTD
AJ_D-RPDTD
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
Wysokość
H2
mm
cale
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
Przybliżona masa
H
mm
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
cale
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
kg
4773
4773
4773
4773
4773
7410
7410
7410
7410
6637
6637
6637
funty
10.523
10.523
10.523
10.523
10.523
16.336
16.336
16.336
16.336
14.632
14.632
14.632
6,6 kV, 50 Hz
Prąd wyjściowy [A]
42
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
215
250
323
375
2050
2240
2750
3000
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000-G AJ_D-RPDTD
7000-G AJ_D-RPDTD
H1
mm
2334
2334
cale
91,9
91,9
Wysokość
H2
mm
cale
404
15,9
404
15,9
Przybliżona masa
H
mm
2738
2738
cale
107,8
107,8
kg
10.400
10.400
funty
22.928
22.928
Przemiennik PowerFlex 7000.
System przemiennika PowerFlex 7000 chłodzonego powietrzem
AFE – połączenie z osobnym transformatorem / normalne warunki pracy
2,4 kV, 60 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
46
53
61
70
81
93
105
120
140
160
185
215
250
285
325
375
430
51
58
67
77
89
102
116
132
154
176
204
237
275
314
358
413
473
150
168
187
225
261
300
335
373
450
522
600
670
750
933
1120
1300
1500
200
225
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1250
1500
1750
2000
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000A-A DAD_-RPTX
7000A-A DAD_-RPTX
7000A-A DAD_-RPTX
7000A-A DAD_-RPTX
7000A-A DAD_-RPTX
7000A-A DAD_-RPTX
7000A-A DAD_-RPTX
7000A-A DAD_-RPTX
7000A-A DAD_-RPTX
7000A-A DAD_-RPTX
7000-A DA_D-RPTX
7000-A DA_D-RPTX
7000-A DA_D-RPTX
7000-A DA_D-RPTX
7000-A DA_D-RPTX
7000-E375-DA D-RPTX
7000-E430-DA D-RPTX
Szerokość
W*
mm
cale
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2600
102,4
2600
102,4
2600
102,4
2800
110,2
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
Szerokość
W*
mm
cale
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2800
110,2
3000
118,1
3000
118,1
3000
118,1
3000
118,1
3000
118,1
3700
145,7
6634
261,2
6634
261,2
6634
261,2
6634
261,2
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1456
57,3
1456
57,3
1456
57,3
1456
57,3
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
Wysokość
H2
mm
cale
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
Przybliżona masa
H
mm
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
cale
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
kg
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
2160
2160
2160
2500
funty
4310
4310
4310
4310
4310
4310
4310
4310
4310
4310
4310
4310
4310
4762
4762
4762
5512
3,3 kV, 50 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
46
53
61
70
81
93
105
120
140
160
185
215
250
285
325
375
430
495
575
625
720
51
58
67
77
89
102
116
132
154
176
204
237
275
314
358
413
473
545
633
688
792
187
225
261
300
373
410
450
560
600
750
820
933
1120
1300
1500
1865
2050
2400
2800
3100
3600
250
300
350
400
500
550
600
750
800
1000
1100
1250
1500
1750
2000
2500
2750
3250
3750
4250
4750
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000A-A DCDY-RPTX
7000A-A DCDY-RPTX
7000A-A DCDY-RPTX
7000A-A DCDY-RPTX
7000A-A DCDY-RPTX
7000A-A DCDY-RPTX
7000A-A DCDY-RPTX
7000A-A DCDY-RPTX
7000A-A DCDY-RPTX
7000A-A DCDY-RPTX
7000-A DC_D-RPTX
7000-A DC_D-RPTX
7000-A DC_D-RPTX
7000-A DC_D-RPTX
7000-A DC_D-RPTX
7000-E375-DC D-RPTX
7000-E430-DC D-RPTX
7000-E DC_D-RPTX
7000-E DC_D-RPTX
7000-E DC_D-RPTX
7000-N720DC_D-RPTX
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2334
2334
2334
2334
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,9
91,9
91,9
91,9
Wysokość
H2
mm
cale
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
340
13,4
340
13,4
340
13,4
340
13,4
Przybliżona masa
H
mm
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2674
2674
2674
2674
cale
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
105,3
105,3
105,3
105,3
kg
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
2364
2841
2841
2841
2841
2841
4091
10.910
10.910
10.910
10.910
funty
4310
4310
4310
4310
4310
4310
4310
4310
4310
4310
5212
6263
6263
6263
6263
6263
9019
24.052
24.052
24.052
24.052
43
Przemiennik PowerFlex 7000.
4,16 kV, 60 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
46
53
61
70
81
93
105
120
140
160
185
215
250
285
325
375
430
495
575
625
720
51
58
67
77
89
102
116
132
154
176
204
237
275
314
358
413
473
545
633
688
792
261
300
335
373
450
522
600
671
750
933
1082
1120
1500
1680
1865
2240
2600
3000
3360
3730
4400
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1250
1450
1500
2000
2250
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5750
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000A-A DED_-RPTX
7000A-A DED_-RPTX
7000A-A DED_-RPTX
7000A-A DED_-RPTX
7000A-A DED_-RPTX
7000A-A DED_-RPTX
7000A-A DED_-RPTX
7000A-A DED_-RPTX
7000A-A DED_-RPTX
7000A-A DED_-RPTX
7000-A DE_D-RPTX
7000-A DE_D-RPTX
7000-A DE_D-RPTX
7000-A DE_D-RPTX
7000-A DE_D-RPTX
7000-E375-DE D-RPTX
7000-E430-DE D-RPTX
7000-E430-DE D-RPTX
7000-E430-DE D-RPTX
7000-E430-DE D-RPTX
7000-N720E D-RPDTD
Szerokość
W*
mm
cale
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2800
110,2
2800
110,2
2800
110,2
3000
118,1
3500
137,8
3500
137,8
3700
145,7
6634
261,2
6634
261,2
6634
261,2
6634
261,2
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1456
57,3
1456
57,3
1456
57,3
1456
57,3
Szerokość
W*
mm
cale
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
3000
118,1
3000
118,1
3000
118,1
3500
137,8
3500
137,8
3500
137,8
3500
137,8
3700
145,7
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2334
2334
2334
2334
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,9
91,9
91,9
91,9
Wysokość
H2
mm
cale
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
340
13,4
340
13,4
340
13,4
340
13,4
Przybliżona masa
H
mm
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2674
2674
2674
2674
cale
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
105,3
105,3
105,3
105,3
kg
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
2500
2500
2500
2841
3864
3864
4091
10.910
10.910
10.910
10.910
funty
4310
4310
4310
4310
4310
4310
4310
4310
4310
4310
5512
5512
5512
6263
8519
8519
9019
24.052
24.052
24.052
24.052
4,16 kV, 50 Hz
Prąd wyjściowy [A]
44
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
46
53
61
70
81
93
105
120
140
160
185
215
250
285
325
375
430
51
58
67
77
89
102
116
132
154
176
204
237
275
314
358
413
473
261
300
335
373
450
522
600
671
750
933
1082
1120
1500
1680
1865
2240
2600
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1250
1450
1500
2000
2250
2500
3000
3500
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000A-A DED_-RPTX
7000A-A DED_-RPTX
7000A-A DED_-RPTX
7000A-A DED_-RPTX
7000A-A DED_-RPTX
7000A-A DED_-RPTX
7000A-A DED_-RPTX
7000A-A DED_-RPTX
7000A-A DED_-RPTX
7000-A DE_D-RPTX
7000-A DE_D-RPTX
7000-A DE_D-RPTX
7000-A DE_D-RPTX
7000-A DE_D-RPTX
7000-A DE_D-RPTX
7000-E375-DE D-RPTX
7000-E430-DE D-RPTX
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
Wysokość
H2
mm
cale
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
Przybliżona masa
H
mm
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
cale
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
kg
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
2841
2841
2841
3864
3864
3864
3864
4091
funty
4310
4310
4310
4310
4310
4310
4310
4310
4310
6263
6263
6263
8519
8519
8519
8519
9019
Przemiennik PowerFlex 7000.
System przemiennika PowerFlex 7000 chłodzonego powietrzem
AFE – połączenie z osobnym transformatorem / normalne warunki pracy
6,6 kV, 60 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
40
46
53
61
70
81
93
105
120
140
160
185
215
250
285
44
51
58
67
77
89
102
116
132
154
176
204
237
275
314
400
410
450
560
671
750
895
933
1120
1300
1500
1680
2050
2240
2600
500
550
600
750
900
1000
1200
1250
1500
1750
2000
2250
2750
3000
3500
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000A-A DJDY-RPTX
7000A-A DJDY-RPTX
7000A-A DJDY-RPTX
7000A-A DJDY-RPTX
7000A-A DJDY-RPTX
7000A-A DJDY-RPTX
7000A-A DJDY-RPTX
7000A-A DJDY-RPTX
7000-A DJ_D-RPTX
7000-A DJ_D-RPTX
7000-A DJ_D-RPTX
7000-A DJ_D-RPTX
7000-A DJ_D-RPTX
7000-A DJ_D-RPTX
7000-A DJ_D-RPTX
Szerokość
W*
mm
cale
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
3200
126,0
3200
126,0
3700
145,7
3700
145,7
3900
153,5
3900
153,5
3900
153,5
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
Szerokość
W*
mm
cale
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
3200
126,0
3200
126,0
3700
145,7
3700
145,7
3900
153,5
3900
153,5
3900
153,5
6891
271,3
7491
294,9
7491
294,9
7491
294,9
7491
294,9
7491
294,9
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1456
57,3
1456
57,3
1456
57,3
1456
57,3
1456
57,3
1456
57,3
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
Wysokość
H2
mm
cale
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
Przybliżona masa
H
mm
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
cale
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
kg
2160
2160
2160
2160
2160
2160
2160
2160
2841
2841
4091
4091
4319
4319
4319
funty
4762
4762
4762
4762
4762
4762
4762
4762
6263
6263
9019
9019
9522
9522
9522
6,6 kV, 50 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
40
46
53
61
70
81
93
105
120
140
160
185
215
250
285
325
375
430
495
575
625
44
51
58
67
77
89
102
116
132
154
176
204
237
275
314
358
413
473
545
633
688
400
410
450
560
671
750
895
933
1120
1300
1500
1680
2050
2240
2600
3000
3730
4100
4850
5595
6000
500
550
600
750
900
1000
1200
1250
1500
1750
2000
2250
2750
3000
3500
4000
5000
5500
6500
7000
8000
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000A-A DJDY-RPTX
7000A-A DJDY-RPTX
7000A-A DJDY-RPTX
7000A-A DJDY-RPTX
7000A-A DJDY-RPTX
7000A-A DJDY-RPTX
7000A-A DJDY-RPTX
7000A-A DJDY-RPTX
7000-A DJ_D-RPTX
7000-A DJ_D-RPTX
7000-A DJ_D-RPTX
7000-A DJ_D-RPTX
7000-A DJ_D-RPTX
7000-A DJ_D-RPTX
7000-A DJ_D-RPTX
7000-A DJ_D-RPTX
7000-A DJ_D-RPTX
7000-A DJ_D-RPTX
7000-A DJ_D-RPTX
7000-A DJ_D-RPTX
7000-A DJ_D-RPTX
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2334
2334
2334
2334
2334
2334
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,9
91,9
91,9
91,9
91,9
91,9
Wysokość
H2
mm
cale
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
404
15,9
404
15,9
404
15,9
404
15,9
404
15,9
404
15,9
Przybliżona masa
H
mm
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2738
2738
2738
2738
2738
2738
cale
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
107,8
107,8
107,8
107,8
107,8
107,8
kg
2160
2160
2160
2160
2160
2160
2160
2160
2841
2841
4091
4091
4319
4319
4319
8300
8800
8800
8800
8800
8800
funty
4762
4762
4762
4762
4762
4762
4762
4762
6263
6263
9019
9019
9522
9522
9522
18.298
19.401
19.401
19.401
19.401
19.401
45
Przemiennik PowerFlex 7000.
System przemiennika PowerFlex 7000 chłodzonego powietrzem
AFE – połączenie z osobnym transformatorem / ciężkie warunki pracy
2,4 kV, 60 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
46
53
61
70
81
93
105
120
140
160
185
215
250
69
80
92
105
122
140
158
180
210
240
278
323
375
150
168
187
225
261
300
335
373
450
522
600
670
750
200
225
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000A-C DA_-RPTX
7000A-C DA_-RPTX
7000A-C DA_-RPTX
7000A-C DA_-RPTX
7000A-C DA_-RPTX
7000A-C DA_-RPTX
7000A-C DA_-RPTX
7000A-C DA_-RPTX
7000A-C DA_-RPTX
7000A-C DA_-RPTX
7000-C DA_D-RPTX
7000-C DA_D-RPTX
7000-C DA_D-RPTX
Szerokość
W*
mm
cale
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2400
94,5
2400
94,5
2600
102,4
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
Szerokość
W*
mm
cale
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2800
110,2
2800
110,2
6634
261,2
6634
261,2
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1456
57,3
1456
57,3
Szerokość
W*
mm
cale
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
2100
82,7
3000
118,1
3000
118,1
6634
261,2
6634
261,2
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1456
57,3
1456
57,3
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
Wysokość
H2
mm
cale
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
Przybliżona masa
H
mm
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
cale
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
kg
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
2160
funty
4310
4310
4310
4310
4310
4310
4310
4310
4310
4310
4310
4310
4762
3,3 kV, 50 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
46
53
61
70
81
93
105
120
140
160
185
215
285
325
69
80
92
105
122
140
158
180
210
240
278
323
428
488
187
225
261
300
373
410
450
560
600
750
820
933
1300
1500
250
300
350
400
500
550
600
750
800
1000
1100
1250
1750
2000
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000A-C DC_Y-RPTX
7000A-C DC_Y-RPTX
7000A-C DC_Y-RPTX
7000A-C DC_Y-RPTX
7000A-C DC_Y-RPTX
7000A-C DC_Y-RPTX
7000A-C DC_Y-RPTX
7000A-C DC_Y-RPTX
7000A-C DC_Y-RPTX
7000A-C DC_Y-RPTX
7000-C DC_D-RPTX
7000-C DC_D-RPTX
7000-G DC_D-RPTX
7000-G DC_D-RPTX
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2334
2334
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,9
91,9
Wysokość
H2
mm
cale
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
340
13,4
340
13,4
Przybliżona masa
H
mm
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2674
2674
cale
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
105,3
105,3
kg
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
2364
2364
10.910
10.910
funty
4310
4310
4310
4310
4310
4310
4310
4310
4310
4310
5212
5212
24.052
24.052
4,16 kV, 50/60 Hz
Prąd wyjściowy [A]
46
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
46
53
61
70
81
93
105
120
140
160
185
215
285
325
69
80
92
105
122
140
158
180
210
240
278
323
428
488
261
300
335
373
450
522
600
671
750
933
1082
1120
1680
1865
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1250
1450
1500
2250
2500
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000A-C DE_Y-RPTX
7000A-C DE_Y-RPTX
7000A-C DE_Y-RPTX
7000A-C DE_Y-RPTX
7000A-C DE_Y-RPTX
7000A-C DE_Y-RPTX
7000A-C DE_Y-RPTX
7000A-C DE_Y-RPTX
7000A-C DE_Y-RPTX
7000A-C DE_Y-RPTX
7000-C DE_D-RPTX
7000-C DE_D-RPTX
7000-G DE_D-RPTX
7000-G DE_D-RPTX
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2334
2334
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,9
91,9
Wysokość
H2
mm
cale
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
340
13,4
340
13,4
Przybliżona masa
H
mm
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2674
2674
cale
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
105,3
105,3
kg
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
2841
2841
10.910
10.910
funty
4310
4310
4310
4310
4310
4310
4310
4310
4310
4310
6263
6263
24.052
24.052
Przemiennik PowerFlex 7000.
System przemiennika PowerFlex 7000 chłodzonego powietrzem
AFE – połączenie z osobnym transformatorem / ciężkie warunki pracy
6,6 kV, 50/60 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
40
46
53
61
70
81
93
105
120
140
160
185
60
69
80
92
105
122
140
158
180
210
240
278
400
410
450
560
671
750
895
933
1120
1300
1500
1680
500
550
600
750
900
1000
1200
1250
1500
1750
2000
2250
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000A-C DJ_Y-RPTX
7000A-C DJ_Y-RPTX
7000A-C DJ_Y-RPTX
7000A-C DJ_Y-RPTX
7000A-C DJ_Y-RPTX
7000A-C DJ_Y-RPTX
7000A-C DJ_Y-RPTX
7000A-C DJ_Y-RPTX
7000-C DJ_Y-RPTX
7000-C DJ_Y-RPTX
7000-C DJ_Y-RPTX
7000-C DJ_Y-RPTX
Szerokość
W*
mm
cale
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
2400
94,5
3200
126,0
3200
126,0
3700
145,7
3700
145,7
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
Szerokość
W*
mm
cale
6891
271,3
6891
271,3
Głębokość
D
mm
cale
1456
57,3
1456
57,3
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
Wysokość
H2
mm
cale
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
Przybliżona masa
H
mm
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
cale
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
kg
2160
2160
2160
2160
2160
2160
2160
2160
2841
2841
4091
4091
funty
4762
4762
4762
4762
4762
4762
4762
4762
6263
6263
9019
9019
6,6 kV, 50 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
215
250
323
375
2050
2240
2750
3000
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000-C DJ_D-RPTX
7000-C DJ_D-RPTX
H1
mm
2334
2334
cale
91,9
91,9
Wysokość
H2
mm
cale
404
15,9
404
15,9
Przybliżona masa
H
mm
2738
2738
cale
107,8
107,8
kg
8300
8300
funty
18.298
18.298
47
Przemiennik PowerFlex 7000.
System przemiennika PowerFlex 7000 chłodzonego powietrzem
18 pulsów – połączenie z osobnym transformatorem / normalne warunki pracy
2,4 kV, 60 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
46
53
61
70
81
93
105
120
140
160
185
215
250
285
325
375
430
51
58
67
77
89
102
116
132
154
176
204
237
275
314
358
413
473
150
168
187
225
261
300
335
373
450
522
600
670
750
933
1120
1300
1500
200
225
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1250
1500
1750
2000
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000-A DA_D-R18TX
7000-A DA_D-R18TX
7000-A DA_D-R18TX
7000-A DA_D-R18TX
7000-A DA_D-R18TX
7000-A DA_D-R18TX
7000-A DA_D-R18TX
7000-A DA_D-R18TX
7000-A DA_D-R18TX
7000-A DA_D-R18TX
7000-A DA_D-R18TX
7000-A DA_D-R18TX
7000-A DA_D-R18TX
7000-A DA_D-R18TX
7000-A DA_D-R18TX
7000-A DA_D-R18TX
7000-A DA_D-R18TX
Szerokość
W*
mm
cale
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
Głębokość
D
mm
cale
1000
1000,0
1000
1000,0
1000
1000,0
1000
1000,0
1000
1000,0
1000
1000,0
1000
1000,0
1000
1000,0
1000
1000,0
1000
1000,0
1000
1000,0
1000
1000,0
1000
1000,0
1000
1000,0
1000
1000,0
1000
1000,0
1000
1000,0
Szerokość
W*
mm
cale
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
cale
2318,0
2318,0
2318,0
2318,0
2318,0
2318,0
2318,0
2318,0
2318,0
2318,0
2318,0
2318,0
2318,0
2318,0
2318,0
2318,0
2318,0
Wysokość
H2
mm
cale
325
325,0
325
325,0
325
325,0
325
325,0
325
325,0
325
325,0
325
325,0
325
325,0
325
325,0
325
325,0
325
325,0
325
325,0
325
325,0
325
325,0
325
325,0
325
325,0
325
325,0
Przybliżona masa
H
mm
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
cale
2643,0
2643,0
2643,0
2643,0
2643,0
2643,0
2643,0
2643,0
2643,0
2643,0
2643,0
2643,0
2643,0
2643,0
2643,0
2643,0
2643,0
kg
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2637
funty
5814
5814
5814
5814
5814
5814
5814
5814
5814
5814
5814
5814
5814
5814
5814
5814
5814
3,3 kV, 50 Hz
Prąd wyjściowy [A]
48
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
46
53
61
70
81
93
105
120
140
160
185
215
250
285
325
375
430
51
58
67
77
89
102
116
132
154
176
204
237
275
314
358
413
473
187
225
261
300
373
410
450
560
600
750
820
933
1120
1300
1500
1865
2050
250
300
350
400
500
550
600
750
800
1000
1100
1250
1500
1750
2000
2500
2750
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000-A DC_D-RPDTD
7000-A DC_D-RPDTD
7000-A DC_D-RPDTD
7000-A DC_D-RPDTD
7000-A DC_D-RPDTD
7000-A DC_D-RPDTD
7000-A DC_D-RPDTD
7000-A DC_D-RPDTD
7000-A DC_D-RPDTD
7000-A DC_D-RPDTD
7000-A DC_D-RPDTD
7000-A DC_D-RPDTD
7000-A DC_D-RPDTD
7000-A DC_D-RPDTD
7000-A DC_D-RPDTD
7000-A DC_D-RPDTD
7000-A DC_D-RPDTD
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
Wysokość
H2
mm
cale
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
Przybliżona masa
H
mm
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
cale
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
kg
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
funty
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
Przemiennik PowerFlex 7000.
System przemiennika PowerFlex 7000 chłodzonego powietrzem
18 pulsów – połączenie z osobnym transformatorem / normalne warunki pracy
4,16 kV, 60 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
46
53
61
70
81
93
105
120
140
160
185
215
250
285
325
375
430
51
58
67
77
89
102
116
132
154
176
204
237
275
314
358
413
473
261
300
335
373
450
522
600
671
750
933
1082
1120
1500
1680
1865
2240
2600
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1250
1450
1500
2000
2250
2500
3000
3500
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000-A DE_D-R18TX
7000-A DE_D-R18TX
7000-A DE_D-R18TX
7000-A DE_D-R18TX
7000-A DE_D-R18TX
7000-A DE_D-R18TX
7000-A DE_D-R18TX
7000-A DE_D-R18TX
7000-A DE_D-R18TX
7000-A DE_D-R18TX
7000-A DE_D-R18TX
7000-A DE_D-R18TX
7000-A DE_D-R18TX
7000-A DE_D-R18TX
7000-A DE_D-R18TX
7000-A DE_D-R18TX
7000-A DE_D-R18TX
Szerokość
W*
mm
cale
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3300
129,9
3300
129,9
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
Szerokość
W*
mm
cale
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
4200
165,4
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
Wysokość
H2
mm
cale
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
Przybliżona masa
H
mm
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
cale
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
kg
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2955
2955
funty
5814
5814
5814
5814
5814
5814
5814
5814
5814
5814
5814
5814
5814
5814
5814
6515
6515
4,16 kV, 50 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
46
53
61
70
81
93
105
120
140
160
185
215
250
285
325
375
430
51
58
67
77
89
102
116
132
154
176
204
237
275
314
358
413
473
261
300
335
373
450
522
600
671
750
933
1082
1120
1500
1680
1865
2240
2600
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1250
1450
1500
2000
2250
2500
3000
3500
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000-A DE_D-R18TX
7000-A DE_D-R18TX
7000-A DE_D-R18TX
7000-A DE_D-R18TX
7000-A DE_D-R18TX
7000-A DE_D-R18TX
7000-A DE_D-R18TX
7000-A DE_D-R18TX
7000-A DE_D-R18TX
7000-A DE_D-R18TX
7000-A DE_D-R18TX
7000-A DE_D-R18TX
7000-A DE_D-R18TX
7000-A DE_D-R18TX
7000-A DE_D-R18TX
7000-A DE_D-R18TX
7000-A DE_D-R18TX
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
Wysokość
H2
mm
cale
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
Przybliżona masa
H
mm
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
cale
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
kg
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
4091
funty
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
9019
49
Przemiennik PowerFlex 7000.
6,6 kV, 60 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
40
46
53
61
70
81
93
105
120
140
160
185
215
250
285
325
375
430
44
51
58
67
77
89
102
116
132
154
176
204
237
275
314
358
413
473
400
410
450
560
671
750
895
933
1120
1300
1500
1680
2050
2240
2600
3000
3730
4100
500
550
600
750
900
1000
1200
1250
1500
1750
2000
2250
2750
3000
3500
4000
5000
5500
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000-A DJ_D-R18TX
7000-A DJ_D-R18TX
7000-A DJ_D-R18TX
7000-A DJ_D-R18TX
7000-A DJ_D-R18TX
7000-A DJ_D-R18TX
7000-A DJ_D-R18TX
7000-A DJ_D-R18TX
7000-A DJ_D-R18TX
7000-A DJ_D-R18TX
7000-A DJ_D-R18TX
7000-A DJ_D-R18TX
7000-A DJ_D-R18TX
7000-A DJ_D-R18TX
7000-A DJ_D-R18TX
7000-A DJ_D-R18TX
7000-A DJ_D-R18TX
7000-A DJ_D-R18TX
Szerokość
W*
mm
cale
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
4200
165,4
4200
165,4
4200
165,4
4200
165,4
4200
165,4
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
Szerokość
W*
mm
cale
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
4200
165,4
4200
165,4
4200
165,4
4200
165,4
4200
165,4
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
Wysokość
H2
mm
cale
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
Przybliżona masa
H
mm
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
cale
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
kg
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
4091
4091
4091
4091
4091
funty
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
9019
9019
9019
9019
9019
6,6 kV, 50 Hz
Prąd wyjściowy [A]
50
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
40
46
53
61
70
81
93
105
120
140
160
185
215
250
285
325
375
430
44
51
58
67
77
89
102
116
132
154
176
204
237
275
314
358
413
473
400
410
450
560
671
750
895
933
1120
1300
1500
1680
2050
2240
2600
3000
3730
4100
500
550
600
750
900
1000
1200
1250
1500
1750
2000
2250
2750
3000
3500
4000
5000
5500
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000-A DJ_D-R18TX
7000-A DJ_D-R18TX
7000-A DJ_D-R18TX
7000-A DJ_D-R18TX
7000-A DJ_D-R18TX
7000-A DJ_D-R18TX
7000-A DJ_D-R18TX
7000-A DJ_D-R18TX
7000-A DJ_D-R18TX
7000-A DJ_D-R18TX
7000-A DJ_D-R18TX
7000-A DJ_D-R18TX
7000-A DJ_D-R18TX
7000-A DJ_D-R18TX
7000-A DJ_D-R18TX
7000-A DJ_D-R18TX
7000-A DJ_D-R18TX
7000-A DJ_D-R18TX
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
Wysokość
H2
mm
cale
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
Przybliżona masa
H
mm
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
cale
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
kg
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
4091
4091
4091
4091
4091
funty
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
9019
9019
9019
9019
9019
Przemiennik PowerFlex 7000.
System przemiennika PowerFlex 7000 chłodzonego powietrzem
18 pulsów – połączenie z osobnym transformatorem / normalne warunki pracy
4,16 kV, 60 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
375
430
495
575
625
657
413
473
545
633
688
723
2240
2600
3000
3360
3730
3900
3000
3500
4000
4500
5000
5250
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000L-A
7000L-A
7000L-A
7000L-A
7000L-A
7000L-A
DE_D-RP18TX
DE_D-RP18TX
DE_D-RP18TX
DE_D-RP18TX
DE_D-RP18TX
DE_D-RP18TX
Szerokość
W*
mm
cale
5100
200,8
5100
200,8
5100
200,8
5100
200,8
5100
200,8
5100
200,8
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
Szerokość
W*
mm
cale
5100
200,8
5100
200,8
5100
200,8
5100
200,8
5100
200,8
5100
200,8
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
Szerokość
W*
mm
cale
5100
200,8
5100
200,8
5100
200,8
5100
200,8
5500
216,5
5500
216,5
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
Szerokość
W*
mm
cale
5100
200,8
5100
200,8
5100
200,8
5100
200,8
5500
216,5
5500
216,5
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
Wysokość
H2
mm
cale
204
8,0
204
8,0
204
8,0
204
8,0
204
8,0
204
8,0
Przybliżona masa
H
mm
2522
2522
2522
2522
2522
2522
cale
99,3
99,3
99,3
99,3
99,3
99,3
kg
6363
6363
6363
6363
6363
6363
funty
14.028
14.028
14.028
14.028
14.028
14.028
4,16 kV, 50 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
375
430
495
575
625
657
413
473
545
633
688
723
2240
2600
3000
3360
3730
3900
3000
3500
4000
4500
5000
5250
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000L-A
7000L-A
7000L-A
7000L-A
7000L-A
7000L-A
DE_D-RP18TX
DE_D-RP18TX
DE_D-RP18TX
DE_D-RP18TX
DE_D-RP18TX
DE_D-RP18TX
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
Wysokość
H2
mm
cale
204
8,0
204
8,0
204
8,0
204
8,0
204
8,0
204
8,0
Przybliżona masa
H
mm
2522
2522
2522
2522
2522
2522
cale
99,3
99,3
99,3
99,3
99,3
99,3
kg
6363
6363
6363
6363
6363
6363
funty
14.028
14.028
14.028
14.028
14.028
14.028
6,6 kV, 60 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
375
430
495
575
625
657
413
473
545
633
688
723
3730
4100
4850
5595
6000
6340
5000
5500
6500
7000
8000
8500
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000L-A
7000L-A
7000L-A
7000L-A
7000L-A
7000L-A
DJ_D-RP18TX
DJ_D-RP18TX
DJ_D-RP18TX
DJ_D-RP18TX
DJ_D-RP18TX
DJ_D-RP18TX
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
Wysokość
H2
mm
cale
204
8,0
204
8,0
204
8,0
204
8,0
204
8,0
204
8,0
Przybliżona masa
H
mm
2522
2522
2522
2522
2522
2522
cale
99,3
99,3
99,3
99,3
99,3
99,3
kg
6363
6363
6363
6363
6818
6818
funty
14.028
14.028
14.028
14.028
15.031
15.031
6,6 kV, 50 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
375
430
495
575
625
657
413
473
545
633
688
723
3730
4100
4850
5595
6000
6340
5000
5500
6500
7000
8000
8500
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000L-A
7000L-A
7000L-A
7000L-A
7000L-A
7000L-A
DJ_D-RP18TX
DJ_D-RP18TX
DJ_D-RP18TX
DJ_D-RP18TX
DJ_D-RP18TX
DJ_D-RP18TX
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
Wysokość
H2
mm
cale
204
8,0
204
8,0
204
8,0
204
8,0
204
8,0
204
8,0
Przybliżona masa
H
mm
2522
2522
2522
2522
2522
2522
cale
99,3
99,3
99,3
99,3
99,3
99,3
kg
6363
6363
6363
6363
6818
6818
funty
14.028
14.028
14.028
14.028
15.031
15.031
51
Przemiennik PowerFlex 7000.
System przemiennika PowerFlex 7000 chłodzonego powietrzem
18 pulsów – połączenie z osobnym transformatorem / ciężkie warunki pracy
2,4 kV, 60 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
46
53
61
70
81
93
105
120
140
160
185
215
250
285
325
375
430
69
80
92
105
122
140
158
180
210
240
278
323
375
428
488
563
645
150
168
187
225
261
300
335
373
450
522
600
670
750
933
1120
1300
1500
200
225
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1250
1500
1750
2000
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
DA_D-R18TX
DA_D-R18TX
DA_D-R18TX
DA_D-R18TX
DA_D-R18TX
DA_D-R18TX
DA_D-R18TX
DA_D-R18TX
DA_D-R18TX
DA_D-R18TX
DA_D-R18TX
DA_D-R18TX
DA_D-R18TX
DA_D-R18TX
DA_D-R18TX
DA_D-R18TX
DA_D-R18TX
Szerokość
W*
mm
cale
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
Szerokość
W*
mm
cale
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
Wysokość
H2
mm
cale
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
Przybliżona masa
H
mm
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
cale
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
kg
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2637
funty
5814
5814
5814
5814
5814
5814
5814
5814
5814
5814
5814
5814
5814
5814
5814
5814
5814
3,3 kV, 50 Hz
Prąd wyjściowy [A]
52
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
46
53
61
70
81
93
105
120
140
160
185
215
250
285
325
375
69
80
92
105
122
140
158
180
210
240
278
323
375
428
488
563
187
225
261
300
373
410
450
560
600
750
820
933
1120
1300
1500
1865
250
300
350
400
500
550
600
750
800
1000
1100
1250
1500
1750
2000
2500
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000-C DC_D-RPDTD
7000-C DC_D-RPDTD
7000-C DC_D-RPDTD
7000-C DC_D-RPDTD
7000-C DC_D-RPDTD
7000-C DC_D-RPDTD
7000-C DC_D-RPDTD
7000-C DC_D-RPDTD
7000-C DC_D-RPDTD
7000-C DC_D-RPDTD
7000-C DC_D-RPDTD
7000-C DC_D-RPDTD
7000-C DC_D-RPDTD
7000-C DC_D-RPDTD
7000-C DC_D-RPDTD
7000-C DC_D-RPDTD
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
Wysokość
H2
mm
cale
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
Przybliżona masa
H
mm
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
cale
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
kg
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
funty
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
Przemiennik PowerFlex 7000.
System przemiennika PowerFlex 7000 chłodzonego powietrzem
18 pulsów – połączenie z osobnym transformatorem / ciężkie warunki pracy
4,16 kV, 60 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
46
53
61
70
81
93
105
120
140
160
185
215
250
285
325
375
69
80
92
105
122
140
158
180
210
240
278
323
375
428
488
563
261
300
335
373
450
522
600
671
750
933
1082
1120
1500
1680
1865
2240
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1250
1450
1500
2000
2250
2500
3000
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
DE_D-R18TX
DE_D-R18TX
DE_D-R18TX
DE_D-R18TX
DE_D-R18TX
DE_D-R18TX
DE_D-R18TX
DE_D-R18TX
DE_D-R18TX
DE_D-R18TX
DE_D-R18TX
DE_D-R18TX
DE_D-R18TX
DE_D-R18TX
DE_D-R18TX
DE_D-R18TX
Szerokość
W*
mm
cale
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3100
122,0
3300
129,9
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
Szerokość
W*
mm
cale
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
Wysokość
H2
mm
cale
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
Przybliżona masa
H
mm
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
cale
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
kg
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2637
2955
funty
5814
5814
5814
5814
5814
5814
5814
5814
5814
5814
5814
5814
5814
5814
5814
6515
4,16 kV, 50 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
46
53
61
70
81
93
105
120
140
160
185
215
250
285
325
375
69
80
92
105
122
140
158
180
210
240
278
323
375
428
488
563
261
300
335
373
450
522
600
671
750
933
1082
1120
1500
1680
1865
2240
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1250
1450
1500
2000
2250
2500
3000
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
DE_D-R18TX
DE_D-R18TX
DE_D-R18TX
DE_D-R18TX
DE_D-R18TX
DE_D-R18TX
DE_D-R18TX
DE_D-R18TX
DE_D-R18TX
DE_D-R18TX
DE_D-R18TX
DE_D-R18TX
DE_D-R18TX
DE_D-R18TX
DE_D-R18TX
DE_D-R18TX
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
Wysokość
H2
mm
cale
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
Przybliżona masa
H
mm
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
cale
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
kg
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
funty
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
53
Przemiennik PowerFlex 7000.
4,16 kV, 60 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
40
46
53
61
70
81
93
105
120
140
160
185
215
250
285
325
60
69
80
92
105
122
140
158
180
210
240
278
323
375
428
488
400
410
450
560
671
750
895
933
1120
1300
1500
1680
2050
2240
2600
3000
500
550
600
750
900
1000
1200
1250
1500
1750
2000
2250
2750
3000
3500
4000
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
7000-C
DJ_D-R18TX
DJ_D-R18TX
DJ_D-R18TX
DJ_D-R18TX
DJ_D-R18TX
DJ_D-R18TX
DJ_D-R18TX
DJ_D-R18TX
DJ_D-R18TX
DJ_D-R18TX
DJ_D-R18TX
DJ_D-R18TX
DJ_D-R18TX
DJ_D-R18TX
DJ_D-R18TX
DJ_D-R18TX
Szerokość
W*
mm
cale
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
3300
129,9
4200
165,4
4200
165,4
4200
165,4
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
1000
39,4
Szerokość
W*
mm
cale
5100
200,8
5100
200,8
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
Szerokość
W*
mm
cale
5100
200,8
5100
200,8
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
Szerokość
W*
mm
cale
5100
200,8
5100
200,8
Głębokość
D
mm
cale
1000
39,4
1000
39,4
H1
mm
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
cale
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
91,3
Wysokość
H2
mm
cale
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
325
12,8
Przybliżona masa
H
mm
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
cale
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
kg
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
2955
4091
4091
4091
funty
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
6515
9019
9019
9019
4,16 kV, 60 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
375
430
563
645
2240
2600
3000
3500
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000L-C DE_D-RP18TX
7000L-C DE_D-RP18TX
H1
mm
2318
2318
cale
91,3
91,3
Wysokość
H2
mm
cale
204
8,0
204
8,0
Przybliżona masa
H
mm
2522
2522
cale
99,3
99,3
kg
6363
6363
funty
14.028
14.028
4,16 kV, 50 Hz
Prąd wyjściowy [A]
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
375
430
563
645
2240
2600
3000
3500
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000L-C DE_D-RP18TX
7000L-C DE_D-RP18TX
H1
mm
2318
2318
cale
91,3
91,3
Wysokość
H2
mm
cale
204
8,0
204
8,0
Przybliżona masa
H
mm
2522
2522
cale
99,3
99,3
kg
6363
6363
funty
14.028
14.028
6,6 kV, 50/60 Hz
Prąd wyjściowy [A]
54
Typowa moc
znamionowa silnika
ciągły
1 min
kW
KM
375
430
563
645
3730
4100
5000
5500
Przybliżone wymiary
Podstawowy nr katalogowy
7000L-C DJ_D-RP18TX
7000L-C DJ_D-RP18TX
H1
mm
2318
2318
cale
91,3
91,3
Wysokość
H2
mm
cale
204
8,0
204
8,0
Przybliżona masa
H
mm
2522
2522
cale
99,3
99,3
kg
6363
6363
funty
14.028
14.028
Przemiennik PowerFlex 7000.
Notatki
55
Notatki
56
57
Usługi i pomoc techniczna Rockwell Automation
Globalna pomoc techniczna. Dostęp lokalny. Poczucie bezpieczeństwa.
Aby zapewnić niezbędną pomoc, Rockwell Automation dysponuje zintegrowaną, certyfikowaną
przez ISO globalną siecią centrów naprawczych, punktów wymiany urządzeń, profesjonalnych
serwisów lokalnych, centrów szkoleniowych IACET, certyfikowanych centrów telefonicznych
pomocy technicznej oraz narzędzi internetowych.
www.rockwellautomation.com/go/services
Spełnij bieżące potrzeby techniczne
Zdalne wsparcie i monitorowanie
Usługi szkoleniowe
• Wsparcie w czasie rzeczywistym
na poziomie produktów,
systemów i aplikacji
• Kursy prowadzone przez
instruktora, kursy komputerowe
i internetowe
• Nieograniczone zasoby
i narzędzia online
• Wirtualna sala szkoleniowa
• Oceny szkoleń
• Czat na żywo i fora pomocy technicznej • Stacje i akcesoria robocze
• Monitorowanie bezpieczeństwa,
alarmowanie i diagnostyka urządzeń
Usługi u klienta
Usługi naprawcze
• Technologia wbudowana
• Przeróbki produktów
• Konserwacja zapobiegawcza
• Usługi napraw szerokiego
wachlarza marek i produktów
automatyki przemysłowej
• Migracje i konwersje
• Rozruch i przekazanie do
eksploatacji
• Roczne umowy serwisowe
Wykorzystaj w pełni swoją inwestycję w automatykę
Zarządzanie zapotrzebowaniem na MRO
Wydłużanie cyklu życia i migracje
Usługi sieciowe i bezpieczeństwa
Usługi w zakresie bezpieczeństwa
• Kompleksowe planowanie
zarządzania zasobami
• Installed Base Evaluation™
• Usługi cyklu życia układów
sterowania
• Oceny bezpieczeństwa
i rozwiązywanie problemów
związanych z bezpieczeństwem
• Usługi zapewnienia niezawodności
• Śledzenie gwarancji
• Szybki dostęp do globalnych
zapasów części zapasowych
• Identyfikacja ryzyka utraty
użyteczności
• Narzędzia i umowy usług wsparcia
w całym cyklu życia, ograniczające
ryzyko w dziedzinie produkcji
• Zarządzanie zbieżnością sieci
• Technologia, usługi
w zakresie polityki i procedur
bezpieczeństwa
• Usługi projektowania, integracji
i walidacji bezpieczeństwa
Odwiedź centrum pomocy technicznej Rockwell Automation na stronie www.rockwellautomation.com/knowledgebase,
aby uzyskać informacje techniczne i pomoc oraz:
• przeczytać uwagi techniczne/aplikacyjne; • subskrybować powiadomienia e-mailowe o produktach/usługach;
• pobrać poprawki do oprogramowania; • zadać pytanie, skorzystać z czatu, forum pomocy technicznej itp.
Wejdź na stronę „Get Support Now” pod adresem www.rockwellautomation.com/go/support, wybierz kraj i odszukaj
informacje o możliwościach uzyskania lokalnej pomocy technicznej.
Allen-Bradley, LISTEN. THINK. SOLVE. i Rockwell Software są znakami towarowymi firmy Rockwell Automation, Inc.
Znaki towarowe nienależące do Rockwell Automation stanowią własność odpowiednich przedsiębiorstw.
Publikacja PFLEX-SG003C-PL-P – kwiecień 2016
© 2016 Rockwell Automation, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w USA.
Download