FORMULARZ REJESTRACYJNY Potwierdzam udział w debacie

advertisement
FORMULARZ REJESTRACYJNY
Potwierdzam udział w debacie młodzieżowej.
Wybieram debatę:
Wybór Tematyka
Miejsce
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
Mobilność młodzieżowa
Partycypacja obywatelska
młodzieży
Przedsiębiorczość
młodzieżowa
Wolontariat
im. ks. St. Konarskiego
ul. Przypkowskiego 49, 28-300 Jędrzejów
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach
ul. 1-go Maja 4, 27-200 Starachowice
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana
Żeromskiego w Kielcach
ul. ks. Piotra Ściegiennego 15, 25-033 Kielce
Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II
w Sobkowie
ul. Źródłowa 4, 28-305 Sobków
Termin
13 listopada 2014 r.
25 listopada 2014 r.
04 grudnia 2014 r.
10 grudnia 2014 r.
Moje dane:
Imię:
Nazwisko:
Jestem
Uczniem
Studentem
Opiekunem grupy
Nazwa szkoły/uczelni:
Zgłaszam się na debatę młodzieżową:
jako osoba indywidualna (przyjdę sam/sama)
grupę
liczba osób (łącznie z opiekunem):
Udział w debacie jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymują materiały niezbędne do realizacji działania oraz
poczęstunek.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Prosimy o przesłanie formularza mailem na adres: [email protected]
Dodatkowe informacje: Agnieszka Tercz, tel. 413108591
Stowarzyszenie Edukacja przez Internet informuje uczestników, że wszelkie dane zamieszczone w niniejszym oświadczeniu będą przetwarzane wyłącznie przez administratora danych osobowych
(tj. Narodową Agencją Programu ERASMUS+) w celu wdrażania, zarządzania i monitorowania realizacji Umowy, z wyjątkiem przypadków przesyłania ich do podmiotów upoważnionych do
monitoringu i kontroli realizowanych zadań zawartych we wniosku o dofinansowanie, zgodnie z przepisami prawa krajowego, mającego zastosowanie w Umowie. Wszelkie dane osobowe zebrane
w celu realizacji niniejszego projektu będą przetwarzane przez Komisję Europejską, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z 200-12-18 o ochronie osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych
osobowych w celu ich uaktualniania oraz mogą zwrócić się z zapytaniem do administratora danych (tj. Narodowej Agencji Programu ERASMUS+), w sprawach dotyczących ich przetwarzania.
Osoby, których dotyczą dane, mogą uzyskać dostęp do swych danych osobowych na podstawie pisemnego wniosku. Osoby te powinny kierować wszelkie pytania związane z przetwarzaniem ich
danych osobowych do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego lub odpowiedniej Agencji Narodowej. Osoby, których dotyczą dane, mogą w dowolnym czasie złożyć
skargę w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards