zal_nr_3_do_siwz_opis_przedmiotu_zamowienia - Trans-Net

advertisement
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa materiału roślinnego- kwiaty jednoroczne letnie
do obsadzenia rabat kwiatowych na trenie Gminy Police wraz
z obsadzeniem konstrukcji kwiatowych
Kod CPV 03441000-3 : Rośliny ozdobne, trawy, mchy lub porosty
1. Zakres zamówienia obejmuje:
a) dostawę materiału roślinnego – kwiatów jednorocznych letnich na terenie Gminy
Police zgodnie z przedstawionym zestawieniem w tabeli nr 1 do OPZ
(tabela nr 1 do OPZ przedstawia wszystkie rodzaje i gatunki kwitów
potrzebnych do zrealizowanie zadania łącznie z roślinami potrzebnymi do
obsadzenia konstrukcji kwiatowych)
b) Obsadzenie konstrukcji oraz transport obsadzonych konstrukcji do siedziby
Zamawiającego
(tabela nr 2 do OPZ przedstawia rodzaj i ilość konstrukcji kwiatowych do
obsadzenia oraz ilość i gatunek materiału roślinnego)
2. Termin dostawy materiału od 01.06.2017 do 15.07.2017
Tabela nr 1 do OPZ
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Gatunek i nazwa polska
Begonia stale kwitnąca/zwarta
budowa, kwiaty białe, liść zielony
Begonia stale kwitnąca/zwarta
budowa, kwiaty różowe, liść
zielony
Begonia stale kwitnąca/zwarta
budowa, kwiaty czerwone, liść
zielony
Begonia stale kwitnąca/zwarta
budowa, kwiaty czerwone, liść
bordowy
Begonia stale kwitnąca/zwarta
budowa, kwiaty mix kolorów
Starzec popielny
Aksamitka rozpierzchła/zwarta
budowa, kwiaty żółte, odmiana
niska
Aksamitka rozpierzchła/zwarta
budowa, kwiaty pomarańczowe,
odmiana niska
Aksamitka Lulu/zwarta
budowa/kwiaty mix kolorów
Szałwia
błyszcząca/rozkrzewiona/kwiaty
czerwone
Ilość sztuk
Wielkość
pojemników
(w cm)
12 989
ø10
16 217
ø 10
15 719
ø 10
466
ø 10
1000
ø 10
5 666
ø 10
765
ø 9-10
1795
ø 9-10
200
ø 9-10
330
ø 10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Pelargonia rabatowa/kwiaty białe/
kwiatostany pełne/odmiana
wysoka
Pelargonia rabatowa/kwiaty
różowe/kwiatostany
pełne/odmiana wysoka
Pelargonia rabatowa/kwiaty
czerwone/kwiatostany pełne
/odmiana wysoka
Pelargonia bluszczolistna/kwiaty
białe/kwiatostany pełne/pędy
zwisające
Pelargonia bluszczolistna/kwiaty
różowe/kwiatostany pełne/pędy
zwisające
Pelargonia bluszczolistna/kwiaty
czerwone/kwiatostany pełne/pędy
zwisające
17.
Wilec ziemniaczany/ odmiana
o liściach zielonożółtych
18.
Komarzyca Variegata /liście
białozielone
Surfinia/pędy przewieszające
się/kwiaty kielichowate/kolor
kwiatów biały
Surfinia/pędy przewieszające
się/kwiaty kielichowate/ kolor
kwiatów różowy
Surfinia/pędy przewieszające
się/kwiaty kielichowate/kolor
kwiatów niebieski
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Lobelia rabatowa/kolor
kwiatów niebieski
Lobelia rabatowa/kolor
kwiatów biały
Lobelia wisząca/kolor kwiatów
niebieski
Lobelia wisząca/kolor kwiatów
biały
Bakopa/rozkrzewiona/pędy
zwisające/kolor kwiatów biały
Begonia Dragon/kolor kwiatów
różowy, liście zielone, pokrój
zwisający
Begonia Dragon/kolor kwiatów
czerwony, liście zielone, pokrój
zwisający
628
ø 12
115
ø 12
1685
ø 12
340
ø 10
3323
ø 10
3816
ø 10
755
ø 10
560
ø 10
500
ø 9-10
380
ø 9-10
430
ø 9-10
980
ø9
300
ø9
50
ø9
50
ø9
160
ø9
333
ø 10
133
ø 10
Tabela 2 do OPZ
Lp. Rodzaje konstrukcji
1
2
Obmiar
(szt.)
Pelargonie
bluszczilistna
różowe
(szt.)
Pelargonie
bluszczilistna
czerwona
(szt.)
3
4
5
Pelargonie
bluszczilistna Wilec
biała
ziemnaczany
(szt.)
(szt.)
6
7
Piramida z polietylenu o
wysokości 2 m, średnica
podstawy 120 cm, średnica u
góry 40 cm złożona z 3 pięter
kwiatowych po 60 cm wysokości
każdy, 4 poziomy każdego z
pięter po 15 cm każdy. 169
otworów do obsadzania, średnica
każdego 9 cm. Ilość roślin na 1
1. konstrukcję 175 sztuk
(pelargonia bluszczolistna o
kolorze kwiatów czerwone).
Uwaga wszystkie piramidy
powinny być obsadzone w
jednym kolorze kwiatów.
czerwona
różowa (trzy różne odcienie
różowej na jednej piramidzie)
Donica wisząca na słupie
oświetleniowym, złożona z
dwóch połówek o średnicy 65
cm, pojemność substratu 34 litry,
pojemność na wodę 13,5 litra.
2. Ilość roślin na 1 donicę:
pelargonia bluszczolistna o
kolorze kwiatów czerwone i
różowe 6 sztuk, wilec
ziemniaczany odmiana o liściach
zielonożółtych 4 sztuki.
Donica o średnicy 80 cm stojąca
o na metalowym stelażu Ilość
roślin na 1 donicę: pelargonia
3. bluszczolistna o kolorze kwiatów
różowym 14 sztuk. (trzy różne
odcienie różowej na jednej
donicy)
Konstrukcje kwiatowe „witacze”
zawierające 1 skrzynie kwiatową
oraz dwie wiszące donice o
4. średnicach 60 cm i 48 cm. Ilość
roślin na 1 konstrukcję
pelargonia bluszczolistna o
kolorze kwiatów różowych 32
9
1575
7
1225
21
63
2
28
2
64
63
84
sztuki (trzy różne odcienie
różowej na jednym witaczu)
5.
6.
7.
8.
Donica wisząca na słupie
oświetleniowym, złożona z
trzech poziomów o wysokości
całkowitej 55 cm, o średnicy
podstawy 60 cm. Ilość roślin na 1
donicę: pelargonia bluszczolistna
o kolorze kwiatów białe 4 szt.,
pelargonia
bluszczolistna
o
kolorze kwiatów czerwonym 14
szt., pelargonia bluszczolistna o
kolorze kwiatów różowym 12
szt.,
wilec ziemniaczany
odmiana
o
liściach
zielonożółtych 2 sztuki.
Donica stojąca 3 poziomowa o
wysokości całkowitej 72 cm i
średnicy podstawy 75 cm. . Ilość
roślin na 1 donicę: pelargonia
bluszczolistna o kolorze kwiatów
białe
6
szt.,
pelargonia
bluszczolistna o kolorze kwiatów
czerwonym 18 szt., pelargonia
bluszczolistna o kolorze kwiatów
różowym 16 szt.,
wilec
ziemniaczany odmiana o liściach
zielonożółtych 2 sztuki.
Konstrukcja kwiatowa „połówka
piramidy” sześciopoziomowa o
wysokości całkowitej około 130
cm. Ilość roślin na 1 konstrukcję:
pelargonia bluszczolistna o
kolorze kwiatów białe 10 szt.,
pelargonia bluszczolistna o
kolorze kwiatów czerwonym 25
szt., pelargonia bluszczolistna o
kolorze kwiatów różowym 8 szt.,
wilec ziemniaczany odmiana o
liściach zielonożółtych 3 sztuki.
Betonowa donica. Ilość roślin na
1 donicę: pelargonia
bluszczolistna o kolorze kwiatów
czerwonym 10 szt., pelargonia
bluszczolistna o kolorze kwiatów
różowym 5 szt., wilec
ziemniaczany odmiana o liściach
zielonożółtych 5 sztuk.
39
468
546
156
78
4
64
72
24
8
2
16
50
20
6
1
5
10
5
Donica stojąca 6 poziomowa o
wysokości całkowitej 120 cm i
średnicy podstawy 120 cm. Ilość
9.
roślin na 1 donicę: pelargonia
bluszczolistna o kolorze kwiatów
różowym - różne odcienie 90 szt.
4
360
3. Dodatkowe wymagania dotyczące roślin:
a) rośliny mają być w I wyborze,
b) rośliny muszą być w fazie pierwotnego kwitnienia ( minimum 70 % wykwitnięcia
rośliny)
c) rośliny maja być wyhodowane zgodnie ze sztuką ogrodniczą,
d) rośliny mają być dobrze i równomiernie rozkrzewione, szczelnie przykrywająca całą
powierzchnię gleby w doniczce, bryła korzeniowa ma wypełniać całą objętość
pojemnika, bryła korzeniowa ma być zdrowa, wilgotna i nieuszkodzona
e) system korzeniowy skupiony, prawidłowo rozwinięty, nieuszkodzony, odpowiedni dla
danego gatunku, odmiany i wielkości rośliny, doniczka lekko przerośnięta korzeniami,
na korzeniach szkieletowych powinny znajdować się liczne korzenie włośnikowe.
f) do wszystkich nasadzeń roślin muszą być użyte substraty ogrodnicze z wymieszanymi
nawozami wieloskładnikowymi o przedłużonym działaniu , w proporcjach
dostosowanych do wielkości konstrukcji oraz zapotrzebowania roślin zastosowanych
do obsadzeni na składniki pokarmowe,
g) rośliny mają być zdrowe (bez szkodników, zwiniętych, zżółkniętych i uschniętych
liści, bez oznak chorób, bez śladów żerowania szkodników)
h) rośliny mają być bez uszkodzeń mechanicznych, niedopuszczalne jest złamanie
wierzchołka przewodnika, pędów bocznych, łodyg, liści i korzeni, urwane i
naderwane paki kwiatowe i korzenie
i) rośliny w ramach danego gatunku dostarczane w jednej dostawie mają być jednolite
pod względem wielkości, stopnia rozwoju, zwartości budowy, sposobu uformowania
oraz koloru (jednolitość całej partii)
j) rośliny kwitnące mają posiadać zarówno kwiaty rozwinięte jak i pąki, pokrój roślin,
barwa kwiatów i liści mają być charakterystyczne dla danego gatunku i odmiany
(wymagana jest czystość odmiany),
k) rośliny muszą być pogrupowane oraz posiadać oznaczenie co do gatunku i odmiany
( w przypadku dostawy roślin z tego samego gatunku wystarczy zaopatrzenie w
etykietę jednej rośliny)
l) rośliny maja być zahartowane,
m) nie dopuszcza się wykopywania materiału szkółkarskiego i umieszczania w
pojemnikach przed dostawą (rośliny muszą być zaadaptowane w pojemnikach),
n) ziemię użytą do wypełnienia konstrukcji kwiatowych należy mieszać z hydrożelem :
- konstrukcja kwiatowa wisząca – kubatura 60 l (120 gram czystego hydrożelu na
1 kwietnik),
- konstrukcja kwiatowa stojąca – kubatura 167 l (334 gram czystego hydrożelu na
1 kwietnik).
i nawozami wieloskładnikowymi o przedłużonym działaniu, cała konstrukcja (materiał
roślinny) przed dostarczeniem powinna być obficie podlany
o) dostarczone konstrukcje do zamawiającego powinny posiadać materiał roślinny
rozwinięty , jednolity (z licznymi kwiatami i pakami kwiatowymi) a w przypadku
piramid zakrywać całą powierzchnię ścian piramid,
p) materiał roślinny powinien charakteryzować się odpowiednimi (prawidłowymi)
proporcjami między częścią nadziemną i bryłą korzeniową,
q) musi być pojemnikowany w określonych w specyfikacji wielkościach doniczek,
4. Transport materiału roślinnego
a) Koszt transportu i rozładunek wliczony jest w cenę materiału roślinnego
b) Zamawiający przewiduje ok. 35 dostaw po ok. 2 000 szt. materiału roślinnego w miejsce
nasadzenia wyznaczone przez Zamawiającego znajdujące na terenie Gminy Police
c) Wykonawca własnym transportem dostarczy materiał roślinny na miejsce sadzenia w
terminie uzgodnionym z Zamawiającym na bieżąco.
d) Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie lub za pomocą faksu lub e-maila
o konieczności przygotowania dostawy z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem,
e) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć rośliny w czasie transportu przed
uszkodzeniami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (rośliny powinny być
ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem)
f) Zamawiający na własny koszt dostarczy konstrukcje do nasadzeń kwiatów zgodnie z
tabela nr 2 do OPZ w terminie uzgodnionym z Wykonawcą.
g) Wykonawca własnym transportem i na własny koszt dostarczy gotowe i obsadzone
konstrukcje do siedziby Zamawiającego.
Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę licencji (paszportów) dostarczanych
sadzonek kwiatowych. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zamówienia
zobowiązany będzie do okazania licencji.
Download