EBOLA

advertisement
M e r c a n t Sp. z o.o.
94-104 Łódź, ul. Obywatelska 152
NIP 727-01-25-442 Regon 004274510
tel. (0-42) 250 54 80, fax. (0-42) 686 04 40
www.mercant.pl
[email protected]
Informacja dotycząca gorączki wirusowej Ebola (EVD)
W związku z trwającą od lutego 2014 r. w 3 krajach Afryki: Gwinei, Liberii i Sierra Leone epidemią gorączki Ebola
(EVD), w ostatnim okresie wystąpiły również pojedyncze przypadki zawleczenia tej choroby do krajów umiarkowanej
strefy klimatycznej (1 przypadek do USA). W Hiszpanii wystąpił ponadto przypadek zakażenia szpitalnego od chorego
przetransportowanego z Afryki na planowe leczenie. Do chwili obecnej nie wystąpiły natomiast przypadki zawleczeń
do Anglii, Francji, Belgii tj. krajów, które łączą szczególnie intensywne kontakty społeczne-gospodarczo z krajami
objętymi epidemią. Obecne ryzyko zawleczenia Eboli do Polski jest niezwykle niskie, nie może być jednak całkowicie
wykluczone.
1. Postępowanie w przypadku pobytu na obszarach występowania Eboli
Zdecydowanie odradza się obecnie podróżowanie do 3 krajów objętych występowaniem zachorowań na Ebolę w
rozmiarach epidemicznych tj. Gwinea, Liberia i Sierra Leone. W przypadku, gdy przełożenie podróży nie jest możliwe,
w celu uzyskania profesjonalnej porady lekarskiej w zakresie zagrożeń epidemiologicznych w tych krajach oraz
możliwości profilaktyki przeciw chorobom innym niż Ebola (profilaktyce przeciw malarii oraz szczepieniom przeciw
żółtej gorączce), należy przed wyjazdem skontaktować się z lekarzem medycyny podróży lub lekarzem medycyny
tropikalnej, najlepiej nie później niż 4 - 6 tyg. przed planowaną podróżą. Pozwoli to na przyjęcie zalecanej przez
lekarza profilaktyki w terminie umożliwiającym osiągnięcie odpowiedniego poziomu odporności przeciw żółtej gorączce
i malarii. Nie istnieje natomiast ani szczepionka, ani profilaktyka farmakologiczna przeciw Eboli.
W dbałości o bezpieczeństwo w czasie podróży zachęcamy do korzystania z systemu e-konsulat na stronie
internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://secure.e-konsulat.gov.pl/
Zgodnie z zaleceniami (WHO, ECDC, CDC) podróżujący powinni w najwyższym stopniu zachować następujące środki
ostrożności:
• przestrzegać zasad higieny rąk,
• unikać wszelkich kontaktów z osobami chorymi lub ciałami osób zmarłych,
• unikać wszelkich kontaktów z dzikimi zwierzętami (w szczególności z małpami, gatunkami leśnych antylop,
gryzoniami, nietoperzami), również z ciałami padłych zwierząt,
• nie spożywać mięsa dzikich zwierząt,
• dokładnie myć i obierać warzywa oraz owoce przed ich spożyciem,
• unikać przygodnych kontaktów płciowych – w przypadku podjęcia związanego z nimi ryzyka stosować
zabezpieczenia,
• zrezygnować z odwiedzania miejsc bytowania nietoperzy (np. jaskiń, kopalni, schronów).
W razie zachorowania w trakcie pobytu należy natychmiast poprosić o pomoc lekarską.
2. Postępowanie w przypadku wystąpienia gorączki oraz innych objawów po powrocie z 4 krajów
występowania Eboli
W przypadku wystąpienia, w okresie do 21 dni od ostatniego dnia pobytu w 4 krajach: Gwinei, Liberii, Sierra Leone
oraz Demokratycznej Republice Konga (d. Zair), co najmniej jednego z następujących objawów:
• gorączka >38.5°C, nasilony, utrzymujący się ból głowy, bóle mięśni, wymioty, biegunka, ból brzucha, nie mające
innych przyczyn krwawienia/wylewy krwi (np. podskórne, w obrębie błon śluzowych, siniaki)
należy pozostać w domu, unikać kontaktu z innymi domownikami, oraz zadzwonić niezwłocznie pod numer 112 lub
999 w celu uzyskania od dyspozytora medycznego informacji o dalszym postępowaniu (patrz: Procedura
postępowania dla dyspozytora medycznego Państwowego Ratownictwa Medycznego).
3. Sposób szerzenia się wirusa
Przeniesienie wirusa Ebola następuje przez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami osoby zakażonej.
W przypadku bliskiego kontaktu z chorym twarzą w twarz - personel medyczny musi zabezpieczać twarz (błony
śluzowe oczy, nosa i ust) przed przeniesieniem wirusa na bliską odległość (do 1 m) w wyniku zachlapania lub
aerolizacji wydzielin chorego. Osoba zakażona staje się zakaźna dopiero po wystąpieniu objawów. Natomiast w
odróżnieniu do wirusa odry, ospy wietrznej lub grypy wirus Ebola nie szerzy się drogą powietrzną. Transmisja wirusa
Ebola możliwa jest również od osoby zmarłej z powodu zakażenia oraz od zakażonych/padłych zwierząt takich jak:
małpy czy nietoperze. Maksymalny okres wylęgania choroby (inkubacji) wynosi do 21 dni od chwili kontaktu ze
źródłem zakażenia.
Opracowano na podstawie materiałów WHO, CDC, ECDC z dnia 14 października 2014 r.
http://www.gis.gov.pl/
Kapitał zakładowy: 50 000 zł Nr KRS: 0000075117
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Strona 1 z 4
M e r c a n t Sp. z o.o.
94-104 Łódź, ul. Obywatelska 152
NIP 727-01-25-442 Regon 004274510
tel. (0-42) 250 54 80, fax. (0-42) 686 04 40
www.mercant.pl
[email protected]
Zalecenia w zakresie środków ochrony osobistej do stosowania w kontakcie z podejrzanymi lub
chorymi na EVD i zwłokami
Rekomenduje się stosowanie przynajmniej następujących środków ochronnych:
- przy kontakcie z osobą bezobjawową, podejrzaną o zakażenie - rękawiczki jednorazowego
użytku, maseczka na twarz z filtrem klasy 3 lub klasy 2, tzw. FFP3, FFP2
- przy kontakcie z osobą z objawami choroby - nie nasiąkliwy kombinezon ochrony biologicznej
jednorazowego użytku z długimi rękawami, mankietami i kapturem osłaniającym włosy (lub
kombinezon wielorazowego użytku z pełną osłoną na twarz jeśli zapewniona jest możliwość jego
skutecznej dekontaminacji przed kolejnym użyciem), okulary/ gogle ochronne chroniące spojówkę
oka przed skażeniem lub tzw. przyłbica na twarz, maska z filtrem klasy 3 lub, jeśli jest dostępna,
maska wielorazowego użytku z wymiennymi filtropochłaniaczami (rodzaj filtra P3), grube rękawice
tzw. gospodarcze, zabiegowe lub rękawiczki jednorazowe (wówczas po 2 na każdą dłoń),
naciągnięte na mankiety kombinezonu, wysoka osłona na buty jednorazowego użytku (lub buty
gumowe wielorazowego użytku jeśli zapewniona jest możliwość skutecznej ich dekontaminacji
przed następnym użyciem).
Używane środki ochrony powinny być sprawne technicznie, nieuszkodzone, posiadać aktualne
terminy przydatności do użycia, posiadać atest lub certyfikat zgodności. Należy pamiętać, iż istotne
znaczenie w zapobieganiu rozprzestrzeniania się zakażenia mają takie elementy jak m.in. właściwa
higiena rąk - noszenie rękawiczek nie zwalnia od właściwej higieny rąk i ścisłe przestrzeganie
procedur dotyczących stosowania środków ochrony osobistej, a także dekontaminacji osób
opuszczających pomieszczenie, w którym izolowany jest chory, zanim zdejmą odzież ochronną.
Szersza informacja nt. środków ochrony dostępna jest pod adresem www.gis.gov.pl w zakładce
Epidemia gorączki krwotocznej w Afryce lub http://www.who.int/csr/resources/who-ipc-guidanceebolafinal-09082014.pdf?ua=1
Rekomenduje się, aby w kontakcie ze zwłokami pacjentów zmarłych z powodu zakażenia lub
podejrzenia zakażenia EBOV stosować te same środki ochrony, jak przy kontakcie z osobami
chorymi lub podejrzanymi o zakażenie EBOV. Należy przestrzegać szpitalnych procedur
postępowania ze zwłokami oraz przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001
r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783, z późno
zm.). Zwłoki powinny być pochowane w ciągu 24 godzin od chwili zgonu na najbliższym cmentarzu.
Kapitał zakładowy: 50 000 zł Nr KRS: 0000075117
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Strona 2 z 4
M e r c a n t Sp. z o.o.
94-104 Łódź, ul. Obywatelska 152
NIP 727-01-25-442 Regon 004274510
tel. (0-42) 250 54 80, fax. (0-42) 686 04 40
www.mercant.pl
[email protected]
Oferta firmy Mercant Sp. z o.o.
Kombinezon - TYVEK® Classic Plus
Model kombinezonu, który łączy w sobie ochronę Typ 4B z komfortem
użytkowania. Kombinezon TYVEK® Classic Plus stanowi barierę
zabezpieczającą przed działaniem wielu nieorganicznych substancji
chemicznych w niskim stężeniu oraz przed cząstkami stałymi o średnicy
powyżej 1µm. Wszystkie szwy są zaklejone taśmą. Kombinezon TYVEK®
Classic Plus jest wygodny, ponieważ jest bardzo lekki i przyjemny w dotyku –
przypomina naturalną tkaninę.





Wewnętrzne szwy zaklejone taśmą w celu zwiększenia szczelności
Zamek błyskawiczny wykonany z włókniny TYVEK® zakryty
samoprzylepną patką ochronną
Gumka dopasowująca kaptur do twarzy zapewnia idealne przyleganie
kaptura do maski twarzowej
NOWOŚĆ ! Elastyczna pętelka na kciuk przymocowana do mankietu
rękawa (ze względów bezpieczeństwa zaleca się stosowanie pętelki na
kciuk wyłącznie w przypadku użytkowania jednocześnie dwóch par
rękawic)
Wklejona gumka w pasie zapewnia swobodę ruchów.
Maska ochronna 3M 1883
Maska ochronna z unikalną podwójną ochroną. Maska ochronna 1883 z
zaworem oddechowym stanowi innowacyjne połączenie środka ochrony
osobistej i chrony pacjentów dzięki cechom maski ochronnej i chirurgicznej.
Maska spełnia jednocześnie standardy klasy ochrony FFP3 normy EN
149:2001 i klasy II R normy EN 14683:2005 dla masek chirurgicznych.
Maska ochronna 1883 to pierwsza i jedyna tego typu maska z zaworem
oddechowym, która jednocześnie może służyć jako maska chirurgiczna
zapewniając ochronę przed drobnoustrojami chorobotwórczymi zarówno
użytkownikowi jak i jego otoczeniu.
Kapitał zakładowy: 50 000 zł Nr KRS: 0000075117
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Strona 3 z 4
M e r c a n t Sp. z o.o.
94-104 Łódź, ul. Obywatelska 152
NIP 727-01-25-442 Regon 004274510
tel. (0-42) 250 54 80, fax. (0-42) 686 04 40
www.mercant.pl
[email protected]
Wysokie osłony TYVEK® na obuwie, z podeszwą
antypoślizgową
Wysokie osłony TYVEK® na obuwie, z podeszwą antypoślizgową
Wysokość 48 cm
Długość 42 cm
Uniwersalny rozmiar
GOGLE OCHRONNE JSP ATLANTIC











gogle ochronne przeciwodpryskowe nieparujące
posiadają wbudowaną wentylację
bardzo lekkie i elastyczne
panoramiczne z systemem wentylacji bezpośredniej
posiadają miękkie winylowe oprawki
szybki wykonane z poliwęglanu
elastyczny nosek zapewnia duży komfort
regulowana na długość taśma mocująca zapewnia znakomite
dopasowanie
mogą być zakładane na okulary korekcyjne
gogle ochronne chronią przed pyłami, cieczami, roztopionym metalem oraz gorącymi ciałami
stałymi
norma EN166 1.B.3.4.9
Kapitał zakładowy: 50 000 zł Nr KRS: 0000075117
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Strona 4 z 4
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards