Załącznik nr 2

advertisement
Załącznik nr 2
SKŁADY POWIATOWYCH KOMISJI LEKARSKICH
1. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Augustowie:
1) przewodniczący:
lek. med. Antoni Hiero
-
internista;
-
pracownik Starostwa Powiatowego
w Augustowie;
2) średni personel medyczny:
Agnieszka Przełomska;
3) sekretarz:
Zbigniew Kaszlej
4) funkcję przewodniczącego zastępczo pełni:
lek. med. Barbara Warcińska
internista;
5) funkcję średniego personelu medycznego zastępczo pełni:
Ryszard Alejster;
6) funkcję sekretarza zastępczo pełni:
Bożena Mieloch
-
pracownik Starostwa Powiatowego
w Augustowie.
2. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Białymstoku:
1) przewodniczący:
lek. med. Nina Rutkowska
-
internista;
-
inspektor Departamentu Obsługi
Mieszkańców Urzędu Miejskiego
w Białymstoku;
2) średni personel medyczny:
Jadwiga Zawadzka;
3) sekretarz:
Małgorzata Bielawska
4) funkcję przewodniczącego zastępczo pełni:
a) lek. med. Barbara Kozłowska – Aleksiejuk
b) lek. med. Mieczysław Pokora
c) lek. med. Wanda Ewa Falkowska
d) lek. med. Helena Nikitorowicz
-
internista, albo
chirurg, albo
internista,
internista;
5) funkcję średniego personelu medycznego zastępczo pełni:
a) Mirosława Zajączkowska, albo
b) Danuta Krawiel;
2
6) funkcję sekretarza zastępczo pełni:
a) Alicja Zdanowicz
-
b) Dorota Klimek
-
c) Paulina Żebrowska
-
d) Monika Popławska
-
e) Barbara Siergiejuk
-
f) Daniel Danilczuk
-
g) Mirosław Hodun
-
Kierownik Referatu Dowodów Osobistych
i Spraw Wojskowych w Departamencie
Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego
w Białymstoku, albo
inspektor Departamentu Obsługi
Mieszkańców Urzędu Miejskiego
w Białymstoku, albo
inspektor Departamentu Obsługi
Mieszkańców Urzędu Miejskiego
w Białymstoku, albo
inspektor Departamentu Obsługi
Mieszkańców Urzędu Miejskiego
w Białymstoku, albo
inspektor Departamentu Obsługi
Mieszkańców Urzędu Miejskiego
w Białymstoku, albo
inspektor Departamentu Obsługi
Mieszkańców Urzędu Miejskiego
w Białymstoku, albo
inspektor Departamentu Obsługi
Mieszkańców Urzędu Miejskiego
w Białymstoku.
3. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 3 w Białymstoku:
1) przewodniczący:
dr n. med. Walenty Rogowski
-
internista;
-
pracownik Wydziału Spraw Społecznych
i Zarządzania Kryzysowego Starostwa
Powiatowego w Białymstoku;
2) średni personel medyczny:
Stanisław Krzywicki;
3) sekretarz:
Agata Suławko
4) funkcję przewodniczącego zastępczo pełni:
lek. med. Emilia Jabłońska – Chalecka internista;
5) funkcję średniego personelu medycznego zastępczo pełni:
Tomasz Krzywicki;
6) funkcję sekretarza zastępczo pełni:
Edyta Bołtryk
-
pracownik Wydziału Spraw
Społecznych i Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
3
4. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 4 w Bielsku Podlaskim:
1) przewodniczący:
lek. med. Ewa Zielenkiewicz – Madejska -
internista;
2) średni personel medyczny:
Barbara Kłoszewska;
3) sekretarz:
Daniel Baranowski
-
podinspektor w Starostwie Powiatowym
w Bielsku Podlaskim;
4) funkcję przewodniczącego zastępczo pełni:
lek. med. Ewa Kierdelewicz
internista;
5) funkcję średniego personelu medycznego zastępczo pełni:
Walentyna Martynowicz;
6) funkcję sekretarza zastępczo pełni:
Maria Bolesta
-
inspektor w Starostwie Powiatowym
w Bielsku Podlaskim.
5. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 5 w Grajewie:
1) przewodniczący:
lek. med. Bogdan Łapiński
-
chirurg, medycyna ratunkowa;
-
inspektor w Starostwie Powiatowym
w Grajewie;
2) średni personel medyczny:
Anna Florczyk;
3) sekretarz:
Teresa Pawłowska
4) funkcję przewodniczącego zastępczo pełni:
lek. med. Adam Zyskowski
internista;
5) funkcję średniego personelu medycznego zastępczo pełni:
Elżbieta Reniewicz;
6) funkcję sekretarza zastępczo pełni:
Janusz Korsak
-
inspektor w Starostwie Powiatowym
w Grajewie.
6. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 6 w Hajnówce:
1) przewodniczący:
lek. med. Jerzy Pawluk
-
internista, pulmonolog;
4
2) średni personel medyczny:
Leonida Pawluczuk;
3) sekretarz:
Samuel Szymaniuk
-
pracownik Starostwa Powiatowego
w Hajnówce;
4) funkcję przewodniczącego zastępczo pełni:
lek. med. Krzysztof Wielgus
chirurg;
5) funkcję średniego personelu medycznego zastępczo pełni:
Małgorzata Fal;
6) funkcję sekretarza zastępczo pełni:
Bożena Borowik
-
pracownik Starostwa Powiatowego
w Hajnówce.
7. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 7 w Kolnie:
1) przewodniczący:
lek. med. Maria Sańko - Sawczenko
-
internista;
-
inspektor w Starostwie Powiatowym
w Kolnie;
2) średni personel medyczny:
Bożena Śliwecka;
3) sekretarz:
Katarzyna Sikorska
4) funkcję przewodniczącego zastępczo pełni:
lek. med. Ryszard Kozikowski
-
laryngolog;
5) funkcję średniego personelu medycznego zastępczo pełni:
Małgorzata Lipka;
6) funkcję sekretarza zastępczo pełni:
Karolina Wysocka
-
referent w Starostwie Powiatowym
w Kolnie.
8. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 8 w Łomży:
1) przewodniczący:
lek. med. Alicja Żebrowska
-
internista;
2) średni personel medyczny:
Barbara Antoniak;
3) sekretarz:
Krzysztof Piotrowski
-
pracownik Urzędu Miejskiego w Łomży;
5
4) funkcję przewodniczącego zastępczo pełni:
a) lek. med. Halina Koniecko
internista, albo
b) lek. med. Anna Markowska
internista;
5) funkcję średniego personelu medycznego zastępczo pełni:
a) Jolanta Kijek, albo
b) Renata Żebrowska;
6) funkcję sekretarza zastępczo pełni:
a) Joanna Buźniak
b) Krzysztof Wróblewski
- pracownik Urzędu Miejskiego w Łomży, albo
- pracownik Urzędu Miejskiego w Łomży.
9. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 9 w Łomży:
1) przewodniczący:
lek. med. Alicja Żebrowska
-
internista;
-
kierownik Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego Starostwa
Powiatowego w Łomży;
2) średni personel medyczny:
Barbara Antoniak;
3) sekretarz:
Bogusław Jacek Popkowski
4) funkcję przewodniczącego zastępczo pełni:
a) lek. med. Anna Markowska
internista, albo
b) lek. med. Halina Koniecko
internista;
5) funkcję średniego personelu medycznego zastępczo pełni:
Renata Żebrowska;
6) funkcję sekretarza zastępczo pełni:
Justyna Olbryś
-
podinspektor Starostwa Powiatowego
w Łomży.
10. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 10 w Mońkach:
1) przewodniczący:
lek. med. Jacek Stanisław Franke
-
internista;
-
pracownik Starostwa Powiatowego
w Mońkach;
2) średni personel medyczny:
Joanna Stankiewicz;
3) sekretarz:
Adam Skutnik
4) funkcję przewodniczącego zastępczo pełni:
6
lek. med. Teresa Myszko
-
internista;
5) funkcję średniego personelu medycznego zastępczo pełni:
Ireneusz Sut;
6) funkcję sekretarza zastępczo pełni:
Jarosław Dzięgielewski
-
pracownik Starostwa Powiatowego
w Mońkach.
11. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 11 w Sejnach:
1) przewodniczący:
lek. med. Irena Czokajło
-
internista;
-
inspektor w Starostwie Powiatowym
w Sejnach;
2) średni personel medyczny:
Janina Mikłaszewicz;
3) sekretarz:
Teresa Alicja Jurkiewicz
4) funkcję przewodniczącego zastępczo pełni:
lek. Czesław Moniuszko
chirurg;
5) funkcję średniego personelu medycznego zastępczo pełni:
Halina Kowalewska;
6) funkcję sekretarza zastępczo pełni:
Bogumiła Ogórkis - Staniewicz
-
kierownik Wydziału Organizacyjnego
w Starostwie Powiatowym w Sejnach.
12. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 12 w Siemiatyczach:
1) przewodniczący:
lek. med. Ryszard Laskowski
-
internista, dermatolog;
-
pracownik Starostwa Powiatowego
w Siemiatyczach;
2) średni personel medyczny:
Julia Ryżyk;
3) sekretarz:
Justyna Trusiak
4) funkcję przewodniczącego zastępczo pełni:
lek. med. Norbert Sala
chirurg;
5) funkcję średniego personelu medycznego zastępczo pełni:
7
a) Weronika Wichowska, albo
b) Monika Charyton;
5) funkcję sekretarza zastępczo pełni:
Leszek Kosz
-
pracownik Starostwa Powiatowego
w Siemiatyczach.
13. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 13 w Sokółce:
1) przewodniczący:
lek. med. Irena Reut
-
chirurg;
-
pracownik Starostwa Powiatowego
w Sokółce;
2) średni personel medyczny:
Jadwiga Czauż;
3) sekretarz:
Ewa Palinnik
4) funkcję przewodniczącego zastępczo pełni:
lek. med. Edyta Staranowicz
internista;
5) funkcję średniego personelu medycznego zastępczo pełni:
Lila Anna Micun;
6) funkcję sekretarza zastępczo pełni:
Ewa Borys
-
pracownik Starostwa Powiatowego
w Sokółce.
14. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 14 w Suwałkach:
1) przewodniczący:
lek. med. Józef Wołyniec
-
chirurg, urolog;
-
pracownik Urzędu Miasta Suwałki;
2) średni personel medyczny:
Anna Witkowska;
3) sekretarz:
Grzegorz Żukowski
4) funkcję przewodniczącego zastępczo pełni:
lek. med. Ewa Teresa Korneluk
-
internista, diabetolog;
5) funkcję średniego personelu medycznego zastępczo pełni:
Marzena Rudzińska;
6) Funkcję sekretarza zastępczo pełni:
8
Robert Januć
-
pracownik Urzędu Miasta Suwałki.
15. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 15 w Suwałkach:
1) przewodniczący:
lek. med. Józef Wołyniec
-
chirurg, urolog;
-
inspektor w Starostwie Powiatowym
w Suwałkach;
2) średni personel medyczny:
Alicja Traczkowska;
3) sekretarz:
Marian Przekop
4) funkcję przewodniczącego zastępczo pełni:
lek. med. Ewa Teresa Korneluk
-
internista, diabetolog;
5) funkcję średniego personelu medycznego zastępczo pełni:
Grażyna Burba;
6) funkcję sekretarza zastępczo pełni:
Elżbieta Ułanowicz - Osińska
-
inspektor w Starostwie Powiatowym
w Suwałkach.
16. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 16 w Wysokiem Mazowieckiem:
1) przewodniczący:
lek. med. Marek Dudziuk
-
chirurg;
-
pracownik Starostwa Powiatowego
w Wysokiem Mazowieckiem;
2) średni personel medyczny:
Marta Wojtkowska;
3) sekretarz:
Jadwiga Rostkowska
4) funkcję przewodniczącego zastępczo pełni:
lek. med. Izabela Nowacka;
5) funkcję średniego personelu medycznego zastępczo pełni:
Elżbieta Podbielska;
6) funkcję sekretarza zastępczo pełni:
Aneta Puchalska
-
pracownik Starostwa Powiatowego
w Wysokiem Mazowieckiem.
9
17. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 17 w Zambrowie:
1) przewodniczący:
lek. med. Stanisław Ludwik Gawryszczak
-
chirurg;
2) średni personel medyczny:
Wioletta Maria Mioduszewska;
3) sekretarz:
Ewa Anna Kalinowska
-
inspektor w Starostwie Powiatowym
w Zambrowie;
4) funkcję przewodniczącego zastępczo pełni:
a) lek. med. Olgierd Maria Pałka
b) lek. med. Andrzej Jan Gołębiewski
c) lek. med. Krystyna Hankowska – Godlewska d) lek. med. Swietłana Radzewicz
-
chirurg, albo
internista, albo
internista, albo
internista;
5) funkcję średniego personelu medycznego zastępczo pełni:
Aldona Krzyworzeka;
6) funkcję sekretarza zastępczo pełni:
Danuta Karwowska
-
inspektor w Starostwie Powiatowym
w Zambrowie.
Download