JĘCZMIEŃ JARY i GROCH 2015

advertisement
2015
JĘCZMIEŃ JARY
i
GROCH
Hodowla jest sztuką
Szanowni Państwo
Każdy z nas ma na co dzień do czynienia ze ‘Sztuką’ w jej
niezliczonych postaciach. Codziennie siadamy przed telewizorem,
czasami chodzimy do kina lub teatru, rzadziej do muzeum.
Wszędzie tam pokazują nam różne rodzaje kreacji ludzkiej
wyobraźni takie jak film, przedstawienie czy też rzeźba lub obraz.
Wbrew pozorom, każdy rolnik obcuje ze sztuką częściej niż
mogłoby się wydawać. Wytłumaczę to w paru słowach.
Wyraz SZTUKA (łac. Ars, grec. Techne) w dawnych czasach
oznaczał umiejętność, znajomość określonych reguł
i postępowanie zgodnie z nimi czyli tyle co RZEMIOSŁO. W poczet
sztuk zaliczano więc oprócz malarstwa i rzeźby wiele rzemiosł jak
garncarstwo, krawiectwo ale także np. retorykę czy strategię.
Sztuka więc jest częścią dorobku kulturowego naszej cywilizacji
manifestującą się poprzez utwory, w tym dzieła artystyczne… oraz
dodałbym jeszcze tutaj z pełnym przekonaniem wszystkie
odmiany roślin uprawnych w tym zbóż, kukurydzy czy też rzepaku.
Z powstawaniem czyli, jak piszą i mówią niektórzy ‘kreowaniem’
nowych odmian związany jest wieloletni, żmudny proces doboru,
selekcji odpowiednich form rodzicielskich dokonywany w taki
sposób aby ich potomstwo czyli nowe odmiany, spełniło pożądane
przez ich twórcę - hodowcę i w efekcie także użytkownika - rolnika
określone cechy, niezbędne do uprawy tych odmian
w specyficznych warunkach środowiskowych.
Limagrain ma w swoim dorobku niezliczone odmiany zbóż i innych
gatunków uprawnych, spośród których duża część znalazła
w Polsce uznanie i cieszy się stałym i wzrastającym
zainteresowaniem. W niniejszym katalogu znajdziecie Państwo
odmiany zbóż jarych i grochu, które proponujemy Wam w roku
bieżącym. Wkrótce poszerzymy naszą ofertę o nowe, znajdujące
się właśnie w badaniach rejestrowych w Polsce i za granicą.
‘Hodowla jest sztuką’ - na ten wyjątkowy i specyficzny rodzaj
działania inwestowane są w Limagrain duże środki, a także
pracują ludzie korzystający ze swojego twórczego potencjału
i najnowszych technik genetycznych i hodowlanych.
Proszę pamiętać, że wszystkie nasze odmiany objęte są ochroną
wyłącznego prawa i w związku z tym aby je rozmnażać, oferować
i sprzedawać na cele siewne konieczne jest uzyskanie od nas
pisemnej licencji w formie umowy.
Siew nasion z własnego rozmnożenia wraz z listą odmian
z dozwolonego prawem przywileju tzw. ‘odstępstwa rolnego’
omówiony jest na stronie Agencji Nasiennej
www.agencjanasienna.pl
Informacje zawarte w tym opracowaniu są wynikiem
doświadczenia i naszej najlepszej wiedzy lecz mimo zachowania
dużej staranności z naszej strony nie możemy zagwarantować, iż
podane uwagi i wyniki zostaną osiągnięte pod każdym względem.
Uwarunkowane jest to naturalną zmiennością wywołaną przez
warunki środowiskowe w poszczególnych latach oraz
zastosowane technologie uprawy. Traktujmy je więc jako
informacje o potencjale plonowania a nie jako gwarancję ich
uzyskania.
Z życzeniami udanych zbiorów!
Jan Walerych
3
Jęczmień jary
JĘCZMIEŃ
Odmiana
Cechy rolnicze i technologiczne
Typ
«
- średnie
4
średnia
wysoka
mała
wysoka
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
średnio późny
«
«
«
średnia
wysoka
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
średnio późny
«
«
średnia
wysoka
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
średnio późny
«
«
mała
wysoka
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Mączniak
Rdza brunatna
Plamistość
siatkowa
Rynchosporioza
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
browarny
OVERTURE
AZIT
MTZ
średnio wczesny
«
«
KANGOO
Odporność na
wyleganie
Wysokość
roślin
Plonowanie
średnio późny
«
«
«
CONCERTO
ODYSSEY
Termin
dojrzewania
Zdrowotność
paszowy
«
«
- wysokie
«
«
«
- bardzo wysokie
ü
- średnia
ü
ü
- dobra
ü
ü
ü
- bardzo dobra
CONCERTO
Typ odmiany:
jęczmień jary browarny dwurzędowy
Rejestracja:
UE
Plonowanie:
bardzo wysokie
Termin dojrzewania:
średnio wczesny
Wysokość roślin:
średnia
MTZ:
51 g
Masa usypowa:
68,1 kg/hl
Odporność na wyleganie: bardzo dobra
Odporność na choroby:
WYNIKI
Doświadczenia własne LG 2009-2012
Odmiana
Plon nasion
[dt/ha]
% wzorca
Wzorzec
67,1
100%
CONCERTO
70,2
105%
dobra
WARTO ZAPAMIĘTAĆ !!!
ü
spełnia najwyższe wymagania stawiane
odmianom typu browarnego
ü
zajmuje czołowe miejsce w uprawie na słód
w Polsce
ü
odmiana doskonale nadaje się do celów
paszowych!
Więcej informacji:
5
KANGOO
Typ odmiany:
jęczmień jary browarny dwurzędowy
Rejestracja:
UE
Plonowanie:
wysokie
Termin dojrzewania:
średnio późny
Wysokość roślin:
średnia
MTZ:
49 g
Masa usypowa:
66,8 kg/hl
Odporność na wyleganie: dobra
Odporność na choroby:
WYNIKI
Doświadczenia własne LG 2009-2012
Odmiana
Plon nasion
[dt/ha]
% wzorca
Wzorzec
64,0
100%
KANGOO
66,3
104%
średnia
WARTO ZAPAMIĘTAĆ !!!
ü
spełnia najwyższe wymagania stawiane
odmianom typu browarnego
ü
zajmuje czołowe miejsce w uprawie na słód
w Polsce
ü
odmiana doskonale nadaje się do celów
paszowych!
6
Więcej informacji:
ODYSSEY
Typ odmiany:
jęczmień jary browarny dwurzędowy
Rejestracja:
UE 2012
Plonowanie:
bardzo wysokie
Termin dojrzewania:
średnio późny
Wysokość roślin:
mała
MTZ:
52 g
Masa usypowa:
65,7 kg/hl
Odporność na wyleganie: dobra
Odporność na choroby:
WYNIKI
Badania rejestrowe UKZUZ (Czechy)
Odmiana
Plon nasion
[dt/ha]
% wzorca
Wzorzec
64,0
100%
ODYSSEY
69,3
108%
dobra
WARTO ZAPAMIĘTAĆ !!!
ü
spełnia najwyższe wymagania stawiane
odmianom typu browarnego
ü
znajduje się w pilotowych badaniach
w największych słodowniach w Polsce Malteurop
i Global Malt
Więcej informacji:
7
OVERTURE
Typ odmiany:
jęczmień jary browarny dwurzędowy
Rejestracja:
UE 2012
Plonowanie:
bardzo wysokie
Termin dojrzewania:
średnio późny
Wysokość roślin:
średnia
MTZ:
50 g
Masa usypowa:
67,7 kg/hl
WYNIKI
Doświadczenia rejestrowe BSA (Niemcy) 2010-2012
104
103
Odporność na wyleganie: dobra
dobra
WARTO ZAPAMIĘTAĆ !!!
102
Plon ziarna [% wzorca]
Odporność na choroby:
101
100
99
98
97
96
95
94
Odmiana 1
Odmiana 2
2010 100%=75,5 dt/ha
Odmiana 3
2011 100%=68,3 dt/ha
ü
najnowsza odmiana typu browarnego hodowli LG
ü
wchodzi do produkcji w Polsce na cele browarne
Więcej informacji:
8
Odmiana 4
OVERTURE
2011 100%=75,3 dt/ha
AZIT
Typ odmiany:
jęczmień jary pastewny dwurzędowy
Rejestracja:
UE 2008
Plonowanie:
bardzo wysokie
Termin dojrzewania:
średnio późny
Wysokość roślin:
mała
MTZ:
48 g
Masa usypowa:
67,3 kg/hl
Odporność na wyleganie: dobra
Odporność na choroby:
WYNIKI
Doświadczenia własne LG 2009-2012
Odmiana
Plon nasion
[dt/ha]
% wzorca
Wzorzec
68,0
100%
AZIT
72,1
106%
dobra
WARTO ZAPAMIĘTAĆ !!!
ü
sprawdzona, doskonała odmiana typu
pastewnego
ü
świetnie adaptująca się w polskich warunkach od
wielu lat
ü
cieszy się dużym uznaniem rolników w Polsce
Więcej informacji:
9
Groch
GROCH
Odmiana
Typ
ABARTH
AUDIT
Odmiana
Plonowanie
Termin
dojrzewania
Zdrowotność
Wysokość
roślin
MTZ
glebowy
Zawartość
białka
Fuzaryjne
Mączniak
Askochytoza
więdnięcie
rzekomy
Mączniak
prawdziwy
żółtonasienna
średnio wczesny
«
«
«
średnia
średnia
wysoka
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ogólnoużytkowy
żółtonasienna
wąskolistny
średnio wczesny
«
«
«
wysoka
(102 cm)
średnia
bardzo wysoka
ü
ü
ü
ü
ü
ü
średnio wczesny
«
«
«
średnia
(95 cm)
średnia
wysoka
ü
ü
ü
ü
ü
ü
PROPHET
«
- średnie
10
Cechy rolnicze i technologiczne
zielononasienna
«
«
- wysokie
«
«
«
- bardzo wysokie
ü
- średnia
ü
ü
- dobra
ü
ü
ü
- bardzo dobra
ABARTH
Typ odmiany:
groch ogólnoużytkowy wąskolistny
żółtonasienny
Rejestracja:
UE
Plonowanie:
bardzo wysokie
Termin dojrzewania:
średnio wczesny
Wysokość roślin:
średnia
MTZ:
259 g
Zawartość białka:
wysoka
Odporność na wyleganie: bardzo dobra
Odporność na choroby:
WYNIKI
Badania rejestrowe UKZUZ (Czechy)
Odmiana
Plon nasion
[dt/ha]
% wzorca
Plan białka
ogólnego
[kg/ha]
Zawartość
białka
ogólnego
[% s.m.]
Zawartość
włókna
surowego
[% s.m.]
Wzorzec
63
100%
1210
22,9
5,6
ABARTH
65
103%
1209
23,0
5,5
bardzo dobra
WARTO ZAPAMIĘTAĆ !!!
ü
najnowsza odmiana ogólnoużytkowa typu
żółtonasiennego
ü
doskonała zdrwotność
ü
bardzo wysokie plonowanie
Więcej informacji:
11
AUDIT
Typ odmiany:
groch ogólnoużytkowy wąskolistny
żółtonasienny
Rejestracja:
Polska 2014
Plonowanie:
bardzo wysokie
Termin dojrzewania:
średnio wczesny
Wysokość roślin:
duża
MTZ:
258 g
Zawartość białka:
bardzo wysoka
Odporność na wyleganie: bardzo dobra
Odporność na choroby:
WYNIKI
Badania rejestrowe COBORU (Polska)
Odmiana
Plon nasion
[dt/ha]
% wzorca
Plan białka
ogólnego
[kg/ha]
Zawartość
białka
ogólnego
[% s.m.]
Zawartość
włókna
surowego
[% s.m.]
Wzorzec
53
100%
1005
22,3
5,7
AUDIT
58
109%
1118
22,7
5,5
bardzo dobra
WARTO ZAPAMIĘTAĆ !!!
ü
potwierdza czołową pozycję w badaniach
porejestrowych w Polsce
ü
bardzo niska zawartość inhibitorów trypsyny
ü
doskonała zdrowotność
12
Więcej informacji:
PROPHET
Typ odmiany:
groch ogólnoużytkowy wąskolistny
zielononasienny
Rejestracja:
UE 2007
Plonowanie:
wysokie
Termin dojrzewania:
średnio wczesny
Wysokość roślin:
średnia
MTZ:
278 g
Zawartość białka:
wysoka
Odporność na wyleganie: bardzo dobra
Odporność na choroby:
WYNIKI
Badania rejestrowe UKZUZ (Czechy)
Odmiana
Plon nasion
[dt/ha]
% wzorca
Plan białka
ogólnego
[kg/ha]
Zawartość
białka
ogólnego
[% s.m.]
Zawartość
włókna
surowego
[% s.m.]
Wzorzec
49
100%
1220
23,0
5,6
PROPHET
52
106%
1344
23,0
5,4
bardzo dobra
WARTO ZAPAMIĘTAĆ !!!
ü
doskonałe plonowanie w typie odmian
zielononasiennych
ü
bardzo niska zawartość inhibitorów trypsyny
ü
bardzo dobra zdrowotność
Więcej informacji:
13
Kupujesz odmiany LG? Odbierz nagrody na
www.lgseeds.pl/dziendobry
Dla gospodarstwa
Odzież
Do samochodu
Modele John Deere
Wydawnictwa
Dla lokalnej społeczności
Dla domu i rodziny
LIMAGRAIN CENTRAL EUROPE Société Européenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
ul. Ks.P. Wawrzyniaka 2, 62-052 Komorniki
Tel.: +48 61 657 19 85, Fax: +48 61 657 19 86
[email protected], www.lgseeds.pl
Przedstawiciele terenowi
1
Mateusz Przyłucki
Tel. kom. +48 607 603 204
Email: [email protected]
6
Bartłomiej Andrzejewski
Tel. kom. +48 665 035 934
E-mail: [email protected]
2
Jerzy Tchórzewski
Tel. kom. +48 609 310 826
Email: [email protected]
7
Przemysław Orpel
Tel. kom. +48 607 100 081
Email: [email protected]
3
Stanisław Sesiuk
Tel. kom. +48 603 276 009
Email: [email protected]
8
Andrzej Trojanowski
Tel. kom. +48 883 011 594
E-mail: [email protected]
4
Jacek Wojciechowski
Tel. kom. +48 609 231 819
Email: [email protected]
9
Jakub Kamola
Tel. kom. +48 603 106 900
Email: [email protected]
5
Marek Skwira
Tel. kom. +48 693 427 970
Email: [email protected]
10
Marek Ciszewski
Tel. kom. +48 601 687 438
Email : marek.ciszewski[email protected]
1
2
3
5
4
6
7
8
9
10
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards