SOPZ

advertisement
Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wykonawca jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu sprzęt specjalistyczny dla
zespołów szkół ponadgimnazjalnych w ramach realizowanego przez Gminę Miasto Rzeszów
projektu nr identyfikacyjny WND-POKL.09.02.00-18-001/12 pn. Podkarpacie stawia na
zawodowców, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007 – 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy nie mają na celu naruszenia art. 7 i 29 ustawy
Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego.
Zamawiający przy każdej pozycji, w której użyto tych nazw, dopuszcza ujęcie
w ofercie przedmiotów równoważnych. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia
sprzętów o parametrach wyższych. Przedmioty, o których mowa powinny odpowiadać co do
jakości wymogom dopuszczonym do obrotu.
Część I – sprzedaż i dostarczenie samochodu ćwiczebnego – stanowisko do diagnostyki układów
mechanicznych i elektrycznych do pracowni diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół
Samochodowych:
Lp.
1.
Nazwa sprzętu
Opis
Samochód musi posiadać następujące wyposażenie:
poduszki kierowcy i pasażera; klimatyzację; ABS;
Samochód
wspomaganie układu kierowniczego; centralny zamek;
ćwiczebny alarm; elektrycznie otwierane szyby; składana kanapa
stanowisko do
tylna, dzielona w proporcjach 60:40; fotel kierowcy –
diagnostyki układów
ręczna regulacja wysokości; kierownica 3-ramienna
mechanicznych i
regulowana w 2 płaszczyznach; elektrycznie sterowane
elektrycznych
i podgrzewane lusterka zewnętrzne; radioodtwarzacz
CD.
1
Ilość
sztuk
Miejsce i termin
dostawy
Zespół Szkół
Samochodowych
ul. Warszawska
26 a, 35-205
1
Rzeszów
Termin dostawy 30 dni
Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Część II – sprzedaż i dostarczenie układu pneumatyki przemysłowej i układu sterowania
mechatroniki pneumatycznej do pracowni mechatroniki w Zespole Szkół Samochodowych:
Lp.
Nazwa sprzętu
Opis
Siłownik pneumatyczny – średnica tłoka 32 mm, skok
siłownika 50 mm, przyłącze G 1/8”, zakres ciśnienia 110 bar, działanie dwustronne.
Zespół Szkół
Samochodowych
1
ul. Warszawska
26 a, 35-205
Rzeszów
1
Siłownik pneumatyczny – średnica tłoka 32 mm, skok
siłownika 100 mm, przyłącze G 1/8”, zakres ciśnienia 110 bar, działanie dwustronne.
Uniwersalny zawór pneumatyczny 5/2 monostabilny,
przyłącze G 1/8”, metoda powrotu: sprężyna oraz
powietrze, zakres ciśnienia 1.5-10 bar.
Zawór logiczny AND, przyłącze G 1/8”.
1
Podłączenie
powietrza
zawierający
przygotowania powietrza G 1/8”.
3
3
zespół
1
Zawór mechaniczny 3/2, przyłącze G 1/8”, metoda
powrotu: sprężyna, zakres ciśnienia: 0-8 bar.
1
Uniwersalny zawór pneumatyczny 5/2 bistabilny,
przyłącze G 1/8”, metoda powrotu: sprężyna oraz
powietrze, zakres ciśnienia 1.5-10 bar.
Przyłącza wtykowe 1/8", wąż 6 mm.
60
Trójnik T dla węża 6 mm.
10
1
Tłumik hałasu 1/8" dla węża 6 mm.
5
Przewód do sprężonego powietrza - średnica zewn. 6
mm dla w/w przyłączy wtykowych.
Zawór odpowietrzający.
Układy sterowania
2. mechatroniki
pneumatycznej
1
6
Mocowanie do siłowników.
8
Redukcja 1/4" do 1/8".
2
Siłownik pneumatyczny – średnica tłoka 32 mm, skok
siłownika 50 mm, przyłącze G 1/8”, zakres ciśnienia 110 bar, działanie dwustronne.
2
Termin dostawy
– 30 dni
1
Dźwignia 3/2 bez powrotu, przyłącze 1/8”, metoda
powrotu: brak, zakres ciśnienia: 0-8 bar.
Zawór dławiąco-zwrotny, przyłącze: G 1/8”, zakres
ciśnienia: 0-9.5 bar.
Układy pneumatyki
1.
przemysłowej
Miejsce i termin
dostawy
Ilość
sztuk
1
Zespół Szkół
Samochodowych
ul. Warszawska
Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Siłownik pneumatyczny – średnica tłoka 32 mm, skok
siłownika 100 mm, przyłącze G 1/8”, zakres ciśnienia 110 bar, działanie dwustronne.
Zawór uniwersalny 5/2 monostabilny sterowany
elektrycznie, przyłącze 1/8”, metoda powrotu:
powietrze + sprężyna, rodzaj sterowania: wewnętrzny
pilot.
Uniwersalny zawór pneumatyczny 5/2 bistabilny,
przyłącze G 1/8”, metoda powrotu: sprężyna oraz
powietrze, zakres ciśnienia 1.5-10 bar.
1
1
26 a, 35-205
Rzeszów
Termin dostawy
– 30 dni
1
Zawór mechaniczny 3/2, przyłącze G 1/8”, metoda
powrotu: sprężyna, zakres ciśnienia: 0-8bar.
1
Zawór uniwersalny 3/2 sterowany elektrycznie,
przyłącze: G 1/8”, metoda powrotu: powietrze i
sprężyna, zakres ciśnienia: 1.5-10 bar, rodzaj
sterowania: wewnętrzny pilot.
1
Podłączenie powietrza zawierający zespół
przygotowania powietrza G 1/8”.
1
Zasilacz 24VDC
1
Tablica
1
Wyłącznik główny grzybkowy
1
Przycisk wyłączenia awaryjnego
1
Część III – sprzedaż i dostarczenie sprzętów do pracowni elektrotechniki i elektroniki
samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych:
Lp.
Nazwa sprzętu
Multimetr
1.
Opis
Multimetr
musi
posiadać
wyświetlacz
LCD,
automatyczną lub ręczną zmianę zakresów, zasilanie
bateryjne, obudowę pyło i bryzgoszczelną. Musi
posiadać przynajmniej następujące zakresy pomiarowe:
napięcie stałe: 400 mV - 600V. Napięcie przemienne:
400 mV - 600V. Prąd stały: 400 µA - 10A. Prąd
przemienny: 400 µA - 10A. Rezystancja: 400 Ω - 40MΩ.
Pojemność: 50 nF - 100 µF; test diod, test połączeń.
Miernik musi posiadać również parę przewodów
pomiarowych, komplet baterii.
3
Ilość
sztuk
12
Miejsce i termin
dostawy
Zespół Szkół
Samochodowych
ul. Warszawska
26 a, 35-205
Rzeszów
Termin dostawy
– 90 dni
Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Cyfrowy multimetr
samochodowy
2.
Aerometr
3.
Tester
akumulatorów z
drukarką
4.
Sensoryka
systemów
pojazdowych zestaw panelowy
5.
Multimetr
musi
posiadać:
wyświetlacz
LCD,
automatyczną
lub
ręczną
zmianę
zakresu
pomiarowego, zasilanie bateryjne. Musi posiadać
przynajmniej
następujące
funkcje
pomiarowe:
tachometr z możliwością wyboru liczby cylindrów
(4,6,8), kąt zwarcia styków przerywacza zależnie od
liczby cylindrów (4,6,8), pomiar napięcia stałego
(zakresy pomiarowe: 0,2 - 600 V), pomiar napięcia
przemiennego (zakresy pomiarowe: 200 - 600 V),
pomiar prądu (zakres 10 A), pomiar rezystancji
(zakresy: 200 - 20 MΩ). Pomiar temperatury, test diody,
sygnalizację akustyczną, automatyczne wyłączanie
zasilania. Miernik musi być wyposażony w komplet
przewodów pomiarowych, sondę temperaturową.
Areometr ma służyć do pomiaru gęstości elektrolitu
akumulatorów samochodowych. Musi posiadać skalę
od 1,15 do 1,30 g/ml.
Tester musi sprawdzać i diagnozować stan
akumulatora, rozrusznika i alternatora. Testy
akumulatora muszą obejmować: napięcie bieżące, prąd
rozruchowy, stopień jego naładowania, komunikat
odnośnie stanu akumulatora. Testy w pojeździe muszą
obejmować: spadek napięcia przy zapalaniu, test
ładowania bez obciążenia, test ładowania pod
obciążeniem. Tester musi posiadać wbudowaną
drukarkę. Całość musi być opakowana w walizkę z
tworzywa sztucznego, w zapasie dwie rolki papieru
termicznego.
Zestaw musi składać się z:
- układu zasilania paneli napięciem 12V,
- układu do sprawdzania przepływomierzy powietrza
masowych i objętościowych,
- układu do sprawdzania MAP-sensorów,
- zestawu głównych czujników systemów pojazdowych:
czujnik spalania stukowego,
czujnik temperatury silnika,
czujnik temperatury powietrza,
sonda Lambda,
czujnik aktywny prędkości obrotowej,
czujnik prędkości pojazdu,
czujnik przyśpieszeń,
czujnik kierunku obrotów,
czujnik ciśnienia różnicowego,
czujnik ciśnienia oleju,
czujnik poziomu paliwa,
- zestaw można dowolnie konfigurować.
Zestaw musi się składać z:
4
1
2
1
1
Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
- 1 panelu dystansowego,
- 1 włącznika masy,
- 1 włącznika zapłonu,
- 1 modułu pomiarowego,
- 1 anemometru,
- 1 diodowego wskaźnika napięcia,
- 1 stabilizatora napięcia 13,6 V 10A,
- 1 regulatora współczynnika wypełnienia,
- 1 zespołu bezpieczników (2x10A, 2x20A),
- 2 stabilizatorów napięcia 5 V,
- 1 dmuchawy,
- 1 czujnika spalania stukowego,
- 1 czujnika temperatury silnika,
- 1 czujnika temperatury powietrza,
- 1 Sondy Lambda,
- 1 czujnika aktywnego prędkości obrotowej,
- 1 czujnika prędkości pojazdu,
- 1 czujnika przyspieszeń pionowych,
- 1 czujnika kierunku obrotów,
- 1 przepływomierza masowego powietrza [kg/h],
- 1 przepływomierza masowego powietrza HFM5
[kg/h],
- 1 przepływomierza objętościowego
powietrza
[m3/h],
- 1 MAP – Sensor Ford,
-1 MAP – Sensor MM,
- 1 czujnika ciśnienia różnicowego,
- 1 pompki podciśnienia,
- 1 czujnika ciśnienia oleju,
- 1 czujnika poziomu paliwa,
- 1 transformatora bezpieczeństwa 220V/24V,
- 1 autotransformatora 24V/2x12V - 160W,
- 1 prostownika 12/24V - 10A.
Całość musi być zamocowana na aluminiowym stelażu.
Stelaż musi zawierać wspornik pod: drukarkę,
komputer, akumulator, transformator oraz wspornik na
przewody do podłączenia akumulatora i łączniki 19 mm
(125 sztuk), łączniki 19 mm drabinkowe (10 sztuk),
przewody łączące panele - 50 (10 sztuk) i 100 (10
sztuk).
Układy zapłonowe - Zestaw musi zawierać:
panel
- układ zapłonowy rozdzielaczowy z czujnikiem Halla,
- układ zapłonowy rozdzielaczowy z czujnikiem
6
indukcyjnym,
- układ zapłonowy bezrozdzielaczowy z czujnikiem
indukcyjnym i komputerem zapłonu.
Zestaw panelowy musi umożliwiać:
5
1
Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zestaw podstaw
elektroniki i
elektrotechniki
pojazdowej
7
- sprawdzanie czujników impulsów zapłonowych (Hall i
indukcyjny),
- pomiar parametrów cewki zapłonowej, przewodów
zapłonowych, świec zapłonowych,
- sporządzanie oscylogramów,
- wysterowanie i sporządzenie charakterystyk kąta
wyprzedzenia zapłonu.
Zestaw musi zawierać:
- 1 włącznik masy,
- 1 włącznik zapłonu,
- 1 moduł pomiarowy,
- 1 multimetr diagnostyczny,
- 3 regulatory współczynnika wypełnienia,
- 1 stabilizator napięcia 13,6 V 10A,
- 1 zespół bezpieczników (2x10A, 2x20A),
- 1 moduł zapłonu indukcyjny,
- 1 moduł zapłonu Hall,
- 1 moduł zapłonu z cewką palcową,
- 2 cewki zapłonowe jednobiegunowe,
- 1 cewka zapłonowa dwubiegunowa,
- 1 cewka zapłonowa z diodą wysokiego napięcia,
- 1 komputer zapłonu MED.,
- 1 zespół palcowych czujników indukcyjnych,
- 1 aparat zapłonowy Hall,
- 1 aparat zapłonowy indukcyjny,
- 2 zespoły 4 świec zapłonowych,
- 1 zespół 2 świec zapłonowych,
- 1 transformator bezpieczeństwa 220V/24V,
- 1 autotransformator 24V/2x12V -160W,
- 1 prostownik 12/24V - 10A.
Elementy te muszą być zamocowane na aluminiowym
stelażu. Stelaż musi zawierać wspornik pod: drukarkę,
komputer, akumulator, transformator, wspornik na
przewody do podłączenia akumulatora i łączniki 19 mm
(100 sztuk), łączniki 19 mm drabinkowe (10 sztuk),
przewody łączące panele - 50 (10 sztuk) i 100 (10
sztuk).
Zestaw musi zawierać:
- rezystory (5,1 kOHM, 10 kOhm, 20 kOhm, 47 kOhm
rezystory 15W (2x10 Ohm 15W, 2x100 Ohm 15W),
- dekadę rezystancyjną (R1: 0-900 Ohm skokowe
nastawy co 100 Ohm, R2: 0-9 kOhm skokowe nastawy
co 1 kOhm; R3: 0-90 kOhm skokowe nastawy co 10
kOhm; R4: 0-1000 kOhm skokowe nastawy co 100
kOhm),
- cewki (10uH,100uH,1mH,10mH),
- kondesatory (10nF, 100nF, 1uF, 10 uF),
6
1
Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
- żarówki (4x żarówki halogenowe 5W),
- tranzystory: bipolarne (2 tranzystory w obudowe
TO220 np., BD244, BD243),
- bipolarne-Darlington (2 tranzystory w obudowe TO3 ),
- unipolarny MOSFET (BUZ 10 lub BUZ 11)
- diody (prostownicza, schottky'ego, zenera 12V,
świecąca LED),
- czujniki termistorowe (NTC 4,7 kOhm; NTC 100 kOhm;
PTC 1 kOhm; PTC 10 kOhm),
- fotoelementy (fotokomórka szczelinowa, fotokomórka
odbiciowa, fotorezystor, fototranzystor),
- wyświetlacz cyfrowy,
- bramki logiczne (NAND, AND, NOR, OR, EX-NOR, EXOR, INWERTER, INWERTER SCHMITT'A, BUFOR),
- przetwornik A/D,
- układ Schmitta,
- wzmacniacz operacyjny,
- generator astabilny, monostabilny,
- światłowody: nadajnik i odbiornik,
- zestaw można dowolnie konfigurować.
Zestaw musi również zawierać:
- 1 włącznik masy,
- 1 moduł pomiarowy,
- 1 mostek RLC,
- 1 stabilizator napięcia 13,6 V 10A,
- 1 stabilizator napięcia 5V,
- 1 regulator napięcia stabilizowany 8-12V 5A,
- wyświetlacz cyfrowy,
- transformator bezpieczeństwa 220V/24V,
- autotransformator 24V/2x12V -160W,
- prostownik 12/24V - 10A,
- przewód do podłączenia akumulatora,
- łączniki 19 mm (125 sztuk),
- łączniki 19mm drabinkowe (10 sztuk),
- przewody łączące panele – 50 (20 sztuk) i 100 (10
sztuk),
- światłowód 50 cm.
Zestaw musi być umieszczony na aluminiowym stelażu
posiadającym wspornik pod drukarkę, komputer,
akumulator, transformator, wspornik na przewody i
łączniki.
7
Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
część IV – sprzedaż i dostarczenie systemu sterowania silnikiem ZS typu COMMON RAIL do
pracowni diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych:
Lp.
1.
Nazwa sprzętu
System sterowania
silnikiem ZS typu
COMMON RAIL
Opis
Stanowisko demonstracyjne o wymiarach 1,30 m na
1,60 m, przeznaczone do prezentowania działania
elementów
elektronicznych,
mechanicznych
i
hydraulicznych wchodzących w skład systemu
sterowania i zasilania paliwem współczesnych silników
wysokoprężnych z zapłonem typu CR/EDC.
Stanowisko musi składać się z dwóch modułów:
- Zespół Sterowania Pompą i Wtryskiwaczami Systemu
Common Rail,
- Zespół Sterowania Silnikiem ZS typu Common Rail,
wyposażony w mikroprocesorowy sterownik, moduł
ten musi pracować w połączeniu z modułem
sterowania pompą i wtryskiwaczami.
- Układ paliwa
- Pulpit pomiarowy
- Sterowanie napędem pompy
- Pulpit symulacji usterek
- Możliwość przeprowadzenia diagnostyki szeregowej z
wykorzystaniem urządzeń diagnostycznych takich jak:
ADP 186, KTS-5xx, MEGA-MACS, lub innych poprzez
złącze OBD.
8
Miejsce i termin
dostawy
Ilość
sztuk
Zespół Szkół
Samochodowych
ul. Warszawska
26 a, 35-205
Rzeszów
Termin dostawy
– 90 dni
1
Download