Biznesowe certyfikaty językowe

advertisement
Tłumaczenia pisemne i ustne | Szkoła Językowa | DTP
Warszawa, 15.05.2013
Skrivanek Sp. z o. o.
Informacja prasowa
Biznesowe certyfikaty językowe – jaki egzamin dla pracowników?
Wbrew pozorom, certyfikatów potwierdzających umiejętności językowe jest bardzo dużo. Ciężko jest także
je wartościować, ponieważ odnoszą się do wielu dziedzin i mogą odegrać różną rolę w określonych
rejonach świata. Jednak w czasach, gdy znajomość przynajmniej jednego języka obcego jest wspólna dla
większości ogłoszeń rekrutacyjnych, warto dobrze wybrać egzaminy, na które firma skieruje pracowników.
Znajomość języka angielskiego w CV wpisuje mnóstwo osób. Niestety, znacznie mniejsza ich liczba może
potwierdzić tą znajomość konkretnym certyfikatem. Odgrywają one szczególnie istotną rolę dla osób, które
będą pracować za granicą, lub na stałe w swojej pracy mają kontakt z osobami z zagranicy. Ponieważ jednak
znacząco różnią się od siebie – decyzja, który egzamin odbyć, albo na który skierować pracowników powinna
być przemyślana. Zobaczmy zatem, w czym można wybierać… Zacznijmy od certyfikatów ogólnych.
Certificate in Advanced English (CAE)
Jeden z najpopularniejszych egzaminów językowych. Koncentruje się na codziennej znajomości języka
I świadczy o opanowaniu go w sposób pozwalający na swobodną komunikację z obcokrajowcami.
Potwierdzają one kwalifikacje językowe przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, a także osób
przekwalifikowujących się na nauczycieli.
Certificate of Proficiency in English (CPE)
To zdecydowanie najtrudniejszy z angielskich egzaminów językowych. Wymaga bardzo obszernej znajomości
słownictwa, perfekcyjnej znajomości gramatyki i umiejętności rozróżniania niuansów. Jednym słowem
egzamin CPE wymaga biegłości językowej przez niektórych nazywanej poziomem rodzimego użytkownika
języka angielskiego. W Wielkiej Brytanii i wielu innych krajach egzamin ten jest wymagany przy ubieganiu się
przez obcokrajowca o przyjęcie na studia. CPE świadczy o znajomości języka angielskiego wymaganej od
pracowników ministerstwa, jest też honorowany przez Urząd Służby Cywilnej. Oba certyfikaty są znane
i stosowane w przemyśle i handlu na całym świecie.
The European Language Certificates (TELC)
Certyfikat ten można uzyskać po zdaniu egzaminu, który sprawdza znajomość języka, kładąc szczególny
nacisk na umiejętność porozumiewania się, a nie na znajomość gramatyki. Certyfikaty TELC uwzględniają
różne poziomy zaawansowania językowego i w chwili obecnej obejmują dziesięć języków europejskich;
Główny nacisk położony jest na wyrobienie kompetencji komunikacyjnych, tak potrzebnych w kontaktach
prywatnych czy zawodowych. Dlatego certyfikaty TELC adresowane są nie do lingwistów, lecz do np.
inżynierów, techników, urzędników, lekarzy, prawników, ekonomistów, a także studentów kierunków
nielingwistycznych.
Skrivanek Sp. z o.o.
EN ISO 9001 | EN ISO 14001 | EN 15038
ul. Solec 22
00-410 Warszawa
Siedziba Spółki: ul. Podlaska 12, 20-304 Lublin
Tel: +48 22 323 77 10
Fax: +48 22 323 77 20
Kom: +48 693 288 393
[email protected]rivanek.pl
NIP: 634-22-45-400, Regon: 273716037
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy
numer KRS: 0000024886
Kapitał zakładowy: 150 040, 00 PLN
www.skrivanek.pl
Tłumaczenia pisemne i ustne | Szkoła Językowa | DTP
Egzaminy TELC honorowane są w krajach na terenie całej Unii Europejskiej i poświadczają osiągnięcie
wysokiego poziomu sprawności językowej. W Polsce posiadanie certyfikatu TELC jest niezbędne
w ubieganiu się o status Urzędnika Mianowanego, są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej
Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka.
Są też certyfikaty szczególnie ukierunkowane na zastosowanie w biznesie.
TOEIC®
To egzamin sprawdzający znajomość języka angielskiego w środowisku międzynarodowego biznesu. Skupia
się na testowaniu biegłości posługiwania się językiem w biurze, podczas spotkań, negocjacji czy podróży
służbowych. Zapewnia precyzyjny pomiar umiejętności językowych, w zakresie rozumienia ze słuchu, czytania
oraz gramatyki. TOEIC® jest obecnie najbardziej popularnym egzaminem na świecie, wybieranym przez
menedżerów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalistów ds. rekrutacji, uczelnie państwowe oraz
prywatne i administrację państwową.
TFI™
Jest to egzamin sprawdzający znajomość języka francuskiego w środowisku międzynarodowego biznesu.
Egzamin ten certyfikuje znajomość języka francuskiego osób, dla których francuski nie jest językiem
ojczystym. Sprawdza i potwierdza znajomość języka francuskiego środowisku pracy i życia osób dorosłych, od
poziomu początkującego do zaawansowanego – niezależnie od wykonywanego zawodu czy posiadanego
wykształcenia.
WiDaF
To egzamin sprawdzający znajomość języka niemieckiego w środowisku międzynarodowego biznesu. Jest
przeznaczony do certyfikowania znajomości niemieckiego w biznesie i w codziennym środowisku pracy.
WiDaF jest też wykorzystywany przez wiele firm do pomiaru skuteczności szkoleń i selekcji pracowników.
London Chamber of Commerce & Industry (LCCI)
Obejmuje zagadnienia z dziedzin biznesu, począwszy od IT, przez accounting i sektory bardziej
wyspecjalizowane jak Secretarial, Administration, Marketing, Management. Kwalifikacje będą honorowane
przez pracodawców, ministerstwa, uniwersytety oraz instytucje finansowe na całym świecie.
Business Preliminary, Business Vantage, Business Higher (BEC)
To egzaminy uznawane przez największe firmy na całym świecie. Sprawdzają znajomość języka angielskiego
osób posługujących się nim w pracy biurowej oraz w kontaktach międzynarodowych. BEC składa się
z 4 części: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu, mówienie; Certyfikat BEC jest ważny bezterminowo.
IELTS
Jest międzynarodowym egzaminem sprawdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie A2 – C2. Jest
wymagany w przypadku chęci podjęcia studiów lub pracy w Australii, Nowej Zelandii i Kanadzie. Jest też
uznawany w polskiej służbie cywilnej. Istnieją 2 wersje egzaminów IELTS: ogólny oraz akademicki.
Skrivanek Sp. z o.o.
EN ISO 9001 | EN ISO 14001 | EN 15038
ul. Solec 22
00-410 Warszawa
Siedziba Spółki: ul. Podlaska 12, 20-304 Lublin
Tel: +48 22 323 77 10
Fax: +48 22 323 77 20
Kom: +48 693 288 393
[email protected]
NIP: 634-22-45-400, Regon: 273716037
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy
numer KRS: 0000024886
Kapitał zakładowy: 150 040, 00 PLN
www.skrivanek.pl
Tłumaczenia pisemne i ustne | Szkoła Językowa | DTP
Na koniec warto wspomnieć o jeszcze dwóch certyfikatach:
The International Legal English Certificate (IELC) i Test of Legal English Skills (TOLES)
Sprawdzają one posługiwanie się językiem prawniczym stosowanym w światowym handlu, pisanie oficjalnych
listów oraz komunikację przy pomocy poczty elektronicznej, tworzenie dokumentów prawnych, poprawne
stosowanie struktur gramatycznych (tylko egzamin TOLES); posługiwanie się językiem negocjacji (tylko
egzamin TOLES).
„Informacja o certyfikacie FCE/CAE w CV na pewno skutecznie poszerzy kompetencje pracownika, jako że są
to chyba najbardziej rozpoznawalne egzaminy w Polsce i na całym świecie. Należy jednak pamiętać, że
dotyczą one angielskiego ogólnego. Jeśli chcemy, aby pracownicy ugruntowali znajomość business English
pomoże TOEIC, LCCI lub BEC. Te kursy będą wystarczające, aby odpowiednio wywiązywać się z oczekiwań
pracodawcy i swobodnie współpracować z międzynarodowymi partnerami.” – komentuje Katarzyna
Różańska-Polakowska agencji translatorskiej Skrivanek.
Jak zatem widać, jest wiele możliwości oficjalnego potwierdzenia znajomości języka obcego. Certyfikatów jest
znacznie więcej, tu zostały wyszczególnione najpopularniejsze, cieszące się ugruntowaną renomą
w międzynarodowym środowisku biznesowym. Które wybrać? Nie ma jednej odpowiedzi, wszystko zależy od
indywidualnych potrzeb i poziomu znajomości języka…
Autor: Katarzyna Różańska-Polakowska, Koordynator Szkoleń Językowych, Skrivanek Sp. z o. o.
Skrivanek Sp. z o.o.
EN ISO 9001 | EN ISO 14001 | EN 15038
ul. Solec 22
00-410 Warszawa
Siedziba Spółki: ul. Podlaska 12, 20-304 Lublin
Tel: +48 22 323 77 10
Fax: +48 22 323 77 20
Kom: +48 693 288 393
[email protected]
NIP: 634-22-45-400, Regon: 273716037
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy
numer KRS: 0000024886
Kapitał zakładowy: 150 040, 00 PLN
www.skrivanek.pl
Download