Geomatyka w GISie

advertisement
Geomatyka w GISie
Krystian Portasiak
100 lat doświadczenie w
geomatyce
Leica Geosystems AG
Heerbrugg, Szwajcaria
Leica Geosystems Sp z.o.o
Warszawa Polska
www.leica-geosystems.pl
Pojęcia
Geoinformatyka (geomatyka) – dyscyplina nauki i techniki zajmująca się
pozyskiwaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem, analizowaniem i udostępnianiem
informacji przestrzennej. W realizacji wyżej wymienionych zadań zaangażowany
jest zespół środków technicznych (komputery, sieci teleinformatyczne), prawnych
(ustawy i rozporządzenia), ekonomicznych (opłacalność inwestowania w sprzęt i
oprogramowanie) oraz personalnych (użytkownicy, programiści i administratorzy
systemów).
Źródło :http://pl.wikipedia.org/wiki/Geoinformatyka
3
Czym jest GIS?
Wprowadzenie
Geographic Information System (GIS) –
System Informacji Geograficznej – to nie tylko mapa cyfrowa
Zapis danych w formie cyfrowej
Kompleksowa analiza i modelowanie danych
Rezultat: Produkt – mapa, wykresy, dane…
GIS
4
Mapa papierowa
Czym jest GIS?
Wprowadzenie
GIS łączy dane geometryczne (cechy) z opisowymi (atrybuty)
Cechy
Atrybuty
Opisują geometrię
Opisują informację
Np. dokładne umiejscowienie
budynku w terenie
Np. Nr domu, właściciela, ilość kondygnacji
5
Początki GISu
6
Początki GISu
Fotogrametria lotnicza - gołąb pocztowy i kamera w pozyskiwaniu informacji o terenie
skrzydła gołębia
zamek
7
Zmiana pokoleniowa
8
Jak pozyskać dane
szybkie, efektywne pozyskiwanie danych
Jeden punkt
Miliony punktów
Zdjęcia/raster
TPS
Laser Tracking
Lotnicze
GPS
DISTOTM
Skanowanie laserowe
Zarządzanie chmurami punktów
Teledetekcja
Fotogrametria
Proces przetwarzania danych
Przetwarzanie
Analiza
Zbieranie
danych
Systemy
kryzysowe
Systemy
informacyjne
10
Co będę mierzył ?????
11
12
Ograniczenia GPS
13
Leica Viva Twoja Wizja: Prostota w terenie
14
HDS
Skanery laserowe 3D
Oprogramowanie do obróbki chmur
punktów
Pełna integracja z rozwiązaniami CAD
15
Rynek HDS i zastosowania
Praktyczne zastosowania skanowania laserowego
Budynki
• Modele 3D
• Przekroje 2D
• Pełna kolorowa wizualizacja
Instalacje przemysłowe • Inteligentny 3D CAD
• Wykrywanie kolizji projektu
• CloudWorx w programach CAD
Inżynieria/Geodezja
• Drogi i koleje
• Obliczenie objętości
• Pomiar tuneli
Kryminalistyka i Inne • Miejsca wypadków
• Archeologia, zabytki
• Rozrywka, virtual reality
16
Rozwiązania fotogrametryczne
Skaner lotniczy ALS50 LIDAR
Cyfrowa kamera lotnicza ADS40
Oprogramowanie do przetwarzania
obrazów
17
Hardware to nie wszytko
18
Mobilna kartografia
•XYH
•Atrybuty opisowe
•Rysunek wektorowy
•Dokumentacja fotograficzna
19
Z biura w teren
•Import/export plików tekstowych
•Dane opisowe i zdjęcia
•Import/export plików CAD
File Transfer Protocol
20
Leica Exchange
21
Zasilanie bazy danych
•Dowolnie definiowany plik ASCII
•Pliki CAD
•Dokumentacja fotograficzna
•Shape
•……..
22
Prezentacja danych
23
Leica Viva & GoogleEarth
Idea
Szybkość przekazu
Zrozumiały dla wszystkich środowisk obraz powierzchni Ziemi
Możliwość wprowadzenia własnych danych w zestandaryzowanej postaci
Podstawowe narzędzia analizy
Gdzie to jest ?
Co to jest ?
Ile tego jest ?
Prostota
Eksport z instrumentu, oprogramowania biurowego, symulatora danych
do wizualizacji
24
Punkty pomierzone, punkty stałe
Punkty pomierzone z przypisanymi zdjęciami, szkicami
Wektory GPS
Ścieżka GPS
Wywołanie pliku wykonawczego uruchamia program GoogleEarth
Nie może być łatwiej...
Leica Viva & GoogleEarth
Przykłady
25
PYTANIA
26
Ciągle do przodu..
Dziękuję za uwagę
[email protected]
27
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards