Regulator stałego ciśnienia do wentylatorów typu REP Przegląd 1

advertisement
Regulator stałego ciśnienia do wentylatorów typu REP
Przegląd
1. Opis ogólny:
Regulator współpracuje jedynie z wentylatorami wyposażonymi w silniki zasilane
jednofazowo (1x230V AC) regulowalnymi napięciowo.
Regulator REP może pracować jako:
- kontroler silników jednofazowych sterowany zewnętrznym nastawnikiem (potencjometr),
- kontroler silników jednofazowych sterowany zewnętrznym sygnałem 0-10VDC,
- regulator typu P sterowany sygnałem z przetwornika ciśnienia (np. typ DSG 300/500/1000),
z ustawialnym punktem pracy. Czułość regulatora na zmiany sygnału sterującego jest
nastawialna.
Poniższy rysunek pokazuje wygląd ściany czołowej regulatora zawierającej nastawniki oraz
sygnalizatory pracy
2. Dane techniczne:
2.1 Napięcie znamionowe:
230V AC/1~.
2.2 Prąd znamionowy:
- REP 6
6A
- REP 10
10A
2.3 Minimalny prąd obciążenia:
0,2A
2.4 Maksymalna moc strat:
- REP 6
16W
- REP 10
23W
2.5 Zakres zmian napięcia wyjściowego: ~0 ... 100%
2.6 Wyjście sygnalizacyjne 0-10V, sygnał proporcjonalny do wysterowania regulatora,
wyjście zabezpieczone przed zwarciem.
2.7 Wyjście zasilania pomocnicze:
+24V DC +/- 20%, Imax=70 mA.
2.8 Zakres temperatur pracy:
0... +40oC
2.9 Zakres wilgotności:
85%, bez wykropleń
2.10 Zakłócenia:
zgodnie z EN 500081-1
2.11 Odporność na zakłócenia
zgodnie z EN 50082-2
2.12 Klasa szczelności obudowy
IP 54
2.13 Wewnętrzne zabezpieczenie prądowe ( półprzewodnikowe)
- REP 6
10A
- REP 10
20A
2.14 Nastawy:
- Zakres nastawy punktu pracy:
0-100%
- Zakres proporcjonalności:
zakres pomiarowy przetwornika ciśnienia
- Nastawa n-min
wartość napięcia wyjściowego dla sygnału 0V
- Nastawa n-max
wartość napięcia wyjściowego dla sygnału 10V
- Kierunek działania regulatora:
wprost lub z inwersją.
3. Wygląd panelu czołowego z wyłącznikami oraz nastawnikami.
Opis:
- 1 – dioda LED:
- świecenie ciągłe – czujnik TK sygnalizuje przegrzanie silnika wentylatora
- miganie: zwarcie w obwodzie czujnika wejściowego
- 2 – dioda LED:
- świecenie – Załączony, doprowadzone zasilanie
- 3 – Wyłącznik główny
- 5 (P4) – potencjometr nastawy punktu pracy
- P6 – potencjometr nastawy minimalnego napięcia wyjściowego
- P7 - potencjometr nastawy maksymalnego napięcia wyjściowego
- P8 – potencjometr nastawy współczynnika wzmocnienia regulatora („czas całkowania”)
4. Schemat połączeń układu:
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards