Cytaty z Pism W. Pallottiego 2

advertisement
Cytaty z Pism Św. Wincentego Pallottiego - 2
(Źródła cytatów różne, fotografie z Internetu)
Pragniemy kochać naszą najmiłościwszą Matkę Maryję taką miłością, jaką Ty Ją
kochasz, Przedwieczny Ojcze, który wszak miłujesz Ją jako Córę; pragniemy Ją kochać
taką miłością, jaką miłujesz Ją Ty, Synu Boży, kochając Ją jako Matkę; i chcemy Ją
kochać taką miłością, jaką Ty Ją kochasz Duchu Święty, Boże, miłujący Ją jako swą
Oblubienicę.
Św. Wincenty Pallottii
Każdy, kto z całą gorliwością, na jaką go stać, stosownie do swego stanu, stopnia
i warunków stara się spełniać dzieła miłości i gorliwości, wykonuje pewnego rodzaju
apostolstwo.
Św. Wincenty Pallottii
Wszystkie momenty życia, przyznawane nam z Jego miłosierdzia są równocześnie
niezliczonymi darami nieskończonej wartości, byśmy je wykorzystywali na rzecz
naszej duszy dla dokonania najwyższego, wieczystego i niepojętego dzieła szczęśliwej
wieczności.
Św. Wincenty Pallottii
Prośmy o takie usposobienie ducha, w jakim chcielibyśmy się znajdować
w chwili śmierci.
Św. Wincenty Pallottii
W każdym strapieniu będę sobie przypominał, że Pan Jezus cierpliwie znosił
daleko większe i dotkliwsze bóle i dolegliwości od tych, które my możemy znosić.
Św. Wincenty Pallottii
Spraw, abym zawsze pozostawał w stanie cierpiącego pielgrzyma, którego trawi
nieustanne, najgorętsze pragnienie dojścia, bez możliwości zrealizowania tego, do
oglądania Ciebie w chwale.
Św. Wincenty Pallottii
Serca owładnięte miłością stoją otworem na przyjęcie wszelkich łask Bożych.
Św. Wincenty Pallottii
Pragnę, aby we wszystkich moich czynnościach, a również w czynnościach innych
ludzi (…) nie było innej zasady lub celu, jak tylko sam Bóg.
Św. Wincenty Pallottii
Jakże niewypowiedzianie ważna jest potrzeba, aby świat został rychło
doprowadzony do jednej Owczarni i jednego Pasterza.
Św. Wincenty Pallottii
Spośród wszystkich dzieł Zjednoczenia dziełem najbardziej umiłowanym
są misje zewnętrzne.
Św. Wincenty Pallottii
Zarówno zdrowi jak i chorzy mogą współpracować, przynajmniej modlitwą,
w intencji ożywiania wiary wśród katolików i rozpalania miłości oraz
rozszerzania ich po całym świecie.
Św. Wincenty Pallottii
Żywisz mnie, o Boże, swoją potęgą. W nicość obracasz całą moją słabość, a w sobie
czynisz mnie pełnym mocy. Żywisz mnie swą mądrością. Usuwasz mą niewiedzę,
a w sobie napełniasz mnie mądrością.
Św. Wincenty Pallottii
Niweczysz, o Boże, wszystkie me grzechy, stajesz się mym pokarmem, aby
przemienić mnie tak w siebie samego, abym się stał zupełnie do Ciebie podobnym.
Św. Wincenty Pallottii
W dniach, w których przyjmę Komunię świętą, będę się starał o pogodę ducha
i radość wewnętrzną: dni te bowiem są świętem dla duszy mojej.
Św. Wincenty Pallottii
Wy, młodzi, czyniący dobro, dziś ukażcie waszymi czynami to,
co chcielibyście, by stało się dorobkiem waszej starości dla chwały Boga
i na pożytek dusz.
Św. Wincenty Pallottii
Duszę i serce swe winniśmy tak zjednoczyć z Bogiem, aby wszelkie
nasze zewnętrzne działanie było pod kierunkiem Ducha Bożego,
którego powinniśmy posiadać w pełni.
Św. Wincenty Pallottii
Nabożeństwo do Najświętszej Panny Maryi polega także – i to w wysokim stopniu –
na naśladowaniu Jej Syna i na wzorowaniu się na Niej w sztuce naśladowania
Jezusa.
Św. Wincenty Pallottii
Przez modlitwę i pracę będę wedle możności zabiegać o dobro Kościoła
w taki sposób jakby mi zlecona była troska o cały Kościół powszechny.
Św. Wincenty Pallottii
Wszyscy niech otoczą Pismo Święte wielką czcią i czytają każdego dnia
przynajmniej jeden rozdział z Nowego Testamentu, aby pogłębić w sobie
coraz doskonalszą pobożność i cześć względem Jezusa Chrystusa.
Św. Wincenty Pallottii
Download