Patronat Honorowy - Urząd Miasta Kielce

advertisement
Patronat Honorowy:
Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki – wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski,
Ks. Arcybiskup Stanisław Dziwisz – metropolita krakowski,
Prof. dr hab. Władysław Bartoszewski – przewodniczący Rady Pamięci Walk i Męczeństwa.
Mecenat: Prezydent Miasta Kielc Wojciech Lubawski.
Organizator: Konferencja Episkopatu Polski.
Współorganizatorzy:
Ordynariusz Diecezji Kieleckiej ks. bp prof. dr hab. Kazimierz Ryczan, Stowarzyszenie im.
Jana Karskiego w Kielcach.
Komitet Organizacyjny: ks. bp Kazimierz Gurda (przewodniczący), ks. Paweł Borto, red.
Bogdan Białek
Sekretariat: Andrzej Białek, Krzysztof Tworogowski.
Współpraca: Kieleckie Centrum Kultury – dyr. Magdalena Kusztal, Dom Środowisk
Twórczych – dyr. Ryszard Pomorski, Muzeum Diecezjalne – dyr. ks. Paweł Tkaczyk.,
Kielecka Rada Ekumeniczna – pastor Janusz Daszuta
Główni Sponsorzy: Urząd Miasta Kielce, Wydawnictwo "Jedność".
Patronat Medialny: I Program TVP.
14 stycznia 2006 r. - SOBOTA
17.00 - otwarcie wystawy malarstwa i judaików “Nasi bracia starsi" przygotowanej przez
Żydowski Instytut Historyczny - Muzeum Diecezjalne, ul. Jana Pawła II 3 (budynek "starej
kurii", wejście od dziedzińca).
15 stycznia 2006 r. - NIEDZIELA
List Biskupa Kieleckiego do Diecezjan w związku z IX Ogólnopolskim Dniem Judaizmu,
ogłoszony w parafiach diecezji kieleckiej.
12.30 - Msza św. w intencji Żydów - starszych braci Chrześcijan, którą odprawi ordynariusz
kielecki Jego Ekscelencja ks. bp Kazimierz Ryczan, bazylika katedralna.
17.30 - Marsz Pamięci i Modlitwy – d. synagoga, pomnik Sprawiedliwi Wśród Narodów
Świata, byłe getto, dom Planty 7, pomnik Jana Karskiego, cmentarz żydowski - przy każdej
stacji krótkie słowo i modlitwa Chrześcijan (Kielecka Rada Ekumeniczna) – prowadzący ks.
pastor Janusz Daszuta (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny).
16 stycznia 2006 r. - PONIEDZIAŁEK
Kieleckie Centrum Kultury, Mała Scena
17.30 - otwarcie wystawy fotoreporterów Gazety Wyborczej "Śladami"(żydowskie ślady w
Kielcach)
18.00 - prezentacja krakowskiego wydawnictwa "Austeria" oraz jego najnowszej książki
autorstwa Agnieszki Sabor "Sztetl – śladami żydowskich miasteczek" (przewodnik po
miejscowościach: Działoszyce, Pińczów, Chmielnik, Szydłów, Chęciny).
19.00 – "Listy z żydowskiego miasteczka" - koncert krakowskiego zespołu "Reiner Trio"
20.00 - spektakl "Tajbełe i demon" Teatru NN z Lublina
17 stycznia 2006 r. - WTOREK
9.30 - otwarcie wystawy fotograficznej zorganizowanej przez Ambasadę Izraela o wizycie
Jana Pawła II w Ziemi Świętej (bazylika katedralna)
10.00 - Nabożeństwo biblijne w bazylice katedralnej - słowo JE księdza arcybiskupa
Stanisława Gądeckiego - wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski oraz Pana
Stanisława Krajewskiego (Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich, Polska Rada
Chrześcijan i Żydów)
12.00 - aula Wyższego Seminarium Duchownego Kielce - dwugłos: Naczelny Rabin Polski
dr M. Schudrich i ks. prof. dr hab. R. Rubinkiewicz (Katedra Starego Testamentu KUL)
"Synagoga i Kościół - wspólnoty zasłuchane w Boże Słowo", świadectwo: prof. Władysław
Bartoszewski - aula WSD w Kielcach (prowadzący Bogdan Białek, ks. Paweł Borto).
15.30 - aula Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach - spotkanie z ks. prof.
Romualdem Wekslerem-Waszkinelem (z projekcją filmu “ Wpisany w gwiazdę Dawida Krzyż").
17.30 - mała scena KCK - żydowska modlitwa wieczorna (rabin M. Schudrich , prof.
Stanisław Krajewski).
17.45 - mała scena KCK – "Wieczór psalmów" - słowo wstępne żydowskie (rabin dr Sacha
Pecaric z USA) i chrześcijańskie (ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk – KUL, Wyższe
Seminarium Duchowne w Kielcach), śpiew psalmów w wykonaniu lubelskiego zespołu
"Chojzes Klezmorim", recytacje (Grzegorz Artman, Joanna Kasperek) - prowadzenie Bogdan
Białek i ks. Paweł Borto.
18 stycznia 2006 r. - ŚRODA
10.00 - odsłonięcie tablicy z modlitwą Jana Pawła II przy domu na ul. Planty 5/7; modlitwa
Chrześcijan i Żydów.
10.30 - Galeria Fotografii BWA w budynku Planty 7 - otwarcie wystawy z Ambasady
Izraela “Ściana Płaczu w Jerozolimie".
12.00-15.00 - spotkania i wykłady zaproszonych gości z młodzieżą kielecką – (Akademia
Świętokrzyska – prof. Władysław Bartoszewski), Liceum Plastyczne (ks. WekslerWaszkinel), Licea Ogólnokształcące (im. Żeromskiego – ks. Michał Czajkowski, im.
Śniadeckiego – p. Piotr Kadlcik, im. Piłsudskiego – ks. Ignatowski) szkoły katolickie (sióstr
Nazaretanek – Miriam Gonczarska, im. Św. Stanisława Kostki – o. Marek Nowak, Zespół
Szkół Integracyjnych – p. Barbara Sułek-Kowalska z Uniwersytetu Warszawskiego).
17.00 - Pałacyk Zielińskiego - otwarcie wystawy fotograficznej Tomasza Tomaszewskiego
“Ostatni. Współcześni Żydzi w Polsce“, prezentacja książki “Pamięć. Historia Żydów przed,
w czasie i po zagładzie" warszawskiej Fundacji Shalom. Goście: Gołda Tencer (prezes
Fundacji), prof. Feliks Tych (Żydowski Instytut Historyczny).
19 stycznia 2006 r. - CZWARTEK
17.00 - występy młodzieży gimnazjalnej z Chmielnika (przedstawienie święta Chanuka,
pokaz tańców izraelskich) oraz prelekcja Piotra Kowalika (nauczyciel z warszawskiej szkoły
Lauder-Morasha) pt. "Hagada o świętach żydowskich" – Pałacyk Zielińskiego.
20 stycznia 2006 r. - PIĄTEK
16.30 - “Jak Żydzi świętują szabas?" – spotkanie poprowadzi dr Przemysław Piekarski i mgr
Julia Makosz (UJ Kraków), spotkaniu towarzyszy recital Urszuli Makosz "Wieczór pieśni" –
Pałacyk Zielińskiego
19.30 - Stara Fara ul. 1-go Maja 57 - "Ciekawość Biblii", spotkanie z ks. dr Henrykiem
Drawnelem (Katolicki Uniwersytet Lubelski) oraz koncert zespołu "The Cracow Klezmer
Band".
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards