Rok 1961-6356 przyp.

advertisement
Wirusowe Zapalenia Wątroby
/WZW/ - etiologia, diagnostyka,
profilaktyka.
Dr n.med. Witold Wrodycki
Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Łodzi
Hepatitis B Virus
Epidemiologia HBV
•
•
•
•
•
Ponad
400 mln zakażonych na świecie
1..1.......
1,25
w USA
....,mln zakażonych
m
Nosicielstwo HBsAg na świecie od 1-20%
W Polsce nosicielstwa HBsAg ok. 1-2 %
Spadek liczby zakażonych od 1990r
(szczepienia p/wzw B)
Geographic Distribution of
Chronic HBV Infection
HBsAg Prevalence
8%
= High
2%-7% = Intermediate
<2%
= Low
Schematyczna budowa
HBV
Drogi tranmisji HBV
•Seksualna
•Parenteralna
•Perinatalna
Riskw Factors for Acute Hepatitis B
Drogi transmisji HBV DUnited
States, 1992-1993
Seksualna
Injecting
Drug Use
(15%)
Homosexual
Activity (9%)
Household
Contact (2%)
Unknown (31%)
Other (1%)
* Includes sexual contact with acute cases, carriers, and multiple partners.
CxDC Sentinel Counties Study of Viral Hepatitis.
Health Care
Employment (1%)
Epidemia – pojawienie
się zachorowań na
daną jednostkę
chorobową wśród
ludności zamieszkującej
określony obszar
w liczbie wyższej niż w
latach ubiegłych
Endemia – utrzymywanie się
zachorowań na daną
jednostkę chorobową wśród
ludności zamieszkującej
określony obszar na takim
samym poziomie
Hepatitis B – Clinical Features
• Incubation period:
• Clinical illness (jaundice):
Average 60–90 days
Range 45–180 days
<5 yrs, <10%
>5 yrs, 30%–50%
• Acute case-fatality rate:
0.5%–1%
• Chronic infection:
<5 yrs, 30%–90%
>5 yrs, 2%–10%
• Premature mortality from
chronic liver disease:
15%–25%
Hepatitis B – Diagnostic Tools
Markers of the virus
• HBV DNA
• HBeAg
• HBsAg
Antibodies to the virus
• Anti-HBc
• Anti-HBe
• Anti-HBs
Markers of liver damage
• ALT
• AST
• Bilirubin
Severity of liver damage
• Bilirubin
• Albumin
• Prothrombin time
Never Been Exposed to Hepatitis B
No viral markers
• HBsAg • HBeAg • HBV DNA-
No immune response
to the virus
• Anti-HBc
-
• Anti-HBs
-
• Anti-HBe
-
Acute Hepatitis B
Full complement of viral
markers, all present for
< 6 months
• HBsAg +
Some immune
response to the virus
• Anti-HBs-
• HBeAg +
• HBV DNA+
• Anti-Hbe• Anti-HBc+
Evidence of acute infection
• Anti-HBc IgM +
Koncentracja HBV w
różnych płynach w
ustrojowych
Duża: krew osocze, sączące rany
Średnia: nasienie, wydzielina pochowa,
sączące rany
Mała: mocz, kał, łzy, pot, pokarm
Choroby kwarantannowe
Cholera
Dżuma
Żółta febra
Ospa prawdziwa
(eradykacja po 200
 dur
plamisty, gorączki krwotoczne?)
latach od zastosowania szczepionki)
Najczęstsze choroby
zakaźne w Polsce
Grypa - 80 tys. – 2,4 mln
Ospa wietrzna - 200 tys 80 tys
Świnka - 5 tys  60 tys
Zatrucia pokarmowe - 100 tys  50 tys
WZW (A,B,C) - 42 tys  12 tys
Różyczka - 17 tys  392 tys  13 tys
Drogi transmisji HBV
Błonica (Diphteria)
Rok 1961-6356 przyp. (75% w wieku 1-9),
295 zgonów
Rok 1970 -
Rok 2000 -
22 przyp. zgonów 0
0 zachorowań
Choroba Heinego-Medina
(Poliomyelitis anterior
acuta)
Rok 1954
Rok
– 2400 zachorowań
(1955r początek szczepień)
1961– 96 przypadków 2 zgony
Rok 1968 – 464 przypadki
Rok 1970 - 20 przypadków
Rok 2000 - 0 zachorowań
Eradykacja w 2005r???
Tężec (tetanus)
Rok 1961 -
362 przyp. (45% w wieku 0-14)
200 zgonów
Rok 1970 - 134 przyp. 58 zgonów
Rok 2000 - 14 przyp.
Rok 2005 – 28 przyp.
Płonica (Scarlatina)
Rok 1961 – 44 445 przyp. 24 zgony
Rok 1970 - 38 930 przyp. 10 zgonów
Rok 2000 - 8345 przyp. zgony 0
Biegunki u dzieci do lat 2
(diarrhoeae infantum)
Rok 1961 – 32 903 przyp. umieralność 66,2 / 10 000,
zgony ?
Rok 1970
– 29703 przyp. umieralność 22,9/10 000
Rok 2000 -17 538 przyp.
zgonów 6
Świnka (Parotitis
epidemica)
Rok 1961Rok 1970Rok 2000-
69 057 przyp. ( 91% w wieku 0-14),
zgony 0
59 630 przyp. zgony 1
17 548 przyp. zgony 0
Szczepienia !!!
Różyczka (Rubeola)
Rok 1961 - ? - rejestracja od 1966r
Rok 1970 - 26 372 przyp. (95% w wieku 0-14),
Rok 1993Rok 2000-
zgon 1
398 000 przyp. Epidemia !!!
46 181 przyp. zgony 0
1 przyp. różyczki wrodzonej
Szczepienia – 1994.
Ropne zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych
W latach 60 i 70-ych
powyżej 6
tys. zachorowań rocznie, ropne nagminne
zapalenie opon (meningokokowe) – 951 przyp.
38 zgonów
W latach 80 i 90-ych
średnio 4-5 tys.
zachorowań, śmiertelność w zależności od
etologii – od 10 - 30 %
W latach 2000-2005
1,5 – 2 tys.
zachorowań, śmiertelność 8-10%,
w tym meningokokowych w 2000r 982 przyp.
(49% w wieku 0-14), 143 zgony
„Znikające” choroby
zakaźne
Dur brzuszny :
1961 – 2883 przyp., 66 zgonów
1970 – 419 przyp. 4 zgony
2000 – 13 przyp. zgony 0
Dury rzekome A, B, C
19961 – 400 przyp. 5 zgonów
1970- 55 przyp. 0 zgonów
2000r 1 przyp.
„Nowe” choroby zakaźne
HIV/AIDS – od 1985r ok. 10 tys.zakażonych i 1tys. chorych
Biorelioza z Lyme – w 1999r 892 przyp. w 2000r – 1859 przyp.
Mononukleoza zakaźna 1999 – 1573 przyp. 2000 - 1757 przyp.
Toxoplazmoza - w 1999r - 272 przyp. w 2000r – 368 przyp.
WZW B i C (HCV, HBV) - 13 tys. przyp.
Toxocaroza
SIRS
Ptasia grypa
Zespół nabytego
upośledzenia odporności
(AIDS, SIDA)
Rok 1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
114przyp 0<19 r.ż.
92 – 2<19
195 przyp. 2<19
120 przyp. 3 < 19 r.ż.
98 przyp. 123 przyp 5 <19
98 przyp. 3 <19
60 dzieci HIV + AIDS u dzieci ?
Od wdrożenia badań w 1985r do 30.09.2006r: HIV+ 10 360 (5300)
AIDS 1809- 829 zmarło
Wirusowe zapalenie wątroby
(hepatitis virusalis)
1961 – 57 088 przyp. zgony 102,
1970 – 70 355 przyp. zgony 369
2000 HAV 262 przyp. (25,5 % w wieku 0-14) zgony 0
HBV 2825 przyp.(10,3% w wieku 0-14) zgony 0
HCV 2086 przyp. (5,7 % w wieku 0-14) zgony 0
Epidemia wyrównawcza wzw A ???
Choroby
prionowe CDJ i inne
Rok 1996 - 5 przyp.
1997 - 1 przyp.
1998 - 4 przyp.
1999 - 9 przyp.
2000 - 3 przyp.
Realne zagrożenie ???
Całkowity brak informacji
w biuletynach PZH
Zapalenie płuc
Toxokaroza
Zakażenia szpitalne
Posocznice
Grzybice ukłdowe
Obowiązkowa
hospitalizacja
Gruźlica płuc w okresie prątkowania
Błonica
Cholera
Dur brzuszny i dury rzekome A, B, C
Dżuma
Choroba HM i inne porażenia wiotkie
Tularemia
Zapalenie mózgu i zapalenie opon m-rdz.
Żółta gorączka i inne wirusowe gorączki
krowotoczne
Śmierć w wyniku zakażeń
w Polsce
W latach 1920 – 1939 20-25 % zgonów było skutkiem
chorób zakaźnych i pasożytniczych
1- gruźlica, 2 – posocznice
3- neuroinfekcje
4- WZW
W roku 1980 - 6763 zgonów = 1,9%
1985 - 5073 = 1,32%
1990 - 3744 = 0,96 %
Zagrożenie chorobami
zakaźnymi – prognoza na
2020r (świat)
Przewidywane zmiany na liście przyczyn zgonów
Zapalenie płuc 3  4 (1)
Biegunki 4  11 ( 7)
Gruźlica 7  7 (0)
Odra 8  27 (  19)
Zimnica 11  29 ( 18)
Marskość wątroby 13  12 (1)
Rak wątroby 21  13 ( 8)
HIV/AIDS 30 9 (21)
Liczba zgonów z powodu AIDS wzrośnie do 0,8 – 1.2 mln
rocznie zależnie od rozwoju epidemii w Azji
Prognoza na rok 2020 –
przewidywana najczęstsze
przyczyny zgonów
1. Zawał serca
2. Depresja
3. Wypadki drogowe
4. Udar mózgu
5. Zespół płucno-sercowy (tytoń)
6. Zapalenie płuc
7. Gruźlica
8. Urazy wojenne
9. Biegunki
10.AIDS
Choroby zakaźne na świecie
Malaria
– 150-200 mln zachorowań rocznie,
narażonych jest około 1 miliarda, walka z malarią
prowadzona jest od 1954r pod auspicjami WHO:
weryfikacja rozpoznań, zasięg typów zarodźca (mapa)
Schistosomoza-100- 150 mln zachorowań rocznie
(Płw. Arabski, Indochiny)
Cholera – pod koniec lat 70-ch 100 tys. przyp.
lat 80-ch 30 tys. przyp. (głównie endemicznie w Azji)
i na koniec XX wieku szacowano na 10 tys.- eradykacja?
w 1993r epidemia cholery w Chile i Peru – 250 tys.przyp.
Choroby zakaźne na świecie
Trąd –
około 10 mln zachorowań (głównie Afryka),
leczonych jest mniej niż 50% - brak skutecznej
szczepionki
Dur brzuszny -
kilka milionów zachorowań - duże
zagrożenie dla wyjeżdżających strefy tropikalnej
HIV/AIDS -
liczba zakażonych na świecie na dzień
30.09.2006r – 38,6 mln (33-46mln), w tym dorośli 36,3 mln
(17,3 mln kobiet i 2,3 mln dzieci).
W 2005: nowo-wykrytych 4,1 mln, zmarło 2,8 mln.
Dziękuje za uwagę
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards