Seria NX700 Spis treści

advertisement
Seria NX700
Spis treści
2. Jednostki centralne..................................................................................................... 3
2.1 Jednostka centralna CPU700p...................................................................................3
2.2 Jednostki centralne CPU750.....................................................................................4
3. Moduł (źródło) zasilania................................................................................................ 8
4. Płyty bazowe............................................................................................................. 9
5. Moduły wejść i wyjść binarnych......................................................................................10
5.1 Moduły wejść binarnych DC.....................................................................................13
5.3 Moduły wyjść tranzystorowych..................................................................................14
5.4 Moduły wyjść binarnych przekaźnikowych i triakowych SSR................................................15
6. Moduły wejść i wyjść analogowych..................................................................................16
6.1 Moduły wejść analogowych......................................................................................18
6.2 Moduły wyjść analogowych......................................................................................19
6.3 Moduły wejść analogowych RTD ................................................................................20
6.4 Moduły wejść analogowych TC .................................................................................22
7. Moduły szybkich liczników............................................................................................ 24
8. Moduł zdalnych wejść/wyjść ........................................................................................25
9. Moduły komunikacyjne................................................................................................ 27
9.1 Moduły CCU+ i CCU............................................................................................... 27
9.2 Moduł SCU.......................................................................................................... 29
9.3 Moduł MWLINK..................................................................................................... 31
9.4 Moduł komunikacyjny DeviceNet ..............................................................................32
9.5 Moduł komunikacji w sieci Ethernet...........................................................................33
10. Moduły pozycjonowania.............................................................................................. 34
11. Akcesoria............................................................................................................... 35
11.1 Bateria back-up.................................................................................................. 35
11.2 Kabel rozszerzeń................................................................................................. 35
11.3 Rozszycie wejść/wyjść sterownika............................................................................35
11.4 Zaślepka modułu................................................................................................. 36
12. Oprogramowanie...................................................................................................... 37
12.1 WinGPC............................................................................................................ 37
12.2 FP OPC Server.................................................................................................... 38
12.3 FPWinPro.......................................................................................................... 39
13. Wymiary i montaż modułów......................................................................................... 40
1. Podstawowe cechy serii NX700
Szybki procesor
Zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością od 0,03 us (NXCPU750C/D), 0,2 us (NX-CPU700P) do 0,35 us (NX-CPU750A/B).
Modyfikacja oraz wprowadzanie programu on-line
Jednostka centralna umożliwia wprowadzanie zmian w aplikacji w trakcie wykonywania programu
użytkownika, natomiast CPU750x umożliwia programowanie on-line.
Obsługa liczb zmiennoprzecinkowych
Jednostki centralne NX-CPU750x umożliwią operacje na liczbach zmiennoprzecinkowych.
Zegar czasu rzeczywistego RTC
Wbudowany zegar RTC pozwala powiązać wykonywany program od aktualnego czasu i daty.
Duża pojemność pamięci programu
Pamięć programu do 20 ksłów (NX-CPU700p), do 120 kilokroków (NX-CPU750x) pozwala stworzyć duże
aplikacje. Dodatkowa wbudowana pamięć FlashROM przewidziana jest do utworzenia kopii
bezpieczeństwa.
Wewnętrzna diagnostyka
Funkcje diagnostyczne pozwalają zminimalizować liczbę błędów oraz maksymalizować efektywność
diagnostyki.
Maksymalnie 1600 punktów I/O
Z 12 modułową płytą bazową oraz płytą rozszerzeń jednostka CPU może obsługiwać maksymalnie 1600
wejść-wyjść.
Płyta rozszerzeń
Jako płyty rozszerzeń jak i główne stosuje się te same płyty bazowe. Na płycie rozszerzeń nie ma
konieczności stosowania jednostki centralnej, dzięki czemu jest o jedno miejsce więcej na moduły
sterownika.
Obsługa różnych modułów I/O
Modułowa konstrukcja umożliwia obsługę różnych modułów wejść binarnych(16, 32 i 64 wejść 24 V, 110
VAC oraz 220 VAC), wyjść binarnych (16, 32 i 64 wyjść tranzystorowych, przekaźnikowych, triakowych),
wejść analogowych (8 kanałowe prądowe i napięciowe), wyjść analogowych (4 i 8 kanałowe prądowe i
napięciowe), wejść rezystancyjnych RTD i termoparowych TC oraz modułów komunikacyjnych.
Oprogramowanie WinGPC
Oprogramowanie WinGPC umożliwia programowanie, monitorowanie stanu CPU, wejść i wyjść oraz
ładowania aplikacji, przy tym jest proste w obsłudze.
Oprogramowanie WinFPST oraz FPWIN Pro
Oprogramowanie WinFPST umożliwia programowanie (NX-CPU750x), monitorowanie stanu CPU, wejść i
wyjść oraz ładowania aplikacji, przy tym jest proste w obsłudze. Oprogramowanie FPWIN Pro służy
również do programowania jednostki CPU750x przy czym jest zgodne z normą IEC61131-3.
Płyty bazowe do 12 modułów
Sterownik NX700 pozwala wybrać użytkownikowi różne płyty bazowe (3, 5, 8, 10 i 12 modułów), dzięki
czemu można dopasować konfigurację do swojej aplikacji.
Porty komunikacyjne
Wbudowane dwa porty komunikacyjne pozwalają na podłączenie panelu operatorskiego, komputera PC lub
innych urządzeń. Port COM1 w NX-CPU700p może pracować w trybie programowania lub z protokołem
Modbus RTU Slave. Port COM2 można również ustawić w tryb pracy z protokołem użytkownika, Modbus RTU
Master lub Slave. W jednostce NX-CPU750x port TOOL może pracować w trybie programowania, port COM
można ustawić w trybie pracy z protokołem użytkownika, Modbus RTU Master i Slave lub w tryb
programowania.
Wbudowany regulator PID
Wbudowane pętle regulacji PID umożliwiają sterowanie procesem analogowym, np. regulować
temperaturę.
Do programowania sterownika jest używane oprogramowanie narzędziowe WinGPC (NX-CPU700P),
WinFPST lub FPWinPro(NX-CPU750x). Oprogramowanie WinGPC oraz WinFPST jest darmowe.
2. Jednostki centralne
2.1 Jednostka centralna CPU700p
Podstawowe cechy













Jednostki centralne CPU - pamięć 20 kilokroków,
Duża szybkość przetwarzania instrukcji 200 ns/krok,
Ponad 170 dostępnych instrukcji,
Maksymalna liczba obsługiwanych punktów - 1600 (12 modułów
na płycie głównej i 13 na płycie rozszerzeń, moduły po 64
punkty),
Obsługa do 2048 punktów w systemie oddalonych wejść/wyjść,
Duża pojemność programu i danych,
Wbudowane funkcje diagnostyczne,
Różne tryby pracy jednostki centralnej,
Wbudowany zegar RTC,
Dwa porty komunikacyjne w jednostce centralnej,
Procesor z 8 pętlami regulacji PID;
Protokół programowania lub Modbus RTU Slave w COM1,
Protokół użytkownika, Modbus RTU Master lub Slave w COM2.
Metoda wykonywania programu
Zewnętrzne
punkty IO
Instrukcje
Cyklicznie wykonywany program zapisany w pamięci CPU
Cyfrowe
1600 punkty (64 punktowe moduły/25 slotów)
Analogowe
200 kanałów (8 kanałowe moduły/ 25 slotów)
Podstawowe
28 instrukcji
Zaawansowane
150 instrukcji
Podstawowe instrukcje 0,2 us na 1 krok
Prędkość
przetwarzania Zaawansowane instr. od 0,4 do kilkudziesięciu usec na 1 krok
Pojemność pamięci programu
20 kilo słów
Bity I/O typu R
od R0.0 do R127.15 (2048 punktów)
Bity typu L
od L0.0 do L63.15 (1024 punkty)
Bity typ M
od M0.0 do M127.15 (2048 punktów)
Bity pamiętane typu K od K0.0 do K127.15 (2048 punktów)
Rozmiar
pamięci
Bity specjalne typu F
od F0.0 do F15.15 (256 punktów)
256 kanałów liczników i timerów, ustawiany zakres od 0 do 65535.
Timery i Liczniki (TIM
Timery: 0,01s od CH000 do CH063 (64 kanały), 0,1s od CH064 do
lub TC)
CH255 (192 kanały). Liczniki od CH000 do CH255 (256 kanałów)
Rejestry danych W
od W0 do W2047 oraz od W3072 do W5119 (4096 słów)
Rejestry specjalne SR od SR000 do SR511 (512 słów)
Zegar czasu rzeczywistego RTC
Wbudowany
Port 1
Interfejs RS232/485, prędkości transmisji 4800- 38400 b/s,
protokół Samsung Loader, Modbus Slave.
Port 2
Interfejs RS232/485, prędkości transmisji 4800-38400 b/s, protokół
Samsung Loader, użytkownika, Modbus RTU Master/Slave
Komunikacja
Backup FlashROM pamięci programu
Wbudowana
2.2 Jednostki centralne CPU750
Jednostki centralne CPU750 do średniej wielkości PLC o maksymalnej prędkości 30ns/krok, pojemności
programowej 16k~120k, pracujące z tymi samymi komendami co seria NX700, posiadające układ regulacji
PID oraz dwa portu komunikacji. Dodatkowo, funkcjonalność dużego sterownika jest tutaj skompresowana
do małej obudowy łatwej w zastosowaniu.
Charakterystyka
1. Bardzo wysoka prędkość operacyjna oraz wystarczająca ilość pamięci
Prędkość- jedno
polecenie
Typ CPU
CPU750A, B
CPU750C, D
Polecenie sekwencji
0,35μs
0,03μs
Polecenie aplikacji
0,93μs
0,06μs
16k- 32k/ krok
60k-120k/ krok
Przekaźnik I/P (X)
2048 p
8192 p
Przekaźnik O/P (Y)
2048 p
8192 p
Styk wewnętrzny (R)
4048 p
14192 p
Rejestr danych (DT)
6000 s
10240 s
Rejestr pliku (FL)
30717 s
32765 s
Przekaźnik link (L)
1024 p
10240 p
Rejestr link (Ld)
128 s
10240 p
Timer/ licznik (T/C)
1024 p
3072 p
Przekaźnik pulsowy (P)
1024 p
1024 p
Rejestr indeks
14 s
14 s
Pojemność programu
Pojemność danych
(p- ilość punktów,
s- ilość słów)
2. Czas skanowania: 1ms (przy stosowaniu 20 000 kroków)
Czas na 1 skan został znacząco obniżony poprzez zastosowanie szeregowego systemu aplikacji i
komunikacji. (dot. modułów CPU750C i D)
3. Pamięć programu 120 k.kroków (CPU750D)
-
Moduł
Moduł
Moduł
Moduł
CPU750A: 16 k.kroków (przy użyciu dodatkowej pamięci 32k)
CPU750B: 32 k.kroków
CPU750C: 60 k.kroków
CPU750D: 120 k.kroków
4. Dodane funkcje wymagane w dużych PLC
- wbudowany timer 1ms
- obsługa liczb zmiennoprzecinkowych (funkcje trygonometryczne, indeks numeryczny, f.
Algebraiczne, pierwiastek kwadratowy)
- dodany rejestr indeksu (14 słów)
- zawiera polecenia sterowania PID
5. Edycja programu w czasie pracy PLC (Wklej, wytnij itp.)
6. Funkcja sterowania PID. Parametry ustawiane za pomocą polecenia F335(PID).
7. Zegar czasu rzeczywistego (RTC). Możliwość programowania z użyciem aktualnej daty i czasu
8. Dwa wbudowane porty RS232C w CPU
- Interfejs do programowania za pomocą WinFPST- port TOOL
- port COM do komunikacji z panelem lub PLC
9. Prędkość portu COM do 115kb/s
Download lub upload programu można wykonywać z wysoką szybkością ortu komunikacyjnego
10. Współpraca z modułem Ethernet wysokiej prędkości
- 100BASE-T lub 10BASE-T (konwersja wykonywana automatycznie)
- Prędkość transmisji: 100Mb/s (w przypadku 100BASE-TX)
- Tryb TCP/IP i UDP/IP możliwość ośmiu połączeń z jednej jednostki
11. Funkcja komentarzy w aplikacji
- Wydzielono część pamięci RAM dla komentarzy w programie drabinkowym, które można dodawać
do każdej linijki programu. Jest do przydatna opcja przy przeglądaniu programu i drukowaniu
projektu
- NX-CPU750A: wymagana dodatkowa pamięć
- NX-CPU750B, C, D: wbudowane
Dokładna specyfikacja techniczna:
Typ CPU
NX-CPU750A, NX-CPU750B
NX-CPU750C, NX-CPU750D
Metoda wykonywania programu
Cyklicznie wykonywany program zapisany w pamięci CPU
Liczba wejść/wyjść IO
1600 lokalnie (2048 zdalne
1600 lokalnie (8192 zdalne IO)
IO)
Pamięć programu
16 kilokroków CPU750A
(rozszerzana do 32 k), 32
kilokroków CPU750B
60 kilokroków CPU750C, 120
kilokroków CPU750D
Liczba instrukcji podstawowych
95
95
Liczba instrukcji zaawansowanych
428
435
Prędkość wykonywania instrukcji
podstawowych
0,35 us/instrukcję
0,03 us/instrukcję
Prędkość wykonywania instrukcji
zaawansowanych
0,93 us/instrukcję
0,06 us/instrukcję
Zakres adresowania wejść X
2048 (X0...X127F)
8192 (X0...X511F)
Zakres adresowania wejść Y
2048 (Y0...Y127F)
8192 (Y0...Y511F)
Wewnętrzne znaczniki- bity pomocnicze R 4048 (R0...R252F)
14192 (R0...R886F)
Wewnętrzne znaczniki- bity L
2048 (L0...L127F)
10240 (L0...L693F)
Specjalne wewnętrzne znaczniki- bity R
176 (R9000...R910F)
Liczba timerów/liczników T/C
1024
Wewnętrzne znaczniki- bity pomocnicze P 1024 (P0...P63F)
3072
Rejestry danych DT
6000 (DT0...DT5999)
10240 (DT0...DT10239)
Rejestry plików FL
14333 - CPU750A
(rozszerzana do 30717),
30717 - CPU750B
32765 x 3 banki
Rejestry danych LD (link register)
256 (LD0...LD255)
8448 (LD0...LD8447)
Rejestry ustawionej wartości
liczników/timerów SV
1024 (SV0...SV1023)
3072 (SV0...SV3071)
Rejestry bieżącej wartości
liczników/timerów EV
1024 (EV0...EV1023)
3072 (EV0...EV3071)
Rejestry indeksowe I
14 (I0...ID)
14 x 16 banków (I0...ID)
Wewnętrzne znaczniki- bity alarmowe E
Brak
2048 (E0...E2047)
Wewnętrzne znaczniki typu Master MCR
256
Liczba etykiet (JP i LOOP)
256
Liczba punktów detekcji zbocza
nielimitowana
Pomocnicze timery (funkcja F137 i F183)
nielimitowane (zakres nastawionej wartości od 0,01 do 327,67
sek dla F137 i od 0,01 sek do 21474836,47 sek - 5965,23 godz
dla F183)
Liczba kroków w podprogramie
1000 kroków
Liczba podprogramów
100
Liczba podprogramów przerwań
1 podprogram (cykliczne przerwania, czas ustawiany w
zakresie od 0,5 ms do 1,5 s)
Funkcja komentarzy
Dostępna
Zegar RTC
Dostępny (rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta i sekunda oraz
dzień tygodnia)
Funkcja PID
Instrukcja F355 (PID), auto-tunning
Funkcje w połączeniu sieciowym
PLC Link, Komputer link, zdalne programowanie PLC,
połączenie modemowe, sieć DeviceNet, Ethernet.
Wbudowane funkcje diagnostyczne
Watchdog, detekcja błędu pamięci, modułów wejść/wyjść,
podtrzymania pamięci, sprawdzanie poprawności programu
Pozostałe funkcje
Programowanie w trybie on-line, forsowanie wejść/wyjść,
funkcje przerwań, przetwarzanie programu ze stałym cyklem,
tryb testowania, regulatory PID
Czas podtrzymania pamięci
minimum 8000 godzin
minimum 3000 godzin
Dane montażowe:
Temp. otoczenia
Wilgotność otoczenia
Temp. pracy
0-55˚C
Temp. przechowywania
-25..70˚C
Wilgotność pracy
30-85% (bez kondensacji)
Wilgotność przechowywania
30-85% (bez kondensacji)
Napięcie wytrzymywane Złącza I/O AC – Uziemienie (w jedn. Zasilacza): 1500VAC, 1 min.
Złącza I/O DC – Uziemienie (w jedn. Zasilacza): 500VAC, 1 min.
Wytrzymałość izolacji
Złącza I/O DC – Uziemienie (w jedn. Zasilacza): powyżej 100MΩ
Odporność na wibracje
10-55Hz 1 udar/min. podwójny udar 0,75mm, XYZ przez 1 min. w każdym kier.
Odporność na uderzenie Maks. Przysp. I czas uderzenia 15g/11ms, 3 razy na każdy kier. X,Y,Z
Odporność na hałas
1500Vp-p puls 50ns, 1us (symulator hałasu)
Środowisko pracy
Niedopuszczalne: gazy korozyjne oraz gęsty dym i kurz
Dotyczy wszystkich jednostek CPU:
1. Dioda LDED informująca o
stanie pracy
2. Przełącznik inicjalizacja/
praca
3. Przełącznik trybu pracy
4. Porty komunikacji
RS232/485
5. Switche- opis poniżej
6. Bateria back-up (należy
podłączyć przed pierwszym
uruchomieniem)
DIP
Switch
Pin
4i3
1
1i2
Pozycja
Opis
Oba ON Komunikacja przez RS-485 w COM1, system jest stacją terminującą
Oba OFF Komunikacja przez RS-485 w COM1, system nie jest stacją terminującą
Oba ON Komunikacja przez RS-485 w COM1, system jest stacją terminującą
Oba OFF Komunikacja przez RS-485 w COM1, system nie jest stacją terminującą
Oba OFF Ustawienie prędkości komunikacji w COM2 na 9600b/s
7/8
ON/OFF Ustawienie prędkości komunikacji w COM2 na 19200b/s
OFF/ON Ustawienie prędkości komunikacji w COM2 na 38400b/s
Oba ON Ustawienie prędkości komunikacji w COM2 na 4800b/s
Oba OFF Ustawienie prędkości komunikacji w COM1 na 9600b/s
6/5
2
ON/OFF Ustawienie prędkości komunikacji w COM1 na 19200b/s
OFF/ON Ustawienie prędkości komunikacji w COM1 na 38400b/s
Oba ON Ustawienie prędkości komunikacji w COM1 na 4800b/s
4
3
2
1
ON
Wybór RS-485 na komunikację w COM1
OFF
Wybór RS-232C na komunikację w COM1
ON
Wybór RS-485 na komunikację w COM2
OFF
Wybór RS-232C na komunikację w COM2
OFF
Zawsze OFF (zarezerwowane)
ON
Ładuje program z pamięci EEPROM po włączeniu zasilania
OFF
Wykonuje program z pamięci RAM
3. Moduł (źródło) zasilania
Typ modułu
NX-POWER
NX-PWR220
NX-PWRDC
Napięcie wejściowe
110...230 VAC
230 VAC
24 VDC
Zakres napięcia wejściowego
85...264 VAC
176...264 VAC
21,6...26,4 VDC
Zakres częstotliwości wejściowej 47...63 Hz
-
Prąd rozruchowy
20 A lub mniej
-
Napięcie i prąd na wyjściu
5VDC 4,0 A,
24 VDC 0,5 A
Bezpiecznik
250 V, 1,5 A
Waga
około 350 g
1. Dioda LED informująca o zasilaniu
2. Bezpiecznik
3. Zaciski przyłączeniowe zdejmowalne, M3,5
4. Przyłącze zasilania wejściowego
5. Przyłącze uziemienia
6. Wyjście 24VDC
5VDC 6 A
5VDC 3 A
250 V, 1 A
około 300 g
około 320 g
4. Płyty bazowe
Do ilości slotów nie są zaliczane moduły zasilacza i CPU. Te same płyty można stosować do oddalonych
wejść/wyjść. W tym układzie do wykorzystania jest dodatkowy slot w miejscu na CPU.
Uwaga: Ilość slotów na płycie bazowej to ilość modułów I/O i specjalnych, które można zamontować
Płyta bazowa serii NX700 może być stosowana zarówno jako główna jak i rozszerzająca. Można dodać tylko
jedną płytę rozszerzeń.
1. Otwór montażowy M5
2. Otwory montażowe naprowadzające
3. Złącze CPU
4. Złącza modułów
5. Otwory mocowania modułów
6. Złącze zasilacza
7. Złącze płyty rozszerzenia
5. Moduły wejść i wyjść binarnych
Moduły wejść binarnych- podstawowe cechy
 izolacja galwaniczna pomiędzy wejściami a jednostką centralną,
 moduły wejść 16, 32 i 64 punktowe,
 moduły na napięcie stałe i zmienne 110 lub 230 VAC,
 grupy wejść mogą pracować ze wspólnym plusem lub minusem,
 sygnalizacja stanu wejść za pomocą wskaźników LED,
 zdejmowane przyłącze śrubowe M3.5,
 dla modułów o większej liczbie wejść przyłącze 40 pinowe.
1. Diody stanów wejść/wyjść
2. Śruba mocująca złącza do modułu
3. Złącza
4. Złącze wtykowe
5. Przełącznik diod stanów
NX-X16D
Schemat połączeń i wewnętrzny:
NX-X32D
Schemat połączeń i wewnętrzny:
NX-X64D
Schemat połączeń: (wewnętrzny jak NX-X32D)
NX-X16A220/110
Schemat połączeń i wewnętrzny:
NX-Y32RV
Schemat połączeń: (wewnętrzny jak NX-Y16RV)
NX-Y16R(V)
Schemat połączeń i wewnętrzny:
NX-Y16T
Schemat połączeń i wewnętrzny:
NX-Y64T
Schemat połączeń: (wewnętrzny jak Y32T)
NX-Y32T
Schemat połączeń i wewnętrzny:
NX-Y16SSR
Schemat połączeń i wewnętrzny:
5.1 Moduły wejść binarnych DC
Typ modułu
Liczba wejść
NX-X16D
NX-X32D
NX7-X64D
16 (8/COM)
32 (32/COM)
64 (32/COM)
Typ izolacji galwanicznej
Transoptory
Nominalne napięcie wejściowe
12...24 VDC
Zakres napięcia wejściowego
10,2...26,4 VDC
Max prąd wejściowy
10 mA lub mniej
Napięcie załączenia (ON)
9,6 V lub więcej
Napięcie wyłączenia (OFF)
2,5 V lub mniej
Rezystancja wejściowa
około 3 kohm
Czas odpowiedzi OFF->ON
10 ms lub mniej
Czas odpowiedzi ON->OFF
10 ms lub mniej
Pobór prądu
65 mA dla 5 V
Wskaźnik załączenia wejścia
Typ przyłącza
130 mA dla 5 V
250 mA dla 5 V
Wskaźnik LED
Zdejmowane złącze śrubowe M3.0
40-pinowe
40-pinowe
0,5...1,25 mm2
0,2 mm2
0,2 mm2
około 170 g
około 140 g
około 200 g
Średnica przewodu
Waga
5.2 Moduły wejść binarnych AC
Typ modułu
NX-X16A110
NX-X16A220
Liczba wejść
16 (8/COM)
Typ izolacji galwanicznej
Transoptory
Nominalne napięcie wejściowe
100...120 VAC
200...240 VAC
Zakres napięcia wejściowego
85...132 VAC
170...264 VAC
Max prąd wejściowy
20 mA lub mniej
20 mA lub mniej
Napięcie załączenia (ON)
80 V lub więcej
160 V lub więcej
Napięcie wyłączenia (OFF)
30 V lub mniej
50 V lub mniej
Rezystancja wejściowa
około 15 kOhm
około 20 kOhm
Czas odpowiedzi OFF->ON
15 ms lub mniej
Czas odpowiedzi ON->OFF
20 ms lub mniej
Pobór prądu
60 mA dla 5 V
Wskaźnik załączenia wejścia
Wskaźnik LED
Typ przyłącza
Średnica przewodu
Waga
Zdejmowane złącze śrubowe M3.5
0,5...1,25 mm2
około 200 g
5.3 Moduły wyjść tranzystorowych
Typ modułu
Liczba wyjść
Typ wyjść
Ilość wyjść/COM
Wyjścia tranzystorowe DC
NX-Y16T
NX-Y32T
NX-Y64T
16
32
64
NPN
NPN
NPN
8
32
32
Typ izolacji galwanicznej
Transoptory
Nominalne napięcie wyjściowe
12...24 VDC
Zakres napięcia wyjściowego
10...30 VDC
Max prąd wyjściowy
0,6 A na 1 wyjście 0,4 A na 1 wyjście
Czas odpowiedzi OFF->ON
1 ms lub mniej
Czas odpowiedzi ON->OFF
1 ms lub mniej
Pobór prądu
120 mA dla 5 V
180 mA dla 5 V
Zabezpieczenie wyjść
Dioda Zenera
Wskaźnik załączenia wyjścia
Wskaźnik LED
0,2 A na 1 wyjście
250 mA dla 5 V
Typ przyłącza
Zdejmowane
złącze śrubowe
M3.5
40 pinowe typu IDC
Średnica przewodu
0,5...1,25 mm2
0,2 mm2
Waga
około 170 g
około 140 g
około 205 g
5.4 Moduły wyjść binarnych przekaźnikowych i triakowych SSR
Typ modułu
Liczba wyjść
Wyjścia AC
NX-Y16R
NX-Y16RV
NX-Y32RV
NX-Y16SSR
16
16
32
16
Typ wyjść
Ilość wyjść/COM
Przekaźnikowe
8
Typ izolacji galwanicznej
Nominalne napięcie wyjściowe
Zakres napięcia wyjściowego
Max prąd wyjściowy
8
Triakowe SSR
32
8
Transoptor
SSR
250 VAC, 30 VDC
100..240 VAC
85..264 VAC
85..264 VAC
2 A/250 VAC/30 VDC na 1 wyjście
1 A/250 VAC/30
0,5 A na 1 wyjście
VDC na 1 wyjście
Czas odpowiedzi OFF->ON
10 ms lub mniej
1 ms lub mniej
Czas odpowiedzi ON->OFF
10 ms lub mniej
0,5 cyklu + 1 ms
lub mniej
Czas życia - mechaniczny
30 milinów razy
-
Czas życia - elektryczny
200 tysięcy razy
-
Zewnętrzne napięcie zasilania
24 VDC 150 mA
-
Zabezpieczenie wyjścia
Pobór prądu z szyny 5 VDC
Brak
120 mA lub mniej
Wskaźnik załączenia wyjścia
Przyłącze
Średnica przewodu
Waga
Warystor
Warystor
-
180 mA lub mniej 250 mA lub mniej
Wskaźnik LED
Wskaźnik LED
Zdejmowane złącze śrubowe M3.5
Złącze 40 pinowe
Zdejmowane
złącze śrubowe
M3.5
0,5...1,25 mm2
0,2 mm2
0,5...1,25 mm2
około 300 g
około 240 g
około 225 g
około 235 g
6. Moduły wejść i wyjść analogowych
Wejście napięciowe/prądowe:
Wejście: 0..10V 0..5V, ±5V, ±10V
A.GND musi być podłączony do złącza (-) zasilania czujnika.
SW8
2 kan. wyjść
ON
OFF
4 kan. wyjść
8 kan. wyjść
16 pkt.
SW6
Pamięć stanów wyjść
ON
Zapamiętanie wyjść w trybie STOP
OFF
Reset pamięci wyjść w trybie STOP
Tryb konwersji danych wejściowych
Pamięć dzielona (dane konwersji I/O)
Wyjście 32 pkt.
Wyjście 64 pkt.
Wyjście 128 pkt.
Złącza I/O (dane konwersji I/O)
SW1
SW2
SW3
Zakres sygnału wyjściowego, konwersja
OFF
OFF
OFF
±10V; -10.000..10.000
ON
OFF
OFF
±5V; -10.000..10.000
OFF
ON
OFF
0..10V; 0..10.000
ON
ON
OFF
0..5V; 0..10.000
OFF
OFF
ON
±10V; -16.383..16.383
ON
OFF
ON
±5V; -16.383..16.383
OFF
ON
ON
0..10V; 0..16.383
ON
ON
ON
0..5V; 0..16.383
6.1 Moduły wejść analogowych
Podstawowe cechy:
 moduły 8 kanałowe (napięciowe i prądowe),
 wysoka rozdzielczość przetwornika AD 16 bitów, zapewnia dużą dokładność pomiaru,
 cyfrowa wartość wyjściowa jest ustawiana w zakresie od -32768 do +32767,
 duża szybkość przetwarzania sygnału wejściowego,
 wybór filtru wejściowego,
 niski pobór prądu na 1 kanał pomiarowy,
 izolacja galwaniczna pomiędzy wewnętrznymi i pomiarowymi układami,
 nie limitowana liczba modułów zamontowanych na płycie bazowej,
 sygnalizacja stanu modułu przy pomocy diody LED.
Podstawowe dane techniczne
Typ modułu
Liczba wejść
Typ wejść
Rozdzielczość
przetwornika A/D
Rozdzielczość pomiaru
Wejścia analogowe napięciowe
Wejścia analogowe prądowe
NX-AI8V
NX-AI8C
8
8
+/-10 V, +/-5 V, 0-10 V, 0-5 V
+/-20 mA, 0-20 mA, 4-20 mA
16 bitów
16 bitów
0,153 mV ... 1 mV
0,519 uA ... 2 uA
Szybkość przetwarzania
Impedancja wejściowa
Maksymalna wartość
wejściowa
1,25 ms/1 kanał
500 kohm
249 ohm
+/-15 V
+/-30 mA
Izolacja
Pomiędzy wejściami analogowymi i CPU: Transoptory. Pomiędzy kanałami: brak
izolacji galwanicznej
Wykorzystane punkty IO
Przy bezpośrednim odczycie z modułu: 128 punktów dla modułu 8 kanałowego.
Przy pośrednim odczycie (shared memory) 16 punktów na moduł.
Typ przyłącza
Pobór prądu (5 VDC)
20 pinowe zdejmowane złącze śrubowe M3.5
Z wewnętrznej magistrali 5 VDC 270 mA lub mniej
6.2 Moduły wyjść analogowych
Moduły wyjść analogowych NX-AOxx zapewniają sterowanie w sposób ciągły urządzeniami, a więc i np.
obiektem przemysłowym. Dostępne są moduły o różnej liczbie i typie wyjść.
Podstawowe dane techniczne
Typ modułu
Liczba wejść
Wejścia analogowe napięciowe
Wejścia analogowe prądowe
NX-AO4V
NX-AO8V
NX-A04C
NX-AO8C
4
8
4
8
Typ wejść
+/-10 V, +/-5 V, 0-10 V, 0-5 V
0-20 mA, 4-20 mA
Rozdzielczość
przetwornika A/D
14 bitów
14 bitów
Zakresy wyjść
+/-10V (-16384...+16383, -10000...+10000), +/-5V (16384...+16383, -10000...+10000), 0-10V (0...+16383,
0...+10000), 0-5V (0...+16383, 0...+10000)
0-20mA (0...+16383,
0...+10000), 4-20mA
(0...+16383, 0...+10000)
Rozdzielczość
wyjścia
0,305 mV ... 1 mV
1,037 uA ... 2 uA
Dokładność
+/-0,2 % pełnego zakresu (przy 25 st.C)
+/-0,4 % pełnego zakresu (przy
25 st.C)
Szybkość
przetwarzania
2,5 ms/1 kanał
2,5 ms/1 kanał
Impedancja
wyjściowa
5 kohm lub więcej
500 ohm lub mniej
Izolacja
Pomiędzy wyjściami analogowymi i CPU: Transoptory. Pomiędzy kanałami: brak izolacji
galwanicznej
Wykorzystane
punkty IO
Przy bezpośrednim zapisie do modułu: 128 punktów dla modułu 8 kanałowego i 64
punkty dla 4 kanałowego. Przy pośrednim zapisie (shared memory) 16 punktów na
moduł.
Typ przyłącza
20 pinowe zdejmowane złącze śrubowe M3.5
Pobór prądu (5
VDC)
380 mA lub mniej
420 mA lub mniej
680 mA lub
mniej
1000 mA lub
mniej
6.3 Moduły wejść analogowych RTD
Moduły wejść analogowych rezystancyjnych RTD współpracują z temperaturowymi czujnikami
rezystancyjnymi i dostarczają informacji o temperaturze obiektu, medium. Dostępne są moduły o różnej
liczbie i typie wejść.
Podstawowe dane techniczne
Typ modułu
Liczba wejść
Typ wejść
Metoda pomiaru
Rozdzielczość przetwornika A/D
Rozdzielczość pomiaru
Dokładność przetwarzania
Wej. analogowe rezystancyjne
Wej. analogowe rezystancyjne
NX-RTD4
NX-RTD8
4
8
Pt100, JPt100, Pt200, JPt200, Pt500, JPt500, Pt1000, Jpt1000, NI100,
NI120, CU10, 300 Ohm, 1200 Ohm, 2000 Ohm
Trójprzewodowa
16 bitów
0,1 st.C ; 1 mOhm
+/-0,1% pełnego zakresu (przy 25 st.C)
Szybkość przetwarzania
60 ms/1 kanał
Impedancja zewnętrzna
10 Mohm
Prąd źródła
Izolacja
Wykorzystane punkty IO
Typ przyłącza
Pobór prądu (5 VDC)
1 mA
Pomiędzy wejściami analogowymi i CPU: Transoptory. Pomiędzy
kanałami: brak izolacji galwanicznej
Przy bezpośrednim odczycie z modułu: 128 punktów dla modułu 8
kanałowego i 64 punktów dla modułu 4 kanałowego. Przy pośrednim
odczycie (shared memory) 16 punktów na moduł.
20 pinowe zdejmowane złącze śrubowe M3.5
Z wewnętrznej magistrali 5 VDC 340 mA lub mniej
SW SW SW
1
2
3
SW
4
Zakres sygnału wyjściowego, konwersja
SW
5
SW Ustawienia filtra
6
OFF OFF OFF OFF PT100, 0.00385, -200..850 °C, 0.1 °C lub 0.1
°F/pkt
OFF OFF Filtr 0
ON OFF OFF OFF PT200, 0.00385, -200..850 °C, 0.1 °C lub 0.1
°F/pkt.
ON
OFF ON OFF OFF PT500, 0.00385, -200..850 °C, 0.1 °C lub 0.1
°F/pkt.
OFF ON
Filtr 2
ON ON OFF OFF PT1000, 0.00385, -200..270 °C, 0.1 °C lub 0.1
°F/pkt.
ON
Filtr 3
OFF OFF ON
OFF JPT100, 0.003916, -200..640 °C, 0.1 °C lub 0.1
°F/pkt.
SW
7
Jedn. Temp.
ON OFF ON
OFF JPT200, 0.003916, -200..640 °C, 0.1 °C lub 0.1
°F/pkt.
OFF
0.1 °C
OFF ON ON
OFF JPT500, 0.003916, -200..640 °C, 0.1 °C lub 0.1
°F/pkt.
ON
0.1 °F °F=(9/5)x°C+32
ON ON ON
OFF NI100, 0.00618, -60..250 °C, 0.1 °C lub 0.1
°F/pkt.
SW
8
RTD RTD Rodzaj
4CH 8CH konwersji
OFF Filtr 1
ON
OFF OFF OFF ON
NI200, 0.00618, -60..250 °C, 0.1 °C lub 0.1
°F/pkt.
OFF 64 128 Złącza I/O (dane
pkt pkt. konwersji I/O)
ON OFF OFF ON
NI500, 0.00618, -60..250 °C, 0.1 °C lub 0.1
°F/pkt.
ON
OFF ON OFF ON
NI120, 0.00672, -80..250 °C, 0.1 °C lub 0.1
°F/pkt.
ON ON OFF ON
CU10, 0.00427, -200..260 °C, 0.1 °C lub 0.1
°F/pkt.
OFF OFF ON
ON
Resistance Input, 1..2,000 Ω, 100 mΩ/1pkt.
ON OFF ON
ON
Resistance Input, 1..327 Ω, 10 mΩ/1pkt.
OFF ON ON
ON
Resistance Input, 1..1.2 KΩ, 50 mΩ/1pkt.
ON ON ON
ON
Nie używane
16 pkt.
Pamięć dzielona
(dane konwersji
I/O)
6.4 Moduły wejść analogowych TC
Moduły wejść analogowych NX-TCx - termoparowych zapewniają dostarczenie informacji o temperaturze
obiektu, medium. Dostępne są moduły o różnym typie wejść.
Podstawowe dane techniczne
Typ modułu
Liczba wejść
Typ wejść
Rozdzielczość przetwornika A/D
Rozdzielczość pomiaru
Dokładność przetwarzania
Wejścia analogowe TC
NX-TC4
NX-TC8
4
8
B/R/S/N/K/E/J/T/L/U/C/D
24 bity
0,1 st.C; 1 uV (+/-30mV); 2uV (+/-60mV)
+/-0,1% pełnego zakresu (przy 25 st.C)
Szybkość przetwarzania
60 ms/1 kanał
Impedancja zewnętrzna
10 Mohm
Kompensacja temperaturowa
czujnika
Izolacja
Wykorzystane punkty IO
Typ przyłącza
Pobór prądu (5 VDC)
od 0 do 85 st.C (kompensacja zimnego końca)
Pomiędzy wejściami analogowymi i CPU: Transoptory. Pomiędzy
kanałami: brak izolacji galwanicznej
Przy bezpośrednim odczycie z modułu: 128 punktów dla modułu 8
kanałowego, 64 punktów dla modułu 4 kanałowego. Przy pośrednim
odczycie (shared memory) 16 punktów na moduł.
20 pinowe zdejmowane złącze śrubowe M3.5
Z wewnętrznej magistrali 5 VDC 340 mA lub mniej
SW SW SW SW
1
2
3
4
Zakres sygnału wyjściowego,
konwersja
OFF OFF OFF OFF
Typ K, 0.1 °C lub 0.1 °F/pkt.
ON OFF OFF OFF
Typ J, 0.1 °C lub 0.1 °F/pkt.
OFF ON OFF OFF
Typ T, 0.1 °C lub 0.1 °F/pkt.
ON
ON OFF OFF
Typ B, 0.1 °C lub 0.1 °F/pkt.
OFF OFF ON OFF
Typ R, 0.1 °C lub 0.1 °F/pkt.
SW5
Ustawienia filtra
ON OFF ON OFF
Typ S, 0.1 °C lub 0.1 °F/pkt.
OFF
Filtr 0
OFF ON
ON OFF
Typ E, 0.1 °C lub 0.1 °F/pkt.
ON
ON filtr 1
ON
ON OFF
Typ N, 0.1 °C lub 0.1 °F/pkt.
SW6
Kompensacja temperatury
OFF OFF OFF ON
Typ L, 0.1 °C lub 0.1 °F/pkt.
OFF
Kompensacja
ON OFF OFF ON
Typ U, 0.1 °C lub 0.1 °F/pkt.
ON
Brak kompensacji
OFF ON OFF ON
Typ C, 0.1 °C lub 0.1 °F/pkt.
SW7 Jedn. Temp.
ON
Typ D, 0.1 °C lub 0.1 °F/pkt.
OFF
°C
10 uV Input, -78.0 do 78.0 mV, 10
uV/1pkt.
ON
°F
ON
ON OFF ON
OFF OFF ON
ON
ON OFF ON
ON 1 uV Input, -32.7 do 32.7 mV, 1 uV/1pkt. SW8 RTD
4CH
RTD
8CH
Rodzaj konwersji
OFF ON
ON
ON 2 uV Input, -65.5 do 65.5 mV, 2 uV/1pkt. OFF
128
pkt.
Złącza I/O (dane
konwersji I/O)
ON
ON
ON
ON
Nie używany
ON
64
pkt
16 pkt.
Pamięć dzielona
(dane konwersji I/O)
7. Moduły szybkich liczników
Moduły szybkich liczników pozwalają na zliczanie szybkich impulsów o częstotliwości do 200 kHz. Może on
pracować w różnych konfiguracjach i trybach.
Podstawowe dane techniczne
Typ modułu
Ilość kanałów
Szybkie liczniki
Szybkie liczniki 4 kanałowe
NX-HSC1
NX-HSC2
NX-HSC4
1
2
4
Max. prędkość
zliczania
100 kHz
200 kHz
24-bitowy
Zakres obliczeń
Funkcje
(-2,147,483,648..+2,147,483,647)
5 us
2,5 us
Min. szerokość
impulsu
wejściowego
Porównanie
wyjścia
Mnożenie transferu na
wejściu fazowym
32-bitowy
(16,777,216..+16,777,215
)
2 punkty,
4 punkty,
8 punktów, dowolne ustawienia, 8 wartości docelowych
(C=P,C>P) (C=P,C>P)x2
x1 x4
x1 x4
x1 x2 x4
Funkcja: input time
constant
brak
4us, 8us, 16us, 32us
Funkcja przerwań
brak
Max. 8 punktów na jednostkę. Przerwanie jest możliwe
gdy wartość docelowa zgadza się z wartością na
liczniku oraz przez zewnętrzne wejście
SW1
SW2
Tryb
OFF
OFF
ON
OFF
Funkcja przerwań (INT0 od INT7)
OFF
ON
Specjalna funkcja przerwań (INT0)
ON
ON
Nieużywane
8. Moduł zdalnych wejść/wyjść
Moduły zdalnych wejść-wyjść umożliwiają budowę rozproszonego systemu sterowania. Komunikacja
pomiędzy stacją Master i Slave jest realizowana przy wykorzystaniu interfejsu RS485. Do systemu serii
NX700 jest dostępny moduł NX-Slave. Jest on instalowany w miejscu jednostki centralnej.
Podstawowe dane techniczne
Typ modułu
NX-SLAVE
NX-MASTER
Typ transmisji
Dwu-przewodowa, Half Duplex
Dwu-przewodowa, Half Duplex
Metoda synchronizacji
System asynchroniczny (metoda
start-stop)
System asynchroniczny (metoda
start-stop)
200 m
200 m
Prędkość transmisji
500 kb/s
500 kb/s
Kabel transmisyjny
Parowana skrętka przewodów
Parowana skrętka przewodów
Port komunikacyjny
RS485
RS485
Kontrola CRC
Kontrola CRC
Odległość pomiędzy modułami
Kontrola błędów transmisji
Moduły, które nie mogą być
zainstalowane na płycie zdalnych IO
NX-MWLINK, NX-MASTER, NX-CCU,
NX-CCU+
NX-Master
NX-Slave
1- Diody stanu pracy
1- Diody stanu pracy
3- Numer stacji (1..32)
2- Numer stacji (1..32)
4- Switche
3- Switche trybu pracy
5- Złącze RS-485
4- Złącze RS-485
SW Funkcja
3
OFF
Błąd komunikacji- Stop
działanie
1,2 Wybór stacji
końcowej
Stacja
zwykła
ON
SW Funkcja
OFF
ON
Kontynuacja
4
Wybór RS232/485
RS232
RS485
Stacja
końcowa
3
Błąd komunikacjidziałanie
Stop
Kontynuacja
1,2 Wybór stacji końcowej Stacja
zwykła
Stacja
końcowa
9. Moduły komunikacyjne
9.1 Moduły CCU+ i CCU
Sterowniki PLC seria NX700 umożliwia komunikację z różnymi urządzeniami. Dostępne są różne moduły
komunikacyjne. Należą do nich moduły NX-CCU+ i NX-CCU, które umożliwiają między innymi komunikację
z systemem nadrzędnym, panelem operatorskim lub programowanie CPU poprzez WinGPC.
Podstawowe dane techniczne
Typ modułu
NX-CCU+
NX-CCU
Port komunikacyjny
1 port RS232/485
1 port RS232
Prędkość transmisji
Ustawiana przełącznikiem SW2.
Ustawiana przełącznikiem SW2:
RS232/485:
300/600/1200/2400/4800/9600/1
300/600/1200/2400/4800/9600/1 9200 b/s.
9200/38400 b/s.
Metoda komunikacji
Half Duplex
Half Duplex
Metoda synchronizacji
Metoda start stop
Metoda start stop
Odległość miedzy urządzeniami
RS232: max 15 m, RS485: max
1200 m
RS232: max 15 m
Tryb transmisji
HEX
ASCII
Format danych
Bity danych: 8 bitów; kontrola
parzystości: brak; 1 bit stopu.
Ustawiana: Bity danych, kontrola
parzystości i bit stopu.
Sposób transmisji
od bitu 0 każdy bajt/znak
od bitu 0 każdy bajt/znak
Maks. długość wiadomości
240 bajtów
118 znaków na jedną ramkę
Komunikacja z CPU
Dostęp do zasobów CPU bez
udziału programu użytkownika
Dostęp do zasobów CPU bez
udziału programu użytkownika
Wykorzystane punkty I/O
Brak
16 punktów
Ustawienia Dip switch:
123 4 5 6 7 8
Funkcja
Wartość- NX-CCU+
Wartość- NX-CCU
Prędkość transmisji [B/s]
38400
38400
100
19200
19200
010
9600
9600
110
4800
4800
000
001
2400
101
1200
011
600
111
300
0
Długość danych [bit]
1
0
Kontrola parzystości
1
0
Parzystość
1
0
Bity stopu
1
0
1
Sterowanie przepływem
7
7
8
8
brak
brak
jest
jest
ODD
ODD
EVEN
EVEN
1
1
2
2
Zarezerwowane
CTS, CD- ON
CTS, CD- OFF
9.2 Moduł SCU
Moduł NX-SCU który umożliwia między innymi komunikację z protokołem Modbus Master, Slave lub
własnym protokołem użytkownika.
Podstawowe dane techniczne
Port komunikacyjny
2 porty RS232/485
Prędkość transmisji
Ustawiana przełącznikami DSW1 i DSW2. RS232:
300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400 b/s. RS485:
4800/9600/19200/38400 b/s
Metoda komunikacji
Half Duplex
Metoda synchronizacji
Metoda start stop
Odległość miedzy
urządzeniami
RS232: max 15 m, RS485: max 1200 m
Tryb transmisji
ASCII lub HEX
Format danych
Bity danych: 8 lub 7 bitów; kontrola parzystości: brak, ODD lub EVEN; bity
stopu: 1 lub 2 bity
Sposób transmisji
od bitu 0 każdy bajt/znak
Jednostka transmisji
Cała wiadomość aż do znaku końca (ASCII) lub odpowiednia liczba bajtów (HEX)
Max długość wiadomości
500 bajtów (wliczając znaki początku i końca wiadomości)
Komunikacja z CPU
Zapis i odczyt z modułu przy pomocy instrukcji READ i WRITE
Wykorzystane punkty I/O
16 punktów wejściowych i wyjściowych
Ustawienie znaku końca
Wybór spośród trzech typów (CR, CR+LF lub ETX) lub ustawienie programowe
(np. sumy kontrolnej CRC).
Ustawienie znaku
początku
Bez znaku lub ze znakiem
Pozostałe specjalne
funkcje kontrolne
Znak końca może przerwać transmisję, Programowy restart modułu
1. Stan pracy
2. Przycisk reset
3. Złącze 1
RS232C/485
4. Złącze 2
RS232C/485
DSW1 oraz bity 1..4 z DSW2 odpowiadają za nastawy
komunikacji w COM1
Piny w złączu
COM:
Bity 5..8 z DSW2 oraz DSW3 odpowiadają za nastawy
komunikacji w COM2
1:
2:
3:
5:
6:
7:
9:
Wyszczególnienie nastaw w tabeli poniżej.
Masa
SD
RD
GND
485485+
+5V
Funkcja
wartość
COM1
COM2
DSW1
Prędkość
transmisji [B/s]
Długość danych
[bit]
Kontrola
parzystości
Parzystość
Bity stopu
DSW2
DSW3
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
38400
0 0 0
0 0 0
19200
1 0 0
1 0 0
9600
0 1 0
0 1 0
4800
1 1 0
1 1 0
2400
0 0 1
0 0 1
1200
1 0 1
1 0 1
600
0 1 1
0 1 1
300
1 1 1
1 1 1
7
0
0
8
1
1
brak
0
0
jest
1
1
ODD
0
0
EVEN
1
1
1
0
0
2
1
1
Znak kontroli
(CD, CTS)
brak
0
0
jest
1
1
Znak końca
Ustaw. W pamięci dzielonej
0 0
0 0
CR (0DH)
1 0
1 0
CR(0DH), LF(0AH)
0 1
0 1
ETX(03H)
1 1
1 1
Znak początku
Parametr X
brak
0
0
STX(02H)
1
1
Nie obsługiwane
0
0
Nie obsługiwane
1
1
9.3 Moduł MWLINK
Moduły komunikacyjny MWLINK umożliwia komunikację sterowników PLC, co znacznie zwiększa
efektywność rozproszonego systemu sterowania. W jednym sieci możne być maksymalnie 32 moduły.
Zobacz jakie są pozostałe możliwości modułów komunikacyjnych.
Podstawowe dane techniczne
Typ komunikacji
token bus (metoda przekazywania żetonu)
Typ transmisji
Base band
Liczba stacji
32 stacje w jednej sieci. Z jednym PLC można
utworzyć dwie sieci.
Odległość pomiędzy
modułami
do 800 m
Prędkość transmisji
500 kb/s
Kabel transmisyjny
Parowana skrętka przewodów
Port komunikacyjny
RS485
System diagnostyczny
Wbudowane funkcje diagnostyczne
Pokrętła określające numer stacji- ustawiają odpowiednio dziesiątki i
jedności liczby dwucyfrowej
Switch
Opis
1
ON- Tryb PLC link wyłączony
OFF- Tryb PLC link włączony
3,4
ON- Stacja terminująca
OFF- Stacja nie terminująca
9.4 Moduł komunikacyjny DeviceNet
Moduł Mastera dla sterownika seria NX700 do komunikacji z urządzeniami I/O w sieci DeviceNet.
Podstawowe dane techniczne
Metoda komunikacji
Polecenia do DeviceNet I/O Slave
Liczba węzłów
Max. 64 węzły (wliczając Mastera) w 1 sieci
Odległość/Prędkość transmisji
100m/500kbps, 250m/250kbps, 500m/125kbps - Auto
Maksymalna prędkość transmisji
500kbps
Gwarantowana maksymalna odległość
500m
Medium transmisji
DeviceNet Cable
Metoda komunikacji
Polling, Strobe, Change-of-State, Cyclic
Typ konfiguracji prędkości transmisji
Automatyczna konfiguracja
Zasilanie modułu
Napięcie znamionowe: 24V DC; Zakres napięcia: od 11V do
28.8V DC; Pobór mocy: Max 1.5W
Certyfikaty
W trakcie przyznawania certyfikatu zgodności z ODVA
RS-232C
PIN 1
-
Device-Net
PIN
1
V-
2
TxD
2
CAN_L
3
RxD
3
ekran
4
-
4
CAN_H
5
GND
5
V+
6..9 -
9.5 Moduł komunikacji w sieci Ethernet
Podstawowe cechy funkcjonalne
●
TCP/IP ustanawia logiczną komunikację typu point-to-point pomiędzy dwoma urządzeniami i zapewnia
podstawę do wymiany danych na całym terenie produkcji
●
Możesz połączyć 8 złączy Ethernetu z prędkością transmisji do 100Mb/s.
●
Konfigurowanie NX-Ethernet jest ułatwione dzięki zewnętrznemu programu "Configurator ET" do
inicjalizacji i konfigurowania parametrów połączenia TCP/IP. Ustawienia są wprowadzane do modułu
poprzez CPU transferowane do modułów. Można również wprowadzać ustawienia w programie i wówczas
jednostka centralna przekazuje ustawienia do modułu.
●
NX-Ethernet może być użyty jako bramka pomiędzy kolejnymi sieciami fizycznymi.
●
Możliwe są trzy typy interfejsów komunikacji: 10BASE5, 10BASE-T, 100BASE-TX.
●
Umożliwia wysyłanie i odbiór e-maili
Podstawowe dane techniczne
Pobór prądu przez moduł
670mA lub mniej
Interfejs komunikacyjny (tylko 1
10 BASE5, 10 BASE-T, 100 BASE-TX
port może być użyty w danej chwili)
Protokół komunikacji
TCP/UPD/IP
Funkcje komunikacji w protokole
SECTOCOL
Computer Link: Maks. 2 kbajty
Komunikacja transparentna
Maks. 6 ksłów
Liczba połączeń
Maks. 8 połączeń
Zdalne programowanie
Maks. 3 połączenia
Limit instalacji modułów
NX-CPU750A/B: Maks. 3 moduły / NX-CPU750C/D: Maks. 5 modułów
Transfer danych: Maks. 1,020 słów
10. Moduły pozycjonowania
Oś 1 Oś 2
Oś 3
Oś 4
Funkcja
ON
OFF
Tryb
pulsowy/
znak
Tryb
kierunku
obrotów
1
3
5
7
Tryb
wyjścia
pulsowego
2
4
6
8
Kierunek
obrotów
Ustawienia Ustawienia
normalne
odwrotne
Typy modułów: NX-POSI1 (1-osiowy), NX-POSI2 (2-osiowy), NX-POSI3 (3-osiowy), NX-POSI4 (4-osiowy)
Zajęte I/O: 32/64 punkty (In 16p, Out 16p)/(In 32p, Out 32p)
Metoda interpolacji Niedostępna
Metoda kontroli: PTP (point-to-point) oraz CP (continous path) (w niektórych modelach)
Punkty pozycjonowania Max. 400 punktów na oś
Podtrzymanie pamięci Min. 5,000 godzin na baterii litowej, min. 15 min na kondensatorze
Terminale zewnętrzne Wyjście impulsowe 1, Wyjście impulsowe 2, wyjście reset licznika odchyleń,
zasilanie wyjścia impulsowego (5..12 VDC lub 24 V DC), wejście błędu napędu, wejście home, near home,
wejście overlimit
Funkcje :
Polecenia pozycjonowania
Inkrementacja - increment(I) i absolute (A)
Równoważny do ± 8,388,607 impulsów-max.
±83.886,07mm (z dokładnością do 0,01 mm na impuls)
±8.388,607 cali (z dokładnością do 0,001 cala na impuls)
±8.388,607 stopni ( z dokładnością do 0,001 stopnia na impuls)
Speed command
Równoważny do 400,000 impulsów na sekundę max.
±4.000 mm na sekundę (z dokładnością do 0,01 mm na impuls)
±400 cali na sekundę (z dokładnością do 0,001 cala na impuls)
±400 stopni na sekundę (z dokładnością do 0,001 stopnia na impuls)
Przyspieszenie i opóźnienie: 64...4,999 ms
Kod pomocniczy: 1 .. 255 per JOB w trybie start (W) i w trybie zakończenia (A). (Kod pomocniczy
przechowywany jest w udostępnianej pamięci.)
Korekcja luzu: Dostępna
Detekcja błędów: Dostępna
Quick-start: 15 ms lub mniej
Funkcja samonaprowadzania:
Metoda samonaprowadzania
Poszukiwanie punktu początkowego korzystając z near home i wejść overlimit
Metoda zatrzymywania
1. Metoda near home ON (korzysta z near home w wejść home)
2. Metoda near home OFF (korzysta z near home w wejść home)
3. Metoda near home ON/OFF (korzysta z wejścia home)
Oprogramowanie funkcji samonaprowadzania: Samonaprowadzanie do pozycji 0, z aktualnej pozycji
Funkcja JOG
Korzystając z jednostki uczącej:
- JOG (do przodu) i JOG (wstecz) dla każdej niezależnej osi
- JOG (do przodu) i JOG (wstecz) równocześnie dla każdych osi X i Y
Korzystając z programu CPU:
- JOG (do przodu) i JOG (wstecz) równocześnie dla 3 osi
- kontrola prędkości JOG
Funkcja uczenia: Absolute motion span can be stored by specifying data number after JOG operation
Funkcje pomocnicze: Kod pomocniczy, wybór I/F logic, offset pozycji samonaprowadzania i wybór wyjścia
impulsowego (pulse train and sign lub CW and CCW)
Inne funkcje: Ustawienia danych/parametrów, odczytywanie aktualnej pozycji, zmiana aktualnej pozycji,
czyszczenie pamięci i funkcja wewnętrznej diagnostyki
11. Akcesoria
11.1 Bateria back-up
Bateria do podtrzymania pamięci danych i programu do sterownika NX700. Montowana jest wewnątrz
modułu. W fabrycznie nowych urządzeniach bateria jest odłączona, należy przed włączeniem sterownika
podłączyć jej wtyczkę. Bateria jest dostarczana razem ze sterownikiem; można też zamówić drugą
baterię.
11.2 Kabel rozszerzeń
Symbol: NX-EXPCBL08 oraz NX-EXPCBL15
Kabel rozszerzeń służy do podłączania płyty rozszerzeń sterownika. Dostępne długości: 0,8 m (NXEXPCBL08) oraz 1,5m (NX-EXPCBL15).
11.3 Rozszycie wejść/wyjść sterownika
Moduły wejść i wyjść binarnych o 32 lub 64 punktach IO posiadają złącza wtykowe wejść/wyjść. AT Control
System posiada w ofercie urządzenia rozszycia wejść /wyjść przenoszące sygnały z wtyków na złącza
śrubowe.
CM1-CBLIO: Kabel połączeniowy, zakończony po obu stronach wtykiem DB-37
Długość: 0,9m, opcjonalnie o n-metrów dłuższy
Ilość obsługiwanych punktów: 32
Ilość wymaganych sztuk na 1 moduł PLC: 1 dla NX-X32/NX-Y32; 2 dla NX-X64/NX-Y64
CM1-MODULIO- Listwa złączowa ze złączem DB-37 oraz zaciskami śrubowymi. Montaż na szynie DB-37
Montaż: na szynie DB-37
Ilość obsługiwanych punktów: 32
Ilość wymaganych sztuk na 1 moduł PLC: 1 dla NX-X32/NX-Y32; 2 dla NX-X64/NX-Y64
11.4 Zaślepka modułu
Symbol: NX-Dummy.
Pusta obudowa imitująca moduł, wykorzystująca nadmiarowe miejsce na płycie bazowej sterownika.
12. Oprogramowanie
Do programowania sterowników NX-700 służy oprogramowanie WinGPC (CPU NX-CPU700p) oraz FPWinPro
(NX-CPU750).
12.1 WinGPC
WinGPC4 firmy OEMax Controls jest oprogramowaniem aplikacyjnym, które umożliwia programowanie
sterowników serii NX. Już nie trzeba czytać instrukcji obsługi i głowić się jak użyć oprogramowania
WinGPC4. Oprogramowanie jest intuicyjne, wystarczy uruchomić i można już programować. Standardowe
operacje w systemie Windows są dostępne również w oprogramowaniu WinGPC4.
Oprogramowanie WinGPC4 do następna generacja graficznego oprogramowania do konfigurowania,
tworzenia aplikacji dla PLC serii NX.
Podstawowe funkcje WinGPC4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wprowadzanie zmian w programie użytkownika w trybie on-line.
Biblioteka użytkownika umożliwia użycie często stosowanych kodów programu w różnych
projektach.
Funkcja wizarda umożliwia łatwe tworzenie programu dla modułów specjalnych.
Symulator programowy do testowania programu bez udziału sterownika PLC.
Okno typu "pop-up" z informacją o systemie oraz błędami w PLC.
Szereg różnych narzędzi do weryfikowania i śledzenia programu.
Łatwe i szybkie odnajdywanie błędów kompilatora.
Możliwość wprowadzania komentarzy oraz etykiet linni i zmiennych.
Operacje typu "Drag ang Drop" - przeciagnij i upuść.
Operacje typu : wytnij, kopiuj i wklej.
Nielimitowana liczba operacji: Undo i Redo.
Operacje selekcji z klawiszami Shift i Ctrl.
Możliwość powiększania i zmniejszania panelu projektu.
Operacje typu "Find and Replace" - znajdź i zamień.
W danej chwili może być otwartych kilka okien.
Wbudowany menadżer projektu.
Wybór czcionek i kolorów dla ustawień programu.
Menu po przyciśnięciu prawego klawisza.
Klawisze skrótu i funkcyjne.
12.2 FP OPC Server
Oprogramowanie FP OPC Server umożliwia szybką wymianę danych pomiędzy oprogramowaniem
aplikacyjnym akceptującym standard OPC DA (v1-v3) i sterownikami PLC seria FP oraz NX.
Oprogramowanie FP OPC Server umożliwia dostęp do rejestrów, bitów pomocniczych, obszaru wejść-wyjść
binarnych i analogowych oraz flag specjalnych sterowników serii FP. Aplikacje typu OPC Client
(wbudowane w oprogramowanie typu SCADA, HMI lub inne dedykowane rozwiązanie programowe) mogą w
prosty sposób zmieniać zawartość rejestrów i stan bitów.
OPC (OLE for Process Control) jest standardowym interfejsem komunikacyjnym umożliwiającym wymianę
danych pomiędzy aplikacją typu klient (oprogramowanie typu HMI lub SCADA, np. Adroit) i urządzeniami
przemysłowymi (sterowniki PLC, moduły IO, napędy, itd.). Standard OPC został stworzony na technologii
OLE, COM i DCOM firmy Microsoft,
Specyfikacja OPC została stworzona przez organizację OPC Fundation. Jest do niezależna organizacja co
gwaruntuje, że nie ma problemu z dostępem do programu FP OPC Server przez każdą aplikację typu OPC
Client.
Podstawowe cechy funkcjonalne
•
•
•
•
•
•
Intuicyjny interfejs użytkownika ułatwia konfigurację projektu. Podczas tworzenia projektu
asystent pomoże ci w konfiguracji,
Server jest zgodny z następującą technologią OPC DA client/server: OPC DA 1.0a, OPC DA 2.05a,
OPC DA 3.0,
Jednocześnie może być połączonych kilka różnych narzędzi programowych do PLC, np. FPWinPro i
FP OPC Server,
Obsługa połączeń z PLC poprzez Ethernet, port szeregowy i modem,
Możliwość importu/eksportu zmiennych w formacie XML oraz CSV,
FP OPC Server umożliwia stworzenie przejrzystej struktury pojektu, np. poprzez grupowanie
elementów według hierarchii ważności.
12.3 FPWinPro
Oprogramowanie FPWIN Pro firmy Panasonic Electric Works jest produktem zgodnym z międzynarodowym
standardem IEC 61131-3. Przy pomocy tego oprogramowania można stworzyć aplikację dla PLC FP i NX.
Nowa wersja jest rezultatem wieloletnich prac i doświadczeń. Panasonic jest jedną z pierwszych firm
oferujących oprogramowanie zgodne z IEC 611131-3 i należy również do organizacji PLCopen promującej
ten standard.
Najważniejsze cechy funkcjonalne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
pięć języków programowania - lista instrukcji (IL), schemat drabinkowy (LD), bloki funkcyjne
(FBD), sekwencyjny (SFC), strukturalny (ST),
dwie standardowe biblioteki (biblioteka IEC i Panasonica),
monitorowanie i diagnostyka online,
programowanie w trybie online,
struktura oprogramowania - POU, zadania, menadżer projektu,
proste wprowadzanie komentarzy i tworzenie dokumentacji,
użycie funkcji i bloków funkcyjnych oszczędza czas przy uruchomieniu i programowaniu,
forsowanie wejść i wyjść z poziomu oprogramowania,
komunikacja z PLC poprzez Modem i Ethernet umożliwia zdalne programowanie, serwis i
diagnostykę,
zabezpieczenie aplikacji hasłem z różnymi poziomami dostępu,
dostępne dodatkowe biblioteki (do modułów Ethernet, Profibus, Modem-EU, Modbus RTU
Master/Slave, do przemienników częstotliwości, modemów GSM, systemów wizyjnych),
certyfikaty potwierdzające zgodność ze standardem IEC61131-3.
13. Wymiary i montaż modułów
Wymiary całościowe sterownika. Wszystkie wymiary w milimetrach
Płyty bazowe NX-BASExx
Ilość
modułów
Wymiary modułów zasilaczy:
3
5
8
10
12
A=D
205,0 276,0 381,0 452,0 522,0
B
183,8 254,2 359,8 430,2 500,6
L
153,8 224,2 329,8 400,2 470,6
Wymiary modułu NXIO:
Wymiary pozostałych modułów sterownika:
Montaż modułów:
1- Złącze śrubowe, 2- kaseta złączowa
Dot. modułów o 16-u pkt. wejść/ wyjść
14. Dystrybutor
AT Control System Sp. z o.o.
80-020 Gdańsk
ul. Nowiny 56B
tel: 058 306 53 91
fax: 058 306 53 91
NIP: 584-25-29-910
www.atcontrol.pl
Dział handlowy:
[email protected]
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards