DLACZEGO WARTO KORYGOWAĆ WADY WYMOWY U DZIECI

advertisement
DLACZEGO WARTO KORYGOWAĆ WADY WYMOWY U DZIECI?
 ZABURZENIA MOWY PRZYCIĄGAJĄ UWAGĘ OTOCZENIA
 ŹLE WYMAWIANE GŁOSKI POWODUJĄ ZŁE NAZYWANIE
I ZAPISYWANIE LITER ORAZ ZŁE ICH ODCZYTYWANIE
 ODBICIEM TRUDNOŚCI JEST PISMO DZIECKA
 DZIECI Z ZABURZENIAMI MOWY FUNKCJONUJĄ PONIŻEJ
SWOICH MOŻLIWOŚCI
 DZIECI Z WADĄ WYMOWY MAJĄ MNIEJSZE POCZUCIE
WARTOŚCI, GORZEJ CZUJĄ SIĘ W ZESPOLE KLASOWYM
 WADY WYMOWY POWODUJĄ NIECHĘĆ DO WYPOWIADANIA SIĘ,
MOGĄ PROWADZIĆ DO ZABURZEŃ W ZACHOWANIU
 WSZYSTKIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W MOWIE DZIECKA NALEŻY
SKONSULTOWAĆ Z LOGOPEDĄ, W ŻADNYM RAZIE NIE MOŻNA
MYŚLEĆ, ŻE DZIECKO Z TEGO „WYROŚNIE”!
Download