1. Opieka i pielęgnowanie w chorobach układu pokarmowego

advertisement
ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO
z
przedmiotu:
Interna i pielęgniarstwo internistyczne
KIERUNEK: Pielęgniarstwo
1. Opieka i pielęgnowanie w chorobach układu pokarmowego: choroba
wrzodowa żołądka i dwunastnicy, choroby trzustki, choroby jelit,
marskość wątroby.
2. Problemy pielęgnacyjne w chorobach układu oddechowego
( POCHP, gruźlica, choroby nowotworowe, choroby zapalne)
3. Problematyka cukrzycy jako choroby interdyscyplinarnej. Edukacja
zdrowotna w diabetologii. Profilaktyka powikłań cukrzycy.
4. Dychawica oskrzelowa jako choroba o podłożu alergicznym.
5. Problemy pielęgnacyjne i diagnostyczne chorób
narządu ruchu
6. Kolagenozy jako choroby układowe tkanki łącznej – problemy
pielęgnacyjne
7. Problemy pielęgnacyjne i diagnostyczne w chorobach
cywilizacyjnych układu krążenia. Edukacja zdrowotna w
schorzeniach kardiologicznych.
8. Postępowanie pielęgnacyjno- lecznicze w niewydolności krążenia.
9. Zapalne choroby nerek - problemy pielęgnacyjne
10. Niewydolność nerek jako problem kliniczny i pielęgnacyjny. Udział
pielęgniarki w hemodializie, dializie otrzewnowej. Nefrologiczna
edukacja zdrowotna
11. Specyfika pielęgnowania w chorobach układu białokrwinkowego.
Białaczki jako choroby nowotworowe.
12. Specyfika pielęgnowania w chorobach układu
czerwonokrwinkowego.
13.
Niedoczynność tarczycy jako problem kliniczny i diagnostyczny
14. Problemy opieki pielęgniarskiej w chorobach nadnerczy.
15. Otyłość jako choroba cywilizacyjna, konsekwencje choroby.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards