ContextCapture

advertisement
KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU
CONNECT Edition
ContextCapture
Oprogramowanie do automatycznego generowania szczegółowych modeli 3D na podstawie fotografii
Twórz modele 3D ze zwykłych fotografii
Dzięki oprogramowaniu ContextCapture możliwe jest szybkie
stworzenie, w oparciu o zwykłe fotografie, nawet najbardziej
skomplikowanych modeli 3D istniejących warunków na potrzeby
wszelkiego rodzaju projektów infrastrukturalnych. Te szczegółowe
rzeczywiste modele 3D mogą być szybko stworzone bez potrzeby
stosowania drogiego, specjalistycznego sprzętu i wykorzystane w celu
zapewnienia precyzyjnego, rzeczywistego kontekstu do podejmowania
decyzji w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji w trakcie
cyklu życia projektów.
Przy użyciu ContextCapture można szybko i niezawodnie tworzyć
modele 3D o dowolnej skali − od obiektów o wielkości kilku
centymetrów po całe miasta. Dokładność tak powstałych modeli
3D zależy wyłącznie od rozdzielczości fotografii bazowych.
Zintegrowane przepływy pracy przy modelowaniu i dokumentacji
CONNECT Edition zapewnia wspólne środowisko do kompleksowej realizacji projektów oraz
łączy użytkowników, projekty i przedsiębiorstwo. CONNECT Edition zapewnia osobisty portal
umożliwiający dostęp do materiałów szkoleniowych, społeczności i informacji o projekcie.
Umożliwia on również udostępnianie innym użytkownikom plików osobistych, w tym i-modeli
i plików PDF, bezpośrednio z pulpitu, a także ułatwia dostęp do nich za pomocą aplikacji
mobilnych firmy Bentley, takich jak np. Structural Navigator. Dzięki nowemu portalowi
projektu zespoły projektowe mogą przeglądać detale projektu oraz jego status i zyskują wgląd
w wydajność projektu. Dzięki CONNECT Edition zespół projektowy może również wykorzystać
nowe funkcje ProjectWise® Connection Services, w tym pulpity wydajności projektu,
rozwiązywanie problemów i usługi tworzenia scenariuszy.
„...Dzięki ContextCapture i naszej wiedzy technicznej
jesteśmy obecnie liderem w dziedzinie automatycznego
modelowania 3D miast. Zbiór danych Paryż 2012 zawiera
14 000 zdjęć pionowych, 128 000 zdjęć wykonanych
pod kątem oraz 6500 gigapikseli i 23 TB danych!”
— David McCartney,
Dyrektor techniczny w firmie InterAtlas
Rzeczywiste siatki i modele 3D pokryte teksturami fotograficznymi zapewniają precyzyjny,
rzeczywisty kontekst.
Przystępne cenowo, precyzyjne modele 3D
Opracowywanie precyzyjnych rzeczywistych siatek przy mniejszym nakładzie czasu i środków
w wyspecjalizowane urządzenia do rejestrowania danych i związanego z tym szkolenia jest
możliwe, ponieważ modele 3D można łatwo stworzyć przy użyciu zdjęć wykonanych zwykłym
aparatem, uzyskując w rezultacie wysoką szczegółowość, ostre krawędzie i dokładność
geometryczną.
Możliwość stworzenia modelu projektu o dowolnej skali
Dzięki zautomatyzowanemu procesowi generowania modeli dowolnego rozmiaru
i o dowolnym poziomie szczegółowści można bez przeszkód tworzyć bardzo szczegółowe
modele w znacznie krótszym czasie bez obaw o ograniczenia związane z oprogramowaniem.
Dzięki technice obliczenia ogólnego przeznaczenia na układach GPU (GPGPU) i obliczaniu
wielordzeniowemu program ContextCapture może przetworzyć około 10 gigapikseli dziennie
na jednym komputerze.
Integracja modeli z dowolnym przepływem pracy
Z tymi bogatymi modelami istniejących warunków można połączyć się w celu ich użycia
w dowolnym przepływie pracy CAD lub GIS, ponieważ można łatwo i systematycznie
udostępniać informacje zdatne do użycia i dostępne na każdym komputerze biurowym
i urządzeniu mobilnym, w wielu formatach, w tym do użytku natywnego w obrębie
MicroStation®.
Program ContextCapture obejmuje dwa moduły – Master i Engine. Moduł Master zapewnia
graficzny interfejs użytkownika do definiowania danych wejściowych, ustawień przetwarzania,
zgłaszania zadań przetwarzania oraz monitorowania postępów i wizualizacji wyników. Moduł
Engine działa na komputerze w tle, bez interakcji z użytkownikiem, i wykonuje skomplikowane
obliczenia algorytmiczne. Dzięki takiemu schematowi program ContextCapture obsługuje
przetwarzanie sieciowe i znacznie redukuje czas przetwarzania przez uruchamianie wielu
mechanizmów ContextCapture na kilku komputerach i pracy w oparciu o wspólną kolejkę zadań.
Wymagania systemowe
Minimalne wymagania sprzętowe
Co najmniej 8 GB pamięci RAM i karta
graficzna NVIDIA bądź AMD lub
zintegrowany procesor graficzny Intel
kompatybilny z OpenGL 3.2 z co najmniej
1 GB pamięci dedykowanej.
Zalecane wymagania sprzętowe
64-bitowy system Microsoft Windows
7/8 Professional na komputerze
z co najmniej 16 GB pamięci RAM,
8-rdzeniowym procesorem CPU oraz
kartą graficzną NVIDIA GeForce GTX
780 Ti; w miarę możliwości dane
powinny być przechowywane na szybkich
urządzeniach magazynujących (szybki
HDD, SSD lub SAN).
Informacje o firmie Bentley
dostępne są pod adresem:
www.bentley.com
Dane kontaktowe
1-800-BENTLEY (1 800 236 8539)
Poza USA +1 610 458 5000
Wykaz biur na całym świecie
www.bentley.com/contact
Funkcje oprogramowania:
Integracja georeferencyjnych danych
Możliwość wykorzystania georeferencyjnych punktów kontroli
i etykiet GPS do tworzenia automatycznie georeferencyjnych
modeli 3D umożliwia maksymalizację dokładności modeli. Pozwala
to na dokładny pomiar współrzędnych, odległości, pól powierzchni
i objętości.
Wykonywanie automatycznej aerotriangulacji
Automatyczna identyfikacja względnego położenia zdjęcia pozwala
na pełną kalibrację wszystkich obrazów. Wykorzystanie automatycznej
rekonstrukcji 3D, mapowania tekstur i ponownego nakładania tekstur
na wiązania i ograniczenia rekonstrukcji umożliwiają stworzenie bardzo
dokładnych modeli dzięki wyjątkowemu algorytmowi do optymalizacji
siatki 3D w programie ContextCapture. Zapewnia to optymalną
lokalizację wierzchołków siatki 3D, pozwalając uzyskać dokładniejsze
szczegóły i ostrzejsze krawędzie z mniejszą liczbą artefaktów, co
znacznie poprawia dokładność geometryczną.
Tworzenie modeli GIS 2D i 3D
Tworzenie dokładnych georeferencyjnych modeli 3D w pełnym
zakresie formatów GIS, w tym prawdziwych ortofotomap wraz
z mozaikowaniem i eksportem aerotriangulacji do formatów KML
i XML. Program zawiera interfejs bazy danych SRS w celu zapewnienia
międzyoperacyjności z wybranym rozwiązaniem GIS. Dostępny jest
wybór ponad 4000 systemów przesyłania danych przestrzennych.
Można również dodać systemy zdefiniowane przez użytkownika.
Ponadto program ContextCapture automatycznie dostosowuje
rozdzielczoość i dokładność modelu do rozdzielczości i dystrybucji
przestrzennej fotografii bazowych. Oznacza to, że może on obsłużyć
obrazy z niejednolitą rozdzielczością bez uszczerbku dla ogólnej
wydajności w celu zachowania kilku obszarów obrazu o wyższej
rozdzielczości.
Tworzenie modeli 3D CAD
Tworzenie modeli 3D przy użyciu pełnej gamy formatów CAD, w tym
wielorozdzielczych siatek, formatów neutralnych 3D, cyfrowych modeli
powierzchni, cyfrowych modeli terenu i gęstych chmur punktów 3D
w celu możliwości udostępnienia modeli w wybranym środowisku
modelowania, uwzględniając obsługę formatu LAS z oznaczoną
FUNKCJE OPROGRAMOWANIA:
kolorem informacją o każdym punkcie. Modele te można również
używać natywnie w MicroStation.
Publikowanie i przeglądanie modeli gotowych do użycia w sieci
Tworzenie dowolnego rozmiaru modeli zoptymalizowanych do
opublikowania w sieci, które mogą być przeglądane przy użyciu
darmowej przeglądarki dla systemu Windows lub komputera Mac lub
przy użyciu darmowej wtyczki do przeglądarki internetowej. Pozwala
tona natychmiastowe udostępnianie dowolnej zainteresowanej osobie
modeli 3D oraz ich wizualizację.
ContextCapture Center
W przypadku tworzenia bardzo dużych modeli i chęci wykorzystania
większej mocy obliczeniowej ContextCapture Center zapewnia
możliwość wykorzystania przetwarzania sieciowego w celu znacznego
przyspieszenia procesu przetwarzania. Ten efekt uzyskuje się dzięki
uruchomieniu wielu mechanizmów na kilku komputerach i powiązaniu
ich w jedną kolejkę zadań. W przypadku projektów obejmujących
ponad 30 gigapikseli obrazów ContextCapture Center umożliwia płynną
obsługę terabajtów obrazów bazowych.
Produkcję można przyspieszyć dzięki możliwości użycia najnowszych
systemów obliczeniowych dla jednostek stacjonarnych i przetwarzania
klastrowego z możliwością wykorzystania obliczania ogólnego
przeznaczenia na układach GPU, obliczania wieloprocesorowego,
zaawansowanego dostosowania bloków pakietów, mechanizmów
mozaikowania, kolejkowania zadań i monitorowania, przetwarzania
sieciowego oraz zarządzania bardzo dużymi projektami.
ContextCapture
Program ContextCapture jest idealny dla projektu infrastrukturalnego
o dowolnej skali na etapie projektowania, budowy i eksploatacji. Jego
moc, elastyczność i skalowalność szybko i precyzyjnie zmieniają zwykłe
fotografie w realistyczne, bardzo szczegółowe miasta 3D. Program
ContextCapture wykorzystywany jest przez liderów w dziedzinach
projektowania, budownictwa, mapowania i geodezji, takich jak Nokia,
Blom, Asia Air Survey, Airbus Group, AEROMetrex i wielu innych na
obszarze Europy, Ameryki i Azji w celu generowania fotorealistycznych
modeli 3D w dużej rozdzielczości.
CONTEXTCAPTURE
Wielkość zbioru danych obrazów w zależności od projektu
Do 30 gigapikseli
Formaty eksportu siatki (3MX/OBJ/FBX/STL/KML/DAE/STL/OSGB)
*
Eksport kolorowej chmury punktów (POD/LAS)
*
Rzeczywista ortofotomapa/cyfrowy model powierzchni 2.5D (TIFF/GEOTIFF)
*
Georeferencjonowanie
*
Równoległe (klastrowe) przetwarzanie zapewniające nieograniczoną skalowalność
Modułowa architektura pozwalająca na równoczesne korzystanie z wielu komputerów
Zestaw narzędzi programistycznych
Możliwość przeprowadzania automatycznej aerotriangulacji
fotografii
CONTEXTCAPTURE CENTER
Bez limitu
*
*
*
*
*
*
*
Możliwość niezawodnego tworzenia i udostępniania modeli
o skali nawet całego miasta
© 2015 Bentley Systems, Incorporated. Nazwa Bentley, logo Bentley „B”, ContextCapture, ProjectWise Connection Services i MicroStation są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami
towarowymi lub znakami usługowymi firmy Bentley Systems, Incorporated lub jednej z w całości należących do niej pośrednio lub bezpośrednio spółek zależnych. Inne marki i nazwy produktów są
znakami towarowymi ich poszczególnych właścicieli. CS3132 10/15
Download