płodność życia - ks. Marcin Kozyra

advertisement
PIĘĆ PRAW
ŻYCIA
DAR ŻYCIA
a) Bóg cię kocha: wyrazem tej miłości
jest życie, jakie masz. Jesteś Bożym
darem!
b) człowiek nie może zapomnieć o Bogu,
źródle swego życia.
c) Jezus przyszedł na ziemi, dać nam
życie i to w obfitości!
d) istnieją PRAWA ŻYCIA dane od Boga:
przestrzeganie ich prowadzi do pełni
życia.
I PRAWO:
WYBIERZ ŻYCIE
a) życie zostało ci dane, ale to ty
musisz wybrać życie, by żyć,
b) wybierz życie takie, jakie zostało
uporządkowane przez Stwórcę ze
względu na jego obfitość,
c) nie zabłądź, nie wybieraj śmierci,
sądząc, że wyruszasz ku życiu,
d) nigdy nie niszcz życia w sobie i
wokół siebie,
I PRAWO:
WYBIERZ ŻYCIE
e) nie służ fałszywym bożkom,
rozpoznaj ich i nazwij, byś nie padał
przed nimi na twarz,
f) wybierz życie, jakiekolwiek byłyby
okoliczności twojej egzystencji,
g) wybór życia to sprawa osobistą,
I PRAWO:
WYBIERZ ŻYCIE
h) nazwij drogę śmierci, która podążasz:
fałszywe wybory z powodu przeżytych
zranień, kłamliwe przekonania, fałszywe
pojęcia o Bogu, fałszywe poczucie winy,
życie z raną,
i) wyrzeknij się drogi śmierci i odkryj
drogę prowadzącą ku życiu!
j) nie jesteś sam na tej drodze do życia:
prowadzi cię Bóg!
II PRAWO: AKCEPTACJA
KONDYCJI LUDZKIEJ
a) jesteś stworzony, nie jesteś Bogiem.
Jesteś stworzony i kochany z
ograniczeniami,
b) zaakceptuj swoją kondycję stworzenia
we wszystkich jej wymiarach. Nie pożądaj
boskości,
c) Biblia uczy, że największą pokusą ludzi
jest uważanie siebie za Boga, obywanie
się bez Boga i chęć bycia jak bogowie,
II PRAWO: AKCEPTACJA
KONDYCJI LUDZKIEJ
d) Bóg zakazuje człowiekowi
przekraczania swojej kondycji ludzkiej, bo
wie, że w wyniku tego czeka go śmierć,
zagubienie, chaos, smutek,
e) Bóg zakazuje człowiekowi
umieszczania siebie samego w centrum
życia, u początku życia,
f) człowiek wyrwany z zależności od Boga
doznaje w swoim „ja” pęknięcia: rodzi
przemoc, nienawiść, oskarżanie,
II PRAWO: AKCEPTACJA
KONDYCJI LUDZKIEJ
g) skutki naruszenia prawa życia:
WSZECHMOC (złudna wiara w świat bez
braków, pogoń za nieosiągalnym celem,
perfekcjonizm, idealizowanie, tworzenie
innych na swój obraz, panowanie nad
bliskimi, chęć opanowania wszystkiego,
trzymania wszystkich pod kontrolą,
zaniżanie własnej wartości, tłumienie
emocji, nieakceptacja przeszłości),
III PRAWO: WYJĄTKOWOŚĆ
KAŻDEJ OOSBY
a) jesteś stworzony jako jedyna istota,
niepowtarzalna. Podążaj własną drogą,
b) nie wolno ci mieszać swojej
tożsamości z drugą osobą, zniewalać
ją, utrzymywać zamętu w relacjach,
c) stań się sobą w Bogu, odkryj i
rozwijaj swoją odmienność, swoje
szczególne zadanie,
III PRAWO: WYJĄTKOWOŚĆ
KAŻDEJ OOSBY
d) „zjadasz” innego gdy chcesz być
taki jak on, mieć to co on, nie
przyjmujesz swoich talentów, albo
chcesz cudzych darów,
e) pragnąc stać się jak Bóg zaczynasz
decydować za innych, zmieniać innych
na swój obraz, odbierasz komuś
przestrzeń życiową,
III PRAWO: WYJĄTKOWOŚĆ
KAŻDEJ OOSBY
f) jesteś kochany jako istota
wyjątkowa: „ponieważ drogi jesteś w
moich oczach, nabrałeś wartości i Ja cię
miłuję” (Iz 43,4),
g) jesteś wezwany po imieniu: Jezus
Dobry Pasterz woła swoje owce po
imieniu!
h) jesteś zaproszony do odnowy
swoich relacji: szanuj wolność innych!
III PRAWO: WYJĄTKOWOŚĆ
KAŻDEJ OOSBY
i) cztery fałszywe drogi :
- współzależność: pomieszanie dwóch
tożsamości, np. w małżeństwie,
- pomieszanie miejsc, dróg każdego
człowieka: wielu podążą drogą innych,
- zaborczy wpływ: bezprawna władza
jednego nad drugim, ktoś kimś
manipuluje, budzi poczucie winy,
- żądza: pożądamy czegoś, czego nie
mamy,
IV PRAWO: JEDNOŚĆ
OSOBY W BOGU
a) jesteś kimś jednym w całości, którą
tworzą twoje ciało, psychika (emocje,
uczucia, wrażliwość, inteligencja,
wyobraźnia, wola) i dusza (głębia
serca), która je ożywia,
b) jesteś jednością trzech elementów,
są one zależne ale nie wolno ich
mieszać,
IV PRAWO: JEDNOŚĆ
OSOBY W BOGU
c) trzeba rozwijać wszystkie trzy
elementy: każda potrzebuje wzrostu i
pokarmu dla niego,
d) nie można tych elementów:
mieszać, przeciwstawiać, zaniedbywać,
rozwijać jeden kosztem innych,
e) poszukiwanie jedności istoty jest
podstawą i celem drogi ewangelizacji
głębi.
IV PRAWO: JEDNOŚĆ
OSOBY W BOGU
f) wchodź w swoje wnętrze: Duch
Święty prowadzi nas ku głębi serca, by
tam spotkać Boga,
g) często ta głębia serca jest
zablokowana, żyjemy poza sobą, trzeba
nauczyć się wsłuchiwać w swoje serce,
by usłyszeć głos Boga,
h) formy rozwoju głębi serca:
ofiarowanie serca, empatia, słuchanie
innych, modlitwa serca,
V PRAWO:
PŁODNOŚĆ ŻYCIA
a) Bóg jest życiem obfitym, pełnią,
płodnością ponad wszelką miarę.
Powiedział do pierwszych ludzi:
„Bądźcie płodni...”
b) płodność to fakt przynoszenia
owocu, dobrego owocu życia, owocu
obfitego. Celem życia człowieka to być
płodnym, rodzić życie!!
c) płodne życie rozwija się w darze z
samego siebie,
V PRAWO:
PŁODNOŚĆ ŻYCIA
d) nie wolno zakopać darów od Boga,
trzeba je uczynić płodnymi, rozmnażać
je! Zakopanie talentów to pogrzebanie
siebie żywcem!
e) Ci, którzy zostali ofiarami
poważnych zranień w miłości, muszą
bez wątpienia przeżyć etapy
uzdrowienia serca, by odkryć płodność
życia,
V PRAWO:
PŁODNOŚĆ ŻYCIA
f) nie można jednak czekać, aż się
będzie zupełnie wyzwolonym. Cały czas
kochaj, dawaj siebie, otwieraj się na
życie by innym dawać życie!
g) okryj swoją formę płodności,
h) żyj w wdzięczności za dary Boże, bo
niewdzięczność pociąga za sobą gorycz i
frustrację,
i) nie skupiaj się na tym czego ci brak,
dziękuj Bogu za co ci codziennie daje!
V PRAWO:
PŁODNOŚĆ ŻYCIA
j) zrób dobre postanowienie: każdą
chwilą dnia postaraj się przeżyć w
dziękczynieniu,
k) bądź radosny: radość pojawia się
wtedy, gdy odnajdziesz kierunek, sens
życia, miejsce dawania siebie,
l) staraj się każdą chwilę przeżyć w
pełni, angażować swoje serce,
V PRAWO:
PŁODNOŚĆ ŻYCIA
ł)
-
co robić by stawać się płodnym?:
otwórz się na pomoc Jezusa,
wsłuchaj się w słowo żyjącego Boga,
zredukuj kłamliwy głos w sobie,
opowiedz się stanowczo za życiem
zdemaskuj co odebrało ci chęć do
życia, przycięło ci skrzydła,
V PRAWO:
PŁODNOŚĆ ŻYCIA
ł) co robić by stawać się płodnym?:
- uwierz że Pan jest z tobą, by cię
wspierać w drodze do życia,,
- wprowadź miłość do każdej czynności,
- odkryj w swoim sercu zdolność
kochania,
- otwórz swoje serce na innych i ofiaruj
im swoje dary,
Dziękuję za
uwagę!
Opracował ks. Marcin Kozyra SDB
Download