Slajd 1 - Towarzystwo na rzecz Ziemi

advertisement
Prezentacja w ramach konferencji inaugurującej wystawę fotograficzną "Wisła w
Małopolsce”:
Starorzecza Wisły jako siedliska rzadkich
gatunków roślin
Projekt pn. „Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów
starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły jako korytarza
ekologicznego”
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
www.wisliska.pl
rzeka
woda płynąca (nurty,
wezbrania), niższa
temperatura wody,
niestabilne podłoże
Fot. Wikimedia commons CC
starorzecze
woda stojąca,
nagrzewająca się, stabilne
podłoże
Fot. J. Zalewska-Gałosz
www.wisliska.pl
Fot. J. Zalewska-Gałosz
www.wisliska.pl
W starorzeczach notuje się wyższą różnorodność
gatunków
roślin i ich zbiorowisk w stosunku do
• Starorzecza
koryta rzeki Wisły w jej górnym biegu
Fot. J. Zalewska-Gałosz
www.wisliska.pl
§ Kotewka orzech wodny Trapa natans
Czerwona Księga – CR krytycznie zagrożony
Czerwona Lista – E wymierający
Konwencja Berneńska
Fot. M. Karetta
www.wisliska.pl
§ Kotewka orzech wodny Trapa natans
Fot. Wikimedia commons CC
www.wisliska.pl
§ Kotewka orzech wodny Trapa natans
Fot. Wikimedia commons CC
www.wisliska.pl
§ Kotewka orzech wodny Trapa natans
Fot.
Karetta
Fot.
M.M.
Karetta
www.wisliska.pl
§ Kotewka orzech wodny Trapa natans
Fot. M. Karetta
www.wisliska.pl
§ Saliwnia pływająca Salvinia natans
Czerwona Lista –V narażony na wymarcie
Fot. M. Karetta
www.wisliska.pl
§ Saliwnia pływająca Salvinia natans
Fot. B. Gierczyk
www.wisliska.pl
§ Saliwnia pływająca Salvinia natans
Paproć różnozarodnikowa - sporokarpia
Fot. Wikimedia commons CC
www.wisliska.pl
§ Saliwnia pływająca Salvinia natans
Fot. Wikimedia commons, CC
www.wisliska.pl
§ Saliwnia pływająca Salvinia natans
Fot. Wikimedia commons, CC
Fot. M. Karetta
www.wisliska.pl
§ Grzybienie białe Nymphaea alba
Fot. M. Karetta
www.wisliska.pl
§ Nadwodnik sześciopręcikowy
Elatine hexandra
Czerwona Księga – VU narażony
Czerwona Lista – V narażony na wymarcie
Fot. P. Kobierski
www.wisliska.pl
§ Nadwodnik naprzeciwlistny
Elatine hydropiper
Czerwona Księga – VU narażony
Czerwona Lista – V narażony na wymarcie
Fot. P. Kobierski
www.wisliska.pl
Turzyca ciborowata Carex bohemica
Czerwona Lista –V narażony na wymarcie
Fot. P. Kobierski
www.wisliska.pl
Pszeniec grzebieniasty
Melampyrum cristatum
Czerwona Lista –Ex wymarły lub
zaginiony
Fot. J. Zalewska-Gałosz
Fot. J. Zalewska-Gałosz
www.wisliska.pl
Reintrodukcja
Fot. M. Karetta
Fot. J. Zalewska-Gałosz
§
Kotewka orzech wodny Trapa natans
Grzybienie białe Nymphaea alba
Fot. M. Karetta
Grzybieńczyk wodny Nymphoides peltata
www.wisliska.pl
§
§
Dziękuję za uwagę
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
Towarzystwo na rzecz Ziemi
ul. Leszczyńskiej 7
32-600 Oświęcim
www.tnz.most.org.pl
www.wisliska.pl
Download