ZADANIA Z GEOGRAFII ( ułatwiające przygotowanie się do

advertisement
ZADANIA Z GEOGRAFII
( ułatwiające przygotowanie się do Konkursu Wiedzy z Przedmiotów Ścisłych)
1.Odległość w linii prostej między Krakowem i Kielcami zmierzona na mapie w skali 1: 500 000 wynosi
20 cm . Oblicz odległość rzeczywistą między tymi miejscowościami .
2. Odległość rzeczywista w linii prostej między Hajnówką i Białowieżą wynosi 18 km . Jaka jest ta
odległość na mapie w skali 1: 75 000 ?
3.Wyobraź sobie , że wznosisz się wysoko ponad powierzchnię Ziemi . Po czym poznasz , że osiągnąłeś :
a) stratosferę , b) mezosferę , c) termosferę , d) egzosferę ?
4.W Karpaczu na wysokości 600 m n.p.m. zanotowano temperaturę powietrza +4 C . Jakiej temperatury
powietrza należy spodziewać się na pobliskiej Śnieżce , na wysokości 1 600 m n.p.m. ?
5.W zlewisku jakiego morza położone są następujące miasta : a) Cieszyn (Polska) , b) Poprad ( Słowacja) ,
c) Opava ( Czechy) .
6. W zlewisku jakiego morza położone są następujące miasta : a) Koszyce (Słowacja) , b) Sambor
(Ukraina) , c) Ołomuniec (Czechy) ?
7.W zlewisku jakiego oceanu położone są miejscowości : a) Cuzco ( Peru ) , b) Lhasa (Chiny) ? .
8. W zlewisku jakiego oceanu położone są miejscowości : a) Czita (Rosja) , b) Edmonton (Kanada) ?
9.Które z wymienionych miast leżą na obszarze bezodpływowym : a) Kaszgar ( Chiny) , b) Kijów
(Ukraina) , c) Ndżamena (Czad) ?.
10. Które z wymienionych miast leżą na obszarze bezodpływowym : a) Taszkent ( Uzbekistan ) , b)
Moskwa (Rosja) , Niamey (Niger) ?
11.Określ porę roku i przyczyny występowania wysokich stanów wód rzek : a) Kongo , b) Wisła .
12. Określ porę roku i przyczyny występowania wysokich stanów wód rzek : a) Ganges , b) Lena .
13. Oblicz spadek Wisły od jej źródła do Sandomierza .
14. Oblicz spadek Odry od jej źródła do Głogowa .
15. Jakie czynniki i procesy powodują powstawanie następujących form rzeźby terenu : a) moreny ,
b) klifu ?
16. Jakie czynniki i procesy powodują powstawanie następujących form rzeźby terenu : a) meandru , b)
wydmy ?
17. Jakie czynniki i procesy powodują powstawanie następujących form rzeźby terenu : a) doliny Vkształtnej , b) grzyba skalnego ?
18.Za pomocą schematycznego rysunku przedstaw powstawanie monsunu letniego .
19. Za pomocą schematycznego rysunku przedstaw powstawanie monsunu zimowego .
20. Za pomocą schematycznego rysunku przedstaw powstawanie przypływów syzygijnych. Podpisz fazy
Księżyca.
21. Za pomocą schematycznego rysunku przedstaw powstawanie przypływów kadrowych. Podpisz fazy
Księżyca.
22 .Określ typ genetyczny następujących jezior : a) Bajkał , b) Śniardwy , c) Albano .
23. Określ typ genetyczny następujących jezior : a) Wielki Staw , b) Tanganika , c) Łebsko .
24. Podane morza zaklasyfikuj do odpowiednich typów :a) Bałtyckie , b) Czarne , c) Celebes .
25. Podane morza zaklasyfikuj do odpowiednich typów : a) Arabskie , b) Północne , c) Karaibskie .
26. Podaj przyczyny bardzo małego zasolenia Morza Bałtyckiego.
27. Podaj przyczyny bardzo dużego zasolenia Morza Czerwonego .
28. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli oblicz : a) amplitudę roczną temperatury , b) sumę
roczna opadów .
Temp. C
Opady w mm
I
-1,1
27
II
-0,8
23
III
4,0
26
IV
8.2
37
V
13,9
57
VI
16,0
85
VII
18,1
61
VIII
17,7
67
IX
13,8
47
X
9,7
31
XI
3,6
35
XII
0,8
35
29. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli oblicz : a) amplitudę roczną temperatury , b) sumę
roczna opadów .
Temp. C
Opady w mm
I
II
III
IV
V
-26,8 -27,9 -25,9 -17,7 -7,6
5
4
3
3
3
VI
0,6
9
VII
3,9
20
VIII IX
3,3
-0,8
23
16
X
-8,6
13
XI
-18,2
6
XII
-24,0
4
30.Podaj pełna nazwę i miejsce powstawania mas powietrza o skrócie : a) Ppm , b) Pzk .
31. Podaj pełna nazwę i miejsce powstawania mas powietrza o skrócie : a) Ppk , b) PA.
32. Na czym polegają i gdzie występują procesy krasowe ? . Podaj trzy przykłady form krasu
podziemnego .
33. Oblicz wysokość górowania Słońca w pierwsze dni kalendarzowych pór roku w
a) Damaszku 33ºN
b) Manaus 2ºS
opracowała mgr Beata Kryczka
Download