PRZEBIEG WIECZERZY WIGILIJNEJ

advertisement
PRZEBIEG WIECZERZY WIGILIJNEJ
(zaczerpnięto z: ks. Józef Wysocki, Rytuał rodzinny)
1. w mieszkaniu: wcześniej ubieramy choinkę (najlepiej w Wigilię) ustawiamy żłóbek z Dzieciątkiem Jezus, stół
nakrywamy białym obrusem, przyozdabiamy stół zielonym igliwiem i świeczkami, pod obrusem umieszczamy
siano, na stole kładziemy Pismo święte, opłatek i stawiamy dużą świecę na środku, jedno nakrycie więcej
(dla utrzymania charakteru religijnego Wieczerzy nie oglądamy telewizji i nie słuchamy radia),
2. o stosownej porze rodzina gromadzi się, aby rozpocząć wieczerzę wigilijną,
3. błogosławieństwo choinki:
Ojciec: Oto najcenniejsze drzewo w pośrodku raju.
Wszyscy: Na którym Jezus Chrystus przez śmierć swoją zwyciężył śmierć wszystkich.
Czytanie z Księgi Rodzaju (Rdz 1, 11-12)
Ojciec:
Módlmy się. Panie Jezu Chryste, który umierając na drzewie krzyża przezwyciężyłeś śmierć grzechu, jaką
spowodowało spożycie owocu z drzewa zakazanego, prosimy Cię, udziel nam obfitych łask płynących z
Twego Narodzenia tak, abyśmy w życiu naszym byli żywymi latoroślami Ciebie, dobrego i wiecznie zielonego
krzewu winnego i Twoją mocą mogli przynosić owoce dobrych czynów zasługujących na życie wieczne. Który
żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Ojciec kropi udekorowaną choinkę wodą święconą, wszyscy śpiewają kolędę.
4. najstarsza osoba, ojciec lub matka rozpoczyna wieczerzę znakiem Krzyża świętego
Ojciec: W Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego
Wszyscy: Amen
i zapala dużą świecę (która symbolizuje Jezusa Chrystusa) i mówi:
Ojciec: Światło Chrystusa
Wszyscy: Bogu niech będą dzięki,
5. wprowadzenie prowadzącego w atmosferę wieczerzy wigilijnej,
6. ktoś z obecnych (najlepiej jedno z dzieci) odczytuje z Ewangelii św. Łukasza (Łk 2, 1-20) opis narodzenia
Jezusa Chrystusa (czytanie Ewangelii powinno odbyć się z Księgi Pisma świętego),
Czytanie z Ewangelii św. Łukasza.
W tym czasie wyszło zarządzenie cesarza Augusta, aby spisać mieszkańców całej ziemi.
Pierwszy ten spis odbył się za urzędowania Kwiryniusza w Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego
miasta. Poszedł również Józef z galilejskiego miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, które nazywa
się Betlejem, ponieważ pochodził z domu i z rodu Dawida, aby zapisano go razem z żoną Maryją, która była
brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla niej czas rozwiązania. I powiła syna pierworodnego, i owinęła
w pieluszki, i położyła w żłobie, ponieważ nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tejże okolicy pasterze pełnili
straż nocą i czuwali nad swoim stadem. Wtedy anioł Pański stanął przy nich. I ogarnęła ich jasność Pana, i
bardzo się przestraszyli. Anioł zaś powiedział do nich: - Nie bójcie się, bo zwiastuję wam wielką radość, która
będzie udziałem całego ludu. Dziś w mieście Dawidowym narodził się wam Zbawiciel, który jest Mesjaszem,
Panem. A to znak dla was: Znajdziecie dziecko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. Nagle przy aniele
zjawił się tłum wojska niebieskiego, który wielbił Boga mówiąc: - Chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój
ludziom, których Bóg sobie upodobał. Kiedy aniołowie odeszli do nieba, pasterze mówili między sobą: Chodźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam stało, a o czym dowiedzieliśmy się od Pana. Poszli więc
spiesznie i znaleźli Maryję z Józefem i niemowlę leżące w żłobie. Kiedy to ujrzeli, zrozumieli wszystko, co im o
tym dziecku powiedziano. I wszyscy, którzy usłyszeli, dziwili się temu, co pasterze im opowiedzieli. A Maryja
zachowała wszystkie te wydarzenia i rozważała je w sercu. A pasterze wrócili, chwaląc i wielbiąc Boga za
wszystko, co usłyszeli i ujrzeli, tak jak im było powiedziane. (Łk 2, 1-20)
7. wprowadzenie prowadzącego w tajemnicę Bożego Narodzenia i przeżytego roku,
8. łamanie się opłatkiem wraz ze składaniem sobie życzeń, przeprosin, podziękowań i innych oraz przekazanie
sobie znaku pokoju,
9. modlitwa na wzór modlitwy powszechnej w czasie Mszy świętej w różnych intencjach: błagalnych,
dziękczynnych, przepraszających chwalebnych, także za zmarłych, którzy odeszli w ostatnim roku,
10. modlitwa: "Ojcze nasz...",
11. modlitwa przed posiłkiem:
Wszyscy: Pobłogosław Panie Boże nas, pobłogosław ten posiłek, tych, którzy go przygotowali i naucz nas
dzielić się chlebem i radością za wszystkimi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen",
12. zasiadanie do stołu,
13. po zakończeniu wieczerzy modlitwa dziękująca za posiłek:
Wszyscy: Dziękujemy Ci Boże za Twoje dary, które mogliśmy spożyć dzięki Twej hojności. Przez Chrystusa
Pana naszego. Amen,
14. po wieczerzy wigilijnej następuje obdarowywanie się prezentami (w poczuciu łączności z Chrystusem
ubogim unikamy kosztownych podarunków - wskazane są dary związane z życiem religijnym, np. Pismo
święte, książka i inne),
15. czuwanie wigilijne całej rodziny aż do "Pasterki"; śpiewanie kolęd, modlitwy, opowiadania dziadków i
rodziców o wigiliach z ich dzieciństwa i inne formy czuwania przyjęte tradycyjnie w rodzinie.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards