Uzdatnianie wody poprzez zmianę pH - e

advertisement
Nauka o jakości wody
PKA™
Uzdatnianie wody poprzez zmianę pH
PKA™ - Środek do uzdatniania wody poprzez zmianę jej wskaźnika pH to nowy,
unikalny produkt do zakwaszania wody wyprodukowany przez Animal Science
Products, Inc., który działa zupełnie inaczej i działa wyraźnie lepiej.
Z PKA™ mniej znaczy więcej
PKA™ zawiera najsilniejszy w paszy dla zwierząt kwas mineralny, dostępny już dziś.
Potrzebuje on znacznie niższej szybkości podawania w celu zakwaszenia wody
pitnej, aby osiągnąć biologicznie skuteczne niskie poziomy pH. Ta mniejsza
szybkość podawania zapewnia obniżenie pH bez gorzkiego smaku. Ptaki nie będą
chciały powrócić do uzdatnionej wody bez PKA™, więc optymalne zużycie wody
zostanie utrzymane. Wszystkie pozostałe wody zakwaszające znajdujące się na
rynku zawierają słabe kwasy organiczne, które wymagają znacznie większej
szybkości ich dodawania, aby osiągnąć skuteczne, niskie poziomy PH. Skutkuje to
gorzkim smakiem, powodując że ptaki piją znacznie mniej wody.
PKA™ dostarcza …
PKA ™ dostarcza sprawdzonej naukowo redukcji kosztów oraz charakterystycznego
wykonania w celu zoptymalizowania zużycia wody podczas karmienia drobiu. PKA™
może spełnić wszystkie Państwa wymagania dotyczące zarządzania wodą
i przynieść korzyści związane z zakwaszaniem wody, spożyciem wody,
wykorzystaniem paszy i oszczędnością kosztów.
Certyfikaty PKA™






FDA dotyczący stosowania wody w paszach dla zwierząt; sklasyfikowany jako
GRAS (ogólnie uważany za bezpieczny).
PKATM jako produkowany na podstawie dobrej praktyki produkcyjnej GMP.
ISO 9001-2000 zapewniający stałą najwyższa jakość.
FCC (Chemicznego Kodeksu Żywnościowego), 4. wydanie standardowe,
zapewniającego czystość.
NSF (Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska) zatwierdzonego w celu
regulacji poziomu pH, korozji i kontroli wagi.
Zatwierdzonej koszerności.
Korzyści z działania PKA™



Obniża poziom pH bez gorzkiego smaku.
Optymalizuje zużycie wody.
Niska cena.





Niska szybkość podawania.
Poprawia skuteczność działania chloru.
Łatwo rozpuszcza się w wodzie.
Uzupełnia Narodowy Program Ochrony Antybiotyków.
Bezpieczny w przechowywaniu i stosowaniu.
Zastosowania obejmują







Brojlery.
Kurczaki i hodowców brojlerów.
Indyki.
Hodowców indyków.
Nioski komercyjne.
Ptactwo komercyjne
Ptactwo łowne.
Proszę zobaczyć PKA™ o danych dotyczących produktu w Arkuszu dla
poszczególnych gatunków.
Animal Science Products, Inc.oferuje innowacyjne rozwiązania dla przemysłu
drobiarskiego oparte na solidnych danych naukowych. PKA™ jest wspierany przez
wykwalifikowany personel, weterynarzy, sprzedawców, techniczne służby polowe,
przedstawicieli handlowych i służby obsługi klienta.
Wykonano w USA
PKA™ jest znakiem towarowym Animal Science Products, Inc. Nacogdoches,
Teksas.
272PKAER0061804
Jasny wybór
naukowego obrazu zarządzania jakością wody
Zakwaszenie wody jest podstawowym wskaźnikiem jakości wody na podstawie
naukowego programy zarządzania jakością wody. Korzyści z zakwaszenia przy
pomocy PKA™ obejmują poprawę przepływu wody, skuteczność działania chloru
i zwrot gospodarczy u obu, u producentów i u integratorów systemów.
Jasny wybór
celowości wyboru zakwaszania wody
"Dlaczego zakwaszać wodę pitną?" Pierwszą linią obrony jest wydajność. Ptaki
naturalnie utrzymują swoją kwasowość tak, żeby mogły funkcjonować prawidłowo.
Zakwaszona wody posiada naturalne pH zbliżone do organizmu ptaka. Poprzez
zakwaszenie wody pitnej, wzmacniacie Państwo naturalne mechanizmy obrony, a nie
osłabiacie ich. Istnieje więcej niż jeden powód, dla których ptaki hodowane
w gospodarstwach
wodą o
wysokim poziomie pH często mają trudności
z wykorzystaniem swojego potencjał genetyczny. Regulacja wody pitnej do poziomu
pH d3,0 - 3,5 przy pomocy PKATM (1-2 opakowania - 1940 litrów) poprawia
produktywność bez zmniejszenia ilości zużywanej wody.
2
PKA™ zapewnia korzyści ekonomiczne
Aby ocenić wpływ programu zakwaszania wody przy pomocy PKATM podjęta została
na szeroką skalę próba zademonstrowania wpływu zakwaszania wody na koszt
i wydajność brojlerów. W program ten zaangażowano 5,2 miliona ptaków
umieszczonych w programie PKA™ i 4,7 miliona ptaków umieszczonych w grupie
kontrolnej. Na ptaki z grupy programu PKA™ poniesiono średni wydatek rzędu
+0,3774 $/kg w porównaniu z +0,3792 $/kg dla grupy kontrolnej generując w ten
sposób oszczędności netto rzędu +1,800 $ (w tym koszt PKA™) na każdy milion
sprzedanych kilogramów. Średnia waga oraz wykorzystanie paszy poprawiło się
odpowiednio o 40 g i 1,2 punktu. PKA™ okazały być ogromną wartością dla tego
kompleksu przez poprawę kosztów i wydajności.
gdzie
Angielski
Flock cost w $ /kg
PKA™
Control
polski
Koszt stada w $/kg
Grupa z PKA™
Grupa kontrolna
Woda zakwaszona PKA ™ jest lepsza, nie gorzka, więc utrzymuje
się ciągle zużycie wody
Zakwaszona przy pomocy PKA™ woda ma lepszy profil smakowy i intensywniejsze
właściwości kwasowe, które przewyższają właściwości wszystkich kwasów
organicznych. Dr J. Allen Byrd, USDA-ARS zakończył badania dotyczące
zakwaszania wody w okresach odstawienia pasz. Konsumpcja wody przez ptaki
z grupy z PKA™, przy poziomie pH 3,5, była identyczna jak zużycie wody w grupie
kontrolnej z poziomem pH wody 7,0. Ptaki poddane karmieniu przy pomocy kwasu
mlekowego z takim samym niskim poziomem pH wody 3,5 wypiły ob. 44% wody
więcej niż z grupy kontrolnej. Poziom spożycia zakwaszonej wody przy właściwym jej
poziomie pH jest najbardziej krytycznym pomiarem dla jednak sukcesu każdego
programu zakwaszania wody.
3
gdzie
angielski
Water Consumption (Ml)
Control-pH 7
PKA™-pH 3,5
Lactic-pH 3,5
polski
Spożycie wody (w mL)
Grupa kontrolna o poziomie pH wody 7
Grupa kontrolna o poziomie pH zakwaszonej
wody przy pomocy PKA™ 3,5
Grupa z kwasem mlecznym o poziomie pH 3,5
Zakwaszenie PKA™ utrzymuje większą wydajność konwersji paszy
i wagę w porównaniu z kwasami organicznymi
University of Arkansas przeprowadził badania na temat wpływu zarówno
przerywanego, jak i ciągłego, podawania wody przy zakwaszeniu przy użyciu PKA
™. W pierwszym badaniu mierzono wydajność u ptaków, którym podano albo PKA
™ albo kwasek cytrynowy o poziomie pH 4,0. Ptaki, które piły wodę zakwaszoną
PKA™ o wskaźniku pH 4 miały takie same ciężary jak ptaki, które piły wodę z grupy
kontrolnej. Ptaki, którym podano kwas cytrynowy ważyły znacznie mniej. Kolejne
badania potwierdziły, że ptaki, którym podano wodę zakwaszoną PKA™ przy
poziomie wody pH 4 miały współczynnik konwersji paszy od 1,633 w porównaniu do
1,667 w grupie kontrolnej
gdzie
angielski
Weight (g)
Control
PKA™-pH 4
Citric-pH 4
polski
Waga (g)
Grupa kontrolna
Grupa kontrolna o poziomie pH zakwaszonej
wody przy pomocy PKA™ 4
Grupa z kwasem cytrynowym o poziomie pH 4
4
Ciągłe zakwaszenie wody jest bezpieczna i pożądane od pierwszego dnia
Ptaki są znane z tego, że sprzeciwiają się gorzkiemu smakowi wody o niskim
poziomie pH zawierającej kwasy organiczne (tj. cytrynowy i mlekowy). Z tego
powodu zarządzający produkcją byli niechętni administrowaniu programami
zakwaszania wody przy umieszczaniu ptaków. Badanie przeprowadzone na
Uniwersytecie Państwowym im. Stephena F. Austina wykazało, że dostarczenie
preparatu PKA™ przy poziomie pH wody wynoszącym 3,5 w ciągu pierwszych 7 dni
życia piskląt nie miało wpływu na zużycie wody lub hodowlę piskląt. To
badanie toruje drogę do intensywnego zakwaszania wody w najbardziej krytycznych
fazach czasu życia ptaków, kiedy to posiadają już dobrze wykształconą florę jelitową.
PKA™ pozwala ptakom czerpać korzyści z zakwaszania wody już od pierwszego
dnia.
gdzie
angielski
Water consumption (ml/ptak)
Control
PKA™
polski
Spożycie wody (ml/ptak)
Grupa kontrolna
Grupa kontrolna z wodą zakwaszoną
przy pomocy PKA™
PKA™ zwiększa skuteczność chloru
Chlor może występować w roztworach wodnych w trzech postaciach: w postaci
rozpuszczonego gazu (A), kwasu podchlorawego (B) i jako jon podchlorynu
(C). Kwas podchlorawy jest 100 razy bardziej skuteczny przy dezynfekcji niż jon
podchloryn. Utrzymywanie poziomu kwasowości wody pomiędzy pH 3,5 do 6,5
gwarantuje, że kwas podchlorawy będzie bardzo mocno stężony. PKA™ ze
względów ekonomicznych utrzymuje prawidłowe pH wody pomiędzy 3,5
i 6,5, maksymalizując skuteczność Państwa programu zarządzania chlorem.
5
gdzie
angielski
Available chlorine as hypochlorous acid
Hypochlorous acid, %
pH value
Source: Estrom Industries
polski
Możliwy dostępny chlor
w postaci kwasu podchlorawego
Kwas podchlorawy, %
Wartość pH
Źródło: Estron Industries
Jasny wybór
sposobu poprawy jakości przepływu wody
Nagromadzenie się kamienia, glonów i błon biologicznych w przewodzie
wodociągowym ma
negatywny wpływ na funkcjonowanie przewodów
wodociągowych w zakładach drobiarskich. Ostatnie prace dr Berry Lott, i innych,
z Mississippi State University, przyniosły użyteczne informacje o zarządzaniu wodą,
o jej pobieraniu i wpływie na produkcję brojlerów. Dobrze pojemność, stan rur,
przystosowanie wielkości rur do wielkości budynków, dobra konserwacja przewodów
kanalizacyjnych, funkcjonowanie poideł smoczkowych i czystość wody mogą być
razem czynnikami ograniczającymi spożycie wody przez ptaki i może wyjaśniać
niektóre przypadki słabych wyników. Powstałe złoża mineralne i błony biologiczne
mogą spowodować ograniczenia przepływu wody, zwłaszcza w poidłach
smoczkowych.
gdzie
angielski
Effect of flow rate on bodyweight gain
WT. GAIN. Grams
Age, WJ
polski
Skutek przepływu na przyrost masy ciała
Masa ciała, gramy
Wiek, tygodnie
6
Usuwanie kamienia i błony biologicznej znajdującej się między
przewodami między stadami przy użyciu PKATM
Podczas rutynowego użytkowania z systemu nawadniania wytrącać się będzie
wapno oraz kamienie mineralne, błona biologiczna także inne zanieczyszczenia.
Ptaki
korzystające
z
tej
wody
zostaną
narażone
na
zwiększone
obciążenie zakażenia drobnoustrojami poprzez tak zanieczyszczony system.
Usunięcie nagromadzonych warstw błon biologicznych oraz osadów mineralnych
z przewodów wodociągowych i poideł smoczkowych poprawi jakość przepływu wody
oraz zmniejszy problemy mikrobiologiczne.
PKA™ rozpuszcza wapno i kamień, pomagając przywrócić i utrzymać pełną
funkcjonalność systemu wodnego. PKA™ został zatwierdzony do użytkowania przez
Narodową Fundację Sanacji USA (NSF) do regulacji poziomu pH,
korozji i kontroli wagi.
Utrzymanie czystego przewodu
w obwodzie zamkniętym
wodociągowego
podczas
podchowu
Program zakwaszania wody przy pomocy preparatu PKA™ wody będzie zapobiegać
osadzaniu się kamienia mineralnego i jego utrzymaniu. Optymalny przepływ wody
powoduje zwiększoną wydajność hodowli. Do przewodów między stadami dodać
1 opakowanie preparatu PKA™ na każdych 970 litrów wody. Pozostawić roztwór
w celu oczyszczenia przewodu wodociągowego co najmniej na 8 godzin, do
maksimum 24 godzin. Przepłukać obficie świeżą wodą po czyszczeniu i zakończyć.
gdzie
angielski
Effect of scale and bio-film on water flow
PKATM treated line
Untreated water line
Unretsricted flow
Restricted flow
Restricted water flow
polski
Wpływ kamienia i błony biologicznej
na przepływ wody
Przewód wodny czyszczony PKATM
Przewód wodny nie czyszczony
Nieograniczony przepływ
Ograniczony przepływ
Nieograniczony przepływ wody
7
Bio-film
Lime and scale build-up
An untreated water line contains biofilm,
causing potential health risks and water
flow restriction
Błona biologiczna
Powstałe zwapnienie i kamień
Nieczyszczony przewód wodny zawiera błonę
biologiczną powodującą potencjalne zagrożenie
zdrowia i ograniczenia w przepływie wody
Animal Science Products, Inc.
Skr. poczt. 631408
Nacogdoches, TX 75963-1408
www.asp-inc.com
Telefon: 800.657.2324
936.560.0003
Fax: 936.560.0157
[email protected]
8
Download