aktualny opis funkcjonowania bazy obserwacji niedźwiedzia

advertisement
AKTUALNY OPIS DZIAŁANIA BAZY OBSERWACJI NIEDŹWIEDZIA
1.
baza jest dostępna pod linkiem: http://wwf.home.pl/baza_niedzwiedz
2.
Uprawnienia użytkowników (rodzaje uprawnień, rodzaje danych, do których mają
dostęp określeni użytkownicy)
Kategoria
użytkownika
Uprawnienia
- udziela dostępu do bazy, może zablokować dostęp użytkownika do bazy, może usunąć
Administrator
użytkownika (admin www)
strony www +
administrator bazy
- możliwość przeglądania wszystkich danych (dostęp do wszystkich II kategorii
danych)(admin bazy)
- możliwość edytowania/ kasowania wpisów innych użytkowników (admin bazy)
- dostęp do historii edycji, logowania na stronę za pomocą raportów (admin bazy)
- dostęp do danych osobowych użytkowników np. informacji o imieniu i nazwisku danego
użytkownikia (admin www)
- nadzór merytoryczny i techniczny nad funkcjonowaniem bazy danych
- archiwizacja danych (admin www)
- możliwość przeglądania online danych ogólnych i danych wrażliwych (dane dot. obserwacji
RDOŚ
gawr, barłogów)
- dostęp do raportów
Członkowie
sieci
współpracowników
- możliwość przeglądania /edycji/ kasowania swoich rekordów – dot. wszystkich II kategorii
danych
- możliwość przeglądania cudzych rekordów online (brak dostępu do raportów) – dot. tylko
danych ogólnych
3.
funkcje (rejestrowanie obserwacji, edycja wprowadzonych obserwacji, podgląd
obserwacji innych użytkowników, raporty)

rejestrowanie obserwacji pola obowiązkowe: rodzaj obserwacji (pole
wielokrotnego wyboru), miejsce obserwacji – inf. o nadleśnictwie

edytuj obserwację – użytkownik może edytować wprowadzone przez siebie
obserwacje (wyszukiwanie po dacie obserwacji
(nie wprowadzenia
obserwacji, jeśli nie ma daty obserwacji nie da się wyszukać tego rekordu
po dacie)
(możliwość
wyboru
zakresu), nadleśnictwie lub rodzaju
obserwacji)

podgląd wprowadzonych obserwacji (nie ma wyszukiwania, sortuje wg. daty
dodania obserwacji do bazy a nie daty samej obserwacji)

podgląd obserwacji innych użytkowników – wyszukiwanie wg. nadleśnictwa,
rodzaju obserwacji, daty (możliwość wyboru zakresu – wyszukuje wg. daty
faktycznej obserwacji, jeśli nie wpisze się daty, to nie widać tego przy
wyszukiwaniu
po
zakresie
dat),
nie
mam
możliwości
sortowania
wyszukanych obserwacji, jeśli nie zada się żadnych kategorii wyszukiwania
to pokazywane są wszystkie dane.
4.
archiwizacja ręczna – panel administratorski przez www archiwizacja całej strony –
komponenty – Akeeba Backup (zalecana co 1 tydzień), archiwizacja bazy danych i
kontaktów jest w katalogu instalation/sql), można też zrobić archiwizację samej bazy
obserwacji i listy uczestników z poziomu bazy danych. W panelu admin przez www
nie ma bazy obserwacji, ale są dane kontaktowe współpracowników.
5.
administracja przez www, podstawowe funkcje:

[opis
procedury
„załóż
konto”]
1.
po
wypełnieniu
formularza
rejestracyjnego, pojawia się komunikat: Twoje konto zostało utworzone i
odnośnik weryfikacyjny został wysłany na wprowadzony adres email.
Kolejnym krokiem jest konieczność weryfikacji konta, uczynisz to, klikając
odnośnik weryfikacyjny w wiadomości email, którą dostaniesz. Po
pomyślnej
weryfikacji
Administrator
zatwierdzi
Twoje
konto
przed
pierwszym logowaniem.
1. w mejlu jest link do kliknięcia, login (nie imię i nazwisko, tylko nazwa
użytkownika) i hasło (hasło zapisane w bazie jest zaszyfrowane), po
kliknięciu pojawia się komunikat: Twój adres email został zweryfikowany.
Kiedy Administrator zatwierdzi Twoje konto, zostanie wysłany do Ciebie
email z informacją, po otrzymaniu tej wiadomości będzie można już
zalogować się na stronie.
2. administrator www dostaje na adres email informację o rejestracji
nowego użytkownika, którą zatwierdza klikając na link

[opis
procedury
nadanie
uprawnień]
przypisanie
do
grupy.
Automatycznie nowy użytkownik jest przypisany do grupy registered (tj. ma
uprawnienia członków sieci współpracowników). Można go przypisać do
innych grup zaznaczając użytkownika i w oknie „Przetwarzanie wsadowe
zaznaczonych użytkowników” wybierając kategorię „dodaj do grupy” i
wybierając grupę z listy a potem klikając „wykonaj”.
[Przypisanie do grup]
Administrator – grupa Super user
RDOŚ – grupa Registered, Manager i admin
Członek sieci współpracowników – grupa registered
Download